구글 검색

검색어: termékkategóriáira (헝가리어 - 포르투갈어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

포르투갈어

정보

헝가리어

A nem együttműködő vállalatok által exportált mennyiségre vonatkozóan a dömping szintjének meghatározása a mintában szereplő, sem piacgazdasági, sem egyéni elbírálásban nem részesülő exportáló gyártóknál megállapított két legmagasabb dömpingkülönbözettel rendelkező termékkategória alapján történt.

포르투갈어

Relativamente ao volume de exportações realizado por empresas que não colaboraram no inquérito, a margem de dumping foi estabelecida com base nas duas categorias do produto relativamente às quais se verificaram as margens de dumping mais elevadas, estabelecidas no que respeita aos produtores-exportadores incluídos na amostra que não beneficiaram do tratamento reservado às empresas que operam em condições de economia de mercado nem do tratamento individual.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az érdekelt felek nem nyújtottak be azt bizonyító információt, hogy az ily módon megállapított haszon meghaladná az egyéb exportőrök vagy termelők az azonos általános termékkategória thaiföldi értékesítésén elért szokásos hasznát.

포르투갈어

Não foram fornecidas informações que demonstrassem que os lucros assim utilizados excedessem os habitualmente realizados por outros exportadores ou produtores aquando das vendas da mesma categoria geral de produtos na Tailândia.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

2004. december 13-án – a kontingensek liberalizációja előtt – a Közösség a 2200/2004/EK tanácsi rendelettel [2] felügyeleti rendszert vezetett be a liberalizáció által érintett 35 termékkategória vonatkozásában.

포르투갈어

Em 13 de Dezembro de 2004, antes da liberalização dos contingentes, a Comunidade introduziu, pelo Regulamento (CE) n.o 2200/2004 do Conselho [2], um sistema de vigilância das 35 categorias de produtos têxteis e de vestuário objecto da liberalização.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

E konzultációk 2005. június 10-én zárultak le és 10 termékkategória esetében kölcsönösen kielégítő megoldásra vezettek.

포르투갈어

Essas consultas foram concluídas em 10 de Junho de 2005 e permitiram chegar a uma solução mutuamente satisfatória no que respeita a dez categorias de produtos.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Ezért a nem együttműködő kínai exportáló gyártók kiviteli mennyiségei tekintetében a dömping szintjét az érintett termék (lásd a (20) preambulumbekezdést) két termékkategóriája alapján, az exportáló gyártókra megállapított legmagasabb különbözetekkel határozták meg.

포르투갈어

Por conseguinte, relativamente ao volume de exportações dos produtores-exportadores chineses que não colaboraram no inquérito, o nível de dumping foi determinado com base nas duas categorias do produto em causa (ver considerando 20) que registaram as margens mais elevadas estabelecidas para os produtores-exportadores incluídos na amostra.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Utalással a fent említett dömpingellenes eljárásra, arra a következtetésre jutottak, hogy a házicipőt és az utcai cipőt külön-külön termékkategóriába kell sorolni, mivel a házicipőnek eltérő alapvető fizikai tulajdonságai vannak, amelyek házon kívüli használatra a házicipőt alkalmatlanná teszik.

포르투갈어

No que respeita ao processo anti-dumping acima referido, concluiu-se que os sapatos de interior e de exterior eram produtos distintos porque os primeiros têm características físicas de base distintas que os tornam inadequados para a utilização no exterior.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Több termékkategória esetében elérték az egyetértési megállapodásban lefektetett keretmennyiségeket.

포르투갈어

Os limites quantitativos fixados no memorando de entendimento já foram atingidos no que respeita a várias categorias de produtos.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Termékkategória

포르투갈어

Categoria de produto

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A 110/2008/EK rendelet III. mellékletében, a „9. Gyümölcspárlat” termékkategóriában a táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

포르투갈어

No anexo III do Regulamento (CE) n.o 110/2008, à categoria de produto «9. Aguardente de frutos», é aditada a seguinte categoria:

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A 2. cikk (6) bekezdésének b) pontja nem alkalmazható, mivel a mintába felvett indonéz (és argentin) vállalatok nem értékesítenek szokásos kereskedelmi forgalomban ugyanazon általános termékkategórián belüli termékeket.

포르투갈어

O artigo 2.o, n.o 6, alínea b), não é aplicável, uma vez que nenhuma das empresas indonésias e (argentinas) incluídas na amostra realiza vendas de produtos da mesma categoria geral de produtos que são vendidos no decurso de operações comerciais normais.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A szeletelt, előre csomagolt „Prosciutto di Parma” különböző termékkategóriáira vonatkozó minőségmegőrzési időt és a különböző típusú csomagolási technológiákat bemutató táblázat a témával foglalkozó egyes tanulmányok eredményeinek megfelelően módosításra került.

포르투갈어

O quadro com os prazos de validade das diferentes categorias de produtos e os diversos tipos de tecnologia de embalagem do «Prosciutto di Parma» fatiado e pré-embalado foi alterado em conformidade com os resultados de determinados estudos recentes sobre a matéria.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Termékkategória

포르투갈어

Categorias de produtos

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az első bekezdésben meghatározott intézkedéseket a termékkategória és a rendeltetési hely szerint lehet meghozni, illetve kiigazítani.”

포르투갈어

As medidas previstas no primeiro parágrafo podem ser tomadas ou moduladas por categoria de produto e por destino.».

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az első albekezdésben tervezett intézkedések termékkategória és rendeltetési hely szerint hozhatók, illetve modulálhatók.”

포르투갈어

As medidas previstas no primeiro parágrafo podem ser tomadas ou moduladas por categoria de produto e por destino.».

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

vegyi termékkategória

포르투갈어

categoria de produto químico

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

헝가리어

0,35 % az I. csoport termékkategóriái esetében, az 1. kategória kivételével,

포르투갈어

0,35 % para as categorias de produtos do grupo I, com excepção da categoria 1,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

헝가리어

1,2 % a II. csoport termékkategóriái esetében,

포르투갈어

1,2 % para as categorias de produtos do grupo II,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

헝가리어

4 % a III., IV. és V. csoport termékkategóriái esetében,

포르투갈어

4 % para as categorias de produtos dos grupos III, IV e V,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

헝가리어

az ágazati fejezet, a termékkategória vagy a termék, az eljárások, illetve a szolgáltatások, amelyekre a kijelölés vonatkozik;

포르투갈어

Capítulo sectorial, categorias de produtos ou produtos, processos e serviços visados pela designação;

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

헝가리어

tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a szabályozott termékkategóriába tartozó termékek tervezése során használnak,

포르투갈어

das técnicas de controlo e verificação do projecto e dos processos e acções sistemáticas a adoptar no projecto dos produtos pertencentes à categoria abrangida,

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인