Vraag Google

Je was op zoek naar: pagatawgon (Cebuano - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Cebuano

Engels

Info

Cebuano

"Bulahan ang mga magbubuhat ug kadaitan, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios.

Engels

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Cebuano

Ug mahinabo nianang adlawa nga pagatawgon ko ang akong sulogoon nga si Eliacim ang anak nga lalake ni Hilcias;

Engels

And it shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah:

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Tungod sa pagtoo si Moises, sa daku na siya, wala mosugot nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babaye ni Faraon,

Engels

By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ang manggialamon sa kasingkasing pagatawgon nga buotan; Ug ang pagkatam-is sa mga ngabil nagadugang sa kahibalo.

Engels

The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Kay ako mao man ugod ang iwit sa tanang mga apostoles, nga dili gani takus pagatawgon nga apostol tungod kay gilutos ko man ang iglesia sa Dios.

Engels

For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

ug dili na ako takus pagatawgon pa nga imong anak; himoa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan."`

Engels

And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Cebuano

Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon; ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David,

Engels

He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug kinahanglan walay bisan kinsang tawo dinhi sa yuta nga inyong pagatawgon nga inyong amahan, kay kamo adunay usa lamang ka Amahan nga anaa sa langit.

Engels

And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Siya pagaablihan sa portero, ug ang mga karnero magapatalinghug sa iyang tingog, ug ang iyang kaugalingong mga karnero pagatawgon niya sa ngalan ug pagamandoan niya sila paingon sa gawas.

Engels

To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios."

Engels

For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Cebuano

Lumingkod ka nga maghilum, ug umadto ka sa kangitngitan, Oh anak nga babaye sa mga Caldeahanon; kay ikaw dili na pagatawgon. Ang reina sa mga gingharian.

Engels

Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called, The lady of kingdoms.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug sila pagatawgon nila: Ang balaang katawohan, Ang tinubos ni Jehova: ug ikaw pagatawgon nga Pinangita, Usa ka ciudad nga dili biniyaan.

Engels

And they shall call them, The holy people, The redeemed of the LORD: and thou shalt be called, Sought out, A city not forsaken.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan,

Engels

And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug mahinabo nga kadtong mabiyaan didto sa Sion, ug kadtong mahibilin sa Jerusalem, pagatawgon nga balaan, bisan ang tagsatagsa nga mahasulat uban sa mga buhi didto sa Jerusalem;

Engels

And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that remaineth in Jerusalem, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem:

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo ug usa ka timaan: ania karon, ang usa ka ulay manamkon, ug magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel.

Engels

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Nianang adlawa may lima ka mga ciudad sa yuta sa Egipto nga mosulti sa pinulongan sa Canaan, ug manumpa tungod kang Jehova sa mga panon; ang usa pagatawgon: Ang ciudad sa kalaglagan.

Engels

In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug ang mga nasud makakita sa imong pagkamatarung, ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya; ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o, nga igangalan sa baba ni Jehova.

Engels

And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory: and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the LORD shall name.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug igauli ko ang imong mga maghuhukom sama sa una, ug ang imong mga magtatambag ingon sa sinugdan: sa tapus niana ikaw pagatawgon, Ang ciudad sa pagkamatarung, usa ka lungsod nga matinumanon.

Engels

And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellers as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Cebuano

Ug siya miabut ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan ug Nazaret, tuman sa gisulti sa profeta nga nag-ingon, "Siya pagatawgon nga Nazaretnon."

Engels

And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Cebuano

Busa karon tiguma ang uban sa katawohan, ug magpahaluna alang sa gubat atbang sa ciudad, ug kuhaa kana; tingali unya makuha ko ang ciudad, ug kini pagatawgon sunod sa akong ngalan.

Engels

Now therefore gather the rest of the people together, and encamp against the city, and take it: lest I take the city, and it be called after my name.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK