Vraag Google

Je was op zoek naar: 耶稣会 (Chinees (Vereenvoudigd) - Slovaaks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Chinees (Vereenvoudigd)

Slovaaks

Info

Chinees (Vereenvoudigd)

乙酸

Slovaaks

äâ¹â "¢ ã © â €¦â¸

Laatste Update: 2017-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

任务优先级 通常, CUPS 会根据“ FIFO” 规则对全部队列进行排队 : 先进先出 。 任务优先级选项允许您根据需要对队列的顺序进行调整 。 优先级可在两个方向进行调整: 您可以增加或减少优先级。 通常您只能控制您 自己 的任务 。 由于任务的默认优先级为“ 50 ” , 那么任何以“ 49” 优先级发送的任务都将等待其它任务全部完成后才开始打印。 同样的 , “ 51” 或更高优先级的打印任务将会直接排到打印队列的开始位置( 如果没有优先级更高的打印任务的话) 。 高级用户的额外提示 : 此 KDEPrint GUI 元素可匹配 CUPS 命令行任务选项参数 : - o job- priority=... # 例如 : “ 10 ” 、 “ 66” 或“ 99 ”

Slovaaks

Priorita tlače CUPS obvykle tlačí všetky tlačové úlohy vo fronte podľa princípu "FIFO": Prvá zaradená správa je vytlačená ako prvá. Voľba priority úlohy umožňuje zmeniť poradie vo fronte podľa vašich potrieb. Funguje to v oboch smeroch: môžete prioritu zvýšiť alebo znížiť. (Obvykle môžete ovládať iba vlastné úlohy). Pretože je štandardná priorita "50", každá úloha, ktorá bude mať napríklad prioritu "49" sa vytlačí až potom, čo sa ostatné dokončili. Naopak, priorita "51" a vyššia spôsobí, že sa úloha vytlačí pred ostatnými vo fronte (ak vo fronte nie je iná úloha s ešte vyššou prioritou). Rada pre skúsených užívateľov: Toto nastavenie KDEPrint zodpovedá nasledovnému parametru tlačovej úlohy pre CUPS na príkazovom riadku: - o job- priority=... # príklad: "10", "66" alebo "99"

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

命令没有包含必需的标记 “% 1 ” 。

Slovaaks

Príkaz neobsahuje značku% 1.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Chinees (Vereenvoudigd)

当前页 : 如果您想要打印在您的 KDE 应用程序中目前可见的一页, 请选择 “ 当前页 ” 。 注意 : 如果您从像 Mozilla 或 OpenOffice. org 这样的非 KDE 应用程序中打印, 此域将被禁用, 因为 KDEPrint 无法确定您正在查看的是哪一页 。

Slovaaks

Aktuálna strana: Vyberte "Aktuálna", ak chcete stránku vytlačiť stranu, ktorá je práve zobrazená vo vašej KDE aplikácii. Poznámka: toto pole je vypnuté, ak tlačíte z nie- KDE aplikácií ako sú Mozilla alebo OpenOffice. org, pretože u nich KDEPrint nedokáže zistiť, ktorá stránka je práve zobrazená.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

数据已经成功导入至表 “% 1 ” 。 Text type for column

Slovaaks

Dáta boli úspešne importované do tabuľky "% 1". Text type for column

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

无效的标识名。 不允许使用空字符串和 “ __ root __ ” 。

Slovaaks

Neplatné meno identifikácie. Prázdny reťazec a "__ root __" nie sú povolené.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

无法在选中的作业上执行动作 “% 1 ” 。 从管理程序收到的错误为 :

Slovaaks

Na vybraných úlohách nie je možné vykonať akciu "% 1". Chyba prijatá od správcu:

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

无法打开输入文件 “% 1 ” 。

Slovaaks

Vstupný súbor "% 1" sa nedá otvoriť.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

逆序 如果启用了 “ 逆序 ” 复选框, 并同时 启用 了 “ 逐份 ” 复选框。 多页文档的输出顺序将是 “... - 3- 2- 1 ,... - 3- 2- 1 ,... - 3- 2- 1 ” 。 如果启用了 “ 逆序 ” 复选框, 并同时 禁用 了 “ 逐份 ” 复选框。 多页文档的输出顺序将是 “... - 3- 3- 3 、... - 2- 2- 2 、... - 1- 1- 1 ” 。 高级用户的额外提示 : 此 KDEPrint GUI 元素可匹配 CUPS 命令行任务选项参数 : - o outputorder=... # 例如“ reverse ”

Slovaaks

Opačné poradieAk je zapnutá voľba "Opačne", výstup pri tlači dokumentu s viacerými stránkami bude "... - 3- 2- 1,... - 3- 2- 1,... - 3- 2- 1", ak bude zároveň zapnutá aj voľba" Triediť "(obvyklé použitie). Ak je voľba" Opačne "vypnutá, poradie výstupu bude"... - 3- 3- 3,... - 2- 2- 2,... - 1- 1- 1 ", ak máte zároveň vypnutú aj voľbu" Triediť ". Rada pre skúsených užívateľov: Toto nastavenie KDEPrint zodpovedá nasledovnému parametru tlačovej úlohy pre CUPS na príkazovom riadku: - o outputorder=... # príklad:" reverse "

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

逐份打印 如果您启用了 “ 逐份 ” 复选框( 默认) , 多页文档的输出顺序将是“ 1- 2- 3 -... 、 1- 2- 3 -... 、 1- 2- 3 -... ” 。 如果您禁用了 “ 逐份 ” 复选框, 多页文档的输出顺序将是“ 1- 1- 1 -... , 2- 2- 2 -... , 3- 3- 3 -... ” 。 高级用户的额外提示 : 此 KDEPrint GUI 元素可匹配 CUPS 命令行任务选项参数 : - o Collate=... # 例如 : “ true” 或“ false ”

Slovaaks

Triediť kópieAk je zapnutá voľba "Triediť" (štandardne áno), poradie výstupu pre dokumenty s viacerými stránkami bude "1- 2- 3 -..., 1- 2- 3 -..., 1- 2- 3 -...". Ak je voľba "Triediť" vypnutá, poradie bude "1- 1- 1 -..., 2- 2- 2 -..., 3- 3- 3 -...". Rada pre skúsených užívateľov: Toto nastavenie KDEPrint zodpovedá nasledovnému parametru tlačovej úlohy pre CUPS na príkazovom riadku: - o Collate=... # príklad: "true" alebo "false"

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

页面范围 : 选择“ 页面范围” 可指定要打印整个文档的哪一部分。 格式为 “ n, m, o- p, q, r, s- t, u ” 。 示例 : “ 4, 6, 10- 13, 17, 20, 23- 25 ” 将打印文档的第 4、 6、 10、 11、 12、 13、 17、 20、 23、 24、 25 页 。 高级用户的额外提示 : 此 KDEPrint GUI 元素可匹配 CUPS 命令行任务选项参数 : - o page- ranges=... # 例如 : “ 4, 6, 10- 13, 17, 20, 23- 25 ”

Slovaaks

Rozsah strán: Vyberte "Rozsah strán", ktoré sa majú vytlačiť. Formát je "n, m, o- p, q, r, s- t, u". Príklad: "4, 6, 10- 13, 17, 20, 23- 25" vytlačí strany 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25 z vášho dokumentu. Rada pre skúsených užívateľov: Toto nastavenie KDEPrint zodpovedá nasledovnému parametru tlačovej úlohy pre CUPS na príkazovom riadku: - o page- ranges=... # príklad: "4, 6, 10- 13, 17, 20, 23- 25"

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

页面集 : 选择 “ 全部页面 ” 、 “ 奇数页 ” 、 “ 偶数页 ” 可打印文档中匹配指定条件的页面。 默认值是 “ 全部页 ” 。 注意 : 如果您组合使用了 “ 页面范围 ” 和 “ 页面集 ” 中的 “ 奇数页 ” 或 “ 偶数页 ” , 您将只会得到选中页面范围中的奇数或偶数页。 此选项经常用于在单面打印机上打印双面文稿。 在这种情况下, 您需要进纸两次; 第一次进纸时, 选择“ 奇数页” 或“ 偶数页 ” (取决于您的打印机型号) , 第二次进纸时选择另一个选项。 您可能还需要在其中一次 “ 逆序 ” 输出纸张( 取决于您的打印机型号) 。 高级用户的额外提示 : 此 KDEPrint GUI 元素可匹配 CUPS 命令行任务选项参数 : - o page- set=... # 例如 : “ odd” 或“ even ”

Slovaaks

Výber strán: Vyberte "Všetky strany", "Párne strany" alebo "Nepárne strany", ak chcete vytlačiť iba strany, ktoré týmto voľbám odpovedajú. Štandardná hodnota je "Všetky strany". Poznámka: Ak skombinujete výber "Rozsah strán" a "Výber strán" "Nepárne" alebo "Párne", získate iba párne (nepárne) stránky z pôvodne vybraného rozsahu. To sa hodí, ak tlačíte iba určitý rozsah obojstranne na jednostrannej tlačiarni. V tom prípade môžete dať hárky do tlačiarne dvakrát, pri prvom priechode vybrať "Nepárne" alebo "Párne" (podľa modelu vašej tlačiarne) a v druhom priechode ostatné. Možno budete potrebovať zapnúť "Obrátene" výstup pri jednom z priechodov (v závislosti na modeli vašej tlačiarne). Rada pre skúsených užívateľov: Toto nastavenie KDEPrint zodpovedá nasledovnému parametru tlačovej úlohy pre CUPS na príkazovom riadku: - o page- set=... # príklad: "odd" alebo "even"

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK