Vraag Google

Je was op zoek naar: epson (Deens - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Engels

Info

Deens

Epson

Engels

Epson

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Deens

Epson 4x6- fotopapir

Engels

Epson 4x6 Photo Paper

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

EPSON InkJet Printer- redskaber

Engels

EPSON InkJet Printer Utilities

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

Udlodningen af afkast til Epson Europe udgjorde 40 795 733 PTE.

Engels

He proposed that the Court should give judgment as follows:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Sag C-375/98 Ministério Público, Fazenda Pública / Epson Europe BV Tilnærmelse af lovgivningerne

Engels

Case C-264/99 15 Commission of the European Communities v Italian Republic Freedom to provide services

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Sag C-375/98 Ministério Público, Fazenda Pública / Epson Europe BV Tilnærmelse af lovgivningerne

Engels

In its application the Commission claims that Law No 1442 infringes the principles laid down in Articles 12 EC, 43 EC and 49 EC.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Spørgsmålet er blevet rejst under en sag mellem Fazenda Pública og Epson Europe BV, et nederlandsk selskab, der har en kapitalandel på mere end 25% i det portugisiske selskab Epson Portugal SA vedrørende beskatning af udbytte udloddet af Epson Portugal til Epson Europe.

Engels

Whilst it is true that it is not impossible that such barriers might, under certain conditions, be justified by overriding reasons relating to the public interest, neither the Italian Government's defence nor the other documents before the Court reveal any such reasons on which it might be possible to rely in this case.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

8471«, dvs. automatiskedatabehandlingsmaskiner ogenheder dertil) — blækkartouche der alene er kompatibel med printere af et eneste mærke (EPSON STYLOS COLOR)

Engels

Instância de Lisboa, 2o Juízo - Ia Secção Interpretation of Article 201(3) of Council

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

For at undgå dobbeltbeskatning indeholder direktivets artikel 5, stk. 1, ligeledes en bestemmelse, hvorefter der ved udlodning af udbytte til moderselskabet sker fritagelse for kildeskat i den medlemsstat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, i det mindste når moderselskabet mindst besidder 25% af kapitalen i datterselskabet (dommen i sagen Denkavit m.fl., præmis 22, Epson Europe-dommen, præmis 20, Athinaïki Zythopoiia-dommen, præmis 25, og Océ Van der Grinten-dommen, præmis 45).

Engels

Likewise, Article 5(1) of the directive provides, in order to avoid double taxation, for exemption in the State of the subsidiary from withholding tax upon distribution of profits to its parent company, at least where the latter holds a minimum of 25% of the capital of the subsidiary (Denkavit and Others paragraph 22; Epson Europe, paragraph 20; Athinaiki Zithopiia, paragraph 25; and Océ Van der Grinten, paragraph 45).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Hvad navnlig angår forbuddet i henhold til artikel 5 i direktiv 90/435 mod, at medlemsstaterne opkræver kildeskat af udbytte udloddet af et hjemmehørende datterselskab til dets moderselskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, har Domstolen allerede fastslået, at enhver form for beskatning af indtægter opnået i den medlemsstat, hvor udbyttet udloddes, og hvor den udløsende faktor er udbetalingen af udbytte eller enhver anden form for afkast af værdipapirer, er kildeskat, når beregningsgrundlaget for denne skat er afkastet af disse, og når den skattepligtige er indehaveren af værdipapirerne (jf. Epson Europe-dommen, præmis 23, Athinaïki Zythopoiïa-dommen, præmis 28 og 29, Océ van der Grinten-dommen, præmis 47, og Test Claimants in the FII Group Litigation-dommen, præmis 108).

Engels

As regards, in particular, the prohibition laid down in Article 5 of Directive 90/435 on Member States levying a withholding tax on profits distributed by a resident subsidiary to its parent company, where that parent company is resident in another Member State, the Court has already held that any tax on income received in the State in which dividends are distributed is a withholding tax on distributed profits where the chargeable event for the tax is the payment of dividends or of any other income from shares, the taxable amount is the income from those shares and the taxable person is the holder of the shares (Epson Europe, paragraph 23; Athinaïki Zithopoiïa, paragraphs 28 and 29; Océ Van der Grinten, paragraph 47; and Test Claimants in the FII Group Litigation, paragraph 108).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

I, s. 745, præmis 18, af 8.6.2000, sag C-375/98, Epson Europe, Sml. I, s. 4243, præmis 26, af 10.1.2006, sag C-402/03, Skov m.fl., Sml.

Engels

55 — Similarly, the Court has held in its caselaw that the content of preparatory documents cannot be drawn upon in interpreting a provision of secondary legislation if it has not found any expression in the provision in question.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Præjudiciel »Fælles toldtarif toldpositioner tarifering i den kombinerede nomenklatur af blækkartoucher, der er kompatible med printere af mærket Epson Stylus Color — blæk (position 3215) — dele og tilbehør til maskiner i position 8471 (position 8473)* (Fjerde Afdeling)

Engels

The subjectmatter of the documents showing the results of the risk assessment required under the ArbSchG has not been the subject of any criticism by the Commission and appears, prima

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Retten tog Epson Europe's påstand til følge med den begrundelse, at det forudbetalte beløb, som Den Portugisiske Republik var berettiget til at indeholde efter undtagelsen vedrørende Portugal i direktivets artikel 5, stk. 4, var nået med den kildeskat, som Epson Europe var blevet pålagt i

Engels

Preliminary ruling (Harmonisation of tax laws Parent companies and subsidiaries Exemption, in the Member State of the subsidiary, from withholding tax on profits distributed by the subsidiar}' to the parent company) (Fifth Chamber) common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Spørgsmålet er blevet rejst under en sag mellem selskabet Turbon International GmbH (herefter »Turbon International«), Hattingen (Tyskland), der er universalsuccessor i Kores Nordic Deutschland GmbH's rettigheder og forpligtelser (herefter »Kores«), og Oberfinanzdirektion Koblenz (Tyskland) vedrørende tariferingen af blækkartoucher uden integreret printerhoved, der skal indsættes i blækstråleprintere af mærket Epson Stylus Color (herefter »ESC-printere«).

Engels

Accordingly, it must be held that the Commission has failed to show that the occupational physicians' and occupational safety specialists' reports required under the ASiG, read in conjunction with Paragraph 15(1)(6) of the SGB VII and the UVVs, have a different subjectmatter or content from the documents containing a risk assessment which are required under Article 9(l)(a) of the Directive.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Ved vurderingen af, om beskatningen af udloddet afkast i den form, der følger af den græske lovgivning, der er omhandlet i hovedsagen, er omfattet af direktivets artikel 5, stk. 1, må man først se på bestemmelsens ordlyd og konstatere, at udtrykket »kildeskat«, som er anført heri, ikke er begrænset til bestemte nærmere præciserede former for beskatning (jf. dom af 8.6.2000, sag C-375/98, Epson Europe).

Engels

The applicant in the main proceedings is a public limited company governed by Greek law whose main object is the production and marketing of beer products. The Netherlands company Amstel International holds 92.17% of its share capital.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

»Skal en kompatibel blækkartouche, der består af en blækpatron (plastichus, skumkunststof, metalsigte, tætninger, plomberingsfolie, klistermærke), blæk og emballage, og som både for så vidt angår blækpatron og blæk udelukkende kan indsættes i en printer af mærket Epson Stylus Color

Engels

That question has been raised in proceedings between Liselotte Kauer and the Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Salaried Employees' Pension Insurance Institution) concerning the determination of the periods of insurance to be taken into account for the calculation of a pension.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

•Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1734/96 af 9. september 1996, skal fortolkes således, at en blækkartouche uden integreret printerhoved, der indeholder et plastichus, skumkunststof, metalsigte, tætninger, plomberingsfolie, et klistermærke, blæk og emballage, som både med hensyn til kartouchen og blækket kun kan anvendes i en printer, der har de samme kendetegn som blækstråleprintere af mærket Epson Stylus Color, skal tariferes i underposition 3215 90 80 i den kombinerede nomenklatur.*

Engels

On consideration of those arguments the Court observes that, according to established caselaw, the principle of legal certainty precludes a regulation from being applied retroactively, regardless of whether such application might produce favourable or unfavourable effects for the person concerned, unless a sufficiently clear indication can be found, either in the terms of the regulation or in its stated objectives, which allows the conclusion to be drawn that the regulation was not merely providing for the future.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

En Ghostscript- udgave der vedligeholdes af Easy Software Products. Den inkluderer prækompilerede Gimp- Print- drivere for mange inkjet (plus plus andre lækkerier). ESP- Ghostscript vil producere fotografisk kvalitet udskrift i mange tilfælde, især med Epson Stylus model- serierne. ESP Ghostscript er GPL- software.

Engels

A Ghostscript version that is maintained by Easy Software Products. It includes pre-compiled Gimp-Print drivers for many inkjets (plus some other goodies). ESP Ghostscript will produce photographic quality prints in many cases, especially with the Epson Stylus model series. ESP Ghostscript is GPL-software.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

Epson inkjet er blandt de bedst understøttede modeller af Free software drivere idet firmaet ikke nødvendigvis var så hemmelighedsfuld omkring deres enheder og overgav tekniske specifikationsdokumenter til udviklere. Den fremragende udskriftskvalitet fra Gimp- Print på Stylus- serierne af printere skyldes denne åbenhed. De har også lavet en kontrakt med Easy Software Products til at vedligeholder en udvide udgave af Ghostscript ("ESP GhostScript") for forbedret støtte af deres printer- portfolio.

Engels

Epson inkjets are among the best supported models by Free software drivers, as the company was not necessarily as secretive about their devices and handed technical specification documents to developers. The excellent print quality achieved by Gimp-Print on the Stylus series of printers can be attributed to this openness. They have also contracted Easy Software Products to maintain an enhanced version of Ghostscript ("ESP GhostScript") for improved support of their printer portfolio.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Forkortelse for E pson S tandard C odes for P rinters (Epson standard koder for printere). Udover & PostScript; og PCL, er Epson' s ESC/ P printersprog et af de bedst kendte.

Engels

Abbreviation for E pson S tandard C odes for P rinters. Besides & PostScript; and PCL, Epson's ESC/ P printer language is one of the best known.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK