Vraag Google

Je was op zoek naar: genvindingssystemer (Deens - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Engels

Info

Deens

Der bliver tale om alt fra forsikringer til gode og fornuftige skrotningssystemer og genvindingssystemer.

Engels

These will consist of everything from insurance to sensible and effective scrapping and recycling systems.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Deens

udnytter de nyeste ressourcebesparende teknikker såsom lavenergibyggeri, brændstofeffektiv transport, fjernvarme og genvindingssystemer

Engels

Makes use of state of the art resource saving approaches such as low energy housing, fuel efficient transport, district heating and recycling systems;

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

For det første må vi investere i forbedringer af varmeisoleringen i bygninger og i at modernisere den måde, varmen til dem produceres og leveres på, og i genvindingssystemer for spildvarme.

Engels

In the first place, we need to invest in upgrading heat insulation in buildings and in modernising the way heat is produced and supplied to them, as well as in waste heat recovery systems.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Deens

Kommissionen vedlaegger i givet fald sin foerste rapport forslag til aendring af dette direktiv, herunder navnlig aendring af anvendelsesomraadet til ogsaa at omfatte dampkontrol- og -genvindingssystemer for paafyldningsanlaeg og fartoejer.

Engels

The Commission is invited to accompany its first report where appropriate with proposals for the amendment of this Directive, including in particular the extension of the scope to include vapour control and recovery systems for loading installations and ships.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den samlede balance er dog i stort omfang afhængig af, at der er et effektivt genvindingssystem på lokalt, regionalt eller nationalt niveau, som udgør et attraktivt og omkostningseffektivt alternativ til affaldsdeponering.

Engels

However, the overall balance depends to a large extent on the existence of an efficient recycling system at local, regional or national level which presents an attractive and cost-efficient alternative to landfill.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Flergangsemballage er fritaget fra tilbagetagelsesforpligtelsen ifølge belgisk lov og derfor ikke pålagt gebyr til genvindingssystemerne.

Engels

Reusable packaging is exempted from the take-back obligations of the Belgian legislation and therefore not subject to payments to recycling systems.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Med udgangspunkt i denne prioritering skal der ikke blot tages højde for genvindingssystemernes effektivitet, men også træffes egnede foranstaltninger for at afbøde de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser af de vedtagne foranstaltninger.

Engels

In pursuing this order of priority, the effectiveness of recovery systems as well as the socio-economic impact of the measures must be considered, and appropriate corrective action taken.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Ansøgeren skal forelægge passende dokumentation for genvindingsgraden i det lukkede/indkapslede anlæg/genvindingssystem eller tilsvarende system, der anvendes for at gøre det forsvarligt at bruge toluen i dybtrykprocesser.

Engels

The applicant shall provide appropriate documentation on the recovery efficiency of the closed/encapsulated installation/recovery system, or any equivalent system, that has been put in place to deal with the use of toluene in rotogravure printing processes.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Forbrugsvarer, der kan forekomme i det endelige tryksagsprodukt, og som indeholder stoffer og/eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [4] eller Rådets direktiv 67/548/EØF [5], og stoffer, der er henvist til i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 [6], må ikke anvendes til trykning, lakering og efterbehandling af tryksagerne.Dette krav gælder ikke for toluen til brug i dybtrykprocesser, hvor der anvendes et lukket eller indkapslet anlæg eller genvindingssystem eller et tilsvarende system til kontrol og overvågning af fugitive emissioner, hvor genvindingsgraden er mindst 92 %.

Engels

Consumables that could end up in the final printed paper product, and that contain substances and/or mixtures meeting the criteria for classification with the hazard statements or risk phrases specified below in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council [4] or Council Directive 67/548/EEC [5] or substances referred to in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council [6] shall not be used for printing, coating, and finishing operations of the final printed paper product.This requirement shall not apply to toluene for use in rotogravure printing processes where a closed or encapsulated installation or recovery system, or any equivalent system, is in place to control and monitor fugitive emissions and where the recovery efficiency is at least 92 %.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Tabet af natrium og kalcium fra genvindingssystemet og kausticeringsområdet opvejes normalt ved hjælp af ikke-karbonatholdige kemikalier, men der anvendes i visse tilfælde små mængder kalciumkarbonat (CaCO3) og natriumkarbonat (Na2CO3), som medfører CO2-emissioner.

Engels

Although losses of sodium and calcium from the recovery system and causticising area are usually made up using non-carbonate chemicals, small amounts of calcium carbonate (CaCO3) and sodium carbonate (Na2CO3), which do result in CO2 emissions are sometimes used.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

med henblik paa international standardisering og af hensyn til sikkerheden ved benzinpaafyldning af fartoejer maa der i Den Internationale Soefartsorganisations regi fastsaettes standarder for dampkontrol- og -genvindingssystemer, der skal gaelde for saavel paafyldningsanlaeg som fartoejer; Faellesskabet maa derfor bestraebe sig paa at sikre, at de noedvendige bestemmelser indfoejes i MARPOL-konventionen under den igangvaerende revision af MARPOL, som skal vaere afsluttet i 1996; saafremt MARPOL-konventionen ikke aendres som anfoert, boer Faellesskabet efter droeftelse med de vigtigste handelspartnere foreslaa de noedvendige foranstaltninger for fartoejer og for havnefaciliteter til benzinpaafyldning af fartoejer;

Engels

Whereas, on grounds of international standardization and of safety during the loading of ships, standards must be drawn up at International Maritime Organization level for vapour control and recovery systems to apply to both loading installations and ships; whereas the Community must therefore endeavour to ensure that the necessary provisions are introduced into the Marpol Convention during the current revision of Marpol due to be completed in 1996; whereas in the event that the Marpol Convention is not so revised, the Community, after discussion with its major trading partners, should propose appropriate measures to apply to ships and port installations servicing ships;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vi forkaster ændringsforslag 13, fordi man ved at præcisere, at emballage og emballageaffald skal behandles i over ensstemmelse med mærkningen, fremmer et genvindingssystem, der skader andre systemer. Men vi har behov for alle disse systemer.

Engels

We reject Amendment No 13, because by specifying that packaging and packaging waste must be treated according to their marking, it favours one waste-management system over the others.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

•oprettelse af et genvindingssystem for alumini- umsdåser i den polske by Wrócl/aw, der skal tjenesom model andre steder

Engels

•creating a recycling system for aluminium drinkcans in the Polish town of Wroclaw, as a modelfor use elsewhere;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

I Skotland, hvor jeg kommer fra, mener vi, at der skal lægges mere vægt på fremme af olie- og gasindustrierne og deres potentiale for bedre genvindingssystemer. Der skal også lægges mere vægt på udforskning af marginalområder, udvikling af olie- og gasudvinding, supplering af reserverne, reservoirerne i den sydlige del af Nordsøen, med gas til langsigtet beskyttelse, og transmissionssystemer.

Engels

In my part of the world, in Scotland, we would like to see more emphasis on promoting the oil and gas industries and their potential for better recovery systems, for exploration in marginal areas, for developing marginal oil and gas fields, for replenishing the reserves, the reservoirs in the south part of the North Sea, with gas in the meantime to protect us for the long term, and particularly transmission systems.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Deens

Vi forkaster ændringsforslag 13, fordi man ved at præcisere, at emballage og emballageaffald skal behandles i overensstemmelse med mærkningen, fremmer et genvindingssystem, der skader andre systemer.

Engels

We reject Amendment No 13, because by specifying that packaging and packaging waste must be treated according to their marking, it favours one waste-management system over the others.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Deens

For det første skal vi øge den del, der genanvendes, ved at tage udgangspunkt i visse emner såsom vindueskarme, store rør og beklædninger, idet vi iværksætter nogle genvindingssystemer med lukket kredsløb.For det andet skal vi begrænse pvc-forbrændingen til moderne anlæg, der opfylder kravene i den nye EU-lovgivning, og anvende princippet om, at forureneren betaler.

Engels

My suggestion was to tackle the problem from several different angles: firstly, to increase the recycling quotas, starting with certain applications such as window frames, large tubes and roofing membranes, introducing 'closed cycles'recovery systems; secondly, to limit PVC incineration to new generation plant, which respect the latest Community legislation and apply the 'polluter pays'principle; and thirdly, to dump what is left at refuse disposal sites, taking into account, in this case, the new legislation that will enter into force as of 2002.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK