Vraag Google

Je was op zoek naar: livsmedelsföretagare (Deens - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Engels

Info

Deens

Livsmedelsföretagare som framställer mjölkprodukter ska införa förfaranden för att se till att mjölken, omedelbart före värmebehandlingen och vid överskridande av den acceptabla tidsperiod som anges i de HACCP-baserade förfarandena,

Engels

Food business operators manufacturing dairy products must initiate procedures to ensure that, immediately before being heat treated and if its period of acceptance specified in the HACCP-based procedures is exceeded:

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

(10) I avsnitt IX kapitel II del III punkt 1 a i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 anges att livsmedelsföretagare som tillverkar mjölkprodukter ska se till att obehandlad komjölk uppfyller ett minimikrav före bearbetningen.

Engels

(10) Point 1(a) of Part III of Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 provides that food business operators manufacturing dairy products must ensure that raw cows' milk meets a limit criterion before processing.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

(2) Trots den allmänna princip som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 853/2004, enligt vilken livsmedelsföretagare, när hygienen så kräver, inte får använda något annat ämne än dricksvatten, finns bestämmelser som medger användning av rent vatten för hantering av fisk i del A i bilaga I och kapitel VII i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien [2] och i avsnitt VIII kapitel I del II och kapitlen III och IV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, särskilt för hantering av fiskeriprodukter ombord på fartyg.

Engels

(2) Notwithstanding the general principle laid down in Article 3(2) of Regulation (EC) No 853/2004 whereby food business operators are not to use, where hygiene so requires, any substance other than potable water, provisions allowing the use of clean water for the handling of fish are set out in Part A of Annex I and in Chapter VII of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs [2] and in Part II of Chapter I and Chapters III and IV of Section VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, in particular for handling fishery products on board vessels.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

Enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 2076/2005 får livsmedelsföretagare till och med den 31 december 2009 använda skadade ägg för framställning av flytande ägg i anläggningar som har godkänts för detta ändamål, under förutsättning att produktionsanläggningen eller en förpackningsanläggning har levererat dem direkt och att de krossas så snart som möjligt.

Engels

Article 13(2) of Regulation (EC) No 2076/2005 provides that food business operators may, until 31 December 2009, use cracked eggs for the production of liquid egg in an establishment approved for that purpose, provided that the establishment of production or a packing centre has delivered them directly and they are broken as soon as possible.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

Förutsatt att råvarorna och framställningsprocessen uppfyller kraven för fiskolja avsedd att användas som livsmedel får livsmedelsföretagaren i en och samma anläggning framställa och lagra såväl fiskolja avsedd att användas som livsmedel som fiskolja och fiskmjöl som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Engels

Provided that the raw materials and the production process comply with the requirements applying to fish oil intended for human consumption a food business operator may produce and store both fish oil for human consumption and fish oil and fish meal not intended for human consumption in the same establishment.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

Genom undantag från punkt 1 d behöver livsmedelsföretagaren inte kyla fiskeriprodukterna om det rör sig om hela fiskeriprodukter som används direkt för framställning av fiskolja avsedd att användas som livsmedel, och råvaran bearbetas inom 36 timmar efter lastningen, förutsatt att färskhetskriterierna uppfylls och den totala mängden flyktiga kvävebaser (TVB-N) i de obearbetade fiskeriprodukterna inte överstiger de gränsvärden som anges i avsnitt II kapitel I punkt 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 [*].

Engels

By way of derogation from point 1(d), the food business operator may refrain from chilling the fishery products when whole fishery products are used directly in the preparation of fish oil for human consumption, and the raw material is processed within 36 hours after loading, provided that the freshness criteria are met and the total volatile basic nitrogen (TVB-N) value of the unprocessed fishery products do not exceed the limits set out in point 1 of Chapter I of Section II of Annex II to Commission Regulation (EC) No 2074/2005 [*].

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

I väntan på att särskild gemenskapslagstiftning antas ska livsmedelsföretagaren se till att fiskolja som släpps ut på marknaden för slutanvändaren uppfyller de nationella kraven.

Engels

Pending the establishment of specific Community legislation food business operators must ensure compliance with national rules for fish oil being placed on the market for the final consumer.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

Livsmedelsföretagaren ska se till att följande krav uppfylls vid anläggningar som hanterar vissa bearbetade fiskeriprodukter.

Engels

Food business operators must ensure compliance with the following requirements in establishments handling certain processed fishery products.

Laatste Update: 2010-09-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

(2) Förordning (EG) nr 1924/2006 föreskriver också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat.

Engels

(2) Regulation (EC) No 1924/2006 also provides that applications for authorisations of health claims may be submitted by food business operators to the national competent authority of a Member State.

Laatste Update: 2010-09-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung [2] skall livsmedelsföretagaren avlägsna tonsillerna efter besiktning efter slakt.

Engels

(1) According to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin [2], it is for the food business operator to remove tonsils after post mortem inspection.

Laatste Update: 2010-09-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Deens

Detta tillfälliga förbud eller dessa krav skall upprätthållas till dess att livsmedelsföretagaren har bevisat att den obehandlade mjölken och råmjölken på nytt uppfyller gällande kriterier."

Engels

This suspension or these requirements are to remain in place until the food business operator has proved that the raw milk and colostrum again complies with the criteria.";

Laatste Update: 2010-09-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Om livsmedelsföretagaren inte har avhjälpt bristerna inom tre månader efter den första anmälan till den behöriga myndigheten om att kriterierna när det gäller antal mikroorganismer och/eller somatiskt celltal inte uppfylls, skall leverans av obehandlad mjölk och råmjölk från produktionsanläggningen tillfälligt förbjudas eller, i enlighet med ett särskilt tillstånd eller allmänna instruktioner från den behöriga myndigheten, underkastas sådana krav beträffande dess behandling och användning som är nödvändiga för att skydda folkhälsan.

Engels

If the food business operator has not corrected the situation within three months of first notifying the competent authority of non-compliance with the criteria with regard to plate count and/or somatic cell count, delivery of raw milk and colostrum from the production holding is to be suspended or - in accordance with a specific authorisation of, or general instructions from, the competent authority - subjected to requirements concerning its treatment and use necessary to protect public health.

Laatste Update: 2010-09-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK