Vraag Google

Je was op zoek naar: tangerer stress ell (Deens - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Engels

Info

Deens

Det løser ikke problemet med stress eller frygt.

Engels

Gillis (PPE). - Madam President, I am a new Member of this House.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

I situationer med overdreven psykisk eller mental stress eller sygdom kan patienten have brug for yderligere doser af hydrocortison.

Engels

In situations of excessive physical or mental stress or illness, patients may need further doses of hydrocortisone.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vores adfærd og livsstil befordrer overdrevent næringsindtag, og stress eller intensivering af arbejdsindsatsen er kilde til mange sundhedsproblemer.

Engels

Our behaviour and our way of life encourage an excessively rich diet, and stress and the intensification of work give rise to many health problems.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vores adfærd og livsstil befordrer overdrevent næringsindtag, og stress eller intensivering af arbejdsindsatsen er kilde til mange sundhedsproblemer.

Engels

These causes are often uncertain and some are not yet known.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

På den anden side ses de som attraktive, behagelige steder, hvor vi midlertidigt kan søge tilflugt fra stress eller bymæssig og industrimæssig civilisation.

Engels

On the other hand, it is seen as an attractive, pleasant place that gives us temporary refuge from the stress of urban and industrial civilisation.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Intravenøs infusion ved non- lineær kontrastbilledteknik (hvile og stress) eller grundlæggende billedteknik ved hvile:

Engels

Intravenous infusion using non-linear contrast imaging technique (rest and stress) or fundamental imaging technique at rest:

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Deens

Jordskælvsfarer indebærer dannelsen af elastiske bølger på eller nær ved overfladen efter frigivelsen af tektonisk stress eller andre naturressourcer som f.eks. vulkanske eksplosioner eller meteoritnedslag.

Engels

Earthquake hazards involve the propagation of elastic waves at or near the surface after the release of tectonic stress or other natural sources, such as volcanic explosions or meteorite impacts.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Helbredsforhold Problemer med at sove Manglende appetit Mave-tarmlldelser Stress (eller andre) symptomer, herunder nervøse lidelser Arbejdsulykker

Engels

Changes were Introduced whereby the number of crews was increased from 4.5 to 5 and the average working week was cut (from 37.33 to 33.55 hours); a survey six months later showed that 70% of the workers noted no change in the symptoms they felt and only 20% reported a reduction in these symptoms.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

3.7.1 EØSU foreslår, at der anvendes videnskabelige metoder til at vurdere nye arbejdsrelaterede risici som f.eks. arbejdsrelateret stress eller nye anstrengende forhold.

Engels

3.7.1 The EESC suggests that scientific methods be used to assess new work-related risks, such as occupational stress or new arduous conditions.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Derfor burde alle ofre for menneskehandel få mulighed for at afgive vidneudsagn bag en skærm eller i et separat rum, så de ikke er direkte konfronteret med gerningsmændene til menneskehandel, da dette kan føre til stress eller frygt.

Engels

Therefore to give testimony behind a screen or in a separate room should be a possibility given to all victims of trafficking, so victims are not directly confronted with the traffickers/perpetrators which might lead to stress or fear.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler.

Engels

Where such products aim solely at improving the plants' nutrient use efficiency, tolerance to abiotic stress, or crop quality traits, they are by nature more similar to fertilising products than to most categories of plant protection products.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det dækker aspekter, der omfatter organisationer, og aspekter, der også kan få eftervirkninger på et senere tidspunkt i form af kumuleret belastningsskade, stress eller mange andre former for manglende velvære.

Engels

This covers aspects that involve organisations, and aspects that can also have repercussions at a later date in the form of repetitive strain injury, stress or numerous other forms of non-well-being.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Deens

Dette omfatter vage anprisninger vedrørende generelt velvære (f.eks. "hjælper kroppen med at modstå stress" eller "bevarer ungdommen") eller anprisninger, der henviser til psykologiske og adfærdsmæssige funktioner (f.eks. "forbedrer hukommelsen" eller "reducerer stress og fremmer et optimistisk livssyn").

Engels

This concerns vague claims referring to general wellbeing (eg "helps your body to resist stress", "preserves youth") or claims making reference to psychological and behavioural functions (eg “improves your memory” or “reduces stress and adds optimism”).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Forberedende og forebyggende foranstaltninger, f.eks. et krav til institutioner og myndigheder om at udarbejde genopretningsplaner (dvs. at kunne håndtere alvorlige problemer, som en bank står over for) og afviklingsplaner for at sikre relevant planlægning med henblik på finansielt stress eller krak (de såkaldte livstestamenter).

Engels

Preparatory and preventative measures such as a requirement for institutions and authorities to prepare for recovery (i.e. dealing with serious difficulties faced by a bank) and resolution plans to ensure adequate planning for financial stress or failure, (such plans are called "living wills");

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

UDTRYKKER TILFREDSHED MED, at de holdbarhedsfremmende reformer, der i visse medlemsstater er blevet vedtaget siden holdbarhedsrapporten fra 2009, navnlig på pen­sionsområdet, har nedbragt de forventede omkostninger i forbindelse med befolkningens aldring i disse lande; ERKENDER på baggrund af krisen, at udfordringerne i nogle lande hovedsagelig er af kort til mellemlang karakter, delvist forbundet med risici for finanspolitisk stress eller forhøjede offentlige gældsniveauer, mens de for andre er mere langsigtede og afspejler et behov for at tage hånd om de langsigtede tendenser i de aldersrelaterede offentlige udgifter, navnlig for så vidt angår pensioner, sundhed og langtidspleje, hvilket gør den finanspolitiske holdbarhed til en akut politisk udfordring.

Engels

WELCOMES the fact that sustainability-enhancing reforms enacted in some Member States since the Sustainability Report 2009, notably in the field of pensions, have reduced the projected cost of ageing in these countries; against the background of the crisis RECOGNISES challenges in some countries are primarily of a short- to medium-term nature partly related to possible risks for fiscal stress or to elevated government debt levels, while for others they are of a more long-term nature, reflecting a need to address long-term age-related public spending trends, notably on pensions, healthcare and long-term care, making fiscal sustainability an acute policy challenge.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

3.7.3 Under gennemførelsen af sin strategi for 2002-2006 om trivsel på arbejdet har EU endnu ikke løst de opgaver, der går ud på at sikre en arbejdsplads, hvor den mentale sundhed ikke trues af stress eller depression.

Engels

3.7.3 In the course of implementing its 2002-2006 strategy for well-being at work, the EU has not yet fulfilled its tasks with regard to ensuring a workplace in which mental health is not threatened by stress and depression.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Mens en lag-fase i kontrolkulturerne kan minimeres og i praksis elimineres ved korrekt formering af forkulturen, kan en lag-fase i eksponerede kulturer tyde på, at der er tale om restitution efter indledende toksisk stress, eller at eksponeringen efter den initiale eksponering er mindsket pga. tab af teststof (herunder sorption på algebiomassen).

Engels

While a lag phase can be minimised and practically eliminated in control cultures by proper propagation of the pre-culture, a lag phase in exposed cultures may indicate recovery after initial toxic stress or reduced exposure due to loss of test substance (including sorption onto the algal biomass) after initial exposure.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

at udføre tilsynsopgaver i forbindelse med genopretningsplaner og tidlig indgriben, når et kreditinstitut eller en koncern, som ECB er den konsoliderende tilsynsmyndighed for, ikke opfylder eller kan forventes ikke at opfylde de gældende tilsynskrav og udelukkende i de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i den relevante EU-ret for kompetente myndigheder, og i forbindelse med de strukturelle ændringer, der kræves gennemført af kreditinstitutterne for at forebygge økonomisk stress eller krak, bortset fra eventuelle afviklingsbeføjelser.

Engels

to carry out supervisory tasks in relation to recovery plans, and early intervention where a credit institution or group in relation to which the ECB is the consolidating supervisor, does not meet or is likely to breach the applicable prudential requirements, and, only in the cases explicitly stipulated by relevant Union law for competent authorities, structural changes required from credit institutions to prevent financial stress or failure, excluding any resolution powers.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Der har kun net konstateres forbedringer med hensyn til følgende konkrete gener (for den samlede gruppe): opvågnen under søvn, søvnforstyrrelser, usædvanlig træthed, nervøsitet og indre uro. Der er med disse symptomer tale om nervøse forstyrrelser, som man også kun på mellemlang sigt kunne forvente en reaktion pa jrundet »stress« eller nedsat be-

Engels

Improvements in individual complaints (over the whole group) occurred in relation to the following disorders: waking up during sleep, difficulty getting to sleep, early onset of tiredness, nervousness and restlessness.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Et gammelt latinsk ordsprog lyder" Inter arma silent Musae"- med andre ord, at kreativiteten lider, når samfundet er stresset eller befinder sig i en ekstrem situation.

Engels

There is an old Roman saying ‘ Inter arma silent Musae’ , in other words when society is under any kind of stress or in an extreme situation , creativity suffers.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK