Vraag Google

Je was op zoek naar: agronomisk (Deens - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Fins

Info

Deens

agronomisk egenskab

Fins

agronominen ominaisuus

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

agronomisk ydeevne

Fins

agronominen suorituskyky

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Samarbejdet inden for agronomisk og agroteknologisk forskning skal bidrage

Fins

Maataloustieteellisen ja -teknologisen tutkimuksen alalla tehtävällä yhteistyöllä edistetään:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Afvikling Agronomisk Aktioner Aktiv Aktiviteter Albumin Anliggender Antidumping Anvendelsesområde Arbejderbeskyttelse

Fins

Monenvälinen yhteistyö ympäristön, kasviston, eläi­mistön ja luonnonvarojen suojelun alalla

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Det internationale center for Regionalt samarbejde i landbrugssektoren agronomisk forskning i Middel­havsområdet

Fins

Ciheam (Välimeren alueen maatalouden kansainvälinen tutkimuskeskus)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

På levnedsmiddelområdet rummer bioteknologien mulighed for bedre fødevarekvalitet og miljøfordele gennem agronomisk forbedrede afgrøder.

Fins

Maa- ja elintarviketaloudessa biotekniikka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa elintarvikkeiden laatua ja saada aikaan ympäristöhyötyjä paran­neltujen viljelykasvien kautta.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

fastsættes til 20 meter, hvilket for de fleste regioners vedkommende svarer til en maksimal agronomisk værdi.

Fins

Parametrin P1 arvoksi on vahvistettu 20 metriä, joka vastaa puiden välistä suurinta etäisyyttä useimmilla viljelyalueilla.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

• Evaluering af handlingernes indvirkning på jorder (analyser, agronomisk overvågning osv.), vandområder og vandmiljøer

Fins

• Toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä • Arviointi toimien vaikutuksista kuormituslähteen ja vesistöjen välillä sijaitseviin maihin, vesiin ja vesiympäristöihin (käyttäen analyyseja, maa­talouden, seurantaa ynnä muuta sellaista) ■ Viive, vasteaika (mallein)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Ud fra et agronomisk synspunkt er braklægning ikke anvendelig i forbindelse med risdyrkning; tværtimod kan braklægning føre til en alvorlig forrykkelse af den miljømæssige balance i mange af de nuværende produktionsområder.

Fins

Maataloudellisesti katsoen kesannointi ei sovellu riisinviljelyyn, ja monilla nykyisillä viljelyalueilla se voi jopa aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia,

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Parlamentet ønskede desuden at opret­holde foranstaltningerne for agronomisk forsk­ning og at bibeholde finansieringen af Fælles­skabsfonden for Tobak på dens nuværende niveau, dvs. 2 '7c af præmien for høståret 2002, 2003 og 2004.

Fins

Lisäksi parlamentti toivoo, että maataloustutkimusta jatketaan ja yhteisön rahastoon pidätettävä määrä säilytetään kahdessa prosentissa satovuosina 2002, 2003 ja 2004.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Hvad angår bioøkonomi, som kapitlet betegnes, altså agronomisk forskning, er der tale om et langt større fremskridt, da denne forskning omsider får et selvstændigt kapitel, og det er afgørende for al agronomisk forskning.

Fins

Vielä enemmän edistetään mietinnössä mainittua biotaloutta, joka tunnetaan paremmin maataloustutkimuksena, sillä tälle tutkimusalalle on vastedes varattu erillinen budjettikohta, mikä on oleellista kaiken maataloustutkimuksen kannalta.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Der er et underudnyttet potentiale til fremme af økosystemtjenester fra landbrugsjord, skove, marine farvande og ferskvandsområder, hvis agronomiske, miljømæssige og sociale mål bliver integreret i bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug.

Fins

On olemassa vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi maatalousmaasta, metsistä, meristä ja makeista vesistä yhdistämällä agronomiset, ympäristö- ja sosiaaliset tavoitteet kestävämmäksi tuotannoksi ja kulutukseksi.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Medlemsstaterne kan anvende betalingen for arealer med naturlige begrænsninger på regionalt plan på de betingelser, der er fastsat i dette stykke, såfremt de har fastlagt de pågældende regioner efter objektive og ikkediskriminerende kriterier og navnlig deres naturbetingede begrænsninger, herunder hvor alvorlige disse er, og deres agronomiske betingelser.

Fins

Jäsenvaltio voi soveltaa tukea luonnonhaitta-alueille alueellisella tasolla tässä kohdassa säädetyin edellytyksin edellyttäen, että se on määrittänyt kyseiset alueet puolueettomin ja syrjimättömin perustein, jollaisia ovat erityisesti alueiden luonnonhaitoista johtuvat ominaispiirteet, mukaan lukien haittojen vakavuus, ja maatalouden harjoittamisolosuhteet.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

I sådanne tilfælde definerer de regionerne efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, som f.eks. deres agronomiske og socioøkonomiske karakteristika samt deres regionale landbrugspotentiale eller deres institutionelle og administrative struktur.

Fins

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet puolueettomin ja syrjimättömin perustein, jollaisia ovat esimerkiksi niiden agronomiset ja sosioekonomiset ominaisuudet, alueellinen maatalouden potentiaali tai toimielin- tai hallintorakenne.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

agronomiske karakteristika

Fins

agronominen ominaisuus

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

gode agronomiske forhold

Fins

hyvä viljelukunto

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

EFSA konkluderede navnlig, at den sammenlignende analyse af sammensætningen og agronomiske analyser viser, at LLCotton25 i det væsentlige svarer til det tilsvarende ikke genetisk modificerede produkt, og at der derfor ikke er behov for supplerende sikkerhedsundersøgelser på laboratoriedyr (f.eks. en 90-dages toksicitetundersøgelse af rotter).

Fins

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi koostumusta ja viljelyominaisuuksia koskevien vertailevien analyysien osoittavan, että LLCotton25-puuvilla on olennaisilta osin samanlaista kuin geeniteknisesti muuntamaton vastineensa, minkä vuoksi ei tarvita muita, koe-eläimillä tehtäviä turvallisuustutkimuksia (esimerkiksi 90 päivän toksisuuskoe rotalla).

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

På grundlag af alle data i ansøgningen om molekylær karakterisering, analyse af sammensætningen og agronomisk ydeevne konkluderede EFSA navnlig, at A2704-12-sojabønne i det væsentlige svarer til det tilsvarende ikke genetisk modificerede produkt, og at der derfor ikke er behov for supplerende sikkerhedsundersøgelser på laboratoriedyr (f.eks. en 90-dages toksicitetundersøgelse af rotter).

Fins

Tarkasteltuaan kaikkia hakemuksessa olevia tietoja molekulaarisesta karakterisoinnista, koostumusanalyysistä ja viljelyominaisuuksista elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että soija A2704–12 on samanlaista kuin geeniteknisesti muuntamaton vastineensa, minkä vuoksi ei tarvita eläimillä tehtäviä lisätutkimuksia elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden osalta (esimerkiksi 90 päivän toksisuuskoe rotalla).

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

forbedring af agronomiske fremgangsmåder ved at vælge bedre afgrødesorter

Fins

maatalouskäytäntöjen parantaminen parempia viljelykasvilajikkeita valitsemalla,

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Deens

Til beregning af SDB er Flandern opdelt i 13 områder, afhængigt af det pågældende områdes agronomiske karakteristika.

Fins

Arvioitujen bruttovoittojen laskemiseksi Flanderi on jaettu 13 alueeseen niiden maanviljelyä koskevien erityispiirteiden mukaisesti.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK