Vraag Google

Je was op zoek naar: vandemeulebroucke (Deens - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Fins

Info

Deens

Spørgsmål nr. 87 af Jaak Vandemeulebroucke (H-0003/98)

Fins

Kysymys n:o 87 Jaak Vandemeulebroucke (H-0003/98)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

B4-1065/97 af Vandemeulebroucke for ARE-Gruppen om våbenstrømmen til de stridende parter i Burundi;

Fins

Meidän on kuitenkin ryhdyttävä vielä muihinkin toimenpiteisiin, meidän on tarjottava välineet kun toutukseen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Mange tak, hr. Vandemeulebroucke, for Deres tale, og tak for de mange år, De har arbejdet seriøst her i Parlamentet.

Fins

Monet kiitokset puheestanne, herra Vandemeulebroucke, ja kiitos monista vuosista, joiden ajan olette tehnyt arvokasta työtä täällä parlamentissa.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Gianni TAMINO (har erstattet P. McKENNA) Jaak VANDEMEULEBROUCKE P. RUSANEN (indtil november 1996)

Fins

Freddy BLAK Rinaldo BONTEMPI Herbert BOSCH Gérard CAUDRON Marianne ERIKSSON Juan M. FABRA VALLES Hervé FABRE-AUBRESPY Jan MULDER Roy PERRY Bartho PRONK Raul Miguel ROSADO FERNANDES Reino PAASILINNA (korvaa varajäsenen M. RÖNNHOLM) Paul RÜBIG (korvaa varajäsenen F. KÖNIG) Marcel SCHLECHTER Gianni TAMINO (korvaa varajäsenen P. McKENNA) Jaak VANDEMEULEBROUCKE P. RUSANEN (marraskuuhun 1996 saakka)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Jeg kan meddele vores kolleger, at Vandemeulebroucke, som skal forlade Parlamentet efter 18 års tjeneste, netop har fremlagt sit sidste indlæg.

Fins

Huomautan kollegoillemme, että herra Vandemeulebroucke, joka aikoo jättää parlamentin 18 täällä työskentelemänsä vuoden jälkeen, piti juuri viimeisen puheensa.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

B4-0099/97 af Vandemeulebroucke m.fl. for Gruppen Europæisk Radikal AUiance om den politiske situation i Serbien;

Fins

B4-0099/97 Vandemeulebroucke ja muut Euroopan radikaaliallianssin ryhmän puolesta Serbian poliittisesta tilanteesta;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

B4-0233/97 af Pradier og Vandemeulebroucke for Gruppen Europæisk Radikal Alliance om den israelske politik vedrørende etablering af nye bosættelser;

Fins

B4-0192/97 Ford PSE-ryhmän puolesta siirtotyöläisten sosiaaliturvasta;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

De kan være ganske rolig, hr. Vandemeulebroucke, Præsidiet vil allerede i eftermiddag behandle Deres spørgsmål, og at De vil modtage alle nødvendige forklaringer.

Fins

Herra Vandemeulebroucke, rauhoittukaa, puhemiehistö huolehtii jo tänään iltapäivällä kysymyksestänne ja saatte kaikki tarvittavat selvitykset.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Formanden. - De kan være ganske rolig, hr. Vandemeulebroucke, Præsidiet vil allerede i eftermiddag behandle Deres spørgsmål, og at De vil modtage alle nødvendige forklaringer.

Fins

Vaikka brittiministeri Hoggin olisi ollut suotavaa talla tutkintavaliokunnan kuultavaksi, on minusta liioittelua, että jäsenmaiden hallitusten jäseniä halutaan velvoittaa tulemaan Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan kuultavaksi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vandemeulebroucke (ARE). - (NL) Fru formand, kære kolleger, gang på gang har Parlamentet peget på dramaet i Kosovo.

Fins

Puhemies. - Tämä todella kiehtova keskustelu on nyt päättynyt.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vandemeulebroucke (ARE). - (NL) Hr. formand, ærede kolleger, jeg er godt tilfreds med Hr. Bangemanns svar.

Fins

Vandemeulebroucke (ARE). - (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen Bangemannin vastaukseen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det er grunden til, at de danske EP-medlemmer indgik en alliance med Jaak Vandemeulebrouckes regionalister og således videreførte Regnbuegruppen på egen hånd.

Fins

Tämän vuoksi tanskalaiset jäsenet liittoutuivat Jaak Vandemeulebroucken aluepoliitikkojen kanssa ja jatkoivat sateenkaariryhmää keskenään.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

I afstemningen deltog. Tomlinson (formand), De Luca og Müller (næstformænd), Kellett-Bowman (ordfører), Blak, Bosch, Bontempi, Caudron, Dankert, Fabra Valles, Fabre Aubrespy, Garriga Polledo, Katiforis, Marset Campos, Mulder, Perry, Pronk, Rübig, Sarlis, Schlechter, Tamino, Theato, Theorin, Vandemeulebroucke og Wemheuer.

Fins

Äänestyksessä olivat läsnä: puheenjohtaja Tomlinson; varapuheenjohtajat De Luca ja Müller; esittelijä Kellett-Bowman; Blak, Bosch, Bontempi, Caudron, Danken, Fabra Valles, Fabre Aubrespy, Garriga Polledo, Katiforis, Marset Campos, Mulder, Perry, Pronk, Rübig, Sarlis, Schlechter, Tamino, Theato, Theorin, Vandemeulebroucke ja Wemheuer.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Maes (ARE), ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Regionalpolitik. — (NL) Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, på vegne af Jaak Vandemeulebroucke, som her var ordfører for Regionaludvalget, og hvis efterfølger jeg er, vil jeg fremhæve en række ting, som er sagt i udvalget, bl.a. hvor vanskeligt et problem De står over for med hensyn til at gennemføre ensartede foranstaltninger på et område, hvor der findes så stor mangfoldighed med hensyn til organisation og ejendomsstruktur.

Fins

Maes (ARE), aluepoliittisen valiokunnan lausunnon valmistelija. — (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari ja arvoisat kollegat, haluaisin painottaa Jaak Vandemeulebroucken puolesta, joka toimi tässä asiassa aluepoliittisen valiokunnan lausunnon valmistelijana ja jonka seuraaja minä olen, muutamia asioita, jotka on otettu esille valiokunnassa. Näihin kuuluvat muun muassa vaikeudet, joita kohdataan, pyrittäessä toteuttamaan yhdenmukaisia toimia alalla, joka on organisaatioltaan ja omistusrakenteeltaan hyvin moninainen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Medlemmerne vil navnlig gerne takke Jaak Vandemeulebroucke, medlem af udvalget, men som ikke kunne deltage, og Bart Staes, fra ARE-Gruppens sekretariat, som arrangerede besøget i samarbejde med foreningen til fremme af Antwerpens havn.

Fins

Jäsenet haluaisivat kiittää erityisesti valiokunnan jäsen Jaak Vandemeulebrouckea, joka ei päässyt osallistumaan vierailuun, ja ARE-ryhmän sihteeristön Bart Staesia, joka järjesti vierailun yhdessä Antwerpenin sataman edistämisyhdistyksen kanssa.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

PE DOK A4-311/95 Betænkning om et socialt handlingsprogram på mellemlangt sigt 1995-1997 (KOM(95) 134 - C4-160/95) Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse Ordfører: Stephen HUGHES Medordførere: Johanna BOOGERD-QUAAK, Axel SCHÄFER, Marjatta STENIUS-KAUKONEN, Konstantinos HATZIDAKIS, Marie-Thérèse HERMANGE, Jaak VANDEMEULEBROUCKE og Frieder WOLF 01.12.1995-58 sider ISBN 92-77-98887-8

Fins

CES(95) 1165 Maa- ja kalatalousjaoston lausunto aiheesta yhteisen maatalouspolitiikan vaikutukset El :n (15) maatalouden palkansaajien ja maanviljelijöiden työllisyyteen ja sosiaalisen tilanteeseen

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

PEDOK A4-3U/95 Betænkning om et socialt handlingsprogram på mellemlangt sigt 1995-1997 (KOM(95) 134 - C4-160I95) Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse Ordfører: Stephen HUGHES Medordførere: Johanna BOOGERD-QUAAK, Axel SCHÄFER, Marjatta STENIUS-KAUKONEN, Konstantinos HATZIDAKIS, Marie-Thérèse HERMANGE, Jaak VANDEMEULEBROUCKE og

Fins

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tiettyjen kolmansien maiden lipun alla purjehtiviin aluksiin sovelleta vista kalavarojen säilyttämis-ja hoitotoimenpiteistä 200 meripeninkulman kalatusvyöhykkeellä, joka sijaitsee ulapalla Ranskan departementin Guyanan rannikolla vuodeksi 1996 Ikomission esittämä) 17.11.1995- iOs. ISBN92-77-95955-X CB-CO-95-596-FI-C

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vandemeulebroucke (ARE), skriftlig. - (NL) Den dom, som Retten i Første Instans afsagde den 17. juni, og som afviser kravet fra UEAPME, den europæiske arbejdsgiverorganisation for små og mellemstore virksomheder, om at få adgang til de europæiske arbejdsmarkedsforhandlinger som en af arbejdsmarkedets fuldgyldige par ter, er meget beklagelig.

Fins

Vandemeulebroucke (ARE), kirjallinen. - (NL) Yhtei sön ensimmäisen asteen tuomioistuimen 17. kesäkuuta langettama tuomio, jossa hylätään UAPME:n, pk-yritysten Euroopan työnantajajärjestön, pyyntö saada osallistua täysivaltaisena työmarkkinaosapuolena Euroopan sosiaalisiin työneuvotteluihin, on erittäin valitettava asia.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vandemeulebroucke (ARE). - (NL) Fru formand, på et tidspunkt under forhandlingen spurgte jeg kommissær Fischler, om han kunne gå ind for en nøjere undersøgelse af indførelsen af et elektronisk chip-system, gående ud på at dyret i så fald viUe kunne følges hele livet.

Fins

Tällä hetkellä en näe mahdollisuutta jatkaa käsittelyä, vaikka ymmärränkin hänen asemansa ja luulen hänenkin ymmärtävän minun asemani. Olemme yhtä mieltä päämäärästä, mutta pelkään, että emme voi luottaa tarpeeksi siihen, että se saavutetaan ehdotetun menettelyn avulla.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Vandemeulebroucke (ARE). - (NL) Fru formand, ærede kolleger, det er godt, at vi her i dag drøfter menneskerettighedssituationen i Den Europæiske Union.

Fins

Pirker (PPE). - (DE) Arvoisa puhemies, käsiteltävä nämme oleva ihmisoikeuskertomus noudattaa oikeastaan viime vuosien perinteitä.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK