Vraag Google

Je was op zoek naar: tredjepartsfartøjer (Deens - Hongaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Hongaars

Info

Deens

Observation af tredjepartsfartøjer

Hongaars

A nem szerződő felek halászhajóinak észlelése

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Kontrol med tredjepartsfartøjer

Hongaars

A szerződést alá nem író felek hajói által végzett halászati tevékenység megfigyelése és ellenőrzése

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

EF-fiskerfartøjer må ikke modtage omladninger af fisk fra tredjepartsfartøjer.

Hongaars

A Közösség halászhajói nem fogadhatnak átrakodást nem szerződő felek hajóiról.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det er forbudt for EF-fiskerfartøjer ved omladning at modtage fisk fra tredjepartsfartøjer.

Hongaars

Tilos a szerződést alá nem író felek hajóiról a közösségi halászhajókra halat átrakodni.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

2. Medmindre der er tale om force majeure eller et fartøj i nød, må tredjepartsfartøjer kun anløbe de havne, der er udpeget af medlemsstaterne med henblik på anvendelsen af denne forordning.

Hongaars

(2) Vis maior vagy végveszély eseteit kivéve a nem szerződő fél hajói csak azokban a kikötőkben köthetnek ki, melyeket a tagállamok e rendelet céljából kijelöltek.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

(14) i henhold til traktaten henhører de interne farvande og havne under medlemsstaternes kompetence; hvad angår adgangen til havnefaciliteter i Fællesskabet for tredjepartsfartøjer, der har drevet fiskeri i det NEAFC-regulerede område, er det dog nødvendigt at fastsætte yderligere ensartede foranstaltninger på EF-plan, så sådanne fartøjers aktiviteter i EF-havne reguleres med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af de foranstaltninger, der fastsættes af NEAFC;

Hongaars

(14) A Szerződés értelmében a nemzeti vizek és kikötők feletti felügyeletet a tagállamok gyakorolják. Azonban abban az esetben, ha a NEAFC által szabályozott területen működő, az egyezményt alá nem író felek hajói használják a közösségi kikötők létesítményeit, a NEAFC által megállapított intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében közösségi szinten további egységes intézkedések elfogadása szükséges az említett hajók közösségi kikötőkben végzett tevékenységének szabályozásához.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

(3) Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav vedtog på sit 17. årlige møde den 17.-20. november 1998 to henstillinger, dels om oprettelse af en kontrol- og håndhævelsesordning for fiskerfartøjer, der uden for grænserne for de kontraherende parters nationale jurisdiktion driver fiskeri i NEAFC-området (i det følgende benævnt "ordningen"), dels om et program for fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af kommissionens henstillinger, så der sikres en fuldstændig overholdelse af NEAFC's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger (i det følgende benævnt "programmet");

Hongaars

(3) Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság az 1998. november 17–20-i 17. éves közgyűlésén elfogadott két ajánlást egyrészt olyan halászhajókra alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer létrehozására, amelyek az egyezmény területén lévő, de a szerződő felek nemzeti joghatóságán kívüli területen működnek (továbbiakban "a rendszer"), másrészt egy olyan program létrehozására, amely támogatja, hogy az egyezményt alá nem író felek hajói megfeleljenek a Bizottság ajánlásainak annak érdekében, hogy biztosítsák a NEAFC által elfogadott védelmi és gazdálkodási intézkedések teljes tiszteletben tartását (a továbbiakban: "a program").

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

(5) På det nittende årlige møde i september 1997 besluttede NAFO at vedtage en "ordning for fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af NAFO's bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger", som har til formål at sikre, at NAFO's bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningers effektivitet ikke undermineres af tredjepartsfartøjer.

Hongaars

(5) Az 1997. szeptember 19-i éves ülésén a NAFO elfogadta a "a nem szerződő felek hajói tekintetében a NAFO által létrehozott védelmi és végrehajtási intézkedések hatékonyságát elősegítő rendszert", melynek célja annak biztosítása, hogy a NAFO által hozott védelmi és végrehajtási intézkedések hatékonyságát ne rontsák a nem szerződő felek lobogója alatt hajózó hajók.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

(5) programmet omfatter obligatorisk inspektion af tredjepartsfartøjer, der frivilligt anløber de kontraherende parters havne, og et forbud mod landing og omladning, hvis det ved inspektionen konstateres, at fangsterne er taget i strid med de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af NEAFC;

Hongaars

(5) A program kötelező vizsgálatot ír elő az egyezményt alá nem író felek hajóinak tekintetében ott, ahol önkéntesen futnak be a szerződő felek kikötőibe; valamint megtiltja nekik a halfogás ki- vagy átrakodását, amennyiben az említett vizsgálat során megállapítják, hogy a NEAFC védelmi intézkedéseinek megszegésével halásztak.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

(5) på det XVI årlige møde fra 27. oktober til 7. november 1997 vedtog CCAMLR en bevarelsesforanstaltning i form af en "ordning for fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger", der har til formål at sikre, at CCAMLR's bevarelses- og kontrolforanstaltningers effektivitet ikke undermineres af tredjepartsfartøjer;

Hongaars

(5) Az 1997. október 27-től november 7-ig tartó, XVI. éves ülésén a CCAMLR védelmi intézkedést fogadott el "a nem szerződő felek lobogója alatt hajózó hajók CCAMLR védelmi intézkedéseknek való megfelelését elősegítő rendszerről"; ennek célja annak biztosítása, hogy a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések hatékonyságát ne rontsák a nem szerződő felek lobogója alatt hajózó hajók.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

(6) Denne ordning omfatter bl.a. obligatorisk inspektion af tredjepartsfartøjer, når sådanne fartøjer anløber de kontraherende parters havne, og, under behørig hensyntagen til flerartsfiskerierne i det NAFO-regulerede område, forbud mod landinger og omladninger, hvis det under en sådan inspektion konstateres, at fangsten er taget i modstrid med NAFO's bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger og visse andre supplerende foranstaltninger, som de kontraherende parter træffer.

Hongaars

(6) Ez a rendszer rendelkezik többek között arról, hogy a nem szerződő felek hajóit – ha azok önként tartózkodnak a szerződő felek kikötőiben – kötelezően átvizsgálják, és megtiltják a ki- és az átrakodást kellő figyelemmel a NAFO szabályozási területén működő, több fajra irányuló halászatokra, amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a NAFO által hozott védelmi és végrehajtási intézkedések megszegésével halásztak, valamint rendelkezik a szerződő felek által hozandó, bizonyos kiegészítő intézkedésekről.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

(6) denne ordning omfatter bl.a. obligatorisk inspektion af tredjepartsfartøjer, når sådanne fartøjer anløber de kontraherende parters havne, forbud mod landinger og omladninger, hvis det under en sådan inspektion konstateres, at fangsten er taget i modstrid med CCAMLR's bevarelses- og kontrolforanstaltninger, og visse andre supplerende foranstaltninger, der træffes af de kontraherende parter;

Hongaars

(6) Ez a rendszer rendelkezik többek között arról, hogy a nem szerződő felek hajóit - ha azok önként tartózkodnak a szerződő felek kikötőiben - kötelezően átvizsgálják, és megtiltják a ki- és átrakodást, amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések megszegésével halásztak, valamint rendelkezik a szerződő felek által hozandó, bizonyos egyéb kísérő intézkedésekről.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

(8) ifølge traktaten henhører interne farvande og havne under medlemsstaternes kompetence; når det gælder tredjepartsfartøjer, der er blevet observeret under fiskeri i konventionsområdet, og deres adgang til havnefaciliteter i Fællesskabet, er det dog nødvendigt at indføre supplerende ensartede foranstaltninger på fællesskabsplan, så disse fartøjers aktiviteter i Fællesskabets havne reguleres, for at sikre CCAMLR's bevarelses- og kontrolforanstaltningers effektivitet -

Hongaars

(8) A Szerződés értelmében a belvizek és a kikötők felett a tagállamok gyakorolják a fennhatóságot; ugyanakkor azoknak a nem szerződő feleknek a lobogója alatt hajózó hajóknak tekintetében, melyeket az egyezmény területén észlelnek halászati tevékenység végzése közben, közösségi szinten további egységes intézkedéseket kell bevezetni a közösségi kikötőkben történő műveleteik szabályozására, hogy biztosítsák a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések hatékonyságát,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1. Føreren af et tredjepartsfartøj, som ønsker at anløbe en havn i en medlemsstat, skal mindst 72 timer forinden underrette myndighederne i den pågældende medlemsstat om det anslåede tidspunkt for ankomsten i havnen, oprindelsen af fangsten om bord og, hvis det er relevant, det eller de fartøjer, hvorfra der er omladet fangster.

Hongaars

(1) A valamely tagállam kikötőjébe belépni szándékozó, nem szerződő fél hajójának parancsnoka legalább 72 órával előre értesíti az adott tagállam illetékes hatóságait az érkezés várható időpontjáról, a hajón található fogás eredetéről, és - ahol ez fennáll - azon hajóról illetve hajókról, mely(ek)ről fogást rakodtak át.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1. Medlemsstaterne sørger for, at ethvert tredjepartsfartøj, der anløber en udpeget havn som omhandlet i artikel 28e, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, inspiceres af deres myndigheder.

Hongaars

(1) A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik ellenőriznek minden olyan, a szerződést alá nem író félhez tartozó hajót, amely a 2847/93/EGK rendelet 28. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerint belép egy kijelölt kikötőbe.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1. Medlemsstaterne sørger for, at ethvert tredjepartsfartøj, der anløber en udpeget havn, inspiceres af myndighederne.

Hongaars

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy illetékes hatóságaik megvizsgálják minden egyes, a kijelölt kikötőkbe belépő, nem szerződő fél hajóját.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1. Medlemsstaterne sørger for, at ethvert tredjepartsfartøj, som anløber en udpeget havn, jf. artikel 28e, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, inspiceres af myndighederne.

Hongaars

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy illetékes hatóságaik megvizsgáljanak minden olyan, nem szerződő fél lobogója alatt hajózó hajót, amely befut egy, a 2847/93/EGK rendelet 28. cikke e) pontja 2. alpontjának értelmében kijelölt kikötőbe.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1. Så snart en medlemsstat fra en af sine NEAFC-inspektører modtager en rapport om observation af et tredjepartsfartøj, skal den straks sende disse oplysninger til NEAFC's sekretariat og til Kommissionen samt, hvis det er muligt, til fartøjet med underretning om, at de pågældende oplysninger vil blive sendt til dens flagstat.

Hongaars

(1) Miután az érintett tagállam megkapta valamelyik NEAFC-ellenőrétől az egyik, a szerződést alá nem író fél hajójának megfigyeléséről szóló jelentést, az információt haladéktalanul továbbítja az NEAFC titkárságának és a Bizottságnak, és, amennyiben lehetséges, a hajónak is, értesítve azt arról, hogy az információt a lobogó szerinti államnak is továbbítják.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

10) "tredjepartsfartøj": et fartøj, som er observeret og rapporteret at have udøvet fiskeriaktiviteter i det NEAFC-regulerede område, og

Hongaars

10. az "egyezményt alá nem író fél hajója": olyan hajót jelent, amelyet megfigyeltek, és jelentették róla, hogy halászati tevékenységet folytat a NEAFC szabályozási területén, és

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

2. Hvis myndighederne efter en sådan inspektion konstaterer, at et tredjepartsfartøj har ressourcer om bord, der er omfattet af en NEAFC-henstilling, som er gennemført i fællesskabsretten, udsteder den pågældende medlemsstat forbud mod landing og/eller omladning.

Hongaars

(2) Amennyiben a vizsgálat végeztével az illetékes hatóságok úgy találják, hogy a szerződést alá nem író fél hajóján olyan erőforrásokat szállít, amelyekre a közösségi jogba átültetett NEAFC-ajánlások érvényesek, az érintett tagállam megtiltja ezek ki- és/vagy átrakodását.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK