Vraag Google

Je was op zoek naar: inspektionsstrukturer (Deens - Nederlands)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Nederlands

Info

Deens

Styrke administrative strukturer og navnlig inspektionsstrukturer for fiskeripolitikken.

Nederlands

Versterking van de administratieve en, met name, de inspectiestructuren voor het visserijbeleid.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Påbegynde oprettelsen af passende administrations- og inspektionsstrukturer for fiskeripolitikken.

Nederlands

Opzetten van adequate bestuurlijke en inspectiestructuren voor het visserijbeleid.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Fortsætte og med en ekstra indsats forbedre tilpasningen af EU-retten i dyre- og plantesundhedssektoren med bl.a. indførelse af et system for dyreidentifikation, behandling af animalsk affald, modernisering af kødforarbejdningsanlæg og mejerier, programmer for kontrol med dyresygdomme og plantebeskyttelse; væsentligt forbedre inspektionsstrukturerne.

Nederlands

Voortzetten en aanzienlijk verbeteren van de aanpassing aan het acquis communautaire in de veterinaire en fytosanitaire sector, waaronder een systeem voor de identificatie van dieren, behandeling van dierlijk afval, modernisering van vlees- en zuivelfabrieken, programma’s voor de bestrijding van dierziekten en de bescherming van gewassen, aanzienlijk verbeteren van de inspectiestructuren.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Kroatien skal styrke den administrative struktur og især inspektionsstrukturen for fiskeripolitikken og forbedre indsamlingen af fangst- og landingsdata.

Nederlands

Versterking van de bestuurlijke structuren, met name de inspectiestructuren voor het visserijbeleid en verbetering van de verzameling van vangst- en aanlandingsgegevens.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Gøre betydelige fremskridt med tilpasningen i veterinær- og plantesundhedssektoren, herunder et system til identifikation af dyr, behandling af animalsk affald, modernisering af landbrugsfødevarevirksomheder, programmer for kontrol med dyresygdomme, plantebeskyttelse samt frøkvalitet og planteformeringsmateriale; forbedre inspektionsstrukturerne betydeligt.

Nederlands

Aanzienlijke vooruitgang bij de aanpassingen in de veterinaire en fytosanitaire sectoren, waaronder een systeem voor de identificatie van dieren, de behandeling van dierlijk afval, de modernisering van de voedingsmiddelenindustrie, programma’s voor de bestrijding van dierziekten, bescherming van gewassen en de kwaliteit van zaden en plantenvermeerderingsmateriaal en aanzienlijke verbetering van de inspectiestructuren.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

1.3 Kommissionen mener, at medlemsstaternes anvendelse af den fælles fiskeripolitiks regler kræver en solid, operationel kontrol- og inspektionsstruktur på EF-plan, tilstrækkelige kontrol- og inspektionsressourcer og en egnet strategi for koordineret anvendelse af disse ressourcer.

Nederlands

1.3 De toepassing van de regels van het GVB door de lidstaten vereist een solide operationele controle- en inspectiestructuur op Gemeenschapsniveau, voldoende controle- en inspectiemiddelen en een adequate strategie voor het gecoördineerd inzetten van deze middelen, zo stelt de Commissie.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den fælles fiskeriinspektionsstruktur vil blive baseret på følgende elementer:• en aftale om organisationens form, dens opbygning, dens anvendelsesområde og de opgaver, denskal varetage;• en fastlæggelse af forbindelserne mellem strukturen, de nationale myndigheder og Kommissionen;• en tilknytning af berørte parter, herunder fiskeindustrien, til den fælles inspektionsstruktur;• finansieringsmidler til inspektion og overvågning.

Nederlands

De gezamenlijke inspectiestructuur zal steunen opde volgende elementen:• een akkoord over de vorm en de opzet van deorganisatie, de werkingssfeer en de taken;• een afbakening van de relatie tussen de structuur,de nationale autoriteiten en de Commissie;• betrekken van belanghebbenden, met inbegrip van de visserijsector, bij de gezamenlijke inspectie-structuur;• financiering voor inspectie en surveillance.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den fælles inspektionsstruktur skal bygge på specifikkeovervågningsprogrammer.

Nederlands

Deze programma’s zullenspeciaal worden opgesteld voor die vangsten die door de Commissie als kritisch worden bestempeld en ook op dievangsten worden afgestemd.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den fælles inspektionsstruktur skal være oprettet medio 2004.

Nederlands

De gezamenlijke inspectiestructuur dient tegen medio 2004 te zijn opgezet.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Der skal ifølge forslaget opstilles et sæt fælles kriterier for intensivering af skibsinspektionen, syns- og tilbageholdelseskriterierne skal harmoniseres, der skal etableres forsvar lige nationale inspektionsstrukturer og stilles krav til skibsinspektøremes kvalifikationer, der skal oprettes en effektiv mekanisme til at kontrollere og vurdere, hvor effektive foranstaltningerne er, og resultaterne af inspektionerne skal gøres mere til gængelige.

Nederlands

Het voorstel beoogt met name gemeenschappelijke beginselen vast te stellen ten einde de controles te versterken, de inspectie en retentiecriteria te harmoniseren, nationale structuren van passende inspectie vast te stellen en de vereiste kwalificaties van de inspecteurs te bepalen, een mechanisme in te voeren ter controle en evaluatie van de doeltreffendheid van deze maatregelen en de resultaten van deze inspecties in de Gemeenschap doorzichtiger te maken.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

En handlingsplan med de nærmere detaljer vil blive offentliggjort i andet halvår af 2002, og der vil også komme en meddelelse om en fælles inspektionsstruktur.

Nederlands

Een actieplan met een nadere uitwerking hiervan wordt gepubliceerd in de tweede helft van 2002, evenals een mededeling inzake een gezamenlijke inspectiestructuur.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

For at opnå større effektivitet og ensartethed i kontrollen med og sanktionerne over for lovovertræderne i hele EU foreslår vi forskellige foranstaltninger, bl.a, en fælles inspektionsstruktur, der indebærer oprettelse af multinationale inspektionshold i EU-farvande og internationalt farvand.

Nederlands

Om de doeltreffendheid en uniformiteit van de controles op en sancties voor overtreders in de hele EU te verbeteren, stellen wij maatregelen voor als de oprichting van een gezamenlijke inspectiestructuur, gepaard met de inzet van multinationale inspectieteams in zowel Gemeenschaps- als internationale wateren.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Handlingsplanen for denfælles inspektionsstruktur blev præsenteret af Kommissioneni marts 2003, som foreslog at samle de nationale og EU’sinspektions- og overvågningsressourcer og at anvendedem i henhold til en EU-strategi.

Nederlands

Ook ishet pad geëffend voor de vorming van een gezamenlijkeinspectiestructuur (GIS) op EU-niveau. De blauwdruk voordeze GIS werd in maart 2003 door de Commissiebekendgemaakt.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Harmoniseringen og samordningenaf kontrolstrategierne var et af de vigtige elementer i grønbogen fra 2001, som med henblik på reformenaf den fælles fiskeripolitik allerede da indeholdt forslagtil oprettelse af en fælles inspektionsstruktur som middeltil at garantere en effektiv gennemførelse af deforanstaltninger, der var på vej i fiskeripolitikken.

Nederlands

Harmonisering encoördinatie van de controlestrategieën warenhoofdpunten van het groenboek uit 2001 dat, met het oog op de hervorming van hetgemeenschappelijk

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Herudover er der stadig en række områder,som Kommissionen udpegede i maj 2002 i en køreplan tilreformen, og som den i løbet af 2003 vil fremlægge forslag til.Blandt disse kan nævnes en meddelelse om gennemsigtighed,resultater og iagttagelse af bestemmelserne, forslag tiloprettelse af en fælles inspektionsstruktur og en handlingsplanfor en forbedret evaluering af bestande i farvande uden for EU.Kommissionen opfordrede desuden Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur til at udarbejde en adfærdskodeks foransvarligt fiskeri i Europa.

Nederlands

Verder zijn ernog een aantal gebieden die de Commissie in haar leidraad voordehervorming ("Roadmap") van mei 2002 identificeerde enwaaromtrent zij in 2003 voorstellen zal doen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

I en meddelelse af 21. marts om ensartet og effektiv gennemførelse af den fælles fiskeripolitik (7) foresla˚r Kommissio- nen to foranstaltninger: delsen handlingsplan for EU-samarbejde om ha˚ndhævelse, delsen fælles inspektionsstruktur, der skal sikre en effektiv samordning af de nationale myndigheders kontrol af ha˚ndhævelsen.

Nederlands

In een mededeling van 21 maart ter bevordering van een uniforme en doeltreffende toepassing van het GVB (9), heeft de Commis- sie gepleit voor twee maatregelen: enerzijds een actieplan voor Europese samenwerking ten aanzien van de uitvoering; anderzijds de oprichting van een gemeenschappelijke inspectiestructuur die moet worden belast met het doeltreffend

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Inden for rammerne af den fælles inspektionsstruktur vil ansvarsfordelingen ifølge forslaget ikke blive ændret blandt de forskelligekontrolmyndigheder.

Nederlands

Binnen de voorgestelde gezamenlijkeinspectiestructuur zullen de verantwoordelijkheden van de verschillende controleinstanties niet veranderen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Kommissionen har til hensigt at foreslå, at der indenmidten af 2004 oprettes en fælles inspektionsstruktur på EF-plan, som skal samle de nationale inspek-tions- og overvågningsmidler på fiskeriområdet ogandre områder og forvalte dem i EF-regi.

Nederlands

De Commissie is voornemens voor te stellen omvóór medio 2004 een gezamenlijke inspectiestructuurop Gemeenschapsniveau tot stand te brengen waarinnationale inspectie- en surveillancemiddelen voorde visserij en andere gebieden in een communautairkader worden gepoold en beheerd.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Med hensyn til kontrol af fiskeriet har Rådet forlænget den nuværende ordning med bistand til medlemsstaterne til etablering af nationale strukturer indtil 2006, som er fristen for indførelse af en fælles inspektionsstruktur.

Nederlands

Wat de controle van visserijactiviteiten betreft, heeft de Raad de looptijd van de huidige regeling die de lidstaten moet helpen om nationale structuren tot stand te brengen, verlengd tot 2006, het jaar waarin een gemeenschappelijke inspectiestructuur operationeel moet worden.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Meddelelse om en fælles inspektionsstruktur.

Nederlands

Mededeling over een gezamenlijke inspectiestructuur.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK