MyMemory, Het Grootste Vertaalgeheugen ter Wereld
Talencombinatie:
 Onderwerp   
Vraag Google

Je was op zoek naar: pensionsforummet (Deens - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Pools

Info

Deens

Pensionsforummet

Pools

forum emerytalne

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: IATE

Deens

Pensionsforummet kan nedsætte arbejdsgrupper.

Pools

Forum emerytalne może powoływać grupy robocze.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Pensionsforummet består af 45 medlemmer.

Pools

W skład forum emerytalnego wchodzi 45 członków.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen har også hørt medlemmerne af pensionsforummet[4].

Pools

Komisja skonsultowała się również z członkami Forum ds. emerytur i rent[4].

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

(1) Europa-Kommissionen foreslog i sin social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden af 28. juni 2000 at oprette et pensionsforum, som skal behandle spørgsmål vedrørende supplerende pensioner og mobilitet med alle relevante aktører.

Pools

(1) W swojej Agendzie Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2000 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie forum emerytalnego w celu zajęcia się sprawą emerytur i mobilności ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami poprzez wydanie oświadczenia.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

(2) Europa-Kommissionen støttede i sin meddelelse "Mod et indre marked for supplerende pensioner" af 11. maj 1999 (KOM(1999) 134 endelig udg.) idéen om at oprette et pensionsforum, som gruppen på højt niveau for fri bevægelighed havde fremsat, og besluttede følgelig at indkalde et sådant forum, der skal afholde mindst to møder om året, og som består af repræsentanter for regeringerne, arbejdsmarkedets parter, pensionsfondene og, hvis det er hensigtsmæssigt, andre institutioner, der arbejder på dette område.

Pools

(2) W swoim oświadczeniu zatytułowanym "W stronę jednolitego rynku emerytur uzupełniających" z dnia 11 maja 1999 r. (COM (1999) 134 wersja ostateczna) Komisja Europejska poparła ideę powołania forum emerytalnego, przedstawioną przez Zespół na Wysokim Szczeblu ds. Swobodnego Przepływu, i wobec tego postanowiła, że forum to będzie zwoływane przynajmniej dwa razy do roku, a w jego skład wejdą przedstawiciele rządów, partnerów społecznych, funduszy emerytalnych i ewentualnie innych instytucji działających w tym obszarze.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Der nedsættes under Kommissionen et rådgivende udvalg vedrørende supplerende pensioner, herefter benævnt "Pensionsforummet".

Pools

Ustanawia się Komitet ds. Dodatkowego Zabezpieczenia Emerytalnego (forum emerytalne) działający przy Komisji.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Dette gælder næsten uden undtagelse for svarene fra medlemmerne af pensionsforummet.

Pools

Jest tak prawie bez wyjątku w odpowiedziach podanych przez członków Forum ds. emerytur i rent.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Drøftelserne i Pensionsforummet iværksættes, når Kommissionen anmoder om en udtalelse.

Pools

Forum emerytalne bierze pod rozwagę kwestie, w zakresie których Komisja zwróci się o wyrażenie opinii.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Efter udløbet af den toårige periode beholder medlemmerne af Pensionsforummet deres plads, indtil de udskiftes, eller deres mandat fornyes.

Pools

Po upływie kadencji członkowie forum emerytalnego pełnią swoje funkcje do momentu zastąpienia lub ponownego powołania.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

I de tilfælde, hvor der var oplysninger om arbejdstagere, der stilles dårligere i forbindelse hermed, var det oftest omtale fra regeringerne og medlemmerne af pensionsforummet af problemer som følge af forskellige skattesystemer og forskellige bestemmelser vedrørende erhvervelse af rettigheder.

Pools

W odniesieniu do ewentualnych niekorzyści, na jakie natrafiają pracownicy w tym kontekście, rządy i członkowie forum najczęściej wskazywali na problemy wynikające z różnych systemów podatkowych i różnych zasad nabywania uprawnień.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

I sådanne tilfælde deltager kun Pensionsforummets medlemmer og repræsentanterne for Kommissionens tjenestegrene i møderne.

Pools

W takich przypadkach, w posiedzeniach uczestniczą jedynie członkowie forum emerytalnego oraz przedstawiciele Komisji.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen evaluerer senest to år efter denne afgørelses ikrafttræden Pensionsforummets arbejde, og hvorvidt det er nyttigt.

Pools

Komisja oceni pracę i użyteczność forum emerytalnego w okresie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen forestår sekretariatet for Pensionsforummet og arbejdsgrupperne.

Pools

Sekretariat dla forum emerytalnego i zespołów roboczych zapewniany jest przez Komisję.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen kan høre Pensionsforummet om problemerne og udviklingen på fællesskabsplan i forbindelse med supplerende pensioner.

Pools

Komisja może konsultować się z forum emerytalnym w kwestii jakichkolwiek problemów i zmian na poziomie wspólnotowym dotyczących emerytur uzupełniających.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen udnævner medlemmerne af Pensionsforummet efter forslag fra medlemsstaternes regeringer, andre lande i EØS, arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan og andre organer, der er omhandlet i artikel 3.

Pools

Członków forum emerytalnego mianuje Komisja na podstawie nominacji Państw Członkowskich, pozostałych krajów tworzących EOG, partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie Wspólnoty oraz innych jednostek wymienionych w art. 3.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Mandatet for medlemmerne af Pensionsforummet er på to år. Det kan fornyes.

Pools

Kadencja członków forum emerytalnego wynosi dwa lata i może być odnawiana.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Medlemmerne af Pensionsforummet vælger for en periode på to år en formand og to næstformænd.

Pools

Forum emerytalne wybiera jednego przewodniczącego i dwóch zastępców na okres dwóch lat.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Når Kommissionen anmoder Pensionsforummet om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for afgivelsen heraf.

Pools

Komisja może, zwracając się o opinię do forum emerytalnego, ustalić termin, do którego taka opinia powinna zostać przedstawiona.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Deens

Pensionsforummet afholder sine møder på Kommissionens hjemsted efter indkaldelse af denne.

Pools

Forum emerytalne jest zwoływane przez Komisję i zbiera się w jej siedzibie.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Referentie: Anoniem

Voeg een vertaling toe

Krijg een betere vertaling met menselijke bijdragenRapporteer Misbruik  | Over MyMemory   | Contacteer Ons


MyMemory in je taal:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK