Vraag Google

Je was op zoek naar: arbeitsmarktentwicklungen (Duits - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Duits

Pools

Info

Duits

Tabelle 1: Langfristige Arbeitsmarktentwicklungen

Pools

Tabela 1: Długoterminowe zmiany na rynku pracy

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

(a) Analyse von Trends bei Lebens- und Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarktentwicklungen;

Pools

(a) analizuje tendencje w warunkach życia i pracy oraz zmiany na rynku pracy;

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Zeitraum 1994-99 wurden unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation und der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklungen festgelegt.

Pools

Główne cele strategii nowego programu za­trudnienia i kształcenia zawodowego na lata 1994/1999 zostały przyjęte, biorąc pod uwagę obecną i przyszłą sytuację na rynku pracy.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Gleiches gilt für einige fakultative Angaben zu Arbeitsmarktentwicklungen, Bilanzen einzelner Sektoren und Entwicklungen beim gesamtstaatlichen Schuldenstand.

Pools

Nie przedstawiono też niektórych danych opcjonalnych dotyczących zmian na rynku pracy, zmian sald poszczególnych sektorów oraz zmian w zadłużeniu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Dieses Programm sollte eine gewisse Flexibilität für Anpassungen an interne Erfordernisse der Fachgruppe SOC und des EWSA sowie an neue Arbeitsmarktentwicklungen ermöglichen.

Pools

CMRP sporządza roczny program prac, który powinien pozostawiać pewną swobodę w celu dostosowania się do wewnętrznych potrzeb Sekcji SOC i EKES-u oraz do rozwoju sytuacji na rynkach pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Duits

Dieses Programm sollte eine gewisse Flexibilität für Anpassungen an interne Erfordernisse der Fachgruppe SOC und des EWSA sowie an neue Arbeitsmarktentwicklungen ermöglichen.

Pools

Program ten powinien pozostawiać pewną swobodę, by móc dostosować się do wewnętrznych potrzeb Sekcji SOC i EKES-u oraz do rozwoju sytuacji na rynkach pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Eine Anhebung der Mindestlöhne findet im Programmzeitraum nur statt, wenn sie durch Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklungen gerechtfertigt ist.

Pools

W okresie obowiązywania programu ewentualne podniesienie płacy minimalnej nastąpi tylko wtedy, gdy będzie uzasadnione rozwojem sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy;

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Duits

Bei den fehlenden fakultativen Daten geht es in erster Linie um gesamtstaatliche Ausgaben nach Funktion, Daten über die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und Arbeitsmarktentwicklungen.

Pools

Natomiast jeśli chodzi o dane opcjonalne, brakuje informacji na temat wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) z podziałem na funkcje, danych dotyczącej długoterminowej stabilności finansów publicznych oraz zmian na rynku pracy.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Eine eingehende Analyse der jüngsten Arbeitsmarktentwicklungen enthalten die Berichte Labour Market and Wage Developments – Annual review 201615 und Employment and Social Developments in Europe 201616.

Pools

Dogłębna analiza sytuacji na rynku pracy w ostatnim czasie znajduje się w sprawozdaniu dotyczącym rynku pracy i wynagrodzeń z 2016 r.15 oraz w przeglądzie sytuacji w zakresie zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w 2016 r.16.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Da die Arbeitsmarktentwicklung der Entwicklung des BIP in der Regel um mindestens ein halbes Jahr hinterherhinkt, dürfte die Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit sich nur allmählich in der Schaffung von Arbeitsplätzen niederschlagen.

Pools

Z uwagi na to, że zmiany na rynku pracy zwykle są widoczne co najmniej pół roku po zmianach PKB, szacuje się, że przełożenie się ożywienia działalności gospodarczej na nowe miejsca pracy będzie stopniowe.

Laatste Update: 2017-04-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

1.4 Um die Arbeitsmarktentwicklung in der Europäischen Union verstehen zu können, muss man unbedingt wissen, in welchen Sektoren und Regionen und in welchem Umfang offene Stellen vorhanden sind.

Pools

1.4 Dla zrozumienia kształtowania się tendencji na rynku pracy w Unii Europejskiej duże znaczenie ma wiedza na temat tego, w jakich branżach, regionach i w jakiej liczbie występują wolne miejsca pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

1.5.3 Bessere Statistiken und Untersuchungen zur Dienstleistungswirtschaft sind notwendig (auf globaler und europäischer Ebene), um Prognosen zur Arbeitsmarktentwicklung sowie zur Polarisierung der Arbeit, der Beschäftigung und der Einkommen genauer zu erfassen.

Pools

1.5.3 Potrzebne są lepsze statystyki i badania (na poziomie globalnym i europejskim) na temat gospodarki usługowej, by bardziej szczegółowo ująć prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy i polaryzacji pracy, zatrudnienia i dochodów.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

3.4 Der Grundgedanke der ökonomischen Abhängigkeitsrelation ist der, dass nicht nur das Alter, sondern v.a. die Arbeitsmarktentwicklung als wesentlicher Parameter zur Abschätzung der Auswirkungen demografischer Entwicklungen in einem Land herangezogen werden muss5.

Pools

3.4 Podstawą wskaźnika obciążenia ekonomicznego jest założenie, że nie tylko wiek, lecz przede wszystkim także rozwój rynku pracy musi zostać uwzględniony jako istotny parametr oceny skutków przemian demograficznych w danym kraju5.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

3.4 Der Grundgedanke der ökonomischen Abhängigkeitsrelation ist der, dass nicht nur das Alter, sondern v.a. die Arbeitsmarktentwicklung als wesentlicher Parameter zur Abschätzung der Auswirkungen demografischer Entwicklungen in einem Land herangezogen werden muss5.

Pools

3.4 Podstawą wskaźnika obciążenia ekonomicznego jest założenie, że przy ocenie skutków przemian demograficznych w danym kraju trzeba jako istotny parametr uwzględnić nie tylko wiek, lecz przede wszystkim także rozwój sytuacji rynku pracy5.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

4.2.4 Der EWSA schlägt vor, dass bis zur vollständigen Harmonisierung zwischen den 27 Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines anderen Ansatzes auf der Grundlage gemeinsamer Maßnahmen zwischen einer kleineren Zahl von Mitgliedstaaten untersucht werden sollte, in dessen Rahmen möglicherweise durch eine verstärkte Zusammenarbeit und die Berücksichti­gung von Migrationsmustern und Arbeitsmarktentwicklungen der gewünschte Erfolg zur Verbesserung der Mobilität der Arbeitnehmer herbeigeführt werden kann.

Pools

4.2.4 EKES proponuje, by do czasu osiągnięcia pełnej harmonizacji między 27 państwami członkowskimi rozważyć możliwość innego podejścia opartego na wspólnych działaniach mniejszej liczby państw członkowskich, potencjalnie z wykorzystaniem rozszerzonej współpracy, które podążałoby za trendami migracji i rozwojem sytuacji na rynku pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

4.2.4 Der EWSA schlägt vor, dass bis zur vollständigen Harmonisierung zwischen den 27 Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines anderen Ansatzes auf der Grundlage gemeinsamer Maßnahmen zwischen einer kleineren Zahl von Mitgliedstaaten untersucht werden sollte, in dessen Rahmen möglicherweise durch eine verstärkte Zusammenarbeit und die Berücksich­tigung von Migrationsmustern und Arbeitsmarktentwicklungen der gewünschte Erfolg zur Verbesserung der Mobilität der Arbeitnehmer herbeigeführt werden kann.

Pools

4.2.4 EKES proponuje, by do czasu osiągnięcia pełnej harmonizacji między 27 państwami członkowskimi rozważyć możliwość innego podejścia opartego na wspólnych działaniach mniejszej liczby państw członkowskich, potencjalnie z wykorzystaniem rozszerzonej współpracy, które podążałoby za trendami migracji i rozwojem sytuacji na rynku pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

4.2.4 Der EWSA schlägt vor, dass bis zur vollständigen Harmonisierung zwischen den 27 Mit­gliedstaaten die Möglichkeit eines anderen Ansatzes auf der Grundlage gemeinsamer Maß­nahmen zwischen einer kleineren Zahl von Mitgliedstaaten untersucht werden sollte, in dessen Rahmen möglicherweise durch eine verstärkte Zusammenarbeit und die Berücksichti­gung von Migrationsmustern und Arbeitsmarktentwicklungen der gewünschte Erfolg zur Ver­besserung der Mobilität der Arbeitnehmer herbeigeführt werden kann.

Pools

4.2.4 EKES proponuje, by do czasu osiągnięcia pełnej harmonizacji między 27 państwami członkowskimi rozważyć możliwość innego podejścia opartego na wspólnych działaniach mniejszej liczby państw członkowskich, potencjalnie z wykorzystaniem rozszerzonej współpracy, które podążałoby za trendami migracji i rozwojem sytuacji na rynku pracy.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

4.8 Bessere Statistiken und Untersuchungen zur Dienstleistungswirtschaft sind notwendig (auf globaler und europäischer Ebene), um Prognosen zur Arbeitsmarktentwicklung sowie zur Polarisierung der Arbeit und der Beschäftigung genauer zu beschreiben.

Pools

4.8 Potrzebne są lepsze statystyki i badania dotyczące sektora usług (na poziomie światowym i europejskim), by szczegółowo przedstawić prognozy dotyczące rozwoju rynku pracy oraz polaryzację pracy i zatrudnienia.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Anknüpfend an die Initiative „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“4 kann die Gemeinschaft durch eine geeignete Koordinierung der Prognoseinstrumente zur besseren Vorbereitung auf EU‑weite Arbeitsmarktentwicklungen dazu beitragen, den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht zu werden und Qualifikationsdefizite abzubauen.

Pools

Kontynuując działania związane z inicjatywą „Nowe umiejętności, nowe zawody”4, Wspólnota może również przyczynić się do lepszego zaspokojenia potrzeb rynku pracy oraz zająć się kwestią niedoboru umiejętności poprzez odpowiednie skoordynowanie instrumentów prognozowania, które umożliwiłyby dokładniejsze przewidywanie zmian na rynku pracy w UE.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Duits

Bessere Statistiken und Untersuchungen zur Dienstleistungswirtschaft sind notwendig (auf globaler und europäischer Ebene), um Prognosen zur Arbeitsmarktentwicklung sowie zur Polarisierung der Arbeit, der Beschäftigung und der Einkommen genauer zu erfassen.

Pools

Potrzebne są lepsze statystyki i badania (na poziomie globalnym i europejskim) na temat gospodarki usługowej, by bardziej szczegółowo ująć prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy i polaryzacji pracy, zatrudnienia i dochodów.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK