Vraag Google

Je was op zoek naar: klimaatverandering (Duits - Roemeens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Duits

Roemeens

Info

Duits

Het gecombineerde effect van vervoer (verkeer) en klimaatverandering op schoolomgevingen beoordelen.

Roemeens

Evaluarea efectului transportului (traficului) combinat cu impactul schimbărilor climatice asupra mediilor școlare.

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Met name de klimaatverandering kan ertoe leiden dat het cultureel erfgoed onherstelbaar beschadigd wordt of zelfs verloren gaat door zijn broosheid en ouderdom.

Roemeens

În special schimbările climatice pot conduce la deteriorarea ireversibilă sau la pierderea bunurilor de patrimoniu cultural, din cauza fragilității și vechimii acestora.

Laatste Update: 2010-09-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(3) De gecombineerde effecten van de klimaatverandering, andere veranderingen van het milieu, menselijke interventie en veiligheidsrisico's bedreigen het Europees cultureel erfgoed.

Roemeens

(3) Patrimoniul cultural european este amenințat de efectele combinate ale schimbărilor climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenției umane, precum și de riscuri legate de securitate.

Laatste Update: 2010-09-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

1.2 | Basiskennis hebben van het gebruik en de eigenschappen van gefluoreerde broeikasgassen gebruikt als koelmiddel in klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen en over de effecten van de uitstoot van die gassen op het milieu (orde van grootte van hun aardopwarmingsvermogen in verband met klimaatverandering).

Roemeens

1.2 | Cunoștințe de bază cu privire la utilizarea și proprietățile gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare în sistemele de climatizare ale autovehiculelor, impactul emisiilor de astfel de gaze asupra mediului (nivelul potențialului de încălzire globală al acestora în ceea ce privește schimbarea climatică) | T |

Laatste Update: 2013-01-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

08 06 | SAMENWERKING - MILIEU (INCLUSIEF KLIMAATVERANDERING) | 219348000 | 102591000 | | | 219348000 | 102591000 |

Roemeens

08 06 | COOPERARE - MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRI CLIMATICE) | 219348000 | 102591000 | | | 219348000 | 102591000 |

Laatste Update: 2010-09-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(5) De Raad Concurrentievermogen heeft tijdens zijn vergadering van 3 december 2009"Cultureel erfgoed, klimaatverandering en veiligheid" (de titel werd later gewijzigd in "Cultureel erfgoed en veranderingen in het aardsysteem: een nieuwe uitdaging voor Europa") erkend als een belangrijk gebied waarop gezamenlijke programmering een grote meerwaarde zou hebben voor de huidige, gefragmenteerde onderzoeksinspanningen door de lidstaten.

Roemeens

(5) În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2009, Consiliul Competitivitate a recunoscut că "Patrimoniul cultural, schimbările climatice și securitatea" (titlul a fost schimbat ulterior în "Patrimoniul cultural și schimbările globale: o nouă provocare pentru Europa") reprezintă un domeniu în care programarea în comun ar aduce un plus de valoare important față de eforturile actuale, fragmentate, întreprinse de statele membre în domeniul cercetării.

Laatste Update: 2010-09-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Duits

(34) Gezien het dynamische karakter en de natuurlijke variabiliteit van mariene ecosystemen, en gezien het feit dat de belastende en beïnvloedende factoren zullen variëren naar gelang van de ontwikkeling van verschillende patronen van menselijke activiteiten en onder invloed van de klimaatverandering, is het van primair belang te erkennen dat de bepaling van een goede milieutoestand in de loop van de tijd wellicht dient te worden aangepast.

Roemeens

(34) Având în vedere natura dinamică a ecosistemelor marine și variabilitatea lor naturală, precum și faptul că presiunile și impactul asupra acestora pot varia odată cu evoluția diferitelor tipare de activitate umană și odată cu impactul schimbărilor climatice, este esențial să se recunoască faptul că determinarea stării ecologice bune poate necesita o adaptare în timp.

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(42) De ernstige milieuzorgen, met name die welke het gevolg zijn van de klimaatverandering, betreffende de Arctische wateren, een aangrenzend marien milieu dat van bijzonder belang is voor de Gemeenschap, moeten door de communautaire instellingen worden beoordeeld en kunnen acties vergen om te waarborgen dat het milieu in het Noordpoolgebied wordt beschermd.

Roemeens

(42) Preocupările ecologice profunde, în special cele datorate schimbărilor climatice, care privesc apele arctice, acestea fiind un mediu marin învecinat de o importanță deosebită pentru Comunitate, trebuie evaluate de instituțiile comunitare și ar putea impune acțiuni care să asigure protecția ecologică a Oceanului Arctic.

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

milieu, inclusief investeringen die verband houden met watervoorziening en water- en afvalbeheer; behandeling van afvalwater en luchtkwaliteit; voorkoming, controle en beheersing van woestijnvorming; geïntegreerde verontreinigingspreventie en -bestrijding; steun ter verlichting van de effecten van klimaatverandering; herstel van de fysieke omgeving, waaronder de sanering van verontreinigde terreinen en gronden en de herinrichting van oude industrieterreinen; bevordering van de biodiversiteit en van natuurbescherming, waaronder investeringen in Natura 2000-gebieden; steun aan het MKB ter bevordering van duurzame productiepatronen via de invoering van kostenefficiënte systemen voor milieubeheer, en ontwikkeling en toepassing van technologie voor verontreinigingspreventie;

Roemeens

mediul, inclusiv investițiile legate de aprovizionarea cu apă, precum și de gestionarea deșeurilor și a apei; tratarea apelor uzate și calitatea aerului; prevenirea și controlul deșertificării, precum și combaterea acestui fenomen; prevenirea și controlul integrat al poluării; ajutoarele care urmăresc să atenueze efectele schimbărilor climatice; reabilitarea mediului fizic, inclusiv locuri și terenuri contaminate și necultivate; promovarea biodiversității și protecția naturii, inclusiv investiții pentru siturile Natura 2000; ajutorul pentru IMM-uri cu scopul de a promova planuri de producție durabile prin punerea în aplicare a sistemelor de gestionare a mediului rentabile și prin adoptarea și utilizarea de tehnologii de prevenire a poluării;

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(1) De algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 bevat begrotingsonderdeel 17 03 09 - Proefproject - Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, vervoer en klimaatverandering (HETC) - Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten.

Roemeens

(1) Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009 conține linia bugetară 17 03 09 - Proiect-pilot privind cercetarea complexă în domeniul sănătății, mediului, transportului și schimbărilor climatice (pilot project on Complex research on Health, Environment, Transport and Climate Change - HETC) - Îmbunătățirea calității aerului interior și exterior.

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(6) De begrotingsautoriteit heeft in de begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 specifieke financiering opgenomen voor begrotingsonderdeel 17 03 09 - Proefproject - Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, vervoer en klimaatverandering (HETC) - Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten.

Roemeens

(6) Autoritatea bugetară a prevăzut o finanțare specifică în bugetul UE pentru 2009, și anume linia bugetară 17 03 09, pentru un proiect-pilot privind cercetarea complexă în domeniul sănătății, mediului, transportului și schimbărilor climatice (HETC) - Îmbunătățirea calității aerului interior și exterior.

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(7) Het jaarlijkse werkprogramma voor het "Proefproject - Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, vervoer en klimaatverandering (HETC) - Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten", dat het financieringsbesluit zal zijn voor dat project in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, moet worden goedgekeurd,

Roemeens

(7) Este adecvată adoptarea programului de lucru pentru Proiectul-pilot privind cercetarea complexă în domeniul sănătății, mediului, transportului și schimbărilor climatice (HETC) - Îmbunătățirea calității aerului interior și exterior, care va constitui decizia de finanțare pentru proiectul respectiv în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și al articolului 90 din normele de aplicare a regulamentului financiar,

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Duits

- de gevolgen van klimaatverandering (frequentere hitte- en koudegolven en meer verontreinigende stoffen in de lucht) in scholen voor de gezondheid van de kinderen te evalueren;

Roemeens

- evaluarea impactului schimbărilor climatice (frecvența crescută a valurilor de căldură, valuri de frig și poluanți ai aerului ambiant) în școli, asupra sănătății copiilor;

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Proefproject - Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, vervoer en klimaatverandering (HETC) - Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten (begrotingsonderdeel 17 03 09)

Roemeens

Proiect-pilot privind cercetarea complexă în domeniul sănătății, mediului, transportului și schimbărilor climatice (HETC) - Îmbunătățirea calității aerului interior și exterior (linia bugetară 17 03 09)

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK