Vraag Google

Je was op zoek naar: ausfuhrbestimmungen (Duits - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Duits

Tjechisch

Info

Duits

Ausfuhrbestimmungen

Tjechisch

Ustanovení použitelná na vývoz

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Ausfuhrbestimmungen

Tjechisch

Článek 141. V míře nezbytné pro vývoz

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

BESONDERE AUSFUHRBESTIMMUNGEN

Tjechisch

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝVOZ

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Die Ausschreibung ist auf die folgenden Ausfuhrbestimmungen beschränkt:

Tjechisch

Nabídkové řízení je určené pro následující cílové oblasti:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 11
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Mit bestimmten Drittländern wurden in bilateralen Veterinärübereinkommen12 einheitliche EU-Ausfuhrbestimmungen spezifisch festgelegt.

Tjechisch

Pro některé třetí země jsou ve dvoustranných veterinárních dohodách12 konkrétně definovány společné požadavky na vývoz pro celou EU.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Die Preise für Käse sind, seitdem die Ausfuhrbestimmungen im August geändert wurden, um 5 bis 7 % gestiegen.

Tjechisch

Ceny sýra vzrostly od změn pravidel vývozu v srpnu 2009 o 5 až 7 %.

Laatste Update: 2017-04-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

(3) Die Zollbehörden können verlangen, daß Waren, die einer Ausfuhrabgabe oder anderen Ausfuhrbestimmungen unterliegen, der Zolldienststelle gemeldet werden.

Tjechisch

3. Celní orgány mohou požadovat, aby zboží podléhající vývoznímu clu nebo jiným vývozním opatřením bylo oznámeno celnímu útvaru.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

(1) Der Ausfuhranmeldung und der Anmeldung zur Wiederausfuhr sind alle für die zutreffende Erhebung der Ausfuhrabgaben sowie für die Anwendung der Ausfuhrbestimmungen auf die betreffende Ware notwendigen Unterlagen beizufügen.

Tjechisch

1. K celnímu prohlášení pro vývoz nebo pro zpětný vývoz se přikládají všechny doklady nezbytné ke správnému uložení vývozního cla a použití předpisů o vývozu nebo zpětném vývozu dotyčného zboží.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

(1) Der Ausfuhranmeldung und der Anmeldung zur Wiederausfuhr sind alle für die zutreffende Erhebung der Ausfuhrabgaben sowie für die Anwendung der Ausfuhrbestimmungen auf die betreffende Ware notwendigen Unterlagen beizufügen.

Tjechisch

1. K celnímu prohlášení pro vývoz nebo pro zpětný vývoz se přikládají všechny doklady nezbytné ke správnému uložení vývozního cla a použití předpisů o vývozu nebo zpětném vývozu dotyčného zboží.2. Ustanovení čl. 218 odst. 2 se použijí na celní prohlášení pro vývoz a pro zpětný vývoz.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Der Kommissionsvertreter ersuchte die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass Glasaale ausschließ­lich im Einklang mit den EU-Vorschriften ausgeführt werden, und wies nachdrücklich darauf hin, dass dies für die Mitgliedstaaten kein Hinderungsgrund dafür sein dürfe, gegebenenfalls an strenge­ren einzelstaatlichen Ausfuhrbestimmungen festzuhalten.

Tjechisch

Zástupce Komise vyzval členské státy, aby zajistily, že vývoz mladých úhořů bude probíhat pouze v souladu s pravidly EU, a trval na tom, že tím není členským státům bráněno v udržování přísnějších vnitrostátních pravidel pro vývoz, pokud je třeba.

Laatste Update: 2017-04-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Die Kommission schlug insbesondere vor, 1) die Vorschriften innerhalb der EU sowie für Einfuhrerzeugnisse zu verschärfen und zu harmonisieren, indem viele der derzeitigen Ausnahmeregelungen bezüglich der Erzeugung und Kontrolle abgeschafft werden, 2) ein risikobasiertes Kontrollsystem einzuführen, 3) Kleinlandwirten den Übergang zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft durch die Möglichkeit der Gruppenzertifizierung zu erleichtern, 4) die internationale Dimension des Handels mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen durch die Einführung neuer Ausfuhrbestimmungen zu verbessern und 5) die Rechtsvorschriften zu vereinfachen, um die Verwaltungskosten für Landwirte zu senken und die Transparenz zu erhöhen.

Tjechisch

Komise navrhla zejména i) posílit a harmonizovat pravidla jak v rámci EU, tak i u dovážených produktů, a to zrušením mnoha stávajících výjimek, pokud jde o produkci a kontroly, ii) zavést kontrolní systém založený na posouzení rizik, iii) usnadnit zapojení malých zemědělců do režimu ekologického zemědělství zavedením možnosti týkající se systému skupinové certifikace, iv) lépe se zabývat mezinárodním rozměrem obchodu s ekologickými produkty připojením nových ustanovení týkajících se vývozu a v) zjednodušit právní předpisy v zájmu snížení administrativních nákladů zemědělců a zvýšení transparentnosti.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Obwohl das WPA Cariforum-EU derzeit das einzige umfassende Abkommen ist, wurde diesbezüglich bemängelt, dass die Reaktionsfähigkeit der Region im Falle systemischer Schocks durch restriktive Ausfuhrbestimmungen geschwächt werden könnte, wodurch wiederum die Kapazitäten der Region zur Erzielung von Ernährungssicherheit untergraben werden könnten.

Tjechisch

V případě dohody o hospodářském partnerství mezi EU a CARIFORUM, která je dosud jedinou komplexní dohodou, poukazují kritici na to, že by restriktivní ustanovení o vývozu mohla ohrozit schopnost regionu reagovat na systémové šoky, a tak poškodit schopnost regionu dosáhnout potravinového zabezpečení.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Obwohl das WPA Cariforum-EU derzeit das einzige umfassende Abkommen ist, wurde diesbezüglich bemängelt, dass die Reaktionsfähigkeit der Region im Falle systemischer Schocks durch restriktive Ausfuhrbestimmungen Vorschriften zur Ausfuhrbeschränkung geschwächt werden könnte, wodurch wiederum die Kapazitäten der Region zur Erzielung von Ernährungssicherheit untergraben werden könnten.

Tjechisch

V případě dohody o hospodářském partnerství mezi EU a CARIFORUM, která je dosud jedinou komplexní dohodou, poukazují kritici na to, že by restriktivní ustanovení o omezení vývozu mohla ohrozit schopnost regionu reagovat na systémové šoky, a tak poškodit schopnost regionu dosáhnout potravinového zabezpečení.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

Obwohl das WPA Cariforum-EU derzeit das einzige umfassende Abkommen ist, wurde diesbezüglich bemängelt, dass die Reaktionsfähigkeit der Region im Falle systemischer Schocks durch restriktive Ausfuhrbestimmungen geschwächt werden könnte, wodurch wiederum die Kapazitäten der Region zur Erzielung von Ernährungssicherheit untergraben werden könnten.

Tjechisch

V případě dohody o hospodářském partnerství mezi EU a CARIFORUM, která je dosud jedinou komplexní dohodou, poukazují kritici na to, že by restriktivní ustanovení o vývozu mohla ohrozit schopnost regionu reagovat na systémové šoky, a tak poškodit schopnost regionu dosáhnout potravinového zabezpečení.

Laatste Update: 2017-04-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

(1) Die gemeinsamen Ausfuhrbestimmungen für Agrarerzeugnisse sind in der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission vom 15. April 1999 über gemeinsame Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen [2] und der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommission vom 9. Juni 2000 mit gemeinsamen Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse [3] festgelegt.

Tjechisch

(1) Společná pravidla týkající se vývozu zemědělských produktů jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [2], a v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [3].

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Duits

in Erwägung nachstehender Gründe: Aufgrund des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft, nachstehend Übereinkommen genannt, ist es erforderlich, insbesondere die Ausfuhrbestimmungen für den Zuckersektor anzupassen.

Tjechisch

vzhledem k tomu, že Dohoda o zemědělství sjednaná během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (dále jen "dohoda") zejména vyžaduje, aby byla pozměněna nařízení upravující vývoz v odvětví cukru; že hlava II (Obchod se třetími zeměmi) základního nařízení (EHS) č. 1785/81 byla v důsledku dohody podrobena revizi v nařízení Rady (ES) č.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Duits

in Erwägung nachstehender Gründe:Aufgrund des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft, nachstehend Übereinkommen genannt, ist es erforderlich, insbesondere die Ausfuhrbestimmungen für den Zuckersektor anzupassen. Daher wurde Titel II der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 mit der Regelung für den Handel mit dritten Ländern aufgrund des vorgenannten Übereinkommens durch die Verordnung (EG) Nr. 3290/94 des Rates (3) geändert. Somit müssen auch die in den Verordnungen (EWG) Nr. 394/70 (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2529/94 (5), und (EWG) Nr. 1469/77 (6), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1714/88 (7), der Kommission verankerten Durchführungsvorschriften für die Zuckerausfuhrerstattungen geändert werden.

Tjechisch

vzhledem k tomu, že Dohoda o zemědělství sjednaná během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (dále jen "dohoda") zejména vyžaduje, aby byla pozměněna nařízení upravující vývoz v odvětví cukru; že hlava II (Obchod se třetími zeměmi) základního nařízení (EHS) č. 1785/81 byla v důsledku dohody podrobena revizi v nařízení Rady (ES) č. 3290/94 [3]; že je tudíž rovněž nezbytné přezkoumat prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro cukr stanovená v nařízení Komise (EHS) č. 394/70 [4] naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 2529/94 [5] a v nařízení (EHS) č. 1469/77 [6] ve znění nařízení (EHS) č. 1714/88 [7] a tato nařízení zrušit, avšak ponechat ta ustanovení uvedených nařízení, která jsou pro používání režimu náhrad stále relevantní;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK