Vraag Google

Je was op zoek naar: the rabbit will eat a carrot (Engels - Afrikaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Afrikaans

Info

Engels

a story of the rabbit and the hare

Afrikaans

'n verhaal van die konyn en die haas

Laatste Update: 2019-10-28
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

If you mix with chaff the pigs will eat you.

Afrikaans

meng jou met semels dan vreet die varke jou.

Laatste Update: 2020-12-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

polish people eat a lot of meat

Afrikaans

Inval mense eet baie vleis

Laatste Update: 2014-02-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

The rabbit a hole in the ground and escape from the people and go it family. But the man would not quit so the rabbit and is family

Afrikaans

Die haas maak 'n gat in die grond en ontsnap van die mense en gaan dit familie. Maar die man sou nie die konyn ophou nie en is familie

Laatste Update: 2020-09-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;

Afrikaans

en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is,

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Afrikaans

Gebruik die pyl-knoppies om om die bord te beweeg en die troggels te vermy. Druk die spasiebalk om 'n getal te vreet.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

Afrikaans

Hulle het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en gesê: Ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik totdat ons Paulus doodgemaak het nie.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

And Moses said, The people, among whom I am, are six hundred thousand footmen; and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month.

Afrikaans

Toe sê Moses: Ses honderd duisend te voet is die volk onder wie ek verkeer; en U het gesê: Ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal 'n hele maand lank eet!

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.

Afrikaans

Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him to day, and we will eat my son to morrow.

Afrikaans

Verder sê die koning vir haar: Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my gesê: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons môre my seun eet.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

My kats name is snowy we call her snowy because of her big white fur she is a lazy Kat she's always sleeping and she eats a lot. But whenever she wakes up we play games

Afrikaans

My kats se naam is sneeu, ons noem haar sneeu vanweë haar groot wit bont wat sneeu is 'n lui Kat wat sy altyd slaap en sy eet baie. Maar wanneer sy wakker word, speel ons speletjies

Laatste Update: 2020-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

When the LORD thy God shall enlarge thy border, as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh, because thy soul longeth to eat flesh; thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after.

Afrikaans

As die HERE jou God jou grondgebied uitbrei, soos Hy jou beloof het, en jy sê: Ek wil vleis eet--omdat jy lus het om vleis te eet--dan mag jy na hartelus vleis eet.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

The next day the rabbit went to a plain staggering under the weight of a very long rope. Rabbit gave the rope to the elephant and said pull when the rope is tight. Then the rabbit all the way across the forest to the hippo and told him to pull when the rope is tight. Then the rabbit went into the jungle where she could not be seen. Then the battle was On. Both the elephant and the hippo started pulling but they were pulling gently because they thought that tg rabbit was at the end of the rope. T

Afrikaans

Die volgende dag het die haas effens verbyster onder die gewig van 'n baie lang tou. Konyn het die tou vir die olifant gegee en gesê trek as die tou styf is. Toe het die haas dwarsdeur die bos tot by die seekoei en gesê hy moet trek as die tou styf is. Toe gaan die haas die oerwoud in waar sy nie gesien kan word nie. Toe was die geveg aan die gang. Sowel die olifant as die seekoei het begin trek, maar hulle het saggies getrek omdat hulle gedink het dat die konyn aan die einde van die tou was. T

Laatste Update: 2021-03-15
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

What alarm with the world is that we got so much in common that even when he not around you feel lonely just because I feel the same way when he's not around I like my dog I feel like he can talk to me I feel like we are communicating the relationship we have is amazing and sometimes we will eat on the same table sleep on the same bed heaven wear the same clothes because that's how I want to communicate with them that's how I want to love you

Afrikaans

Wat 'n groot alarm met die wêreld is dat ons soveel gemeen het dat selfs as hy nie rondom jou alleen voel nie, net omdat ek net so voel as hy nie in die omgewing is nie, hou ek van my hond, voel ek asof hy met my kan praat. die kommunikasie van die verhouding wat ons het, is ongelooflik en soms eet ons op dieselfde tafel slaap op dieselfde bed hemel dra dieselfde klere, want so wil ek met hulle kommunikeer, so wil ek jou liefhê

Laatste Update: 2020-09-30
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Hello , my name is Tshegofatso Modise , I would like to tell you about my dog and I . The name of my dog is * , he likes climbing high and running around the yard , he eats a lot . many people in my neighborhood are afraid of * because he's a beast but * do not just trouble people for no reason , he knows what's right and not . during weekends we go and hunt in the forest early in the morning and we would finish around afternoon , me and my dog we really do love each other .

Afrikaans

Laatste Update: 2020-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

my favourite food is pizza and chips. I'm crazy for that food. It is nice and easy to make .I make it by my house every Sunday . But my mom makes it the best in the world . I will eat pizza every day . My least favourite food is chicken pasta.

Afrikaans

My gunsteling kos is pizza en skyfies. Ek is mal vir daardie kos. Dit is lekker en maklik om te maak. Ek maak dit elke Sondag by my huis. Maar my ma maak dit die beste in die wêreld. Ek sal elke dag pizza eet. My minste gunsteling kos is hoenderpasta.

Laatste Update: 2018-08-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Afrikaans

Die faktore van 'n getal is al die getalle wat gelyk in daardie getal deel. Die faktore van 6 is byvoorbeeld 1, 2, 3 en 6. 4 is nie 'n faktor van 6 nie omdat 6 nie in 4 ewe groot dele gedeel kan word nie. As een getal 'n veelvoud van 'n tweede getal is, dan is die tweede getal 'n faktor van die eerste getal. Dink aan veelvoude as families, en faktore as lede van daardie families. Die getalle 1, 2, 3 en 6 pas in die 6-familie, maar 4 behoort aan 'n ander familie. Gebruik die pyl-knoppies om om die bord te beweeg en die troggels te vermy. Druk die spasiebalk om 'n getal te vreet.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Afrikaans

Die veelvoude van 'n getal is al die getalle wat gelyk aan die oorspronklike getal gemaal met 'n ander getal is. So byvoorbeeld is 24, 36, 48 en 60 almal veelvoude van 12. 25 is nie 'n veelvoud van 12 nie omdat daar geen getal is wat met 12 gemaal kan word om 25 te kry nie. As een getal 'n faktor van 'n tweede getal is, dan is die tweede getal 'n veelvoud van die eerste getal. Dink weer aan veelvoude as families, en faktore as lede van daardie families. Die faktor 5 se ma is 10, sy ouma is 15, sy ouma-grootjie is 20, sy oer-oumagrootjie is 25, en voeg 'n 'oer-' vir by elke 5 by! Die getal 5 behoort egter nie in die 8- of 23-familie nie. Jy kan nie enige 5'e in 8 of 23 presies laat pas nie. Net so is 8 nie 'n veelvoud van 5 nie, en 23 is ook nie. Net 5, 10, 15, 20, 25 ... is veelvoude (of familielede of stappe) van 5. Gebruik die pyl-knoppies om om die bord te beweeg en die troggels te vermy. Druk die spasiebalk om 'n getal te vreet.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Afrikaans

Priemgetalle is getalle wat net deur hulself en 1 gedeel kan word. Die getal 3 is byvoorbeeld 'n priemgetal, maar 4 is nie (want 4 kan deur 2 gedeel word). Dink so daaraan: die priemgetal-families is baie klein, want daar is net twee familielede! Dis net die getal sélf, en 1. Jy kan nie enige ander getalle daar inpas sonder dat iets oorbly nie. 5 is so 'n eensame getal (net 5 × 1 = 5), maar jy kan sien dat 6 ook vir 2 en 3 in sy familie het (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Die getal 6 is dus nie 'n priemgetal nie. Gebruik die pyl-knoppies om om die bord te beweeg en die troggels te vermy. Druk die spasiebalk om 'n getal te vreet.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

And it shall come to pass, that every one that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of silver and a morsel of bread, and shall say, Put me, I pray thee, into one of the priests' offices, that I may eat a piece of bread.

Afrikaans

En almal wat in jou huis oorbly, sal kom om hulle voor hom neer te buig vir 'n geldstukkie en 'n broodjie, en hulle sal sê: Voeg my tog by een van die priesterordes, dat ek 'n stukkie brood kan eet.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK