Je was op zoek naar: are records kept of these checks (Engels - Cebuano)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Cebuano

Info

Engels

and ye are witnesses of these things.

Cebuano

kamo mao ang mga saksi niining mga butanga.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

now where remission of these is, there is no more offering for sin.

Cebuano

kay sa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglan ang halad tungod sa sala.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which are not of the cities of these nations.

Cebuano

mao kini ang pagabuhaton mo sa tanan nga mga ciudad nga atua sa labing halayo kanimo, nga dili mga ciudad niining mga nasud.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

and we are his witnesses of these things; and so is also the holy ghost, whom god hath given to them that obey him.

Cebuano

ug kami maoy mga saksi niining mga butanga, ug maingon man ang espiritu santo nga gihatag sa dios kanila nga mga nagasugot kaniya."

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Engels

and yet i say unto you, that even solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

Cebuano

apan, suginlan ko kamo, nga bisan pa si salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabisti maingon sa usa kanila.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

for all that do these things are an abomination unto the lord: and because of these abominations the lord thy god doth drive them out from before thee.

Cebuano

kay dulumtanan alang kang jehova ang bisan kinsa nga magabuhat niining mga butanga: ug tungod niining mga dulumtanan gisalikway sila ni jehova nga imong dios sa imong atubangan.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

even so it is not the will of your father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

Cebuano

busa, dili kabubut-on sa akong amahan nga anaa sa langit nga mawala bisan usa niining mga gagmay.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

who are they among all the gods of these lands, that have delivered their land out of my hand, that the lord should deliver jerusalem out of my hand?

Cebuano

kinsa ba niadtong mga dios niining mga yutaa, nga makaluwas sa ilang yuta gikan sa akong kamot, aron si jehova magaluwas sa jerusalem gikan sa akong kamot?

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of god upon the children of disobedience.

Cebuano

ayaw kamo patonto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan, kay tungod niining mga butanga ang kapungot sa dios magaabut diha sa mga tawong masupilon.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

yea, and all the prophets from samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.

Cebuano

ug ang tanang mga profeta sukad pa kang samuel ug sa mga nagsunod kaniya, ang tanan kanila nga misulti, nanagpahibalo usab mahitungod niining mga adlawa.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

and because i doubted of such manner of questions, i asked him whether he would go to jerusalem, and there be judged of these matters.

Cebuano

ug sanglit nalibog na man ako kon unsaon pa sa pag-usisa sa maong mga kutsokutso, nangutana ako kon buot ba siya moadto sa jerusalem ug didto pahusay mahitungod niining mga butanga.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

and the lord said unto moses, write thou these words: for after the tenor of these words i have made a covenant with thee and with israel.

Cebuano

ug si jehova miingon kang moises: isulat mo kini nga mga pulong kay sumala sa kahulogan niining mga pulonga gihimo ko ang tugon uban kanimo, ug uban sa israel.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

and the king shall answer and say unto them, verily i say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

Cebuano

ug kanila motubag ang hari nga magaingon, `sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.`

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

but whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

Cebuano

apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa lang unta hinoon alang kaniya kon gikahigtan siyag dakung galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet i say unto you, that solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

Cebuano

palandunga ninyo ang mga lirio, giunsa nila sa pagtubo; wala sila magbudlay ni magkalinyas; ngani, suginlan ko kamo, nga bisan pa si salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabisti maingon sa usa kanila.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

moreover thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards: wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up.

Cebuano

labut pa niini, ikaw wala magdala kanamo ngadto sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos, ni magahatag kanamo ug panulondon sa kaumahan ug sa kaparrasan: pagaluskon mo ba ang mga mata niining mga tawohana? dili kami mangadto.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

should we again break thy commandments, and join in affinity with the people of these abominations? wouldest not thou be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor escaping?

Cebuano

magalapas ba kami pag-usab sa imong mga sugo, ug makigtipon sa inigsoonay uban sa mga katawohan nga nanagbuhat niining mga dulumtanan? dili ba ikaw maligutgut kanamo hangtud nga imo kaming ut-uton, aron walay mahabilin, ni may usa nga makakalagiw?

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

neither from a stranger's hand shall ye offer the bread of your god of any of these; because their corruption is in them, and blemishes be in them: they shall not be accepted for you.

Cebuano

bisan gikan sa kamot sa usa ka dumuloong dili ninyo igahalad ang tinapay sa inyong dios niining tanan nga mga butanga; kay ang ilang pagkadunot anaa kanila; niini kanila adunay ikasaway, dili sila madawat alang kaninyo.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

know for a certainty that the lord your god will no more drive out any of these nations from before you; but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the lord your god hath given you.

Cebuano

hibaloi sa pagkatinuod nga si jehova nga inyong dios dili na magapapahawa niining mga nasud gikan sa inyong mga pagtan-aw; apan sila mahimong bitik ug lit-ag alang kaninyo, ug usa ka lapdus sa inyong mga kilid ug mga tunok sa inyong mga mata hangtud nga kamo mahanaw niining maayong yuta nga kaninyo gihatag ni jehova nga inyong dios.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

Cebuano

o kong may tawo mahinayak sa pagpanumpa ug mamulong sa iyang mga ngabil sa pagbuhat ug dautan, kun sa pagbuhat ug maayo, sa bisan unsang mga butanga nga ang tawo mahinayak sa pagpamulong uban ang panumpa, ug kini wala mahibaloi niya, kong sa ulahi masabut niya, nan sad-an siya sa usa niining mga butanga.

Laatste Update: 2012-05-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK