Vraag Google

Je was op zoek naar: foreseeability (Engels - Slovaaks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Slovaaks

Info

Engels

Foreseeability of loss

Slovaaks

Predvídateľnosť škody

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The costs of insufficient foreseeability for economic operators that:

Slovaaks

Hodnota nedostatočnej predvídateľnosti pre hospodárske subjekty, či:

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

That is, however, not necessary to satisfy the requirement of foreseeability.

Slovaaks

To však nie je nevyhnutné na naplnenie požiadavky predvídateľnosti.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

the foreseeability of the non-compliance by the organisation with the requirements of this Regulation or the circumstances leading to it;

Slovaaks

predvídateľnosť nedodržiavania požiadaviek tohto nariadenia zo strany organizácie alebo okolnosti, ktoré k nemu viedli;

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Acts of the institutions — Choice of legal basis — Community legislation — Requirements of clarity and foreseeability

Slovaaks

Akty inštitúcií — Voľba právneho základu — Právna úprava Spoločenstva — Požiadavka jasnosti a predvídateľnosti

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Creation of a cascade system of connecting factors, together with a foreseeability clause, is a balanced solution in regard to these objectives.

Slovaaks

Z hľadiska uvedených cieľov je vyváženým riešením vytvorenie kaskádového systému kolíznych kritérií spolu s požiadavkou predvídateľnosti.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

As to the foreseeability of the applicable rules, I also consider that Salzgitter was in a position to foresee that the rules laid down by the Commission under the various steel

Slovaaks

Pokiaľ ide o predvídateľnosť uplatniteľných pravidiel, aj v tomto prípade si myslím, že spoločnosť Salzgitter mohla predvídať, že pravidlá, ktoré stanovila Komisia v rámci

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

As the amended proposal already explained, preserving this specific rule boosts certainty and foreseeability in the law since it anchors the place where the loss was sustained.

Slovaaks

Ako už bolo vysvetlené v zmenenom a doplnenom návrhu, zachovanie osobitného pravidla zvyšuje právnu istotu a predvídateľnosť riešení, pretože konkretizuje miesto vzniku škody v danej veci.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Moreover, retaining the foreseeability criterion is contradictory when the explanatory memorandum emphasises the need for the frequently unpredictable behaviour of children to be taken into account when designing toys.

Slovaaks

Okrem toho nemá význam zachovávať kritérium predvídateľnosti, pokiaľ samotná dôvodová správa zdôrazňuje, že pri navrhovaní hračiek je potrebné brať do úvahy často nepredvídateľné správanie detí.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The uniform rule must serve to improve the foreseeability of court decisions and ensure a reasonable balance between the interests of the person claimed to be liable and the person who has sustained damage.

Slovaaks

Jednotné pravidlo musí zlepšiť predvídateľnosť rozsudkov a zabezpečiť rozumnú rovnováhu medzi záujmami osoby, ktorej zodpovednosti sa domáha poškodená osoba, a záujmami poškodenej osoby.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Uniform rules should enhance the foreseeability of court decisions and ensure a reasonable balance between the interests of the person claimed to be liable and the person who has sustained damage.

Slovaaks

Jednotné pravidlá by mali zvýšiť predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi záujmami osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, a záujmami poškodenej osoby.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

It follows that the assertions put forward by the applicant remain hypothetical and unsubstantiated statements which do not satisfy the condition of foreseeability of harm with the requisite degree of probability.

Slovaaks

Z toho vyplýva, že tvrdenia uvádzané žalobcom zostávajú hypotetickými a nepotvrdenými výrokmi, ktoré nespĺňajú podmienku predvídateľnosti ujmy s navrhovanou mierou pravdepodobnosti.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The fundamental requirement of legal certainty is designed to ensure the foreseeability of legal situations and relationships governed by Community law and hence has the effect of preventing the Commission from indefinitely delaying the exercise of its powers.

Slovaaks

V tomto kontexte treba pripomenúť, že základná požiadavka právnej bezpečnosti má za cieľ zaručiť predvídateľnosť situácií a právnych vzťahov vyplývajúcich z práva Spoločenstva, a preto bráni tomu, aby Komisia mohla donekonečna odkladať vykonávanie svojich právomocí.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

implification of the single payment scheme was welcomed by all the Ministers although some of them gave a reminder of the need to respect the commitments given in 2003 to farmers who need stability and foreseeability to optimise their investments and new installations.

Slovaaks

všetci ministri uvítali zjednodušenie režimu jednotnej platby, niektorí však pripomenuli, že je potrebné dodržiavať záväzky z roku 2003 voči poľnohospodárom, ktorí potrebujú stabilitu a predvídateľnosť, aby mohli optimalizovať investície a nové zariadenia.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

2.7 Predictability, sustainability and foreseeability are basic requirements for a well functioning, citizen- and business-friendly legal environment.

Slovaaks

2.7 Predvídateľnosť, udržateľnosť a stabilnosť sú základné požiadavky pre dobre fungujúce právne prostredie priaznivé pre občana a podniky.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Engels

Connection to the law of the place where the person sustaining the damage has his habitual residence, together with a foreseeability clause, is a balanced solution in regard to these objectives.

Slovaaks

Uplatnenie právneho poriadku štátu obvyklého pobytu poškodenej osoby, s možnosťou doložky predvídateľnosti, je z hľadiska uvedených cieľov vyváženým riešením.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

This is already possible on a case-by-case bilateral basis, but such arrangements carry a not negligible risk to legal foreseeability and potentially to the systems as such.

Slovaaks

Je to možné v konkrétnych prípadoch na bilaterálnom základe, ale takéto dojednania v sebe skrývajú nezanedbateľné riziko pre právnu predvídateľnosť a potenciálnosť systémov o sebe.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

(a) the nature, the magnitude, the frequency and the foreseeability of the risks involved in the performance of the related service for the customer;

Slovaaks

(e) povahu, rozsah, početnosť a predvídateľnosť rizík, ktoré sú spojené s poskytnutím súvisiacej služby zákazníkovi;

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The EESC therefore takes the view that the abovementioned problem of foreseeability and legal certainty could be resolved either by making a list of the core network corridors and predefined projects annexed to the proposal or by stipulating that the list will remain in force as long as the proposal, subject to future amendments.

Slovaaks

EHSV sa preto domnieva, že uvedený problém týkajúci sa predvídateľnosti a právnej istoty by sa mohol vyriešiť buď tak, že sa vytvorí zoznam koridorov základnej siete a vopred stanovených projektov uvedených v prílohe návrhu, alebo sa stanoví, že tento zoznam ostane platný počas doby platnosti návrhu (s prihliadnutím na jeho budúce zmeny a doplnenia).

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Where a State consists of several territorial units each with its own substantive law of contractual obligations, this Regulation must also apply to conflicts of laws between those territorial units so as to ensure foreseeability and certainty on the law and the uniform application of European rules to all conflict situations.

Slovaaks

Ak je štát zložený z viacerých územných celkov a každý z nich má vlastné normy hmotného práva pre zmluvné záväzky, toto nariadenie sa musí takisto uplatňovať v prípade stretu právnych poriadkov týchto územných celkov, tak, aby sa zabezpečila predvídateľnosť a právna istota a jednotné uplatňovanie európskych noriem na všetky kolízne situácie.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK