Vraag Google

Je was op zoek naar: and truly recognise (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

We know that this promise has been well and truly broken

Wels

Gwyddom fod yr addewid honno wedi'i thorri'n yfflon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

You sit well and truly on the fence , First Minister

Wels

Yr ydych chi , Brif Weinidog , yn sicr yn osgoi mynegi barn bendant

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The Welsh Assembly Government has been well and truly warned

Wels

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cael ei rhybuddio o ddifrif

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

However , now the pigeons are well and truly coming home to roost

Wels

Fodd bynnag , mae hyn yn dod yn ôl ar eu pennau'n awr

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

They would then follow our cycle and truly represent the views of the people of Wales

Wels

Yna byddent yn dilyn ein cylch ni ac yn wirioneddol yn cynrychioli barn pobl Cymru

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

This is a sign of a nation that is well and truly off its knees , and turning stroppy

Wels

Dyma arwydd o genedl sydd wedi codi oddi ar ei gliniau yn wirioneddol , ac sydd yn ystyfnigo

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

We have well and truly had that from Owen John Thomas , and I am sure that you will all remember it

Wels

Cawsom hwnnw'n drylwyr gan Owen John Thomas , ac yr wyf yn siwr y bydd pawb ohonoch yn ei gofio

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

That realism and relevance will only be achieved by looking outside this building and truly engaging with those outside

Wels

Dim ond drwy edrych y tu allan i'r adeilad hwn a chysylltu'n wirioneddol â'r rheini y tu allan y gellir cyflawni'r realiti a'r perthnasedd hwnnw

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Tom Middlehurst : This ground has been well and truly covered on several occasions , as Alun knows

Wels

Tom Middlehurst : Mae'r pwnc hwn wedi ei hen drin a'i drafod sawl gwaith o'r blaen , fel y gwyr Alun

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I hope that I can put well and truly to bed any unsourced rumours that are flying around the area and published in the press

Wels

Gobeithio y gallaf roi taw gwirioneddol ar y sibrydion di-sail sydd i'w clywed yn yr ardal ac a gyhoeddir yn y wasg

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

It will be necessary to ensure that they build on best practice in Wales , and truly meet the needs of individuals and of the country as a whole

Wels

Bydd angen sicrhau eu bod yn adeiladu ar yr arferion gorau yng Nghymru , a'u bod yn wir yn ateb anghenion unigolion a'r wlad gyfan

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Firstly , we need to break down the silos of our thinking in the Assembly and truly link these strategies to the plethora of other strategies that we have produced in the past

Wels

Yn gyntaf , mae angen inni ddileu seilos ein meddwl yn y Cynulliad a cysylltu'r strategaethau hyn o ddifrif â'r llu o strategaethau eraill a luniwyd gennym yn y gorffennol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

All the issues that you raised , because you want to go back to having health authorities in charge , are trying to flog a horse that , if it ever lived , is certainly well and truly dead now

Wels

Mae'r holl faterion y gwnaethoch eu codi , am eich bod yn dymuno gweld awdurdodau iechyd yn gyfrifol eto , yn ymgais i chwipio ceffyl sydd , os bu fyw erioed , yn sicr o fod yn farw erbyn hyn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

It is often said in the Chamber that , in carrying out such reviews , people see the Assembly working at its best and truly engaging with people in a way that allows them to bring forward their ideas of how services can be improved

Wels

Dywedir yn aml yn y Siambr , wrth gynnal adolygiadau o'r fath , fod pobl yn gweld y Cynulliad yn gweithio ar ei orau ac yn wirioneddol ymgysylltu â phobl mewn ffordd sy'n rhoi cyfle iddynt gyflwyno eu syniadau ar sut y gellir gwella gwasanaethau

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

How much money from next year's transport budget will be allocated to ensuring that the bay is served , especially in the evenings , with a more frequent and truly integrated public transport system ?

Wels

Faint o gyllideb trafnidiaeth y flwyddyn nesaf a ddyrennir i sicrhau y bydd y system drafnidiaeth sy'n gwasanaethu'r bae yn wirioneddol integredig ac yn rhedeg yn amlach , yn enwedig gyda'r hwyr ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

My constituents and I want to know when we will stop having esoteric debates about how wonderful the health impact assessment scheme is , and when the Labour Party will come forward and truly make health impact assessments a part of Government decision-making

Wels

Mae fy etholwyr a minnau am wybod pryd y byddwn yn rhoi'r gorau i gael dadleuon esoterig ynglyn â pha mor wych y mae'r cynllun asesiadau o'r effaith ar iechyd , a phryd y bydd y Blaid Lafur yn gwneud asesiadau o'r effaith ar iechyd yn rhan wirioneddol o broses y Llywodraeth o wneud penderfyniadau

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

If national parks are to be fully and truly national , for the whole of Wales , they should be relevant to all sections of society -- urban and rural -- and meet the social inclusion agenda

Wels

Er mwyn sicrhau bod y parciau cenedlaethol yn hollol ac yn wirioneddol genedlaethol , i Gymru gyfan , dylent fod yn berthnasol i bob rhan o gymdeithas -- trefol a gwledig -- a chyflawni'r agenda o ran cynhwysiant cymdeithasol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

If this motion is carried today , it may be portrayed as good news , giving us the power to do whatever we wish to do with tuition fees , but the reality is that , despite what the Minister says , our hands will be well and truly tied

Wels

Os derbynnir y cynnig hwn heddiw , gallai gael ei bortreadu'n newyddion da , gan ei fod yn rhoi pwer inni wneud yr hyn a fynnwn â ffioedd dysgu , ond y gwir yw y bydd ein dwylo wedi'u clymu , er gwaethaf yr hyn a ddywed y Gweinidog

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

In civil liberties terms , I suppose that it was nice to return to a situation , when the war was well and truly over , where we did not need them , but everyone on the continent continued to have them because travel to and fro across national boundaries is much easier with them

Wels

Yng nghyd-destun hawliau sifil , mae'n debyg gennyf ei bod yn beth braf mynd yn ôl at sefyllfa , pan oedd y rhyfel wedi hen orffen , pan nad oedd arnom eu hangen , ond yr oeddent yn dal i gael eu defnyddio gan bawb ar y cyfandir am eu bod yn ei gwneud yn haws o lawer iddynt deithio'n ôl a blaen dros ffiniau cenedlaethol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK