Vraag Google

Je was op zoek naar: hay on wye (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

I lost that argument and many more , on similar issues such as the Hay-on Wye Festival

Wels

Collais y ddadl honno a sawl un arall , ar faterion tebyg fel Gwyl y Gelli Gandryll

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The same applies to the wood burning integrated power station in Newbridge on Wye

Wels

Mae'r un peth yn berthnasol i'r orsaf bwer llosgi pren integredig yn y Bontnewydd ar Wy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I ask the First Minister specifically about the Newbridge on Wye scheme , which is awaiting a decision

Wels

Gofynnaf i'r Prif Weinidog ymateb yn benodol ynglyn â chynllun Bontnewydd ar Wy sydd yn disgwyl penderfyniad

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Many areas have been excluded from Objective 2 , such as Barry , Crickhowell , Hay-on-Wye , Talgarth and Brecon

Wels

Cafodd llawer o ardaloedd eu gadael allan o Amcan 2 , fel y Barri , Crucywel , y Gelli Gandryll , Talgarth ac Aberhonddu

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

That may be true of Newbridge-on-Wye , or at least that is how it appears

Wels

Gallai hynny fod yn wir am y Bontnewydd ar Wy , neu o leiaf , ymddengys felly

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I have talked in the past about the Newbridge-on-Wye wood-burning power station

Wels

Yn y gorffennol , siaradais am orsaf bwer llosgi coed y Bontnewydd ar Wy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I was told in a telephone conversation half an hour ago that there is a two to three-week wait to see a general practitioner in Hay-on-Wye

Wels

Dywedwyd wrthyf mewn sgwrs ffôn hanner awr yn ôl fod yn rhaid aros dwy i dair wythnos cyn gweld meddyg teulu yn y Gelli Gandryll

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

On the Hay-on-Wye festival , I believe that it has slightly changed the venue and I am keeping a careful eye on the Brecon Jazz Festival

Wels

Ynglyn â gwyl y Gelli , credaf ei bod wedi newid y lleoliad ychydig ac yr wyf yn cadw llygad craff ar Wyl Jazz Aberhonddu

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I hope that you will give your support to a similar project that we hope is about to begin in Newbridge-on-Wye

Wels

Gobeithiaf y rhowch eich cefnogaeth i brosiect tebyg sydd , gobeithio , ar fin dechrau yn y Bontnewydd ar Wy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

For eight months there have been hostile Egyptian organisms running amok in Wales , possibly infecting chip shops from Hay-on-Wye to Ruthin and putting our consumers at a disadvantage

Wels

Am wyth mis mae organebau o'r Aifft wedi rhedeg yn wyllt yng Nghymru , o bosibl gan heintio siopau sglodion o'r Gelli Gandryll i Ruthun ac yn peri anfantais i'n defnyddwyr ni

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Glasbury-on-Wye has a Hereford postcode and is therefore very often treated by the Post Office as if it were in England

Wels

Mae gan y Clas ar Wy god post Henffordd ac felly yn aml iawn mae Swyddfa'r Post yn ei drin fel pe bai yn Lloegr

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I met Lord Rogers and the scheme architect in Gwydr House on 1 June , because I accidentally bumped into Lord Rogers at the Hay-on-Wye festival and he requested a meeting

Wels

Cyfarfûm â'r Arglwydd Rogers a phensaer y cynllun yn Gwydr House ar 1 Mehefin , gan imi ddigwydd taro ar yr Arglwydd Rogers yng ngwyl y Gelli Gandryll a gofynnodd am gyfarfod

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Porthcawl is in an Objective 1 area and , while Hay-on-Wye is not , it is a long way from Cardiff , although not as far as many Cardiffians appear to think

Wels

Mae Porthcawl mewn ardal Amcan 1 , ac er nad yw hynny'n wir am y Gelli , y mae ymhell o Gaerdydd , er nad mor bell ag y mae llawer o bobl Caerdydd yn meddwl , mae'n debyg

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Can the residents of Newbridge on Wye and Talgarth look forward to an early solution to the long-standing high volumes of traffic in those communities ?

Wels

A all trigolion y Bontnewydd ar Wy a Thalgarth edrych ymlaen at ateb buan i'r niferoedd traffig uchel hirsefydlog yn y cymunedau hynny ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

That is partly what has happened at Newbridge-on-Wye , and part of how the Assembly is dealing with wind power applications in Montgomeryshire

Wels

Dyma'n rhannol a ddigwyddodd ym Montnewydd ar Wy , ac mae'n rhan o'r ffordd y mae'r Cynulliad yn delio â cheisiadau pwer gwynt yn Sir Drefaldwyn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The second example is Newbridge on Wye , Radnorshire , where a local company , BSW , wants to establish a new sawmill based on the site of the present one

Wels

Yr ail enghraifft yw'r Bontnewydd ar Wy , Sir Faesyfed , lle mae cwmni lleol , BSW , am greu melin lifio newydd ar sail yr un bresennol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

We heard the disgraceful story last week of a farmer from Hay-on-Wye who was diagnosed with skin cancer on his right ear 16 months ago , and who is still waiting for surgery even though the cancer is only millimetres from his brain

Wels

Yr wythnos diwethaf clywsom yr hanes cywilyddus am ffermwr o'r Gelli y canfuwyd bod arno ganser y croen ar ei glust dde 16 mis yn ôl , ond sy'n dal i aros am lawdriniaeth er bod y canser erbyn hyn filimedrau yn unig i ffwrdd o'i ymennydd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

As I recall , though not from my own childhood , the navigation rights on the river Wye to Glasbury or Hay-on-Wye were established during the Napoleonic wars because the aristocracy could no longer go on the grand tour and therefore needed other activities

Wels

Fel y cofiaf , er nad o'm plentyndod i , sefydlwyd yr hawliau mordwyo ar afon Gwy hyd y Clas ar Wy neu'r Gelli Gandryll yn ystod y rhyfeloedd Napoleonaidd am na allai'r boneddigion fynd ar y daith fawr bellach ac felly yr oedd arnynt angen gweithgareddau eraill

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

I recall investing in bricks and mortar , while knowing that investment in other schemes was producing greater benefits , such as the Hay-on-Wye literary festival , the Brecon jazz festival and the Ian Rush football tournament in Aberystwyth

Wels

Cofiaf fuddsoddi mewn adeiladau , er fy mod yn gwybod bod buddsoddi mewn cynlluniau eraill yn arwain at fwy o fanteision , megis gwyl lenyddol y Gelli Gandryll , gwyl jazz Aberhonddu a thwrnamaint pêl-droed Ian Rush yn Aberystwyth

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

What has the Cabinet done to promote renewable energy projects in Wales , for example , the Newbridge-on-Wye integrated sawmill and power station ?

Wels

Beth a wnaeth y Cabinet i hyrwyddo prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru , er enghraifft , melin goed a gorsaf bwer integredig y Bontnewydd ar Wy ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Enkele menselijke vertalingen met lage relevantie werden verborgen.
Toon lage-relevantie resultaten.

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK