Je was op zoek naar: honourably (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

we believe that we acted honourably , quickly and in line with our transparency obligations

Wels

credwn inni weithredu'n anrhydeddus , yn gyflym ac yn unol â'n dyletswyddau tryloywder

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

when she was in office she tried hard and honourably to develop a credible assembly policy

Wels

pan oedd yn ei swydd ymdrechodd yn galed ac yn anrhydeddus i ddatblygu polisi credadwy i'r cynulliad

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

believe me , this organisation has acquitted itself honourably as far as people in deprived communities are concerned

Wels

credwch chi fi , mae'r sefydliad hwn wedi gwneud ei ran yn anrhydeddus o ran pobl mewn cymunedau difreintiedig

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

in all cases , we are confident that they will conduct themselves honourably , and we wish them all a safe return

Wels

ym mhob achos , yr ydym yn hyderus y byddant yn ymddwyn yn anrhydeddus , a dymunwn ddychweliad diogel iddynt oll

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the presiding officer : the first minister has honourably admitted his fault -- if he is at fault

Wels

y llywydd : mae'r prif weinidog wedi cwympo ar ei fai yn anrhyddedus -- os oes bai arno

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we have seen a race between conservative and labour governments , who have tried to reduce income tax rather than say honourably that they believe in public spending and that they are willing to pay for it

Wels

gwelsom ras rhwng llywodraethau ceidwadol a llafur , sydd wedi ceisio gostwng treth incwm yn hytrach na dweud yn anrhydeddus eu bod yn credu mewn gwariant cyhoeddus a'u bod yn fodlon talu amdano

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

there is only one course of action that the minister can honourably take if he wishes to restore the good name of his officials , his department and the national assembly for wales , and that is to resign on a matter of principle

Wels

nid oes ond un ffordd o weithredu y gall y gweinidog ei ddilyn yn anrhydeddus os yw'n dymuno adfer enw da ei swyddogion , ei adran a chynulliad cenedlaethol cymru , a hynny yw ymddiswyddo ar fater o egwyddor

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

therefore , much ground has been lost by the eisteddfod , and it is important that you prepare a financial plan that will ensure that the eisteddfod does not make these losses , but that it can look forward to a bright future , with the government honourably playing its part in that

Wels

felly , mae llawer o dir wedi ei golli i'r eisteddfod , ac mae'n bwysig eich bod yn paratoi cynllun ariannol a fydd yn sicrhau y bydd yr eisteddfod , yn hytrach na gwneud y colledion hyn , yn gallu edrych ymlaen at ddyfodol disglair , gyda'r llywodraeth yn chwarae ei rhan yn anrhydeddus

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

however , the powys local health board has the commissioning role , and it carries that out , as far as we are concerned , honourably and effectively for patients in mid wales , whether they are to be treated in secondary care in england or in wales

Wels

serch hynny , gan fwrdd iechyd lleol powys y mae'r rôl comisiynu , ac mae'n cyflawni honno , yn ein golwg ni , yn anrhydeddus ac yn effeithiol er mwyn cleifion yn y canolbarth , os ydynt i gael eu trin drwy ofal eilaidd yn lloegr neu yng nghymru

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

can you assure me that the reopening of the ebbw valley rail line , which will extend from ebbw vale to cardiff , and eventually to newport , will have the full support of arriva as it begins to operate the franchise and the trains on this line ? i hope that the company will support the aim of opening the line in late 2005 , which is an aim that you have pursued honourably

Wels

a allwch fy sicrhau y bydd y gwaith o ailagor llinell rheilffordd glynebwy , a fydd yn ymestyn o lynebwy i gaerdydd , ac i gasnewydd yn y pen draw , yn cael ei gefnogi'n llawn gan arriva wrth iddo ddechrau gweithredu'r fasnachfraint a rhedeg trenau ar y rheilffordd hon ? gobeithiaf y bydd y cwmni'n cefnogi'r nod o agor y rheilffordd ddiwedd 2005 , sy'n nod yr ydych wedi ei gyrchu'n anrhydeddus

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK