Vraag Google

Je was op zoek naar: turbulence (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

Fat oil with some adjustable turbulence

Wels

Olew braster gyda rhywfaint o gynnwrf y gellir ei reoli

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Thick painting effect with turbulence

Wels

Effaith paent trwchus gyda chynnwrf

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

there was a bit of turbulence over the sea

Wels

roedd yn dipyn o gynnwrf dros y môr

Laatste Update: 2017-05-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Low turbulence gives sponge look and high turbulence chalk

Wels

Cynhyrfiad isel yn rhoi edrychiad sbwngaidd a sialc cythryblus iawn

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

Our joint view is that we should seek to minimise unnecessary turbulence

Wels

Yr ydym yn gytûn y dylem geisio lleihau unrhyw aflonyddwch i'r eithaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

There has been dreadful turbulence in the world in the past decade

Wels

Bu terfysg ofnadwy yn y byd yn ystod y degawd diwethaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Felt like texture with color turbulence and slightly darker at the edges

Wels

Gwead tebyg i ffelt gyda chynhyrfiad lliw ac ychydig yn dywyllach ar yr ymylon

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Paint objects with a transparent turbulence which turns around color edges

Wels

Paentio gwrthrychau gyda thryloywder cythryblus sydd yn troi rownd ymylon lliw

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Although our proposed bands have been designed to minimise turbulence , there will inevitably be some winners and losers

Wels

Er ein bod wedi dyfeisio ein bandiau arfaethedig i beri'r aflonyddwch lleiaf posibl , mae'n anorfod y bydd rhai ar eu hennill a rhai ar eu colled

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

We also need to point out that the vast majority of these refugees come from areas of great turbulence and hardship and from war zones

Wels

Rhaid inni hefyd bwysleisio bod y rhan helaethaf o'r ffoaduriaid hyn yn dod o ardaloedd o anhrefn a chaledi mawr ac o ardaloedd brwydro

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

We have a wider number of minority ethnic communities whose members directly experience the turbulence that can be caused to local relations by conflicts overseas

Wels

Mae gennym nifer uwch o gymunedau o leiafrifoedd ethnig y mae eu haelodau yn profi'r trafferthion y gall gwrthdaro dramor eu hachosi i gydberthnasau lleol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Turbulence is part of politics , as are events such as those that occurred last week , and people's perceptions of them

Wels

Mae tymhestloedd yn rhan o wleidyddiaeth , yn yr un modd â digwyddiadau fel y rhai a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf , a chanfyddiadau pobl ohonynt

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Last week , Flintshire County Council's treasurer said that the 2005-06 settlement would lead to considerable turbulence in council tax figures

Wels

Yr wythnos diwethaf , dywedodd trysorydd Cyngor Sir y Fflint y byddai'r setliad ar gyfer 2005-06 yn peri cryn aflonyddwch yn ffigurau'r dreth gyngor

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

What is the hidden agenda ? How can all this turbulence do anything to inspire confidence in what this Committee is trying to achieve ? This document is a good start

Wels

Beth yw'r agenda gudd ? Sut y gall yr anniddigrwydd hwn ennyn hyder yn yr hyn y mae'r Pwyllgor hwn yn ceisio ei gyflawni ? Mae'r ddogfen hon yn fan cychwyn da

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Whenever there is a great deal of turbulence , as there has been with regard to how the results of the revaluation process have come out , it is right that a scheme should be introduced to prevent the changes from being too sudden

Wels

Pryd bynnag y ceir llawer o gynnwrf , fel y cafwyd yn sgîl canlyniadau'r broses ailbrisio , mae'n briodol cyflwyno cynllun i sicrhau na fydd y newidiadau'n digwydd yn rhy sydyn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Although Gordon Brown abolished the fuel duty escalator , which was brought in by your party some five years previously , the price of crude oil has since shot up and with the turbulence in the Middle East shows little sign of coming back down

Wels

Er i Gordon Brown ddiddymu'r esgynnydd treth tanwydd , a gyflwynwyd gan eich plaid chi tua phum mlynedd yn gynt , mae pris olew crai wedi cynyddu'n sylweddol ers hynny ac nid ymddengys ei fod yn gostwng eto , oherwydd y cythrwfl yn y Dwyrain Canol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

To minimise turbulence this year , I am proposing a transition grant of £4 .7 million to the four authorities whose grants would otherwise have increased by less than I would have considered appropriate

Wels

I leihau'r dryswch eleni , cynigiaf grant trosiannol o £4 .7 miliwn i'r pedwar awdurdod y byddai eu grantiau fel arall wedi cynyddu llai na'r hyn a fyddai'n briodol yn fy marn i

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

We will also be discussing our business failure rate but , since business turbulence is often associated with the world's most successful economies , it is our business birth rate that demands greatest attention

Wels

Byddwn hefyd yn trafod ein cyfradd methiannau busnes , ond gan fod ansicrwydd busnesau'n aml yn dod law yn llaw ag economïau mwyaf llwyddiannus y byd , ein cyfradd cychwyn busnesau yw'r un sydd angen y sylw mwyaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

It faces the most acute difficulty because anyone who has been involved in major restructuring of a public agency knows that a great deal of turbulence is inevitable in the initial stages , even if , over time , the structures prove to be effective

Wels

Mae'n wynebu'r anhawster mwyaf dwys oherwydd bydd unrhyw un a fu'n ymwneud â phroses ailstrwythuro fawr mewn asiantaeth gyhoeddus yn gwybod bod llawer o gynnwrf yn anorfod yn y camau cychwynnol , hyd yn oed os bydd y strwythurau , gydag amser , yn profi'n effeithiol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The second point is the common theory even among Conservative-type free market economists that , as long as they are compensated by a strong business birth rate , business failures themselves are a sign of business turbulence and enterprising activity

Wels

Yr ail bwynt yw'r ddamcaniaeth gyffredin hyd yn oed ymhlith economegwyr marchnad rydd Ceidwadol fod methiannau busnes , cyn belled â bod cyfradd dechrau busnesau cryf i wneud iawn amdanynt , yn arwydd o gynnwrf busnes a gweithgaredd mentrus

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK