Vraag Google

Je was op zoek naar: vein (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

Vein

Wels

Gwythïen

Laatste Update: 2012-12-13
Gebruiksfrequentie: 9
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Engels

Vein

Wels

Gwythien

Laatste Update: 2012-03-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Engels

This can lead to deep vein thrombosis

Wels

Mae hyn yn gallu achosi thrombosis gwythiennau dwfn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Amendment 6 was proposed in that vein

Wels

Cynigiwyd gwelliant 6 i'r perwyl hwnnw

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

As you know , the document continues in the same vein

Wels

Fel y gwyddoch , mae'r ddogfen yn parhau yn yr un cywair

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Would you like to see us continuing in that vein ?

Wels

A ydych am ein gweld yn parhau yn y cywair hwnnw ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Karen Sinclair : I will not follow that in quite the same vein

Wels

Karen Sinclair : Ni pharhaf â'r sylwadau hynny yn yr union gywair

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Helen Mary also made remarks in that vein , which I welcome and consider important

Wels

Gwnaeth Helen Mary sylwadau i'r perwyl hwnnw hefyd , ac yr wyf yn eu croesawu ac o'r farn eu bod yn bwysig

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

If we had carried on in the same vein , the National Assembly may well not have survived

Wels

Pe byddem wedi parhau fel ag yr oeddem , mae'n bosibl na fyddai'r Cynulliad Cenedlaethol wedi goroesi

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

In that vein , the Conservative Group cannot support amendments 4 and 5 proposed by Christine Humphreys

Wels

I'r perwyl hwnnw , ni all y Grwp Ceidwadol gefnogi gwelliannau 4 a 5 a gynigir gan Christine Humphreys

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The Conservative Party is happy to continue in this positive vein of welcoming the aspirations outlined in Communities First

Wels

Mae'r Blaid Geidwadol yn hapus i barhau yn yr ysbryd cadarnhaol hwn o groesawu'r dyheadau a amlinellir yn Cymunedau'n Gyntaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

It is amazing to see the strong vein of hypocrisy that now runs through the Assembly , and your seemingly selective amnesia

Wels

Mae'n rhyfeddol gweld y wythïen gref o ragrith sy'n rhedeg drwy'r Cynulliad , a'r amnesia detholedig sydd gennych yn ôl pob tebyg

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Plaid Cymru would also have been campaigning in a similar vein , if not in 1983 , then previously

Wels

Byddai Plaid Cymru hefyd wedi ymgyrchu mewn ffordd debyg , os nad ym 1983 , yna yn gynharach na hynny

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

To continue in the vein of consensus , I thank the secretariat for the way in which it has run the committee

Wels

Gan barhau yn yr un cywair o gonsensws , diolchaf i'r ysgrifenyddiaeth am y modd y mae wedi rhedeg y pwyllgor

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

If the coronary artery in your heart is too narrow for the Dynarod job , it must be bypassed with a vein from elsewhere

Wels

Os yw'r rhydweli goronaidd yn eich calon yn rhy gul i'r orchwyl Dynarod , rhaid ei dargyfeirio gyda gwythïen o rywle arall

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

In that vein , the entrepreneurship action plan is taking forward a programme to support enterprise and help new ventures to start up and prosper

Wels

Gan ystyried hynny , mae'r cynllun gweithredu ar entrepreneuriaeth yn datblygu rhaglen i gefnogi menter ac i helpu mentrau newydd i ymsefydlu a ffynnu

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

In that vein , we should welcome the role played by awards , such as the Welsh Woman of the Year award

Wels

O ystyried hynny , dylem groesawu'r rhan a chwaraeir gan wobrau , megis gwobr Cymraes y Flwyddyn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

The Welsh Conservatives ' amendment 3 is in the same vein as amendment 5 , therefore we will support it

Wels

Mae gwelliant 3 gan Geidwadwyr Cymru yn dilyn yr un trywydd â gwelliant 5 , felly byddwn yn ei gefnogi

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

There is a rich vein to be tapped , and I hope that these welcome initiatives will not neglect the art of Welsh writing in English

Wels

Mae cyfoeth llenyddol ar gael , a gobeithio na fydd y mentrau hyn , sydd i'w croesawu , yn esgeuluso'r grefft o ysgrifennu cyfrwng Saesneg yng Nghymru

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

Sadly , I am equally sure that they will be in a similar vein to those that carers have faced for more years than we should want to acknowledge

Wels

Yn anffodus , yr wyf yr un mor siwr y byddant yn debyg iawn i'r rhai y mae gofalwyr wedi eu hwynebu am fwy o flynyddoedd nag y byddem am gydnabod

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK