Je was op zoek naar: whens your next holiday (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

get a hint for your next move

Wels

dangos awgrym ar gyfer eich symudiad nesaf

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Engels

receive a hint for your next move

Wels

dangos awgrym ar gyfer eich symudiad nesaf

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

what would you like to do for your next shot?

Wels

beth hoffech wneud am eich ergyd nesaf?

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

that leads on to your next point about advocacy

Wels

mae hynny'n arwain at eich pwynt nesaf ynglyn ag eiriolaeth

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we look forward to seeing the results in your next report.

Wels

edrychwn ymlaen at gael gweld y canlyniadau yn eich adroddiad nesaf.

Laatste Update: 2009-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we owe you six minutes already and you will have them in your next debate

Wels

mae arnom chwe munud i chi eisoes ac fe'u cewch yn eich dadl nesaf

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i look forward to hearing about progress on them in your next report.

Wels

edrychaf ymlaen at glywed am y cynnydd gyda nhw yn eich adroddiad nesaf.

Laatste Update: 2009-03-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i hope that that will be in your next manifesto for the people of aberavon , brian

Wels

gobeithiaf y bydd hynny yn eich maniffesto nesaf i bobl aberafan , brian

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

chat color used when your name is typed

Wels

y lliw sgwrsio ddefnyddir wrth i rywun deipio'ch enw

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

will you raise these concerns with the secretary of state for wales at your next meeting ?

Wels

a wnewch chi godi'r pryderon hyn gydag ysgrifennydd gwladol cymru yn eich cyfarfod nesaf ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

your next point was how to make the planning system more proactive -- how we have waited for that to happen

Wels

y pwynt nesaf a oedd gennych oedd y modd i beri i'r system gynllunio fod yn fwy rhagweithiol -- bu disgwyl mawr i hynny ddigwydd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we believe that this is an excellent opportunity to raise awareness and that you should begin to think of ideas about how you can develop this for your next day.

Wels

credwn fod hwn yn gyfle arbennig i godi ymwybyddiaeth ac y dylid dechrau meddwl am syniadau ar sut y gallwch ddatblygu hyn ar gyfer eich diwrnod nesaf.

Laatste Update: 2009-08-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

when your party was in power , there were two bills in 18 years

Wels

pan oedd eich plaid chi mewn grym , cafwyd dau fesur mewn 18 mlynedd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

therefore it is in a better condition to face a downturn than it was when your party was in charge of it

Wels

felly mae mewn gwell cyflwr i wynebu dirywiad nag yr oedd pan oedd eich plaid chi yn ei rheoli

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i mentioned to the labour backbenchers here that waiting lists in wales are now higher than when your party came to office in 1997

Wels

crybwyllais wrth aelodau llafur y meinciau cefn fod rhestrau aros erbyn hyn yn uwch na phan ddaeth eich plaid i rym yn 1997

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

as regard the process and implications of this , i am still not clear about when your officials knew that sites in wales were being considered

Wels

o ran y broses a goblygiadau hyn , nid wyf yn glir o hyd pa bryd y gwyddai eich swyddogion fod safleoedd yng nghymru'n cael eu hystyried

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

do not try to create a fairyland of a golden age when your forebears in the conservative party were in charge -- it did not exist

Wels

peidiwch â cheisio dychmygu oes aur pan oedd eich rhagflaenwyr yn y blaid geidwadol wrth y llyw -- nid oedd yn bodoli

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

all pension schemes are currently in disarray , partly because of government policies and partly because of a fall in share prices at a time when your party claims to have been highly successful at handling the economy

Wels

mae pob cynllun pensiwn mewn dryswch ar hyn o bryd , yn rhannol oherwydd polisïau'r llywodraeth ac yn rhannol oherwydd gostyngiad ym mhrisiau cyfrannau ar adeg pan fo'ch plaid yn honni iddi fod yn dra llwyddiannus wrth drafod yr economi

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

however , how would your party have delivered that investment when your party leadership is now committed to a 20 per cent cut in public services across the board ?

Wels

fodd bynnag , sut y byddai'ch plaid chi wedi darparu'r buddsoddiad hwnnw , ac arweinwyr eich plaid wedi ymrwymo bellach i doriad o 20 y cant mewn gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i confirm our agreement for transfer of £500 each from the “staff training” and “volunteer training” budgets (total £1,000) to “equipment and materials” to support purchase of additional laptops. the changes should be automatically reflected in your next grant drawdown form.

Wels

rwy'n cadarnhau ein cytundeb dros drosglwyddo £ 500 yr un o'r cyllidebau "hyfforddiant staff" a "hyfforddiant gwirfoddolwyr" (cyfanswm o £ 1,000) i "offer a deunyddiau" i gefnogi prynu gliniaduron ychwanegol. dylai'r newidiadau gael eu hadlewyrchu'n awtomatig yn eich ffurflen drawdown grant nesaf.

Laatste Update: 2018-04-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK