Je was op zoek naar: invaliidsustoetust (Estisch - Grieks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Estisch

Grieks

Info

Estisch

•tööstaaži tõendid juhul, kui taotletakse vanadus- või invaliidsustoetust;

Grieks

• αίτηση χορήγηση εpiιδόατο·

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

invaliidsustoetust ei maksta, kui asjaomane isik saab samal ajal agentuuri üldeelarvest palka.

Grieks

Το επίδομα αναπηρίας δεν δύναται να καταβάλλεται παράλληλα με την καταβολή μισθού από τον γενικό προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

invaliidsustoetust saavad isikud ei või teha tasustatavat tööd ilma lepinguid sõlmima volitatud ametiasutuse eelneva loata.

Grieks

Ο δικαιούχος επιδόματος αναπηρίας δύναται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μόνον εφόσον η ΑΣΣΑ του έχει προηγουμένως χορηγήσει άδεια.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui invaliidsustoetust saav ajutine töötaja saab 65-aastaseks, kohaldatakse lahkumistoetusi käsitlevaid üldeeskirju.

Grieks

Εάν ο έκτακτος υπάλληλος, ο δικαιούχος επιδόματος αναπηρίας, φθάσει στο 65ο έτος της ηλικίας του, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του επιδόματος αποχώρησης.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

invaliidsustoetust saama õigustatud isikutel on õigus saada ka personalieeskirjade artikli 59 lõikes 3 sätestatud peretoetusi.

Grieks

Τα πρόσωπα που δικαιούνται επίδομα αναπηρίας δικαιούνται επίσης τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui sureb isik, kellel on õigus saada invaliidsustoetust, kohaldatakse eespool esitatud sätteid lahkunu toetuse suhtes.

Grieks

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου συντάξεως ή επιδόματος αναπηρίας, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν όσον αφορά τη σύνταξη ή το επίδομα του αποθανόντος.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

personalieeskirjade artikleid 80 ja 81 kohaldatakse samuti laste suhtes, kes sünnivad vähem kui 300 päeva pärast töötaja või invaliidsustoetust saanud endise töötaja surma.

Grieks

Τα άρθρα 80 και 81 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εφαρμόζονται επίσης στα τέκνα που γεννήθηκαν πριν από την παρέλευση 300 ημερών από το θάνατο του υπαλλήλου ή του πρώην υπαλλήλου που ελάμβανε επίδομα αναπηρίας.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

hüvitist makstakse kuni 1095 päeva, mille järel kindlustatu hakkab saama invaliidsustoetust (vt punkt 2.4).

Grieks

Ασθένεια – Παροχ݁ σε χρήα

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

invaliidsustoetust saama õigustatud isikutel on õigus saada ka personalieeskirjade artikli 59 lõikes 3 sätestatud peretoetusi kooskõlas v lisaga; majapidamistoetus määratakse toetusesaaja toetuse alusel.

Grieks

Ο δικαιούχος επιδόματος αναπηρίας δικαιούται επίσης τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3, σύμφωνα με το παράρτημα v· το επίδομα στέγης υπολογίζεται με βάση το επίδομα του ενδιαφερομένου.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui lepinguline töötaja või invaliidsustoetust saav endine lepinguline töötaja sureb, kuid lõikes 1 määratletud tingimused ei ole täidetud, kohaldatakse analoogia põhjal artikli 81 kolmandat lõiku.

Grieks

Εάν ο συμβασιούχος υπάλληλος ή ο πρώην συμβασιούχος υπάλληλος που λάμβανε επίδομα αναπηρίας έχει αποβιώσει χωρίς να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 81 τρίτη παράγραφος.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui töötaja saab invaliidsustoetust, võib lepinguid sõlmima volitatud ametiasutus invaliidsustoetusest pidada kinni teatava osa teatavaks ajavahemikuks; sellise meetme mõju ei laiene töötaja ülalpeetavatele.

Grieks

Όταν ο υπάλληλος λαμβάνει επίδομα αναπηρίας, η ΑΣΣΑ μπορεί να αποφασίσει να παρακρατήσει για καθορισμένο χρονικό διάστημα ποσοστό του επιδόματος αναπηρίας· οι επιπτώσεις του μέτρου αυτού δεν επεκτείνονται στα πρόσωπα που συντηρούνται από τον υπάλληλο.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

•tervise ja töövõime ekspertarstide riikliku komisjoni (vdeavk) väljastatud tõendi invaliidsusastme kohta, kui taotletakse invaliidsustoetust.

Grieks

• βεβαίωση του piοσοστού αναpiηρία, την οpiοία εκδίδει η εθνική εpiιτροpiή ιατρών εpiειρογνωόνων σε θέατα υγεία και ικανότητα piρο εργασία (vdeavk), σε piερίpiτωση piου αιτείται τη χορήγηση εpiιδόατο αναpiηρία.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui ajutine töötaja on haigestunud kutsehaigusse või kui temaga on töökohustuste täitmise ajal juhtunud õnnetus, saab ta jätkuvalt täistasu kogu töövõimetusaja eest, kuni talle pole määratud artiklis 76 sätestatud invaliidsustoetust.

Grieks

Ωστόσο, σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο έκτακτος υπάλληλος εξακολουθεί να λαμβάνει καθόλη τη διάρκεια της ανικανότητάς του προς εργασία το σύνολο των αποδοχών του, εφόσον δεν απολαύει του επιδόματος αναπηρίας που προβλέπεται στο άρθρο 76.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui ajutine töötaja peab täieliku invaliidsuse tõttu lahkuma agentuuri teenistusest, on tal seni, kuni invaliidsus püsib, õigus saada invaliidsustoetust, mille suurus määratakse järgmiselt.

Grieks

Έκτακτος υπάλληλος ο οποίος πάσχει από ολική αναπηρία και ο οποίος υποχρεούται για το λόγο αυτό να διακόψει την υπηρεσία του στον Οργανισμό, δικαιούται, για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία, επίδομα αναπηρίας του οποίου το ποσό καθορίζεται ως εξής:

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui invaliidsustoetust saav endine töötaja on alla 63-aastane, võib agentuur kohustada teda korrapäraselt läbima tervisekontrolli veendumaks, et ta vastab endiselt toetuse saamise tingimustele.

Grieks

Εάν ο πρώην υπάλληλος που απολαύει επιδόματος αναπηρίας δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών, ο Οργανισμός δικαιούται να τον υποβάλλει περιοδικά σε ιατρική εξέταση, για να βεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui lepinguline töötaja peab täieliku invaliidsuse tõttu lahkuma agentuuri teenistusest, on tal seni, kuni invaliidsus püsib, õigus saada invaliidsustoetust, mille suurus määratakse järgmiselt.

Grieks

Συμβασιούχος υπάλληλος ο οποίος πάσχει από ολική αναπηρία και ο οποίος υποχρεούται για το λόγο αυτό να διακόψει την υπηρεσία του στον Οργανισμό, δικαιούται, για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία αυτή, επίδομα αναπηρίας του οποίου το ποσό καθορίζεται ως εξής.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

seda toetust makstakse pimedatele, kes saavad pimedate pensioni (blind pension) või invaliidsustoetust (disability allowance).

Grieks

• να έχετε συpiληρώσει 26 εβδοάδε piραγατικών εισφορών prsi, οι οpiοίε έχουν καταβληθεί στη διάρκεια του σχετικού φορολογικού έτου, και 26 εβδο-άδε piραγατικών εισφορών prsi, οι οpiοίε έχουν καταβληθεί στη διάρκεια του φορολογικού έτου piου piροηγείται του σχετικού έτου.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

ajutisel töötajal, kes on olnud agentuuri teenistuses kuni 63-aastaseks saamiseni või kes saab invaliidsustoetust, on pärast teenistusest lahkumist õigus saada lõikes 1 sätestatud hüvitisi.

Grieks

Στην περίπτωση των έκτακτων υπαλλήλων πoυ παραμένoυν στην υπηρεσία του Οργανισμού μέχρι την ηλικία των 63 ετών ή λαμβάνoυν επίδομα αναπηρίας, εφαρμόζoνται μετά τη λήξη των καθηκόντων τoυς oι διατάξεις πoυ πρoβλέπoνται στην παράγραφo 1.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kui ajutine töötaja või invaliidsustoetust saav endine ajutine töötaja on olnud teadmata kadunud üle aasta, määratakse tema abikaasa ja ülalpeetavateks tunnistatud isikute ajutise pensioni suurus kindlaks eÜ personalieeskirjade viii lisa 5. ja 6. peatükis sätestatud korras.

Grieks

Σε περίπτωση αφάνειας, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, έκτακτου υπαλλήλου ή πρώην έκτακτου υπαλλήλου δικαιούχου επιδόματος αναπηρίας, οι προσωρινές συντάξεις στο σύζυγό του και στα πρόσωπα που θεωρούνται συντηρούμενα από τον άφαντο καθορίζονται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες με εκείνους που ορίζονται στα κεφάλαια 5 και 6 του παραρτήματος viii του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης ΕΚ.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

neid hüvitisi kohaldatakse ka isiku suhtes, kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni pärast sellise ajutise töötaja surma, kes oli aktiivses teenistuses või oli agentuuri teenistuses kuni 63-aastaseks saamiseni või sai invaliidsustoetust.

Grieks

Τα ανωτέρω ισχύουν και για πρόσωπo πoυ λαμβάνει σύνταξη επιζώντος λόγω θανάτoυ έκτακτου υπαλλήλoυ εν ενεργεία ή παραμείναντoς στην υπηρεσία του Οργανισμού μέχρι την ηλικία των 63 ετών, ή μέχρι το θάνατο προσώπου που δικαιούται επίδομα αναπηρίας.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK