Vraag Google

Je was op zoek naar: territoriaalkoostöö (Estisch - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Estisch

Lets

Info

Estisch

Territoriaalkoostöö kui võimalus

Lets

Teritoriālā sadarbība – izdevība

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Territoriaalkoostöö on regionaalpoliitika valdkonnas ainulaadne nähtus.

Lets

Teritoriālā sadarbība savā veidā ir unikāla reģionālās politikas dimensija.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Euroopa territoriaalkoostöö riikidevaheliseks koostööks (vaata artikkel 19)

Lets

Pārrobežu sadarbība: iedrošinot uzņēmējdarbību, jo īpaši MVU attīstību, tūrismu, kultūru un pārrobežu tirdzniecību.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

See on hea eeldus partnerluse jätkuks tulevase territoriaalkoostöö raames.

Lets

Tā ir ļoti laba zīme partnerattiecību attīstībai turpmākās teritoriālās sadarbības ietvaros.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Piirkondade konkurentsivõime ja territoriaalkoostöö: päevakorras on aastateks 2007–13 seatud eesmärgid

Lets

Reģionu konkurētspēja un teritoriālā sadarbība: dienas kārtībā mērķi 2007.–2013. gadam

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

• esimene neist seondub riikidevahelise ja piiriülese koostööga Euroopa territoriaalkoostöö raames.

Lets

• pirmais ir saistīts ar pārrobežu un starpnacionālo sadarbību Eiropas teritoriālas sadarbības ietvaros.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Euroopa Liidu „idapiiridel“ tehtava intensiivse territoriaalkoostöö edu on väga oluline kogu Euroopale.

Lets

Intensīvajiem teritoriālās sadarbības panākumiem, kas pašreiz norisinās Savienības «austrumu malā», ir liela nozīme Eiropā kopumā.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Euroopa tasandi piirkondliku koostöö laiendamine ja keskendamine kindlatele teemaringidele oleks territoriaalkoostöö seisukohast vaadatuna oluline edasiminek.

Lets

Eiropas līmeņa starpreģionālās sadarbības straujā attīstība un tematiskā koncentrācija veidoja teritoriālās sadarbības papildu progresu.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Euroopa territoriaalkoostöö ning eriti praeguste Interregi programmide eesmärgid on tunduvalt laiemad kui üksikute piirkondade ja liikmesriikide eesmärgid eraldi võetuna.

Lets

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi un īpaši aktuālās Interreg programmas tālu pārsniedz reģionu un atsevišķu dalībvalstu stratēģisko izvēli.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

„Euroopa territoriaalkoostöö“ eesmärgiga aga tegeldi konverentsil, mille korraldas INTERACT 28. ja 29. septembril Brüsselis.

Lets

Savukārt 28. un 29. septembrī Briselē INTERACT organizēja konferenci, kas bija veltīta mērķim «Eiropas teritoriālā sadarbība».

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Programmis Interreg III osaledes saadud kogemus on väärtuslik oskusteabe kapital ka aastal 2007 algava Euroopa territoriaalkoostöö uueks etapiks, mis toob kaasa struktuurifondide töö uutmoodi planeerimise ja naabrusprogrammid.

Lets

Iegūtā pieredze, piedaloties Interreg III iniciatīvā, veido noteiktu iemaņu uzkrājumu nākamajam Eiropas teritoriālās sadarbības posmam, kas sāksies 2007. gadā ar struktūrfondu plānošanas periodu un jaunām kaimiņattiecību programmām.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Programmide tõhusus, efektiivsus ja normidele vastavus on kolm prioriteeti, millele tuleb üheaegselt keskenduda, kuid territoriaalkoostöö edukaks ettevalmistamiseks on eriti olulised kaks eesmärki ja arenguvaldkonda:

Lets

Vienlaikus ir jānodrošina trīs prioritātes – programmu iedarbīgums, efektivitāte un noteikumu saskaņa, taču īpaši nozīmīgi veiksmīgai teritoriālās sadarbības sagatavošanai ir divi attīstības mērķi un jomas.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Territoriaalkoostöö ning üle kahesaja FEDERi programmeerimise ja rakendamise eest vastutava kõrgema ametniku Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Kreekast, Ungarist, Rootsist, Ühendkuningriigist ja Tšehhi vabariigist.

Lets

Teritoriālā sadarbība tri un vairāk nekā divi simti augsti atbildīgu amatpersonu, kuru pārziņā ir ERAF plānošana un īstenošana Itālijā, Spānijā, Francijā, Grieķijā, Ungārijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē un Čehijas Republikā.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

INTERACTi sekretariaat, mis koordineerib Interregi algatuse raames võrgustike loomist, korraldas Brüsselis 28. ja 29. septembril perioodil 2007–13 käivituvate uue põlvkonna Euroopa territoriaalkoostöö programmide teemalise seminari.

Lets

INTERACT sekretariāts, kas koordinē Interreg iniciatīvas ievietošanu tīklā, 28. un 29. septembrī Briselē organizēja semināru par Eiropas teritoriālās sadarbības programmu jauno paaudzi 2007.–2013. gada periodam.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Ligikaudu 1,6 miljardit eurot ENP ja IPA eelarvest eraldatakse uue eesmärgi „Euroopa territoriaalkoostöö“ alusel (seega Euroopa Regionaalarengu Fondist).

Lets

No “Eiropas instrumentam kaimiņattiecībām un sadarbībai” un “Pirmspievienošanās instrumentam” piešķirtā budžeta apmēram 1,6 miljardu eiro liela naudas summa tiks piešķirta saskaņā ar jauno mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (un tātad no Eiropas Reģionālās attīstības fonda).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

21. ja 22. juunil toimub Prahas INTERACTi ja ESPONi korraldatav konverents, millel arutatakse transpordi, kommunikatsioonide ja ligipääsetavuse tähtsust, mis kajastub INTERREG III programmides ning mida rõhutatakse veelgi perioodi 2007-2013 territoriaalkoostöö programmides.

Lets

21. un 22. jūnijā Prāgā INTERACT un ESPON organizētajā konferencē tika pārrunāta transporta, komunikāciju un pieejamības svarīgā nozīme, attiecīgi kāda tā parādās INTERREG III programmās un tiks vairāk uzsvērta vēl pirms teritoriālajām sadarbības programmām 2007.–2013. gada periodam.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

21. ja 22. veebruaril korraldas regionaalpoliitika peadirektoraat seminari struktuurifondide tulevase„eesmärgi 3“ (territoriaalkoostöö) teemadel. Osalejaid oli üle 200, nende hulgas leidus nii 25 liikmesriigi kui ka Bulgaaria ning Rumeenia esindajaid.

Lets

21. un 22. februārī REGIO ĢD organizēja semināru, kas bija veltīts strukturālo fondu„Mērķim 3” – par teritoriālo sadarbību – un kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no 25 ES dalībvalstīm, kā arī no Rumānijas un Bulgārijas.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

> Soovitakse, et võetaks arvesse territoriaalset eripära: territoriaalse ühtekuuluvuse lisamine lepingusse ja selle mõju ühtekuuluvuspoliitikale leidsid toetust; eriti perifeersed piirkonnad peavad saama ühtekuuluvuspoliitika raames täiendavaid toetusi (programmides sisalduvad ülekulude kompenseerimise toetus ja uued koostöövõimalused naabruskonna laiendamise raames); väga madala rahvastikutihedusega põhjapiirkondi tuleb toetada senisest enam; eriliselt tuleb toetada ka raskete loodusoludega piirkondi (saared, mägipiirkonnad, madala rahvastikutihedusega maapiirkonnad). > Foorumil sooviti ka ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni tugevdamist, mille eesmärgiks oleks elavdada majandust ja ühiskonnaelu: toetatakse linnapoliitika integreerimist piirkondlikku konteksti, mis paneks linnadele suurema vastutuse programmide koostamisel ja haldamisel. Selline lähenemine eeldab ka suuremat rahalist toetust. > Tugevat toetust leidis ka Euroopa territoriaalkoostöö uus eesmärk, samas kutsuti Komisjoni üles mõtlema piirkondadevahelise koostöö korraldusele ühenduse tasandil, koostöö juriidilistele aspektidele ja uuele naabruskonnaga seotud instrumendile, mis võimaldab siduda ühtekuuluvuspoliitika ja välispoliitika. Üldisemas plaanis tuli Foorumil välja kaks tugevat ideed:

Lets

> Ir vēlams ņemt vērā teritoriālās specifikas elementus : līgumā ievadīto teritoriālo kohēziju un tās iespaidu uz kohēzijas politiku tiek visumā atbalstīta; RUP reģioniem ir jāsniedz papildu palīdzība kohēzijas politikas ietvaros (speciāli līdzekļi kompensācijai neparedzētiem izdevumiem un jauno partnerattiecību iespēju tā saucamā «Kaimiņvalstu sadarbībā»), kas ir iekļauta programmā; ziemeļvalstu ekstrēmās zonas ar mazapdzīvotu teritoriju ir pelnījušas papildu finansiālu palīdzību; īpaša uzmanība ir jāpievērš teritorijām ar grūtu dabas apstākļu vai ģeogrāfiskā izvietojuma situāciju (salas, kalnainas teritorijas, mazapdzīvotas lauku teritorijas). > Notikušais forums bija arī lieliska iespēja nostiprināt pilsētvides nozīmīgumu kohēzijas politikas debatēs, lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo atdzimšanu: atbalsts integrācijai pilsēttattīstības politikā reģionālajā kontekstā tajā pašā laikā mudinot pilsētu valdības uz lielāku atbildību programmu koncepcijas un vadīšanas izstrādāšanu. Šāda pieeja nozīmē arvien lielāku finansiālu centienu piemērošanu. > Visbeidzot, tika izvirzīts īpašs atbalsts jaunajam mērķim Eiropas teritoriju sadarbībai tajā pašā laikā aicinot Eiropas Komisiju pārdomāt par starpreģionālās sadarbības principiem Eiropas kopienas ietvaros, kooperācijas juridiskajiem aspektiem, kā arī par jauno kaimiņvalstu partnerattiecības instrumentu, kas palīdzēs izveidot tiltu starp kohēzijas politiku un ārlietu politiku. Nedaudz plašāk spriežot, no šī Foruma izriet divas idejas:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Estisch

> Vahemere piirkonna maaplaneerimise töörühmad (Ateliers méditerranéens d’aménagement du territoire, AMAT). AMAT, mida juhib Pro-vence-Alpes-Côte d’Azuri piirkond koostöös Vahemere Instituudiga, ühendab üheksat Vahemere põhja- ja lõunapoolset regiooni ning selle ülesandeks on toetada uuenduslikku regionaalpoliitikat. Selleks analüüsiti esmalt sellise poliitika toimimise tingimusi Euroopa Liidu Vahemere piirkonna liikmesriikides, et selle baasil algatada järgmisel programmiperioodil tugeva territoriaalse mõjuga (nn „struktureerivaid“) projekte. Edasiseks eesmärgiks on piirkondadevaheline heade tavade alane kogemustevahetus, mille abil valmistada ette pärast 2006. aastat kehtima hakkava territoriaalkoostöö eesmärgi alla kuuluvaid meetmeid, nagu suuremate ohtude ennetamine, rannikualade kaitse, innovaatikavõrgustikud, jne. > Atlandi ruumi arengukava (Schéma de développement de l’espace atlantique, SDEA), mille raa- Kuid projekt, mis meid täna kõige rohkem mobiliseerib, on erakordne projekt „Mere-Euroopa“: 30 piirkonda ühes CPMRi peasekretariaadiga on hakanud ette valmistama rohelist raamatut Euroopa meredimensiooni kohta ning piirkondade rolli kohta selles.

Lets

> Vidusjūras teritorijas attīstības grupas (VTAG). VTAG, kuras vada Provansas, Alpu un Rivjēras reģions sadarbībā ar Vidusjūras institūtu, mobilizē 9 Vidusjūras ziemeļu un dienvidu krasta reģionus inovatīvas teritoriālās politikas labā. Pirmkārt, tas nozīmēja šīs politikas realizēšanas precīzu nosacījumu analīzi Savienības Vidusjūras valstīs ar mērķi pavērt ceļu projektiem ar spēcīgu teritoriālo iespaidu (sauktiem par «strukturējošiem») nākošajam plānošanas periodam. Pēc tam notika dažādu reģionu veiksmīgas teritoriālas prakses pieredzes apmaiņa, paredzot sagatavot pasākumus, kas būs ietverami Eiropas teritoriālās sadarbības turpmākajā mērķī pēc 2006. gada, kā, piemēram, lielākā riska novēršana, piekrastes aizsardzība, inovāciju tīkli utt. Taču projekts, kas šodien mūs visvairāk mobilizē un kam piemīt izņēmuma raksturs, ir Europe de la Mer (Jūras Eiropa): gandrīz 30 reģioni kopā ar PPRK ģenerālsekretariātu ir iesaistīti Zaļās grāmatas sagatavošanā par Eiropas jūras dimensiju un reģionu nozīmi šajā ziņā.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Estisch

Esinejate hulgas olid näiteks Georg Schadt Austria föderaalkantseleist (INTERACTi haldusasutus) ning komisjoni poolt komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner, regionaalpoliitika peadirektoraadi asedirektor Jean-Charles Leygues ning regionaalpoliitika peadirektoraadi territoriaalkoostöö direktor Elisabeth Helander.

Lets

Dalībnieku vidū bija: Georg Schadt no Austrijas Federālās kancelejas (INTERACT pārvaldes vadītājs); no Komisijas — Danuta Hübner – Reģionālās politikas atbildīgā amatpersona; Jean-Charles Leygues – Reģionālās politikas ĢD direktora vietnieks, un Elisabeth Helander – Teritoriālās sadarbības direktore REGIO ĢD.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK