Vraag Google

Je was op zoek naar: pss (Fins - Deens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Deens

Info

Fins

PSS

Deens

pakkekoblingssystem

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

SEC PSS

Deens

SEC PSS

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

OFI MIR SEC PSS

Deens

OFI MIR SEC PSS

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sarjaperheet BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF

Deens

Nøglefamilier BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sarjaperhe BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF

Deens

Nøglefamilie BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Huber Corporation toimittaa ETA-markkinoille kaoliinia, PCC:tä sekä saostettuja piidioksideja ja silikaatteja (PSS).

Deens

Huber Corporation aktiv inden for afsætning af kaolin, PCC, udfældet siliciumdioxid og silikater (PSS).

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Haluan mainita, että Lontoossa viime viikolla pidetyssä meriympäristön suojelukomitean kokouksessa IMO nimesi Itämeren, Kanariansaaret ja Galapagossaaret erityisen herkiksi merialueiksi( PSSA).

Deens

Jeg vil gerne påpege, at det på mødet i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet, der blev afholdt i London i sidste uge, lykkedes IMO at få udpeget Østersøen, De Kanariske Øer og Galapagos-øerne som særligt følsomme havområder.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Haluaisin painottaa erittäin herkkien merialueiden( PSSA) aseman tärkeyttä. Kansainvälisen merenkulkujärjestön( IMO) määrittelemiin erittäin herkkien merialueiden suojelutoimenpiteisiin voi kuulua reittijakotoimenpiteitä, kuten määräyksiä vältettävistä alueista.

Deens

På den anden side foreslås det i et ændringsforslag til direktivet om sanktioner på grund af havforurening, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen, at skibe, der sejler under EU-flag, er ansvarlige overalt i verden.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

DECIMALS( desimaalit) BSI SSI OFI MIR SEC PSS 0 Absoluuttisten arvojen osalta: 0 Indeksisarjojen ja prosenttiosuuksien osalta: 4 0 Liiketoiminnan määrien osalta: 0 Korkojen osalta: 4 0 Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia sekä keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevat sarjat pois luettuina( liite III, 13 osa, taulukot 4 ja 7): 0 Taloustoimia ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta( Liite III, 13 osa, taulukot 5, 6, 8 ja 9): 3 0

Deens

DECIMALS( Decimaler) BSI SSI OFI MIR SEC PSS 0 For absolutte værdier: 0 For indeksserier og procenter: 4 0 For forretningsstørrelser: 0 For renter: 4 0 Serier om oprindelige enheder undtagen transaktioner og koncentrationsgrad( bilag III, del 13, tabel 4 og 7): 0 Serier om transaktioner og koncentrationsgrad( bilag III, del 13, tabel 5, 6, 8, og 9): 3 0

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Taulukoiden 7 ja 8 ja 9 maksujärjestelmien luettelo TARGET Maakoodi Maa Nimi Järjestelmän viite Nimi PSS-koodi Nimi Järjestelmän viite LVPS( muu kuin TARGET) Vähittäistason maksujärjestelmä

Deens

Liste over betalingssystemer i tabel 7, 8 og 9 TARGET CC Land Navn Systemreference Navn PSS-kodifikation Navn Systemreference LVPS( ikke-TARGET) Detailbetalingssystem

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Käytettävissä on kaksi arvoa: PSS On käytetty vuonna 2005 käyttöön otettuja « kehittyneitä » määritelmiä: « 2005 ».

Deens

Der er defineret to værdier: PSS Der er anvendt de » udvidede « definitioner, der blev indført i 2005: » 2005 «.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Euroopan unionin virallinen lehti Maksujärjestelmät( PSS), sarjaperheen tunniste « ECB_PSS1 », Sijoitusrahastot( IF), sarjaperheen tunniste, « ECB_IVF1" 27.12.2007

Deens

27.12.2007 Betalingssystemer( PSS), nøglefamilieidentifikator » ECB_PSS1 « Investeringsforeninger( IF), nøglefamilieidentifikator » ECB_IVF1 «.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

Käytetään ainoastaan sarjaperheen PSS osalta ja se osoittaa, onko kunkin aikasarjan tai sen jonkin osan osalta käytetty vuoden 2005 « kehittynyttä » määritelmää tai jotain aikaisempaa määritelmää.

Deens

Denne attribut anvendes kun for PSS-nøglefamilien og angiver, om der for hver enkelt tidsserie eller en del heraf er anvendt den » udvidede definition « fra 2005 eller en tidligere definition.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

UNIT( Toimitettavien tietojen mittayksikkö) BSI SSI Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR Absoluuttisina arvioina ilmoitettujen sarjojen ja indeksien osalta: PURE_NUMB Prosenttiosuuksina ilmoitettujen sarjojen osalta: PCT Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR Liiketoiminnan määrien osalta: EUR Korkojen osalta: PCPA SEC PSS Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen( Liite III, 13 osa, taulukot 4, 5, 7 ja 8) ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen( Liite III, 13 osa, taulukot 8 ja 9) osalta: PURE_NUMB TARGET-taloustoimien arvoa koskevien sarjojen osalta( liite III, 13 osa, taulukko 8): EUR Taloustoimien arvoa kunkin rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion osalta koskevien sarjojen osalta( Liite III, 13 osa, taulukot 6 ja 9): EUR Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

Deens

UNIT( Enhed) BSI SSI For medlemsstater i euroområdet: EUR For medlemsstater i euroområdet: EUR For serier, der indberettes som absolutte værdier, og for indeks: PURE_NUMB For serier, der indberettes i procenter: PCT For medlemsstater i euroområdet: EUR For forretningsstørrelser: EUR For renter: PCPA SEC PSS For medlemsstater i euroområdet: EUR For serier om originale enheder( bilag III, del 13, tabel 4, 5, 7 og 8) og serier om koncentrationsgrad( bilag III, del 13, tabel 8 og 9): PURE_NUMB For serier om transaktionsværdi vedrørende TARGET( bilag III, del 13, tabel 8): EUR For serier om transaktionsværdi for hver deltagende medlemsstat( bilag III, del 13, tabel 6 og 9): EUR For medlemsstater i euroområdet: EUR

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot sovitun hierarkian mukaisesti näitä tilastoja varten: « A"= normaaliarvo( oletusarvo, kun havainnot eivät puutu), « B"= katkosarvo seuraavien sarjaperheiden osalta: SSI, MIR, OFI ja PSS( 1), « M"= puuttuva arvo, tiedot eivät ole olemassa, « L"= puuttuva arvo, tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei ole kerätty, « E"= arvio( 2), « P"= alustava arvo( tätä arvoa voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmän saatavilla olevan havainnon osalta, mikäli sitä pidetään alustavana).

Deens

Nedenstående liste angiver de forventede værdier for denne attribut, opstillet i vedtaget rangorden, med henblik på denne statistik: » A «= normal værdi( standardværdi for ikke-manglende observationer), » B «= databrudsværdi for følgende nøglefamilier: SSI, MIR, OFI og PSS( 1) » M «= manglende værdi, data findes ikke » L «= manglende værdi, data findes, men er ikke indsamlet » E «= estimeret værdi( 2), » P «= foreløbig værdi( denne attribut kan anvendes ved hver dataoverførsel med henvisning til den sidste foreliggende observation, hvis denne anses for at være foreløbig).

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

BSI SSI OFI MIR SEC PSS 0 Absoluuttisten arvojen osalta: 0 Indeksisarjojen ja prosenttiosuuk ­ sien osalta: 4 0 Liiketoiminnan määrien osalta: 0 Korkojen osalta: 4 0 Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia sekä keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevat sarjat pois luet ­ tuina( liite III, 13 osa, taulukot 4 ja 7): 0 Taloustoimia ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta( Liite III, 13 osa, taulukot 5, 6, 8 ja 9): 3 0

Deens

DECIMALS( Decimaler) BSI SSI OFI MIR SEC PSS 0 For absolutte værdier: 0 For indeksserier og procenter: 4 0 For forretningsstørrelser: 0 For renter: 4 0 Serier om oprindelige enheder undtagen transaktioner og koncen ­ trationsgrad( bilag III, del 13, tabel 4 og 7): 0 Serier om transaktioner og koncentrationsgrad( bilag III, del 13, tabel 5, 6, 8, og 9): 3 0

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

BSI SSI OFI MIR( 1) SEC PSS 6 0 6 Liiketoiminnan määrien osalta: 6 Korkojen osalta: 0 6 Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia kos ­ kevat sarjat pois luettuina( liite III, 1 3 osa, taulukot 4 ja 7): 0 Taloustoimia koskevien sarjojen osalta( Liite III, 13 osa, taulukot 5, 6, 8 ja 9, keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevat sarjat poisluettuina): 6 Keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta( Liite III, 13 osa, taulukot 8 ja 9): 0 6

Deens

▼B UNIT_MULT( Enhedsmultiplikator) BSI SSI OFI MIR( 1) SEC PSS 6 0 6 For forretningsstørrelser: 6 For renter: 0 6 For serier om oprindelige enheder undtagen serier om transakti ­ oner( bilag III, del 13, tabel 4 og 7): 0 For serier om transaktioner( bilag III, del 13, tabel 5, 6, 8, og 9, undtagen koncentrationsgrad): 6 For serier om koncentrationsgrad( bilag III, del 13, tabel 8 og 9): 0 6

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

« A"= normaaliarvo( oletusarvo, kun havainnot eivät puutu), « B"= katkosarvo seuraavien sarjaperheiden osalta: SSI, MIR, OFI ja PSS( 1), « M"= puuttuva arvo, tiedot eivät ole olemassa, « L"= puuttuva arvo, tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei ole kerätty, « E"= arvio( 2), « P"= alustava arvo( tätä arvoa voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmän saatavilla olevan havainnon osalta, mikäli sitä pidetään alustavana).

Deens

» A «= normal værdi( standardværdi for ikke-manglende observationer), » B «= databrudsværdi for følgende nøglefamilier: SSI, MIR, OFI og PSS( 1) » M «= manglende værdi, data findes ikke » L «= manglende værdi, data findes, men er ikke indsamlet » E «= estimeret værdi( 2), » P «= foreløbig værdi( denne attribut kan anvendes ved hver dataoverførsel med henvisning til den sidste foreliggende observation, hvis denne anses for at være foreløbig).

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

Käytetään ainoastaan sarjaperheen PSS osalta ja se osoittaa, onko kunkin aikasarjan tai sen jonkin osan osalta käytetty vuoden 2005 « kehittynyttä » määritelmää tai jotain aikaisempaa määritelmää.

Deens

Denne attribut anvendes kun for PSSnøglefamilien og angiver, om der for hver enkelt tidsserie eller en del heraf er anvendt den » udvidede definition « fra 2005 eller en tidligere definition.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Kliiniset hyötyparametrit Toimintakykyä mittaavan pään - ja kaulan (PSS- HN) - testeissä, jotka on suuniteltu mittaamaan puheen ymmärretävyyttä, kykyä syödä julkisella paikalla ja ruokavalion laatua, tulokset olivat merkitsevästi paremmat TPF- ryhmässä verrattuna PF- ryhmään.

Deens

Skalaen var signifikant til fordel for TPF i forhold til PF.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK