Vraag Google

Je was op zoek naar: nesteyttämiseen (Fins - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Engels

Info

Fins

kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen.

Engels

Coil-wound heat exchangers specially designed for liquefaction or sub-cooling of natural gas.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Fins

b. kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen.

Engels

b. Coil-wound heat exchangers specially designed for liquefaction or sub-cooling of natural gas.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

`nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksella` vastaanottoasemaa, jota käytetään maakaasun nesteyttämiseen tai nesteytetyn maakaasun purkamiseen, varastointiin ja kaasuttamiseen,

Engels

'LNG facility` means a terminal which is used for the liquefaction of natural gas or the offloading, storage and re-gasification of LNG;

Laatste Update: 2017-01-16
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen harjoittama 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitettu raakaöljyn ja maakaasun etsintään, tuotantoon ja jalostukseen tai maakaasun nesteyttämiseen liittyvä kielletty toiminta.

Engels

prohibited activities related to the exploration of crude oil and natural gas, production of crude oil and natural gas, refining, or liquefaction of natural gas as referred to in Articles 8, 9 and 11 by an Iranian person, entity or body.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

Komitea korostaa kaasuinfrastruktuurin arkaluonteisuutta ja strategista luonnetta: verkkojen tasapainottaminen, painetaso liittymäkohdissa, toimitusrakenteiden vahvistaminen putkistojen ja nesteyttämisen avulla, kestokyvyn huomioon ottaminen.

Engels

The Committee stresses the sensitive, strategic nature of gas infrastructure: balancing of networks, pressure thresholds at nodes, development of infrastructure for transporting gas by pipeline or liquefaction, consideration of saturation thresholds.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

’vertikaalisesti integroituneella yrityksellä’ maakaasualan yritystä tai maakaasualan yritysten ryhmää, jossa samalla henkilöllä tai samoilla henkilöillä on oikeus käyttää, joko suoraan tai välillisesti, yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004* 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa, kun yritys tai yritysten ryhmä harjoittaa ainakin joko maakaasun siirtoa, jakelua, nesteyttämistä tai varastointia ja ainakin joko maakaasun tuotantoa tai toimittamista;”

Engels

'vertically integrated undertaking' means a natural gas undertaking, or a group of natural gas undertakings where the same person or the same persons are entitled, directly or indirectly, to exercise control within the meaning of Article 3(2) of Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings*, and where the undertaking or group of undertakings perform at least one of the functions of transmission, distribution, LNG or storage, and at least one of the functions of production or supply of natural gas;”

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

LNGm – Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan kaikkien nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten mahdollista enimmäiskykyä maakaasun nesteyttämiseen tai tuontiin, purkuun, tukipalveluihin, välivarastointiin ja nesteytetyn maakaasun uudelleenkaasutukseen ottaen huomioon kriittiset tekijät, kuten suurin käytettävissä oleva laivaus- ja varastokapasiteetti sekä järjestelmään syötettävissä oleva tekninen enimmäiskapasiteetti, kaasun tuottamiseksi kuudenkymmenen päivän ajanjaksona laskelmassa huomioidulle alueelle.

Engels

LNGm – Maximal LNG facility capacity (mcm/d) means the sum of maximal possible capacities at all LNG terminals for the liquefaction of natural gas or the importation, offloading, ancillary services, temporary storage and re‑gasification of LNG, taking into account critical elements like maximal ships and storage capacities availability and technical send-out capacity to the system, providing gas in a 60 days period to the calculated area.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

josta: Nesteyttämis- (LNG) ja jälleenkaasutuslaitokset

Engels

Of which: Liquefaction (LNG) & Regasification Plants

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

josta: Nesteyttämis- (LNG) / jälleenkaasutuslaitokset

Engels

Of which: Liquefaction (LNG) / Regasification Plants

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

josta: Nesteyttäminen (LNG) tai kaasuttaminen

Engels

Of which: Liquefaction (LNG) or Gasification

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

Kivihiilen nesteyttäminen

Engels

Coal Liquefaction

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

4.5 Tarkasteltaessa hiilen tehokasta ja vähemmän saastuttavaa käyttöä olisi myös tuotava esiin hiilen vaihtoehtoisia käyttötapoja, joista esimerkkinä on hiilen nesteyttäminen.

Engels

4.5 When considering the efficient and less polluting use of coal, alternative uses of coal should also be mentioned, for example coal liquefaction.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

jalostamokaasu (nesteyttämätön),

Engels

Refinery gas (not liquefied)

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

josta: Kivihiilen nesteyttäminen

Engels

Of which: Coal Liquefaction

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

Lisäksi jäsenvaltioiden on valvottava, että toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että maakaasun etsintää ja tuotantoa, varastointia, nesteyttämistä ja kuljetusta koskevat säännöt sekä verotusta koskevat säännöt ovat sellaiset, että ne rohkaisevat riittävien investointien tekemiseen.

Engels

In addition, Member States shall monitor that appropriate measures are taken to ensure regulatory and fiscal frameworks for exploration and production, storage, LNG and transport of natural gas which provide appropriate incentives for new investment.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

’nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen kapasiteetilla’ kapasiteettia nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemalla, jota käytetään maakaasun nesteyttämiseen tai nesteytetyn maakaasun tuontiin, purkamiseen, lisäpalveluihin, tilapäiseen varastointiin ja kaasuttamiseen;

Engels

'LNG-facility capacity' means capacity at an LNG-terminal for the liquefaction of natural gas or the importation, offloading, ancillary services, temporary storage and re-gasification of LNG,

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

'nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksella' vastaanottoasemaa, jota käytetään maakaasun nesteyttämiseen tai nesteytetyn maakaasun tuontiin, purkamiseen, varastointiin ja kaasuttamiseen, mutta ei varastointiin käytettäviä osia nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemilla,

Engels

“LNG facility” means a terminal which is used for the liquefaction of natural gas or the importation, offloading, and re-gaseification of LNG, but shall not include any part of LNG terminals used for storage;

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

Jollei toisin ilmoiteta, tämä tietojenkeruu koskee kaikkia seuraavia energiatuotteita, joihin sovelletaan liitteen B luvun 4 määritelmiä: raakaöljy, maakaasukondensaatti, jalostamoiden raaka-aineet, muut hiilivedyt, jalostamokaasu (nesteyttämätön), etaani, nestekaasu, teollisuusbensiini, moottoribensiini, lentobensiini, bensiininomainen lentopetroli (teollisuusbensiininomainen lentopetroli tai JP4), lentopetroli, muu petroli, dieselöljy (kevyt polttoöljy), dieselpolttoaine, lämmitys- ja muu kaasuöljy, polttoöljy (sekä vähärikkinen että runsasrikkinen), raskasbensiini ja muu teollisuusbensiini, voiteluaineet, bitumi, parafiinivahat ja maaöljykoksi.

Engels

Unless otherwise specified this data collection applies to all of the following energy products, for which the definitions in Annex B Chapter 4 apply : crude oil, NGL, refinery feedstocks, other hydro-carbons, refinery gas (not liquefied), ethane, LPG, naphtha, motor gasoline, aviation gasoline, gasoline type jet fuel (naphtha type jet fuel or JP4), kerosene type jet fuel, other kerosene, gas/diesel oil (distillate fuel oil), transport diesel, heating and other gasoil, fuel oil (both low and high sulphur content), white spirit and SBP, lubricants, bitumen, paraffin waxes and petroleum coke.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Fins

'nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaasun nesteyttämistä tai nesteytetyn maakaasun purkamista, varastointia ja kaasuttamista ja on vastuussa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen toiminnasta,

Engels

"LNG system operator" means a natural or legal person who carries out the function of liquefaction of natural gas, or the offloading, storage and re-gaseification of LNG and is responsible for operating a LNG facility;

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

"nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa maakaasun nesteyttämistä tai nesteytetyn maakaasun tuontia, purkamista, ja kaasuttamista ja on vastuussa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen toiminnasta,

Engels

"LNG system operator" means a natural or legal person who carries out the function of liquefaction of natural gas, or the importation, offloading, and re-gaseification of LNG and is responsible for operating a LNG facility;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK