Vraag Google

Je was op zoek naar: laboratoriokäytäntö (Fins - Hongaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Hongaars

Info

Fins

hyvä laboratoriokäytäntö

Hongaars

helyes laboratóriumi gyakorlat

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

HYVÄ LABORATORIOKÄYTÄNTÖ (HLK)

Hongaars

HELYES LABORATÓRIUMI GYAKORLAT (GLP)

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

8 Hyvä laboratoriokäytäntö (GLP).

Hongaars

8 Helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP).

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Taudinmäärityksiä tekevien laboratorioiden toiminnasta on vielä muita säännöksiä (EN), kuten hyvä laboratoriokäytäntö.

Hongaars

A diagnosztikai céllal felállított laboratóriumok működését további rendeletek (EN), illetve a bevált laboratóriumi gyakorlatok szabályozzák.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Hyvä laboratoriokäytäntö Hyvän kliininen tutkimustapa (lääkevalvonta mukaan lukien) GMP (PMF mukaan lukien)

Hongaars

Helyes laboratóriumi gyakorlat Helyes klinikai gyakorlat (ideértve a farmakovigilanciát) GMP (ideértve a PMF- et)

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Nanotieteen ja -teknologian tutkimustoimissa olisi noudatettava parhaita tieteellisiä normeja, mukaan luettuina tutkimuksen luotettavuutta koskevat normit ja hyvään laboratoriokäytäntöön [2] liittyvät normit.

Hongaars

Az N + N kutatására irányuló tevékenységnek a legmagasabb tudományos színvonalat kell képviselnie, így különösen igazodnia kell a kutatás kikezdhetetlenségét támogató és a helyes laboratóriumi gyakorlattal [2] kapcsolatos elvárásokhoz.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Luoda bioriskien vähentämistä koskeva suunnitelma erityisesti laboratoriokäytäntöjen ja -turvallisuuden osalta ja yhdenmukaistaa se integroitujen kansallisten varautumissuunnitelmien kanssa.

Hongaars

A biológiai kockázatok csökkentésére – különösen a laboratóriumi gyakorlatokra és védelemre – vonatkozó irányítási terv kidolgozása és az integrált nemzeti felkészültségi tervekkel való összehangolása.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Panna täytäntöön kansallinen bioriskien vähentämistä koskeva suunnitelma erityisesti laboratoriokäytäntöjen ja -turvallisuuden osalta.

Hongaars

A biológiai kockázatok csökkentésére – különösen a laboratóriumi gyakorlatokra és védelemre – vonatkozó nemzeti irányítási terv végrehajtása.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sen tarkoituksena on myös edistää bioriskien hallintokäytäntöjä koskevaa tietoutta ja etenkin hankkeen 2 kautta hyvien kansallisten laboratoriokäytäntöjen ja biologisia aineita koskevien toimintavalmiuksien yhdenmukaistamista kansallisen biouhkiin varautumisen kanssa.

Hongaars

Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a biológiai kockázatkezelési gyakorlatok általános megismertetéséhez, és hogy különösen a 2. projekt segítségével elősegítse a helyes nemzeti laboratóriumi gyakorlatoknak és a biológiai anyagok felszabadulása esetén teendő helyes válaszlépéseknek az általános nemzeti biológiai felkészültséggel történő harmonizációját.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tässä vaiheessa tavoitteena on lujittaa laboratoriokäytäntöjä, joilla reagoidaan kansainvälisesti merkittäviin kansanterveyttä koskeviin tilanteisiin, ja varmistaa, että laboratoriotoiminta on turvallista ja sen tulokset validoidaan kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hongaars

E szakasz célja a nemzetközi súlyú közegészségügyi eseményekre adandó válaszlépésekkel kapcsolatos laboratóriumi gyakorlatok javítása, valamint annak szavatolása, hogy a laboratórium működése biztonságos, és eredményei nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is hitelesek.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

valitulle maalle annettava apu, jonka tarkoituksena on tarkistaa kansanterveyden toimintavalmiuksia pyrittäessä tehostamaan kansallista biouhkiin varautumista, laatia ja panna täytäntöön bioriskien vähentämistä koskeva suunnitelma erityisesti laboratoriokäytäntöjen ja -turvallisuuden osalta, sekä yhdenmukaistaa se integroitujen kansallisten varautumissuunnitelmien kanssa, ja tehostaa kansallisten laboratorioiden toimintaa ja sen jatkuvuutta liittämällä ne alueellisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Hongaars

segítségnyújtás egy választott ország számára a következő területeken: a közegészségügy reagálási kapacitásának a nemzeti biológiai felkészültség javításával összefüggésben történő felülvizsgálata; a biológiai kockázatok csökkentésére vonatkozó irányítási terv kidolgozása és végrehajtása, különösen a laboratóriumi gyakorlatot és biztonságot illetően, valamint e tervnek az integrált nemzeti felkészültségi tervekkel való összehangolása; a nemzeti laboratóriumok teljesítményének és fenntarthatóságának erősítése regionális és nemzetközi hálózatokhoz kapcsolásuk révén.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sillä on seuraavat tavoitteet: auttaa päteviä analyyttisia kemistejä sopimusvaltioissa, joiden talous on vasta kehittymässä tai siirtymävaiheessa, hankkimaan lisäkokemusta ja käytännön tietoa; helpottaa kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää kemikaalien analysointia; lisätä kansallisia valmiuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla analyyttisen kemian alan koulutusta alan teollisuuden, tiedelaitosten ja valtion laboratorioiden henkilökunnalle; edistää hyvien laboratoriokäytäntöjen käyttöönottoa sekä laajentaa sitä henkilöryhmää, johon kansalliset viranomaiset ja kemiallisten aseiden kieltojärjestön sihteeristö voivat tulevaisuudessa tukeutua.

Hongaars

Célja a gazdaságilag fejlődő vagy átalakulóban lévő részes államok képzett analitikus vegyészeinek támogatása abban, hogy további tapasztalatot és gyakorlati ismereteket szerezzenek; a CWC nemzeti végrehajtásához kapcsolódó vegyelemzés megkönnyítése; a tagállamok nemzeti képességeinek megerősítése az ipar, a felsőoktatási intézmények és a kormányzati laboratóriumok személyzete számára analitikus vegyészeti képzés nyújtásával; a bevált laboratóriumi gyakorlatok elfogadásának megkönnyítése; és a munkaerőbázis növelése, amelyből a nemzeti hatóságok és az OPCW Technikai Titkárság a jövőben válogathat.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

olemassa olevat testitiedot, joita ei ole saatu viimeksi hyväksytyn testausohjeen tai hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti toteutetuissa testeissä mutta joita pidetään valideina;

Hongaars

olyan korábbi vizsgálati adatok, amelyeket nem egy vizsgálati iránymutatás legújabb elfogadott változatával vagy nem a helyes laboratóriumi gyakorlat szabványaival összhangban szereztek, azonban amelyeket helytállónak tekintenek;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tässä vaiheessa valitut maat laativat kansalliset yleissuunnitelmat ja strategiset toimintasuunnitelmat, joissa kuvataan toteutettavia toimia turvallisia, suojattuja ja luotettavia laboratoriokäytäntöjä koskevan pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi.

Hongaars

Ebben a szakaszban a kiválasztott országok kidolgoznak egy alaptervet és egy stratégiai cselekvési tervet, amely tartalmazza a biztonságos, védett és megbízható laboratóriumi gyakorlat hosszú távú céljának megvalósítása érdekében végrehajtandó tevékenységek leírását.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Kurssin tavoitteena on auttaa päteviä analyyttisen kemian asiantuntijoita sopimusvaltioista, jotka ovat joko kehitysmaita tai siirtymätalousmaita, hankkimaan lisäkokemusta ja käytännön tietoa, helpottaa kieltosopimuksen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää kemikaalien analysointia, lisätä kansallisia valmiuksia jäsenvaltioissa tarjoamalla analyyttisen kemian alan koulutusta alan teollisuuden, tiedelaitosten ja valtion laboratorioiden henkilökunnalle ja edistää hyvien laboratoriokäytäntöjen käyttöönottoa sekä laajentaa sitä henkilöryhmää, johon kansalliset viranomaiset ja tekninen sihteeristö voivat tulevaisuudessa tukeutua.

Hongaars

A tanfolyamok célja a fejlődő vagy átalakuló gazdaságú részes államok képzett analitikus vegyészeinek támogatása abban, hogy további tapasztalatot és gyakorlati ismereteket szerezzenek; a CWC nemzeti végrehajtásában érintett vegyi anyagok elemzésének megkönnyítése; a tagállamok nemzeti képességeinek megerősítése az ipar, a felsőoktatási intézmények és a kormányzati laboratóriumok személyzete számára analitikus vegyészeti képzés nyújtásával; a helyes laboratóriumi gyakorlatok bevezetésének megkönnyítése; és a munkaerőbázis növelése, amelyből a nemzeti hatóságok és a Titkárság a jövőben válogathat.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

- testauslaitosten tunnustetaan noudattavan hyvää laboratoriokäytäntöä EY:ssä ja Israelissa erikseen sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Hongaars

- tanácsokat adjon a nemzeti GLP felügyeleti hatóság felállításához.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

1. Sopimuspuolet toimittavat toisilleen ainakin vuosittain luettelon alueellaan olevista testauslaitoksista, jotka tarkastustulosten ja tutkimusten tarkastusten perusteella noudattavat hyvää laboratoriokäytäntöä, sekä tarkastuspäivistä ja tarkastusten tuloksista.

Hongaars

Az ellenőrzésekről szóló jelentéseket az ellenőrök az érintett vizsgálóhelyeknek, továbbá a szerződő felek hatóságainak is megküldik [1],

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viipymättä, jos 1 kohdan alainen testauslaitos, joka ilmoittaa noudattavansa hyvää laboratoriokäytäntöä, jättää noudattamatta tätä käytäntöä niin, että sen tekemän testauksen todenperäisyys ja luotettavuus vaarantuu.

Hongaars

- az ellenőrzések a megállapodás aláírása után a lehető legrövidebb időn belül és az izraeli hatóságok kérelmére megkezdődnek, hogy felmérjék a GLP-elismerést megszerezni kívánó vizsgálóhelyeket,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

kemiallisten tuotteiden arviointia varten tarvittavien tietojen vastavuoroiseen hyväksymiseen liittyvää hyvää laboratoriokäytäntöä;

Hongaars

a vegyipari termékek értékelésére vonatkozó adatok kölcsönös elfogadása céljaira szolgáló helyes laboratóriumi gyakorlat;

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Laboratoriotutkimukset on tehtävä noudattaen direktiivissä 87/18/ETY edellytettyä hyvää laboratoriokäytäntöä ja direktiivin 86/609/ETY säännöksiä.

Hongaars

A laboratóriumi vizsgálatokat a 87/18/EGK irányelvben meghatározott helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek, és a 86/609/EGK irányelv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK