Je was op zoek naar: turvallisuusstandardeilla (Fins - Hongaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Hongaars

Info

Fins

maailmanlaajuisesti parantuneilla elintarvikkeiden turvallisuusstandardeilla autetaan myös vahvistamaan euroopan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä.

Hongaars

a globális szinten feljavított élelmiszerbiztonsági szabványok az európai élelmiszeripar versenyképességének erősítésében is segítenek.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

1.15 korostaa, että infrastruktuuria alusten huoltamiseksi ja korjaamiseksi eu:n satamissa on kehitettävä ja että turvallisuusstandardeja on nostettava satama-alan vahvistamiseksi.

Hongaars

1.15 kiemeli, hogy az európai kikötők hajó-karbantartási és -javítási infrastruktúráját bővíteni és a biztonsági normákat szigorítani kell, hozzájárulva ezzel az ágazat erősödéséhez;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

3. jäsenvaltiot voivat vaatia rautatieyrityksiä osallistumaan sen varmistamiseen, että turvallisuusstandardit ja lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan kyseisten yritysten itsensä osalta.

Hongaars

(3) a tagállamok megkövetelhetik, hogy a vasúttársaságok vegyenek részt a biztonsági szabványok és szabályok általuk való betartásának végrehajtásában és ellenőrzésében.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(9) olisi ensisijaisesti kohdistettava huomio niihin varusteisiin, jotka tärkeimpien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti ovat pakollisia aluksilla ja joilta vaaditaan kansallisten viranomaisten hyväksyntä kansainvälisissä yleissopimuksissa tai päätöslauselmissa määriteltyjen turvallisuusstandardien mukaisesti,

Hongaars

(9) mivel helyénvaló az az álláspont, hogy elsősorban a hajók fedélzetén elhelyezendő és a nemzeti igazgatás által a főbb nemzetközi egyezmények értelmében, illetve a nemzetközi egyezményekben vagy határozatokban előírt biztonsági követelményeknek megfelelően kötelezően jóváhagyandó felszereléseket kell érinteni;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

-kehitetään turvallisuusstandardit palveluntarjoajia varten (vähimmäisturvallisuusvaatimusten kehittäminen yhteisön tasolla kansainvälisiä palveluntarjoajia varten, "regulated agent"-ja "known shipper" -käsitteiden käyttöönotto maaliikenteen kuljetusketjussa).

Hongaars

-biztonsági előírások kidolgozása a szolgáltatók részére (minimális biztonsági előírások közösségi szinten való kidolgozása nemzetközi szolgáltatók részére, a regulated agent [meghatalmazott ügynök] és a known shipper [ismert feladó] koncepciójának bevezetése a szárazföldi szállítási láncba);

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

-kehittää elintarvikealan turvallisuusstandardit vientimahdollisuuksia varten

Hongaars

-élelmiszerbiztonsági szabványokat kifejleszteni tekintettel az exportlehetőségekre,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

vi luku turvallisuusstandardit, tunnistaminen ja käyttöoikeudet

Hongaars

vi. fejezet biztonsági előírások, hitelesítési és hozzáférési jogosultságok

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

turvallisuusstandardit, tunnistaminen ja kÄyttÖoikeudet

Hongaars

biztonsÁgi elŐÍrÁsok, hitelesÍtÉsi És hozzÁfÉrÉsi jogosultsÁgok

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

turvallisuusstandardit

Hongaars

biztonsági előírások

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

1. kunkin rekisterin on oltava liitteessä xv esitettyjen turvallisuusstandardien mukainen.

Hongaars

(1) minden kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelni a xv. mellékletben meghatározott biztonsági feltételeknek.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. yhteisön riippumattoman tapahtumalokin on oltava liitteessä xv esitettyjen turvallisuusstandardien mukainen.

Hongaars

(2) a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvnek meg kell felelni a xv. mellékletben meghatározott biztonsági feltételek.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ekp voi myös sisällyttää näihin sopimusjärjestelyihin viittauksia käyttäjähallinnointia koskeviin järjestelyihin, turvallisuusstandardeihin ja cis 2:een sovellettaviin lisenssiehtoihin.

Hongaars

az ekb ezekbe a szerződéses megállapodásokba beépíthet hivatkozásokat a cis 2-re vonatkozó felhasználóirányítási megállapodásokra, biztonsági szabványokra és licencfeltételekre.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

b) kaikkien tarjouskilpailun vaatimusten täyttäminen, erityisesti laatu- ja turvallisuusstandardien, tuotantomäärien sekä tuotanto- ja toimitusaikataulujen osalta.

Hongaars

b) a pályázat valamennyi követelményének teljesítése, különösen a minőségi és biztonsági előírások, az előállított mennyiség, illetve az előállítási és szállítási ütemezés vonatkozásában.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

a) metallin rakenteen parantamiseksi magnesiumseoksissa az81, az91 ja az92;b) ei-integroiduissa alumiinisulatoissa, jotka tuottavat erityisvaloksia korkeita laatu-ja turvallisuusstandardeja edellyttäviin sovelluksiin ja joissa heksakloorietaanin keskimääräinen kulutus on alle 1,5 kilogrammaa päivässä.

Hongaars

figyelembe vÉve, hogy bizonyos korlátozott mentességeket célszerű biztosítani a magnézium-és alumíniumötvözetek termelésénél egyes alkalmazásoknak, hogy ésszerű átállási időt lehessen biztosítani a kis-és közepes öntödék számára,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

d) kansalliset tai yhteisön terveys-ja turvallisuusstandardit huomioon ottaen a ja b kohdan mukaisesta palautuksesta voidaan kieltäytyä sellaisen sähkö-ja elektroniikkalaiteromun osalta, joka on saastunut ja aiheuttaa siten henkilöstölle terveys-tai turvallisuusriskin.

Hongaars

d) a nemzeti és közösségi egészségügyi és biztonsági szabványokra tekintettel meg lehet tagadni a szennyezettsége miatt a személyzet számára egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az a) és b) pontban leírtaknak megfelelő visszavételét. a szóban forgó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tekintetében a tagállamok különös rendelkezéseket dolgoznak ki.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta voimassa olevan yhteisön lainsäädännön ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista erityisesti turvallisuusstandardien, ilmaan joutuvien päästöjen ja melun rajoittamisen sekä maaperän ja vesien suojelun osalta.

Hongaars

(2) ez az irányelv a jelenlegi közösségi szabályozás és vonatkozó nemzeti szabályozás sérelme nélkül érvényes, különös tekintettel a biztonsági, légszennyezéssel és zajkibocsátással kapcsolatos, valamint a talaj és víz védelmére vonatkozó szabványokra és más előírásokra.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(8) tämän direktiivin olisi koskettava ajoneuvoja ja romuajoneuvoja, mukaan lukien niiden osat ja materiaalit sekä vara-ja jälkiasennusosat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta turvallisuusstandardien sekä ilmaa pilaavia päästöjä ja melua koskevien säännösten soveltamista.

Hongaars

(8) ezen irányelv hatálya a járművekre és az elhasználódott járművekre terjed ki, ideértve alkatrészeiket és anyagukat, továbbá tartalék-és cserealkatrészeiket is, azonban a biztonsági valamint a légszennyezésre és zajkibocsátásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(209) yhteisön tuotannonala teki vuoden 1999 jälkeen jatkuvasti investointeja samankaltaisen tuotteen valmistukseen. erityisesti vuonna 2002 se teki suuria investointeja uuteen tuotantotekniikkaan säilyttääkseen kilpailukykynsä, parantaakseen ympäristö-ja turvallisuusstandardeja ja lisätäkseen tuotantokapasiteettia.

Hongaars

(209) 1999 után a közösségi ipar folyamatosan beruházott a hasonló termék gyártásába. különösen 2002-ben erőteljesen beruházott új gyártási technikákba a versenyképesség fenntartása, a környezetvédelmi és biztonsági szabályok javítása és a gyártási kapacitások növelése céljából.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

dgca vahvisti, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja noudattaa voimassa olevia turvallisuusstandardeja kokonaisuudessaan.

Hongaars

a dgca beszámolója megerősítette, hogy a légi fuvarozó teljes körűen betartja az alkalmazandó biztonsági előírásokat.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

eniac-yhteisyritys ylläpitää ja edistää turvallista, kokonaisvaltaista ja vastuullista lähestymistapaa nanoelektroniikkaan noudattaen nanoelektroniikkateollisuudessa jo vakiintuneita korkeita turvallisuusstandardeja sekä yhteisön kansanterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja kuluttajapolitiikkaa, ja eurooppalaista toimintasuunnitelmaa ”nanotiede ja nanoteknologia: toimintasuunnitelma euroopalle 2005–2009”.

Hongaars

az eniac közös vállalkozás biztosítja és támogatja a nanoelektronikával kapcsolatos biztonságos, integrált és felelősségteljes megközelítést, betartva a nanoelektronikai iparban már megállapított magas szintű biztonsági szabványokat, valamint összhangban a közegészségügyre, a biztonságra, a környezet és a fogyasztók védelmére vonatkozó közösségi politikákkal, továbbá a „nanotudományok és nanotechnológiák: cselekvési terv európa számára (2005–2009)” elnevezésű európai fellépéssel.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK