Je was op zoek naar: ossetia (Fins - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Lets

Info

Fins

etelä-ossetia

Lets

dienvidosetija

Laatste Update: 2014-06-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Fins

euroopan unioni osallistuu etelä-ossetian konfliktin ratkaisuprosessin tehostamiseen.

Lets

eiropas savienība sniedz ieguldījumu, lai stiprinātu konflikta izšķiršanas procesu dienvidosetijā.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 7
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Fins

euroopan unionin edelleen osallistumisesta georgian ja etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

Lets

par eiropas savienības turpmāku ieguldījumu konflikta izšķiršanas procesā gruzijā/dienvidosetijā

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen kymmenen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. tätä varten etelä-kaukasiaan nimitetty euroopan unionin erityisedustaja arvioi yhdessä komission kanssa, tarvitaanko georgian ja etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisprosessia varten lisätukea ja antaa tarvittaessa neuvostolle suosituksia.

Lets

2. Šo vienoto rīcību pārskata desmit mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. Šajā sakarā esĪp dienvidkaukāzā, sadarbojoties ar komisiju, izvērtē vajadzību pēc turpmāka atbalsta konflikta izšķiršanas procesam gruzijā/dienvidosetijā un, vajadzības gadījumā, sniedz ieteikumus padomei.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

b. pitää erittäin valitettavana etelä-ossetiassa hiljattain puhjenneita väkivaltaisuuksia ja niiden laajenemisen seurauksena sattuneita kuolemantapauksia ja loukkaantumisia sekä aiheutuneita suuria aineellisia vahinkoja,

Lets

b. izsakot nožēlu par nesenajiem vardarbības uzliesmojumiem dienvidosetijas reģionā un vardarbības saasināšanos, kā dēļ gājuši bojā un ievainoti cilvēki, kā arī nodarīti ievērojami materiālie zaudējumi,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

c. katsoo, että abhasian ja etelä-ossetian konfliktien ratkaisussa ei ole edistytty ja että tämä on esteenä georgian kehitykselle,

Lets

c. tā kā progresa trūkums konfliktu atrisināšanā abhāzijas un dienvidosetijas reģionā kavē gruzijas attīstību,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. kehottaa georgian hallitusta tarkentamaan sitoutumistaan abhasian ja etelä-ossetian itsehallintoon, mikä näyttää olevan edellytys konfliktien rauhanomaisen ratkaisun ja kansallisen yhtenäisyyden saavuttamiselle.

Lets

2. prasa, lai gruzijas valdība noteiktu tās saistības attiecībā uz abhāzijas un dienvidosetijas autonomiju, kuras ir priekšnoteikums mierīgas konfliktu risināšanas un uz vienprātības balstītās nacionālas apvienošanās panākšanai;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

d) osallistua konfliktien ratkaisuun ja helpottaa ratkaisun täytäntöönpanoa läheisessä yhteistoiminnassa yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin ja hänen georgiassa olevan erityisedustajansa, yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin georgian tukiryhmän, euroopan turvallisuus-ja yhteistyöjärjestön (etyj) ja siihen kuuluvan minskin ryhmän sekä etelä-ossetian konfliktien ratkaisumekanismin kanssa;

Lets

d) sekmēt konfliktu noregulējumu un veicināt šādu noregulējumu īstenošanu ciešā sadarbībā ar apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru un viņa Īpašo pārstāvi gruzijā, apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra draugu grupu gruzijā, eiropas drošības un sadarbības organizāciju un tās minskas grupu, kā arī saskaņā ar dienvidosetijas konflikta atrisināšanas mehānismu;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

-työskennellä georgian viranomaisten kanssa viestinnän lisäämiseksi tbilisin ja rajan välillä, opastaminen mukaan lukien. tämä toteutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä tbilisin ja rajan välillä sijaitsevien rajavartiolaitoksen alueellisten keskusten kanssa (abhasiaa ja etelä-ossetiaa lukuun ottamatta).

Lets

-sadarboties ar gruzijas iestādēm, lai uzlabotu tbilisi saziņu ar robežu, tostarp sniedzot padomus. to dara ciešā sadarbībā ar reģionāliem robežsardzes centriem, uzlabojot tbilisi saziņu ar robežu (izņemot abhāziju un dienvidosetiju).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(6) euroopan unioni panee merkille yhteisen valvontakomission tehtävän etyjin johtamassa tarpeiden arvioinnissa georgian ja etelä-ossetian konfliktivyöhykkeellä ja siihen rajoittuvilla alueilla.

Lets

(6) es atzīmē, ka akk ir nozīme pasākumos, kas attiecas uz edso vadītu vajadzību izpēti gruzijas un dienvidosetijas konflikta zonā un tās kaimiņu apgabalos.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

euroopan unionin osallistumisesta etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

Lets

attiecībā uz eiropas savienības ieguldījumu konflikta izšķiršanas procesā dienvidosetijā

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(2) konfliktinratkaisumekanismeiksi on etyjin alaisuudessa perustettu yhteinen valvontakomissio ja asiantuntijaryhmä. yhteisellä valvontakomissiolla on valtuudet käsitellä ossetian konfliktialueen nykytilannetta erityisesti turvallisuuden alalla, ja asiantuntijaryhmän tehtävänä on luoda etelä-ossetialle välivaiheen poliittinen status.

Lets

(2) edso aizgādībā kā konflikta izšķiršanas mehānismi ir izveidota apvienotā kontroles komisija (jcc) un ekspertu grupa. jccuzdevums ir izskatīt pašreizējo stāvokli osetijas konflikta zonā, jo īpaši drošības jomā, un ekspertu grupas uzdevums ir sagatavot dienvidosetijas pagaidu politisko statusu.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(3) etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisesta käytävien neuvottelujen vauhdittamiseksi etyj ja asianomaiset osapuolet (georgia, etelä-ossatia, venäjän federaatio ja pohjois-ossetia) aikovat perustaa pysyviä sihteeristöjä avustamaan konfliktin ratkaisemisprosessin pääasiallisina välineinä olevia yhteistä valvontakomissiota ja asiantuntijaryhmää näiden toiminnassa.

Lets

(3) lai paātrinātu sarunas par dienvidosetijas konflikta izšķiršanu, edso un ieinteresētās puses (gruzija, dienvidosetija, krievijas federācija un ziemeļosetija) paredz izveidot pastāvīgus sekretariātus, lai palīdzētu jcc un ekspertu grupas darbībai, kas ir galvenais instruments konflikta izšķiršanas procesā.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

1. euroopan unioni osallistuu etelä-ossetian konfliktin ratkaisuprosessin vahvistamiseen.

Lets

1. eiropas savienība palīdz stiprināt konflikta izšķiršanas procesu dienvidosetijā.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

sisältää seuraavat venäjän federaation subjektit: adygeian tasavalta, astrahanin alue, tšetšenian tasavalta, dagestanin tasavalta, ingušian tasavalta, kabardi-balkarian tasavalta, kalmukian tasavalta, karatšai-tšerkessian tasavalta, krasnodarin aluepiiri, pohjois-ossetia-alanian tasavalta, stavropolin aluepiiri, rostovin alue, volgogradin alue.

Lets

tajā ietilpst šādi krievijas federācijas subjekti: adigejas republika, astrahaņas apgabals, Čečenijas republika, dagestānas republika, ingušijas republika, kabardas-balkārijas republika, kalmikijas republika, karačaju-Čerkesu republika, krasnodaras novads, ziemeļosetijas-alanijas republika, stavropoles novads, rostovas apgabals, volgogradas apgabals.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(1) neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/473/yutp [1] euroopan unionin osallistumisesta georgian ja etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin, ja tämän yhteisen kannan voimassaolo päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Lets

(1) padome 2003. gada 25. jūnijā pieņēma vienoto rīcību 2003/473/kĀdp par eiropas savienības ieguldījumu konflikta izšķiršanas procesā gruzijā/dienvidosetijā [1], kuras termiņš beidzās 2005. gada 30. jūnijā.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

-työskennellä georgian viranomaisten kanssa viestinnän lisäämiseksi tbilisin ja rajan välillä, opastaminen mukaan lukien. tämä toteutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä tbilisin ja rajan välillä sijaitsevien rajavartiolaitoksen alueellisten keskusten kanssa (abhasiaa ja etelä-ossetiaa lukuun ottamatta),

Lets

-strādāt ar gruzijas iestādēm, lai pastiprinātu saikni starp tbilisi un robežu, ietverot padomu sniegšanu. tas tiks veikts, intensīvi strādājot ar reģionālajiem robežsardzes centriem starp tbilisi un robežu (izņemot abhāziju un dienvidosetiju);

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

etelä-ossetian autonominen alue

Lets

dienvidosetija

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

euroopan unionin osallistumisesta edelleen georgian ja etelä-ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin hyväksytyn yhteisen toiminnan 2006/439/yutp voimassaolon jatkamisesta

Lets

ar ko pagarina vienoto rīcību 2006/439/kĀdp par eiropas savienības turpmāku ieguldījumu konflikta izšķiršanas procesā gruzijā/dienvidosetijā

Laatste Update: 2014-11-03
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

tämä toteutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä tbilisin ja rajan välillä sijaitsevien rajavartiolaitoksen alueellisten keskusten kanssa (abhasiaa ja etelä-ossetiaa lukuun ottamatta);

Lets

to dara ciešā sadarbībā ar reģionāliem robežsardzes centriem, uzlabojot tbilisi saziņu ar robežu (izņemot abhāziju un dienvidosetiju);

Laatste Update: 2014-10-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK