Je was op zoek naar: simulointi (Fins - Sloveens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Sloveens

Info

Fins

fysikaalisten kokeiden simulointi

Sloveens

simulirajte fizikalne poskuse

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

-simulointi, pilottivaihe ja siirtymäkausi

Sloveens

-simulacija, pilotna faza in prehodno obdobje

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

-simulointi, pilottivaihe ja siirtymäaika

Sloveens

-simulacija, pilotna faza in prehodno obdobje

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

sotilasajoneuvoihin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na vojaških vozilih

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

sota-aluksiin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na vojnih ladjah

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

tuliaseisiin ja ampumatarvikkeisiin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na področju strelnega orožja in streliva

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

5) lisÄtiedot-simulointi, pilottivaihe ja siirtymäaika

Sloveens

ob upoštevanju naslednjega:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

sotilaskäyttöön tarkoitettuihin sähköjärjestelmiin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na področju vojaških elektronskih sistemov

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

turvalaitteisiin ja -varusteisiin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na področju varnostne opreme

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ilma-aluksiin, ohjuksiin ja avaruusaluksiin liittyvä koulutus ja simulointi

Sloveens

usposabljanje in simulacije na zrakoplovih, raketah in vesoljskih plovilih

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

eeg-tallennusten hallinta, edf-tiedostojen näyttö ja merkitseminen ja process s -simulointi

Sloveens

upravljajte posnetke eeg, prikažite in ocenite datoteke edf, in simulirajte process 5

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

energian- tai sähkönsiirtoverkot, erityisesti euroopan laajuisten energiaverkkojen mallinnus ja simulointi, älykkäiden verkkojen teknologioiden ja superverkkoteknologioiden analysointi sekä voimajärjestelmien reaaliaikainen simulointi,

Sloveens

prenosnih omrežij za energijo/električno energijo, zlasti modeliranja in simulacije čezevropskih energetskih omrežij, analize tehnologij inteligentnih omrežij/superomrežij ter sprotne simulacije napajalnih sistemov;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

asianmukaisen johtamisen ja valvonnan vaatimuksiin kuuluu tietoisuus uhrien ja resurssien sijainnista, torjuntatoimien ja viestinnän koordinointi, tiedon analysointi ja hallinta sekä simulointi tapahtuma-analyyseja ja koulutusta varten.

Sloveens

pravilno upravljanje in nadzor zahtevata poznavanje stanja glede žrtev in virov, usklajevanje odziva in komunikacij, analizo in upravljanje informacij ter simulacijo za namene analize dogodkov in za usposabljanje.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

elinkaariteoriaan perustuvien simulointien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että väestön ikääntyminen laskee rahoitusvarallisuuden( sekä osakkeiden että joukkolainojen) hintoja ja nostaa osakkeiden riskipreemiota, kun työelämässä tällä hetkellä oleva väestö jää eläkkeelle.

Sloveens

vendar pa simulacije, izvedene z uporabo modelov, ki temeljijo na teoriji „življenskega cikla », navadno kažejo, da staranje prebivalstva pomeni znižanje cen finančnega premoženja( tako delnic kot obveznic) in povečanje zahtevane premije na lastniški kapital ko se trenutno aktivno prebivalstvo upokoji.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(83) vaihtokurssivaikutuksen simulointi yhteisön markkinoilla harjoitettuihin myyntihintoihin osoittaa, että ilman kurssivaihteluitakin tutkimusajanjakson aikana olisi todettu merkittävä kiinalaisten viejien hintojen alittavuus. vieläkin tärkeämpää on se, että kurssivaihteluiden väitettyä vaikutusta ei voida pitää perusasetuksen 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna muuna tekijänä. mainitussa säännöksessä tarkoitetuilla muilla tekijöillä viitataan itse asiassa ainoastaan muihin tekijöihin kuin polkumyynnillä tapahtuvaan tuontiin. sovellettava vaihtokurssi kuitenkin määrittää polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vientihintaa eli se koskee varsinaista polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia eikä jotakin muuta tekijää, joka olisi voinut aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

Sloveens

(83) simulacija vpliva menjalnega tečaja na prodajne cene, ki so veljale na trgu skupnosti, kaže, da bi tudi brez nihanj menjalnih tečajev kitajski izvozniki v op še vedno nelojalno nižali cene. pomembneje je, da domnevni vpliv nihanja menjalnih tečajev ne more biti „drugi dejavnik“ v smislu člena 3(7) osnovne uredbe. drugi dejavniki v smislu zgoraj navedene določbe se nanašajo le na dejavnike, ki niso dampinški uvoz. vendar veljavni menjalni tečaj določa izvozno ceno dampinškega uvoza, tj. zadeva sam dampinški uvoz in ne drugih dejavnikov, ki bi lahko povzročili škodo industriji skupnosti.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2.2 liikennehenkilöstön säännöllinen koulutus, mukaan luettuna terrori-iskun simulointiin perustuvat harjoitukset, joihin kaikki asianosaiset viranomaiset osallistuvat, on korvaamatonta varsinkin iskun välittömien jälkivaikutusten käsittelyn kannalta.

Sloveens

2.2 redno usposabljanje prometnega osebja, vključno s simulacijo terorističnih incidentov, ki vključuje vse ustrezne službe, je neprecenljivo, še zlasti v zvezi s takojšnimi posledicami napada.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

hermin-malli rakennerahastojen vaikutuksen simulointiin käytetty makrotaloudellinen mallihukkavaikutus (deadweight effect) muutos, jonka suorat edunsaajat huomaavat julkisen tukitoimen jälkeen tai josta suorat edunsaajat ilmoittavat julkisen tukitoimen toteuttamisen jälkeen mutta joka olisi tapahtunut ilman tukeakin.

Sloveens

mrtve izgube sprememba, opažena med neposrednimi naslovniki po javnih ukrepih pomoči, ali za katero neposredni naslovniki izjavijo, da je posledica javnega ukrepa pomoči, vendar bi do nje prišlo tudi brez ukrepa pomoči.premestitveni učinek učinek, dosežen na upravičenem področju na račun drugega področja.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

johtamisessa ja valvonnassa pääasiallinen huomioon otettava tekijä on aika, ja suurimpia haasteita ovat epävarmuus, monitahoisuus ja vaihtelevuus. joissain tapauksissa tilanteesta on vain vähän tai ei lainkaan tietoja; toisissa tapauksissa saatavilla olevat tiedot voivat olla sekavia, ristiriitaisia tai epätäydellisiä. melkein kaikissa tapauksissa vastuuhenkilöt ja henkilöstö joutuvat toimimaan tiukkojen aikarajojen puitteissa, jolloin kriittisten päätösten tekemiseen on vain vähän aikaa. vastuuhenkilöiden on hallittava tämä epävarmuus samalla tunnustaen, ettei sitä voida koskaan täysin poistaa. johtamis-ja valvontajärjestelmät auttavat vastuuhenkilöitä toimimaan tehokkaasti tilanteen monitahoisuudesta huolimatta, ja simulointia voidaan käyttää arvokkaana välineenä tilanteen monimutkaisuuden selvittämisessä ja vaihtelevien tulosten ennakoimisessa. pyritään löytämään tasapaino, jotta vastuuhenkilöt kaikilla tasoilla voivat keskittää resurssit asetettuun tehtävään ja jotta samalla annetaan mahdollisuus alaisten innovatiivisuudelle ja aloitteille. jäsenvaltioiden tasolla kaikenkattavana keskuksena on hallitus, jonka alapuolella alue-ja paikallistasolla toimii johto-ja valvontakeskusten verkosto, joka yhdistää viranomaiset ja yksiköt horisontaalisiin ja vertikaalisiin komento-ja viestintäketjuihin, ja jokainen niistä toimii asetetuissa autonomiaa ja harkintavaltaa koskevissa rajoissa.

Sloveens

pri upravljanju in nadzoru je glavni dejavnik, ki ga je treba upoštevati, čas, poglavitni izzivi pa so negotovost, kompleksnost in spremenljivost. v nekaterih primerih je malo informacij o razmerah ali jih ni; v drugih primerih so lahko informacije, ki so na voljo, nejasne, med seboj v nasprotju ali nepopolne. pri skoraj vseh primerih bodo pic in osebje delovali pod velikim časovnim pritiskom, z malo časa za sprejemanje kritičnih odločitev. pic morajo obvladovati raven negotovosti, pri čemer jim mora biti še vedno jasno, da se je nikoli ne da povsem odpraviti. upravljanje in nadzor pomagata odgovornim osebam, da učinkovito delujejo kljub zapletenosti razmer, medtem ko se lahko simulacija uporablja kot dragoceno orodje za razplet zapletenosti in za predvidevanje različnih rezultatov. prizadevata si za ravnotežje, da bi pic na vsaki ravni imeli pooblastila, da vire osredotočijo na nalogo ob hkratnem dopuščanju inventivnosti in pobude podrejenih. na ravni držav članic obstaja osrednji vladni center za upravljanje in nadzor, kakor tudi mreža centrov za upravljanje in nadzor na nižji ravni, na regionalni in lokalni ravni, ki povezujejo organe in službe, integrirane v odzivni sistem s horizontalnimi in vertikalnimi verigami upravljanja in pretoki informacij, od katerih vsak deluje v okviru določenih meja avtonomije in pooblastil.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(83) vaihtokurssivaikutuksen simulointi yhteisön markkinoilla harjoitettuihin myyntihintoihin osoittaa, että ilman kurssivaihteluitakin tutkimusajanjakson aikana olisi todettu merkittävä kiinalaisten viejien hintojen alittavuus. vieläkin tärkeämpää on se, että kurssivaihteluiden väitettyä vaikutusta ei voida pitää perusasetuksen 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna muuna tekijänä. mainitussa säännöksessä tarkoitetuilla muilla tekijöillä viitataan itse asiassa ainoastaan muihin tekijöihin kuin polkumyynnillä tapahtuvaan tuontiin. sovellettava vaihtokurssi kuitenkin määrittää polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vientihintaa eli se koskee varsinaista polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia eikä jotakin muuta tekijää, joka olisi voinut aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

Sloveens

(83) simulacija vpliva menjalnega tečaja na prodajne cene, ki so veljale na trgu skupnosti, kaže, da bi tudi brez nihanj menjalnih tečajev kitajski izvozniki v op še vedno nelojalno nižali cene. pomembneje je, da domnevni vpliv nihanja menjalnih tečajev ne more biti%quot%drugi dejavnik%quot% v smislu člena 3(7) osnovne uredbe. drugi dejavniki v smislu zgoraj navedene določbe se nanašajo le na dejavnike, ki niso dampinški uvoz. vendar veljavni menjalni tečaj določa izvozno ceno dampinškega uvoza, tj. zadeva sam dampinški uvoz in ne drugih dejavnikov, ki bi lahko povzročili škodo industriji skupnosti.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

a. sotilasasejärjestelmien mallintamiseen, simulointiin tai arviointiin;

Sloveens

a. modeliranje, simulacijo ali ocenjevanje vojaških orožnih sistemov;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK