Vraag Google

Je was op zoek naar: vahvistamisperusteista (Fins - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Tjechisch

Info

Fins

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista

Tjechisch

kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

asetuksissa tiettyjen maataloustuotteiden vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden vahvistamisperusteista säädetään, että tuki maksetaan, kun on osoitettu, että nämä tuotteet on viety kolmansiin maihin,

Tjechisch

vzhledem k tomu, že nařízení, kterými se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, stanoví, že náhrada je vyplacena, pokud je prokázáno, že uvedené produkty byly vyvezeny ze Společenství;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000 [2] ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

Tjechisch

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 13
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

1. Kumotaan kalatalousalan vientitukien myöntämistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä 26 päivänä tammikuuta 1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 165/71().

Tjechisch

1. Nařízení Rady (EHS) č. 165/71 ze dne 26. ledna 1971, kterým se stanoví obecná pravidla pro přidělování vývozních náhrad pro produkty rybolovu a kritéria pro stanovování výše těchto náhrad [4], se zrušuje.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

P tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämistä ja sen määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä 11 päivänä marraskuuta 1980 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3035/80 (),

Tjechisch

-(EHS) č. 3035/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2];

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon riisin vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista säännöistä 21 päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1431/76(1), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,sekä katsoo, että

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1431/76 ze dne 21. června 1976, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro rýži a kritéria pro stanovení částky těchto náhrad [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

b) 27 ja 28 artiklan osalta edellytyksiä, joilla tislaus on suoritettava, tuotetun viinin alkoholipitoisuuden arviointia ja edellytyksiä, joilla tuotteet voi toimittaa interventioelimelle sekä tislauksesta saatujen sellaisten tuotteiden sisäänostohintoja, jotka interventioelin voi ottaa haltuunsa, tai näiden hintojen vahvistamisperusteita;

Tjechisch

b) podmínky podle článků 27 a 28, za kterých se provádí destilace, zjišťování obsahu alkoholu ve vínu, podmínky, za kterých se produkty dodávají intervenčním agenturám, a nákupní ceny produktů destilace, které mohou být převzaty intervenčními agenturami, nebo kritéria stanovení těchto cen;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon muna-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja tukien suuruuden vahvistamisperusteista 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2774/75() ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2774/75 ze dne 29. října 1975, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad u vajec a kritéria pro stanovení výše takových náhrad [5], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

kalastustuotealan vientitukien myöntämistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteita koskevista säännöistä

Tjechisch

kterým se stanoví obecná pravidla pro přidělování vývozních náhrad pro produkty rybolovu a kritéria pro stanovování výše těchto náhrad

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon kalastustuotealan vientitukien myöntämistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä 19 päivänä tammikuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 110/76() ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,sekä katsoo, että

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 110/76 ze dne 19. ledna 1976, kterým se stanoví obecná pravidla pro přidělování vývozních náhrad pro produkty rybolovu a kritéria pro stanovování výše těchto náhrad [3], a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

asetuksessa (ETY) N:o 3035/80 tietyille perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämistä ja sen määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä,

Tjechisch

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3035/80 stanoví pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja tukien suuruuden vahvistamisperusteista 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2779/75(5) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,sekä katsoo, että

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2779/75 ze dne 29. října 1975, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad u drůbežího masa a kritéria pro stanovení výše takových náhrad [5], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta ja oikaisemisesta

Tjechisch

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon riisin vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista säännöistä 21 päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1431/76(), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1431/76 ze dne 21. června 1976, kterým se stanoví základní pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro rýži a kritéria pro stanovení částky těchto náhrad [3], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

sekä katsoo, ettäneuvoston asetuksessa (ETY) N:o 885/68 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 427/77 (), on säädetty vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteista,

Tjechisch

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 885/682, naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 427/773, stanovilo podmínky pro poskytování vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso a kritéria pro stanovení jejich výše;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämistä ja sen määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3035/80 soveltamiseksi tarvittavista määritysmenetelmistä ja muista teknisluonteisista säännöksistä

Tjechisch

o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění nařízení (EHS) č. 3035/80, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše takových náhrad

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta

Tjechisch

kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 25
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ottaa huomioon vilja-alan vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2746/75() ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 kohdan,sekä katsoo, että

Tjechisch

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2746/75 ze dne 29. října 1975, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i kritéria pro stanovení částky těchto náhrad4, a zejména na druhý pododstavec čl. 8 odst. 2 a odstavec 3 uvedeného nařízení,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK