Vraag Google

Je was op zoek naar: valikoituminen (Fins - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Zweeds

Info

Fins

biokemiallinen valikoituminen

Zweeds

biokemiskt urval

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

fenotyyppinen valikoituminen

Zweeds

fenotypiskt urval

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Resistenssin valikoituminen in vitro

Zweeds

In vitro- selektion av resistens:

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Resistenssin valikoituminen in vitro

Zweeds

Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Järjestöjen ja laitosten valikoituminen tuen saajiksi näyttää olleen huomattavassa määrin sattumanvaraista.

Zweeds

Det verkar som om valet av de organisationer och institutioner som skall få ekonomiskt stöd har varit anmärkningsvärt godtyckligt.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Kasvain - ja dysplasiakudosten valikoituminen hoidon kohteeksi tapahtuu osittain ehkä porfimeerinatriumin selektiivisen kertymisen mutta pääasiassa selektiivisen valaisun avulla.

Zweeds

Selektivitet av tumörer och dysplastisk vävnad kan ske under behandlingen, delvis genom selektiv retention av porfimernatrium men huvudsakligen genom selektiv tillförsel av ljus.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Resistenssi Darunaviiriresistentin viruksen valikoituminen villistä HIV- 1- kannasta in vitro kestää kauan (yli 3 vuotta).

Zweeds

Resistens In vitro- selektionen av darunavirresistenta virus från vildtyps HIV- 1 var långsam (> 3 år).

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

M184V: n tai M184M: n valikoituminen oli kaikenkaikkiaan yleistä (54%), muiden mutaatioiden valikoituminen oli harvinaisempaa:

Zweeds

Den totala selektionsfrekvensen för M184V eller M184I var hög (54%).

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Fins

Ranska pyysi eläinlääkekomiteaa (CVMP) tarkastelemaan näiden eläinlääketuotteiden annostusohjelmaa ja ilmoittamaan, onko valmisteen antaminen kerran päivässä tarkoituksenmukaista ottaen huomioon hoidon teho ja mahdollinen antimikrobiaalisille aineille resistenttien bakteerien valikoituminen.

Zweeds

Frankrike begärde att CVMP skulle överväga behandlingsschemat för dessa veterinärmedicinska läkemedel och ange om administrering av produkten en gång dagligen kan anses lämpligt med avseende på effekt och potentiell selektion av bakterier med antimikrobiell resistens.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

(13) lisäksi spiramysiiniä käytetään ihmislääkinnässä ja niin ollen spiramysiinin lisäainekäytöstä johtuva vastustuskykyisten bakteerien valikoituminen lisää spiramysiinille vastustuskykyisten mikrobien määrää, ja nämä voisivat siirtyä eläimestä ihmiseen ja siten heikentää spiramysiinin tehokkuutta ihmislääkinnässä,

Zweeds

(13) Dessutom används spiramycin inom humanmedicinen och de resistenser som selekterats fram genom användning av spiramycin som tillsats ökar poolen av resistensgener mot spiramycin vilka skulle kunna överföras från djur till människor och på så sätt minska spiramycinets effektivitet inom humanmedicinen.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Mikrobilääkkeiden käytöstä siipikarjan salmonellan torjunnassa annetussa elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa ei suositella mikrobilääkkeiden käyttöä, koska mikrobilääkkeet aiheuttavat kansanterveysriskin, joka liittyy resistenssin kehittymiseen, valikoitumiseen ja leviämiseen.

Zweeds

I sitt yttrande om användningen av antimikrobiella ämnen för bekämpning av salmonella hos fjäderfä avråder EFSA från att använda antimikrobiella ämnen med tanke på riskerna för folkhälsan i samband med utveckling, selektion och spridning av resistens.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Tieteellisessä arvioinnissa, joka edelsi bromadiolonin sisällyttämistä direktiiviin 98/8/EY todettiin, että ainoastaan ammattikäyttäjien voitaisiin odottaa noudattavan ohjeita, joilla vähennetään riskiä muiden kuin kohde-eläinten sekundäärisestä myrkytyksestä, ja käyttävän tuotteita tavalla, joka estää resistenssin valikoitumista ja leviämistä.

Zweeds

I den vetenskapliga utvärdering som ledde fram till införandet av bromadiolon i direktiv 98/8/EG fastslogs att bara yrkesmässiga användare kan förväntas följa de instruktioner som minimerar risken för sekundär förgiftning av icke-måldjur, och använda produkterna på ett sätt som förhindrar utveckling och spridning av resistens.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Direktiivin 2009/92/EY hyväksymistä edeltäneessä tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että ainoastaan ammattikäyttäjien voitaisiin odottaa noudattavan ohjeita, joilla vähennetään riskiä muiden kuin kohde-eläinten sekundäärisestä myrkytyksestä, ja käyttävän tuotteita tavalla, joka estää resistenssin valikoitumista ja leviämistä.

Zweeds

I den vetenskapliga utvärdering som ledde fram till antagandet av direktiv 2009/92/EG fastslogs att bara yrkesmässiga användare kan förväntas följa de instruktioner som minimerar risken för sekundär förgiftning av icke-måldjur, och använda produkterna på ett sätt som förhindrar selektion och spridning av resistens.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Pilottihankkeet: sellaisten menetelmien kehittäminen ja testaaminen, jotka vähentävät sivusaaliin ja pois heitetyn saaliin määrään ja merenpohjaan kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia; parantaa kalastusvälineiden valikoitumista.

Zweeds

Pilotprojekt: göra det möjligt att utföra tester på förvaltningsplaner och planer för att fördela insatser för fisket, och vid behov även besluta om fredade zoner, för att utvärdera de biologiska och ekonomiska konsekvenserna och försöksutsättning

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Pilottihankkeet: sellaisten menetelmien kehittäminen ja testaaminen, jotka vähentävät sivusaaliin ja pois heitetyn saaliin määrään ja merenpohjaan kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia; parantaa kalastusvälineiden valikoitumista.

Zweeds

Pilotprojekt: utveckla och testa metoder för att förbättra selektivt val av fiskeredskap, minska bifångster, fångster som kastas överbord eller miljöpåverkan, i synnerhet på havsbotten

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Keskeisissä kliinisissä tutkimuksissa sellaisilta abakaviiria saaneilta potilailta, joilla hoito epäonnistui virologisesti, eristetyissä viruskannoissa joko ei ollut lainkaan NRTI- lääkitykseen liittyviä muutoksia alkutilanteeseen verrattuna (45%) tai oli vain mutaatioiden M184V tai M184I valikoitumista (45%).

Zweeds

I pivotala kliniska studier visade isolat från flertalet patienter med virologisk svikt vid behandling med abacavir antingen inga NRTI- relaterade förändringar jämfört med baseline (45%) eller endast M184V eller M184I- selektion (45%).

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Tsidovudiinin lisäämisen lääkeyhdistelmään on osoitettu vähentävän L74V: n ja K65R: n valikoitumista abakaviirihoidon aikana (tsidovudiinin kanssa:

Zweeds

När zidovudin inkluderas i behandlingen har frekvensen av L74V och K65R visat sig minska i närvaro av abacavir (med zidovudin:

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Lopinaviiriresistenssin valikoitumista potilailla, joiden aiempi proteaasinestäjähoito oli epäonnistunut, tutkittiin analysoimalla eri ajankohtina otettuja virusisolaatteja 19 potilaalta, jotka olivat aiemmin saaneet proteaasinestäjähoitoa.

Zweeds

Urvalet av resistens mot lopinavir hos patienter som fallerat tidigare behandling med proteashämmare karakteriserades genom analys av de longitudinella isolaten från 19 proteashämmar- erfarna patienter i två Fas II och en Fas III studier.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Lopinaviiriresistenssin valikoitumista potilailla, joiden aiempi proteaasinestäjähoito oli epäonnistunut, tutkittiin analysoimalla eri ajankohtina otettuja virusisolaatteja 19 potilaalta, jotka olivat aiemmin saaneet proteaasinestäjähoitoa.

Zweeds

Urvalet av resistens mot lopinavir i patienter som fallerat tidigare proteashämmarbehandling karakteriserades genom att analysera de longitudinella isolaten från 19 proteashämmar- erfarna patienter i 2 Fas II och en Fas III studier.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Näissä käsittelyissä valikoituneiden virusten genotyyppi - ja fenotyyppianalyysi viittaa siihen, että ritonaviirin läsnäolo ei näillä pitoisuuksilla vaikuta mainittavasti lopinaviirille resistenttien virusten valikoitumiseen.

Zweeds

Genotypisk och fenotypisk analys av virus som selekterats i de här passagerna talar för att närvaron av ritonavir vid dessa koncentrationer påverkar inte mätbart selektionen av lopinavirresistenta virus.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK