Je was op zoek naar: εργατοτεχνιτών (Grieks - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Grieks

Engels

Info

Grieks

'Αριθμός εργατοτεχνιτών στή χημική βιομηχανία καί ποσοστό έπί τοϋ συνολικού αριθμού τών έργατοτεχνιτών τό 1979

Engels

1 number of wageearners in the chemical industry and percentage of the total number of wageearners in 1979

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Το τονίζω αυτό και συνδέεται με τις αρνητικές υποδηλώσεις της εκμετάλλευσης από αφέντες εργατοτεχνιτών από τον οργανωμένο τομέα της προσωρινής εργασίας.

Engels

i emphasise this, and this is linked to the negative connotations of exploitation by gang masters from the organised professional temporary agency sector.

Laatste Update: 2012-02-28
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Αυτό θα αρέσει στους Γάλλους εργατοτεχνίτες.

Engels

that will go down well with french blue collar workers.

Laatste Update: 2012-02-28
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Θα πρέπει από κοινού να καθορί­σουν τα πρότυπα για την κατάρτιση και τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι παραδοσιακοί εργατοτεχνίτες, αναστηλωτές και συντηρητές.

Engels

it is imperative that the commission joins forces with such organizations as the european confederation of conservator-restorers' organisation (ecco) and the european museum network.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι επαγ­γελματικές αγορές εργασίας για τους ειδικευμένους εργατοτεχνίτες αποδεί­χθηκαν πολύ ευάλωτες στις ελλείψεις.

Engels

for many generations, one of the dominant forms of transparency has been provided by olms for particular skills, such as electricians or mechanical engineers.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Εργατοτεχνίτης (1969-1971).

Engels

technical employee (1969­1971).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Τά χημικά προϊόντα, δπως ορίζονται σέ αυτή τήν έκθεση, αντιπροσωπεύουν 16% τής βιομηχανικής παραγωγής, 12% τών έργατοτεχνιτών καί 17% τών βιομηχανικών εξαγωγών.

Engels

chemicals, as defined in this report, represents 16% of industrial production, 12% of wageearners and 17% of industrial exports.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

'Αντιπροσωπεύουν 1% άπό τό σύνολο τών έργατοτεχνιτών στίς βιομηχανίες προοδευτικής επεξεργασίας καί 13,2% τών έργατοτεχνιτών στίς βιομηχανίες παρασκευής βασικών χη­μικών προϊόντων.

Engels

they represent 1% of all wageearners in the processing industries and 13.2% of wageearners in basic chemicals manufacturing.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Ή βιομηχα­νία βασικών χημικών προϊόντων έχει επίσης υψηλή αναλογία κατά κλιμά­κια εργασίας (56% τών έργατοτεχνιτών σέ αυτόν τόν τομέα), πρωτίστως σύμφωνα μέ τό έξ ολοκλήρου συνεχές σύστημα (59% τών εργατών απασχο­λούνται κατά τό σύστημα τών τεσσάρων ή τών πέντε κλιμακίων).

Engels

basic chemicals also has a high percentage of shiftworking (56% of wageearners in that sector), chiefly on the fully continuous system (59% of the workers work the four or fiveshift system).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Τέλος, τό anact κατάρτισε έναν τύπο έπισκοπήσεως σέ μορφή μονογραφίας γιά τίς 36 εταιρείες στην "Ανω Νορμανδία πού εφαρμόζουν εργασία κατά κλιμάκια (ή περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει τό 10% δλων τών έργατοτεχνιτών στην "Ενωση Χημικών Βιομηχανιών τής Γαλλ ίας ) .

Engels

finally anact has produced a monograph type of survey of the 36 companies in haute normandie which practise shiftwork (this region represents 10% of all wageearners in the union des indus tries chimiques de france).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Grieks

Άπό τους εργαζομένους 44,3% απασχολούνται σέ εργασία κλιμακίου, 56% έργατοτεχνίτες έναντι 17,5% υπαλλήλων.

Engels

44.3% of workers are involved in shiftwork, 56% of wageearners as against 17.5% of salaried staff.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

'Α­πασχολεί 94.199 άτομα, άπό τά όποια 20.000 περίπου είναι γυναίκες (57.169 έργατοτεχνίτες καί 37-030 υπάλληλοι).

Engels

it employs 94,199 people, 20,000 of whom are women (57,169 wage-earners, 37,030 salaried) .

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Ό καταμερισμός κατά ηλικία σέ κλιμάκια εργαζομένων (έργατοτεχνίτες) στή χημική βιομηχανία έχει ώς έξης: 10% κάτω τών 25 ετών, 17% 25-30, 34% 31-44, 24% 45-54 καί 15% 55-65.

Engels

the breakdown by age of shiftworkers (wage-earners) in the chemical industry is as follows: 10% are under 25; 17% 25-30, 34% are 31-44, 24% 45-54 and 15% 55-65; a much larger proportion of women shiftworkers (49%) are over 45.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Ή σπουδαιότητα τών βιομηχανιών τών βασικών χημικών, τών παραχημικών, τών φαρμακευτικών προϊόντων καί τών βιομηχανιών συνεχοΰς επεξεργα­σίας έλαστικοΰ καί πλαστικών προϊόντων μπορούν νά απεικονισθούν μέ τους ακόλουθους αριθμούς γιά τό 1978: σέ αντιπαραβολή μέ τή βιομηχανία μέ τή στενή έννοια τοΰ δρου 16,5% τής βιομηχανικής παραγωγής 12% τών έργατοτεχνιτών 14,3% τής ακαθάριστης προστιθεμένης σέ αντιπαραβολή μέ τήν εθνική οικονομία 4,40% 3% 3,40%

Engels

the importance of basic chemicals, parachemicals, pharmaceuticals and the rubber and plastics processing industries can be illustrated by the following figures for 1978: compared with industry in the strict sense of the term compared with the national economy

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Αυτό ισοδυναμεί μέ τό 34,3% τών εργατών τοΰ τομέα, δηλαδή περισσότεροι άπό ένα άτομο στά τρία (δέν γίνεται διάκριση μεταξύ έργατοτεχνιτών καί έμμισθου προ­σωπικού) .

Engels

this would equate to 34.3% of the workers in this sector, i.e. more than 1 person in 3.(no distinction is made between wageearners and salaried staff).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Είναι τελείως φανερό δτι ή εργασία κατά κλιμάκια είναι πολύ πιό συνηθισμένη στους έργατο­τεχνίτες (μερικές φορές τό 80% τών έργατοτεχνιτών εργάζεται σέ κλιμά­κια, ένώ ό αριθμός τών υπαλλήλων στά κλιμάκια είναι μικρός.).

Engels

it is quite clear that shiftworking is much more common among wageearners (sometimes 80% of wageearners work shifts whilst the number of salaried staff on shifts is small).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

(1) Έργατοτεχνίτες μόνον

Engels

(1) wageearners only

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Grieks

Είναι χρήσιμο νά παρατηρήσουμε έδώ δτι οϊ αριθμοί τής Γαλλίας αφορούν μόνο έργατοτεχνίτες.

Engels

it is useful to note here that the french figures apply to wageearners only: this explains the differences compared with other countries where wageearners and salaried staff are combined.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK