Je was op zoek naar: fenyegetésértékeléséhez (Hongaars - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Hongaars

Engels

Info

Hongaars

7. felhívja a tagállamokat, hogy vonják össze és osszák meg az eu önálló fenyegetésértékeléséhez szükséges térinformatikai hírszerzésüket;

Engels

7. calls on the member states to pool and exchange the geospatial intelligence necessary for autonomous eu threat assessment;

Laatste Update: 2016-12-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

a szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelés

Engels

organised crime threat assessment

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Hongaars

a szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelésről szóló jelentés

Engels

organised crime threat assessment report

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Hongaars

k. mivel a frontex által a hírszerzés területén végzett koordinációs műveletek bizalmasan kezelt kockázatelemzéseken és fenyegetésértékeléseken alapulnak,

Engels

k. whereas the coordinating intelligence-driven operations carried out by frontex are based on risk analyses and threat assessments made under the secrecy rule,

Laatste Update: 2013-06-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

k) tegyen lépéseket egy átfogó európai uniós bűnügyi jelentés évente történő közzététele érdekében, amely összefoglalja az olyan specifikus területekre, mint az octa (szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelés), az eurojust éves jelentése stb. vonatkozó jelentéseket,

Engels

(k) take action with a view to the publication, every year, of a comprehensive report on crime in the eu, consolidating reports related to specific areas such as octa (organised crime threat assessment), the eurojust annual report etc,

Laatste Update: 2013-01-30
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

Önálló fenyegetésértékelés

Engels

autonomous threat assessment

Laatste Update: 2016-12-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

k) hatékony válságkezelő és konfliktusmegelőző képességek kialakítása, beleértve a kutatást és elemzést, a kockázat- és fenyegetésértékelést, a korai figyelmeztető rendszereket és a polgári válságkezelésre történő felkészítést.

Engels

(k) development of effective crisis-response and conflict-prevention capacities, including research and analysis, risk/threat assessment, early warning systems and training for civilian crisis management.

Laatste Update: 2016-12-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

ezenkívül az uniós tagállamoknak össze kell vonniuk és meg kell osztaniuk az űrből nyert ismereteiket, nem csak az ebvp műveletek, hanem az eu önálló fenyegetésértékelése céljából is.

Engels

furthermore, the eu member states should pool and exchange geospatial intelligence not only for the esdp operations but also for autonomous eu threat assessment.

Laatste Update: 2016-12-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_report

Hongaars

a terrorizmus elleni küzdelem területén a hatásköre arra korlátozódik, hogy a tanácsnak stratégiai elemzéseket nyújtson be a terrorista fenyegetésekről a nemzeti szolgálatoktól kapott információk alapján. emellett támogatja az eu szükséghelyzeti és válságkoordinációs rendelkezéseit, amelyeket annak érdekében lehet végrehajtani, hogy segítséget nyújtsunk a súlyos válságokra adott uniós szintű reakció koordinálásában, amelyek válságok esetlegesen a terrortámadásokat is magukba foglalhatják. ez egy mechanikus funkció, amely kiterjed az információk terjesztésére, találkozóhelyek biztosítására és az intézmények meglévő döntéshozatali rendelkezéseinek támogatására. nem koordináló szerepről van szó. mindazonáltal a tanács a sitcen által kidolgozott fenyegetésértékelés alapján hagyott jóvá politikai ajánlásokat különböző területeken – mint például a robbanóanyagok terén – a terroristák általi illegális felhasználás megelőzése érdekében.

Engels

in the field of combating terrorism its competence is limited to presenting to the council strategic assessments of terrorist threats on the basis of information received from the national services. it also supports the eu emergency and crisis coordination arrangements which may be implemented in order to help coordinate an eu level response to serious crises, which would potentially include terrorist attacks. that is a mechanical function which includes disseminating information, providing meeting facilities and supporting the institutions’ existing decision-making arrangements. it is not a coordinating role. nevertheless, it was on the basis of a threat assessment drawn up by sitcen that council approved policy recommendations in various fields, such as the field of explosives, to prevent illegal use by terrorists.

Laatste Update: 2014-05-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

a bűnüldöző szervek, egyéb nemzeti hatóságok, valamint a kapcsolódó uniós szervek közötti koordináció, együttműködés és kölcsönös megértés előmozdítása és fejlesztése a tanács által különösen az europolnak a szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelésében (octa) meghatározott prioritások tekintetében;

Engels

to promote and develop coordination, cooperation and mutual understanding among law enforcement agencies, other national authorities and related union bodies in respect of the priorities identified by the council in particular as set out by the europol's organised crime threat assessment;

Laatste Update: 2014-10-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

a fizikai biztonsági intézkedéseket az illetékes hatóságok által elvégzett fenyegetésértékelés alapján kell megválasztani.

Engels

physical security measures shall be selected on the basis of a threat assessment made by the competent authorities.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

az illetékes hatóságoknak át kell tekinteniük a cis-t fenyegető potenciális veszélyeket, valamint naprakész és pontos, az aktuális működési környezetet tükröző fenyegetésértékeléssel kell rendelkezniük.

Engels

the competent authorities shall review the potential threats to cis and shall maintain up-to-date and accurate threat assessments which reflect the current operational environment.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

a bizottság az említett három kritérium alapján értékelte azokat a régiókat, amelyek nem tartoznak a 2010/49/ek határozat és a 2012/274/eu végrehajtási határozat hatálya alá, figyelembe véve olyan tényezőket, mint például – az első kritériumot illetően – a vízumkérelem-elutasítás és belépésmegtagadás átlagos aránya, valamint a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, leleplezett harmadik országbeli állampolgárok aránya; a második kritériumot illetően – az europol által elvégzett fenyegetésértékelés; továbbá a harmadik kritérium tekintetében figyelembe véve azt a tényt, hogy a hatályba bevonandó régiók némelyike hatalmas területű harmadik országokat foglal magában, illetőleg olyanokat, amelyekben rendkívül magas a vízumkérelmezők száma.

Engels

the commission has made an assessment of the regions not covered by decision 2010/49/ec and implementing decision 2012/274/eu in light of these three criteria taking into account, for the first criterion, elements such as the average visa refusal rates, the entry refusal rates and the rates of third country nationals detected as irregularly present in the territory of the member states; for the second criterion, a threat assessment performed by europol; and for the third criterion, the fact that some of the regions to be covered comprised third countries with vast territories or corresponding to very high numbers of visa applicants.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

tervezet – a tanács következtetései a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel. kapcsolatos, a szervezett bűnözésre vonatkozó 2009. évi fenyegetésértékelésen (octa 2009) és az orosz szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelésen (rocta) alapuló európai uniós prioritások meghatározásáról (8301/3/09 rev 3 crimorg 54).

Engels

draft council conclusions setting the eu's priorities for the fight against organised crime based on the octa 2009 and the rocta (8301/3/09 rev 3 crimorg 54).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

kábítószer-kereskedelem – a repülőterek és a könnyű légi járművek fenyegetésértékeléséről – a tanács következtetései

Engels

drug trafficking - threat assessment of airfields and light aircraft - council conclusions

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

mind az európai parlament, mind a nemzeti parlamentek megkapják majd az éves tevékenységi jelentéseket és az éves pénzügyi beszámolót, valamint a fenyegetésértékeléseket, a stratégiai elemzéseket és az általános helyzetjelentéseket.

Engels

both the european parliament and the national parliaments will receive information through annual activity reports and final accounts each year, as well as threat assessments, strategic analyses and general situation reports.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

12fellépés új irányai” meghatározták a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia további végrehajtása tekintetében elérendő eredményeket (naprakész kockázat- és fenyegetésértékelés, figyelemfelkeltés, az ismeretek és a know-how nem fizikai jellegű átadása elleni küzdelem, a proliferációs mozgások megakadályozása és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem, szankciók, valamint a harmadik országokkal és az érintett regionális és nemzetközi szervezetekkel folytatott szorosabb együttműködés).

Engels

12 destruction and their delivery systems” set out the main expected deliverables for further implementation of the wmd strategy (updated risk and threat evaluation, awareness raising, combating intangible transfers of knowledge and know-how, impeding proliferation flows and financing, sanctions, as well as intensified cooperation with third countries and relevant regional and international organisations).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, az uniós intézkedéseknek összhangban kell állniuk a vonatkozó uniós stratégiákban, programokban, illetve kockázat- és fenyegetésértékelésekben megjelölt prioritásokkal:

Engels

to be eligible for funding, union actions shall be in line with the priorities identified in relevant union strategies, programmes, threat and risk assessments, and support in particular:

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

a m.a.d.r.i.d.-jelentés az elnökségi trió által készített dokumentum, amely az unió belső biztonságát érintő jelenlegi fenyegetésekről és kihívásokról ad összefoglalót, és három stratégiai dokumentumon alapul: az europol szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelésén (octa), a terrorizmus eu-beli helyzetéről és alakulásáról szóló jelentésen (te-sat) és a frontex éves kockázatelemzésén (ara).

Engels

the m.a.d.r.i.d report is a document from the trio presidency that describes the current threats and challenges to internal security in the eu, based on three strategic documents: europol's organised crime threat assessment (octa), the terrorism situation and trend report (te-sat) and frontex' s annual risk analysis.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Hongaars

a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a szervezett bűnözésre vonatkozó 2009. évi fenyegetésértékelésen (octa 2009) és az orosz szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetésértékelésen (rocta) alapuló európai uniós prioritások meghatározása – a tanács következtetései

Engels

setting the eu's priorities for the fight against organised crime based on the octa 2009 and the rocta - council conclusions

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: EP_transcript

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK