Vraag Google

Je was op zoek naar: fegyverkiviteli (Hongaars - Italiaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Hongaars

Italiaans

Info

Hongaars

23 erősítette a kódex, mint a legátfogóbb nemzetközi fegyverkiviteli ellenőrzési rendszer végrehajtását.

Italiaans

23 l'applicazione del codice come il più completo regime internazionale di controllo delle esportazioni di armi .

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

mélyreható információk nyújtása a fegyverkiviteli engedélyek megadásával foglalkozó hatóságok számára az iTrace-ről és annak hasznosságáról a kockázatelemzés szempontjából, valamint lehetőség biztosítása a visszajelzésre és a rendszer javítására;

Italiaans

fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, informazioni approfondite su iTace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche modalità di riscontro e potenziamento del sistema;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A fegyverkereskedelmi szerződés hatálybalépését követően segíteni fogja a szerződés végrehajtásának a nyomon követését is, átfogó információkat nyújt a szerződés végrehajtása felülvizsgálatának támogatásához, továbbá erősíti a nemzeti kormányok azon kapacitását, hogy előrejelezzék a fegyverkiviteli engedélyekkel kapcsolatos határozataik hatását.

Italiaans

Una volta entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT), il meccanismo aiuterà a monitorarne l’attuazione, fornirà informazioni complete a sostegno del riesame di tale attuazione e rafforzerà la capacità dei governi nazionali di prevedere l’impatto delle decisioni di rilascio delle licenze di esportazione di armi.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

2001. október 3-án az Európai Parlament állásfoglalást [3] fogadott el a Tanácsnak az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készített második éves beszámolójáról, amelyben arra ösztönzi a Bizottságot, hogy késedelem nélkül cselekedjen egy megfelelő közösségi eszköz létrehozása érdekében, amely megtiltja az olyan rendőrségi és biztonsági eszközök reklámozását, kereskedelmét és kivitelét, amelyek használata eredendően kegyetlen, embertelen vagy megalázó, továbbá gondoskodjon arról, hogy ez a közösségi eszköz felfüggessze az olyan rendőrségi és biztonsági eszközök átadását, amelyeknek az orvosi hatásai nem teljes mértékben ismertek, továbbá az ilyen eszközök átadását, amennyiben azok gyakorlati alkalmazása során bebizonyosodott, hogy fennáll a visszaélés vagy indokolatlan sérülés komoly kockázata.

Italiaans

Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione [3] sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Ezek az iránymutatások utalnak mind az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 1998. évi elfogadására, mind pedig a katonai jellegű felszerelések kivitelére vonatkozóan az EU egész területén alkalmazott ellenőrzések bevezetésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítésekre, mint olyan hatékony intézkedésekre, amelyek a kínzás és más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmód vagy büntetések megakadályozására irányulnak a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül.

Italiaans

Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A fegyverkivitel ellenőrzésének és az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról

Italiaans

Sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

E közös álláspont végrehajtása során az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének – rendszeresen felülvizsgált – felhasználói útmutatója az irányadó.

Italiaans

Il manuale per l’uso del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l’applicazione della presente posizione comune.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Technikai segítségnyújtás azon érdekelt harmadik országoknak, amelyek késznek mutatkoztak a katonai felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó előírásaik és gyakorlatuk javítására, és arra, hogy előírásaikat és gyakorlatukat az Európai Unió tagállamai által megállapított és alkalmazott és az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexében és az ahhoz tartozó felhasználói útmutatóban lefektetett előírásokhoz és gyakorlatokhoz igazítsák.

Italiaans

fornire assistenza tecnica ai paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di materiale militare, e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri dell'Unione europea, che figurano nel codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi e nel manuale per l'uso che lo correda.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

1998. június 8-án a Tanács elfogadta az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexét, amely nyolc kritériumot határoz meg a hagyományos fegyverek kivitelével kapcsolatban, meghatároz egy az elutasításokra vonatkozó értesítési és konzultációs mechanizmust, és magában foglal egy, a fegyverkivitelről szóló éves uniós jelentés közzétételén keresztül az átláthatóságot szolgáló eljárást.

Italiaans

L'8 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, che stabilisce otto criteri per l'esportazione di armi convenzionali e un meccanismo di notifica e consultazione per i casi di rifiuto e include una procedura di trasparenza attraverso la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A tagállamok az Európai Uniónak a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó politikáját ezen – az Európai Uniónak a Tanács által 1998. június 8-án elfogadott, fegyverkivitelről szóló magatartási kódexét naprakésszé tevő és annak helyébe lépő – közös álláspont elfogadásával szándékoznak megerősíteni.

Italiaans

Gli Stati membri intendono rafforzare la politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell’Unione europea tramite l’adozione della presente posizione comune, che aggiorna e sostituisce il codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A tagállamok építeni kívánnak az Európai Tanács 1991-es luxembourgi és 1992-es lisszaboni ülésén elfogadott közös kritériumokra, illetve a Tanács által 1998-ban elfogadott, az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexére.

Italiaans

Gli Stati membri intendono basarsi sui criteri comuni concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona rispettivamente nel 1991 e 1992 e sul codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio nel 1998.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 11. operatív rendelkezése értelmében a tagállamok legjobb tudásuk szerint törekszenek arra, hogy más fegyvert exportáló országokat is a kódex elveinek elfogadására ösztönözzenek.

Italiaans

La misura operativa n. 11 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del codice.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Az EU és a partnerországok által az európai szomszédságpolitika keretén belül kidolgozott cselekvési tervek közvetlen utalást tartalmaznak vagy az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexére, vagy a hatékony nemzeti kivitel-ellenőrzési rendszerek kifejlesztésére,

Italiaans

I piani d’azione convenuti tra l'UE e i paesi partner nell’ambito della politica europea di vicinato contengono un riferimento diretto al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi o allo sviluppo di sistemi efficaci di controllo nazionale delle esportazioni,

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Az Európai Tanács által 2005. december 15. és 16-án elfogadott, a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek (SALW), valamint azok lőszereinek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia előírja, hogy az EU-nak regionális és nemzetközi szinten támogatnia kell a kivitel-ellenőrzést és a fegyverkivitelről szóló magatartási kódex előírásait többek közt azzal, hogy segít harmadik országoknak a vonatkozó nemzeti jogi szabályozás megalkotásában, és előmozdítja az átláthatóságot segítő intézkedéseket.

Italiaans

La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005, dispone che l'UE debba, a livello regionale e internazionale, sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi mediante l'assistenza ai paesi terzi nel settore, tra l'altro, dell'elaborazione della legislazione nazionale in materia e la promozione di misure sulla trasparenza.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Elfogadása óta a kódex jelentősen hozzájárult a nemzeti fegyverkivitel-ellenőrzési politikák harmonizálásához, és annak elveit és kritériumait számos harmadik ország hivatalosan elfogadta.

Italiaans

Sin dall'adozione il codice ha contribuito notevolmente all'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di controllo dell'esportazione di armi e ai suoi principi e criteri hanno aderito ufficialmente vari paesi terzi.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

a fegyverkivitel ellenőrzésének és az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról

Italiaans

relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe kritériumainak és elveinek előmozdítása harmadik országokban;

Italiaans

promuovere i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi;

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 11. operatív rendelkezése,

Italiaans

della misura operativa n. 11 del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi,

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

az országok támogatása a fegyverkivitelről szóló nemzeti jelentések kidolgozása és más vizsgálati formák előmozdítása terén a fegyverkivitel átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése érdekében;

Italiaans

assistere i paesi nell'elaborazione delle relazioni nazionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell'esportazione di armi;

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

harmadik országok támogatása a fegyverkivitel hatékony ellenőrzését biztosító jogi szabályozás megalkotásában és végrehajtásában;

Italiaans

assistere i paesi terzi nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK