Vraag Google

Je was op zoek naar: referenciamennyiséget (Hongaars - Slovaaks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Hongaars

Slovaaks

Info

Hongaars

A II. melléklet állapítja meg az egyes termékekre vonatkozó referenciamennyiséget.

Slovaaks

V prílohe II k tomuto nariadeniu sú ustanovené referenčné množstvá na určité produkty.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

mivel a mellékletben felsorolt termékekre ezért referenciamennyiséget kell megállapítani;

Slovaaks

keďže je preto vhodné zaviesť referenčné množstvá pre výrobky vymenované v prílohe;

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A referenciamennyiséget az exportált árucikkek gyártásához ténylegesen felhasznált mezőgazdasági termék mennyisége alapján kell meghatározni.

Slovaaks

Referenčné množstvo sa určí na základe množstva výrobku, ktorý sa skutočne použije pri výrobe vyvážaného tovaru.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Hongaars

Ha két egymást követő év során nem érik el ezt a referenciamennyiséget, akkor az hatályát veszti.

Slovaaks

Ak sa toto referenčné množstvo počas dvoch rokov nedosiahne, stráca účinnosť.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Ezt az egyedi referenciamennyiséget az elsődleges behozatalok fenti bekezdésben érintett évi átlagára alkalmazott 0,667-es szorzószámmal kell kiszámítani.

Slovaaks

Toto referenčné množstvo sa získava vynásobením ročného priemeru prvotného dovozu podľa predchádzajúceho pododseku) koeficientom 0,667.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A termelőnek azon képességére vonatkozó bizonyítékok, hogy meg tudja termelni a teljes kérelmezett referenciamennyiséget, különösen a következők lehetnek:

Slovaaks

Dôkazy preukazujúce schopnosť výrobcu vyrábať na úrovni referenčného množstva v plnom rozsahu sú najmä:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A felperesek nem határozták meg a kellő pontossággal, hogy milyen mértékben tudták megtermelni a hivatkozott referenciamennyiséget eredeti SLOM-üzemükben.

Slovaaks

Podľa Komisie žalobcovia nedostatočne uviedli, do akej miery boli schopní vyrobiť uvedené referenčné množstvo v pôvodnom poľnohospodárskom podniku SLOM.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

E rendelkezésnek tehát éppen annak elkerülése a célja, hogy a különleges referenciamennyiséget ne a termelő által működtetett gazdaságban tartott állatokkal termeljék meg.

Slovaaks

Tento výraz musí byť chápaný iba v tom zmysle, že odkazuje na poľnohospodársky podnik, ktorý obhospodaruje výrobca a ktorý v celom rozsahu alebo čiastočne predstavuje ten istý poľnohospodársky podnik, ktorý výrobca obhospodaroval v čase schválenia jeho žiadosti o poskytnutie prémie.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A közös vámtarifa 07.05 B alszáma alá tartozó, Libanonból származó szárított hüvelyes zöldségfélékre vonatkozó vámtételek megszüntetése céljából 2200 tonna referenciamennyiséget állapítanak meg.

Slovaaks

Na účely postupného odstraňovania colných sadzieb na sušené strukoviny libanonského pôvodu, ktoré patria do podpoložky 07.05 B Spoločného colného sadzobníka, sa týmto stanovuje referenčné množstvo 2200 ton.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A felperesek szerint a referenciamennyiséget az általuk üzemeltetett termelőeszközök segítségével kellett megtermelniük, és ezek egy részének meg kellett felelnie az értékesítésmegszüntetési kötelezettségvállalás időpontjában a birtokukban lévő termelőegységeknek.

Slovaaks

Podľa nich musia byť špecifické referenčné množstvá vyrábané prostredníctvom výrobných jednotiek, ktoré obhospodarovali, pričom je potrebné, aby aspoň jedna časť výrobných jednotiek zodpovedala výrobným jednotkám, ktorými disponovali v čase prijatia záväzku neuvádzania na trh.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A 3. cikket azon termékekre kell alkalmazni, amelyekre nézve a Bizottság az (1) bekezdés szerint referenciamennyiséget határozott meg.

Slovaaks

Článok 3 sa vzťahuje na výrobky, pre ktoré Komisia stanovila referenčné množstvo v súlade s odsekom 1.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

ha megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során importált barnarizs mennyisége több mint 15 %-kal meghaladja a 3. cikk második albekezdésében megállapított részleges referenciamennyiséget.

Slovaaks

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka prekročia ročné čiastkové referenčné množstvo uvedené v druhom pododseku odseku 3, zvýšené o 15 %.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

ha megállapítást nyer, hogy a közelmúltban véget ért gazdasági év során importált barnarizs mennyisége több mint 15 %-kal meghaladja a 3. cikk első albekezdésében megállapított éves referenciamennyiséget,

Slovaaks

keď sa skonštatuje, že dovozy lúpanej ryže uskutočnené počas celého hospodárskeho roku, ktorý sa skončil, prekročia ročné referenčné množstvo uvedené v prvom pododseku odseku 3, zvýšené o 15 %,

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A közös vámtarifa 07.01 A II. ex a) alszáma alá tartozó, Tunéziából származó újburgonyára vonatkozó vámlebontás céljából 2600 tonna referenciamennyiséget állapítanak meg.

Slovaaks

Na účely zníženia ciel pre nové zemiaky podpoložky 07.01 A II ex a) Spoločného colného sadzobníka s pôvodom v Tunisku sa uplatňuje referenčné množstvo 2600 ton.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

1989. március 29-től számított három hónapos határidőn belül benyújtott kérelmük alapján különleges referenciamennyiséget kapnak, azzal a feltétellel, hogy:

Slovaaks

… bude na žiadosť podanú v lehote troch mesiacov, ktorá začína plynúť 29. marca 1989, pridelené dočasné špecifické referenčné množstvo, ak:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A holland hatóságok tehát elutasították, hogy az ideiglenes referenciamennyiséggel már rendelkező felperesek részére végleges referenciamennyiséget ítéljenek oda, illetve visszavonták a végleges referenciamennyiséget azoktól, akik ezzel már rendelkeztek.

Slovaaks

Tieto orgány teda odmietli prideliť konečné referenčné množstvo tým žalobcom, ktorým bolo pridelené dočasné referenčné množstvo, a odňali konečné referenčné množstvo tým, ktorým už bolo pridelené.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Amennyiben a termékek egyikének behozott mennyisége meghaladja e referenciamennyiséget, a Közösség – tekintettel az éves kereskedelmi mérlegre – a referenciamennyiséggel megegyező mértékű közösségi vámkontingens behozatalát engedélyezheti.

Slovaaks

Ak by objem dovozu jedného z týchto tovarov prekročil referenčné množstvo, spoločenstvo so zreteľom na ročný prehľad obchodných tokov, ktorý vypracuje, môže na predmetný tovar stanoviť colnú kvótu, ktorej objem bude rovnaký ako referenčné množstvo.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

A referenciamennyiség kiszámításakor nem kerül figyelembevételre az új tagállamokból vagy a 2004. április 30-i állapotnak megfelelő Közösségből származó fokhagyma.

Slovaaks

Cesnak s pôvodom v nových členských štátoch alebo v Spoločenstve ustanoveného k 30. aprílu 2004 sa nezohľadňuje pri výpočte referenčného množstva.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Ahhoz, hogy az eltérő kereskedelmi szokásokat a különböző új tagállamokban számításba vegyék, az új tagállamok illetékes hatóságainak engedélyezni kell azt, hogy hagyományos importőreik referenciamennyiségeinek megállapításánál két módszer közül választhassanak.

Slovaaks

S cieľom zohľadniť odlišné typy obchodu v jednotlivých nových členských štátoch by príslušné orgány nových členských štátov mali mať možnosť vybrať si medzi dvomi metódami stanovovania referenčného množstva pre svojich tradičných dovozcov.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Hongaars

Egy hagyományos importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen behozatali időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciamennyiségét.

Slovaaks

Celkový počet žiadostí o licencie „A“ predložených tradičným dovozcom v ktoromkoľvek dovoznom období nesmie presiahnuť jeho referenčné množstvo.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK