Vraag Google

Je was op zoek naar: virzītājspēkus (Lets - Bulgaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Lets

Bulgaars

Info

Lets

Tā arī var ņemt vērā vides virzītājspēkus, kas ietekmē zivju populāciju un var izraisīt ievērojamus zvejniecības nozares traucējumus.

Bulgaars

Ако предпазим нашите коралови рифове и подводни възвишения от отрицателното въздействие на риболова, но ги оставим незащитени от въздействието на добива на нефт или полагането на кабели, тогава няма да им осигурим защитата, от която се нуждаят.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

aptverošus modeļus, stimulēt uzvedības izmaiņas, līdzsvarot patēriņa virzītājspēkus, dalīties samazināšanas un adaptācijas globālajā slogā.

Bulgaars

на движещите сили здравето;да се на потреблението; държи сметка храна, енергия, други стресови вода) и фактори, потреблението по-добър за използването вусловия на на природния нарастващо капитал (т.е. вода, търсене, връзка между щовешкото здраве и това на екосистемите.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

• integrējot ekonomiskos un biofizikālos modeļus un datus, lai novērtētu sociāli ekonomisko tendenču ietekmes uz vidi virzītājspēkus ar nolūku informēt nozares politikas debates lauksaimniecībā, bioenerģijā un lauku attīstības politikā;

Bulgaars

• като интегрираме икономическите и биофизични модели и данни с цел оценка на факторите за въздействията върху околната среда на социалноикономическите тенденции за осигуряване на информация за дебатите на браншовата политика в земеделието, биоенергетиката и политиките по развитие на селските райони;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

MVU ir galvenie inovācijas virzītājspēki, to spēju jaunas idejas ātri un efektīvi pārvērst veiksmīgā uzņēmējdarbībā dēļ.

Bulgaars

МСП са основен двигател за иновации в резултат на своята способност бързо и ефикасно да превръщат нови идеи в успешна стопанска дейност.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Barža ir kuģis, kam nav sava virzītājspēka.

Bulgaars

Баржа означава съд, който няма собствено задвижване.

Laatste Update: 2014-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Paredzams, ka gan privātais patēriņš, gan ieguldījumi palielināsies tikai no 2014. gada, kad iekšzemes pieprasījums būs galvenais virzītājspēks, veicinot reālā IKP pieaugumu par 1,2 %.

Bulgaars

Предполага се, че както частното потребление, така и инвестициите ще възстановят своите темпове едва през 2014 г., като се очаква вътрешното търсене да се превърне в основен фактор за растеж на реалния БВП с 1,2 %.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

minēto tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas virzītājspēku un šķēršļu analīze un modelēšana;

Bulgaars

анализ и моделиране на факторите, благоприятстващи и възпрепятстващи тяхното развитие и внедряване;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

pētniecības un inovācijas virzītājspēku un šķēršļu vispārēja analīze un modelēšanas platformas izstrāde, lai novērtētu to ietekmi uz mikroekonomiku un makroekonomiku;

Bulgaars

цялостни анализи на факторите, благоприятстващи и възпрепятстващи научните изследвания и иновациите, и разработване на платформа за моделиране с цел оценка на техните микро- и макроикономически въздействия;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

EPT darbības uzraudzība un dažu svarīgu elementu (piemēram, pētnieku mobilitātes, valsts pētniecības programmu pieejamības) virzītājspēku un šķēršļu analīze, kā arī attiecīgu politikas iespēju piedāvāšana;

Bulgaars

наблюдение на функционирането на ЕНП и анализиране на факторите, благоприятстващи и възпрепятстващи някои от неговите основни елементи (като например мобилността на изследователите, отварянето на националните научноизследователски програми) и предлагане на подходящи варианти на политиката;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Eiropa ir izveidojusi īpašu un visai unikālu kombināciju, ko veido ekonomiskais progress, sociālā politika, kuras mērķis ir augsta līmeņa sociālā kohēzija, humānistiskas kopējas kultūras vērtības, kas atbalsta demokrātiju un tiesiskumu, cilvēktiesības, daudzveidības respektēšanu un saglabāšanu, kā arī izglītības un zinātnes, mākslas un humanitāro zinātņu veicināšanu kā sociālā ekonomiskā progresa un labklājības galvenos virzītājspēkus.

Bulgaars

Европа е развила едно специфично и до голяма степен уникално съчетание от икономически напредък, социални политики, насочени към високо равнище на социално сближаване, хуманистични споделени културни ценности, включващи демокрацията и правовата държава, правата на човека, зачитането и опазването на разнообразието, както и насърчаването на образованието и науката, изкуствата и хуманитарните науки като основни движещи сили на социалния и икономическия напредък и благосъстоянието.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Tie ir svarīgs sociālās kohēzijas, identitātes un labklājības veidošanas virzītājspēks un arī ievērojami veicina ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu radīšanu.

Bulgaars

То е основен двигател на социалното сближаване, самоопределение и добруване, и същевременно допринася съществено за устойчивия растеж и създаването на работни места.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Visprogresīvāko biotehnoloģiju kā nākotnes inovāciju virzītājspēka atbalstīšana

Bulgaars

Насърчаване на модерните биотехнологии като бъдещ двигател на новаторството

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Tādēļ NJT būtu jākļūst par aktīvu virzītājspēku, ar ko rosina jaunus domāšanas, prakses un sadarbības veidus.

Bulgaars

Поради това БНТ следва да имат активна и катализираща роля за насърчаването на ново мислене, нови практики и нови сътрудничества.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Šīs problēmas īpaši izceļas saistībā ar patērētāju attieksmi, bažām un izturēšanos, jo ražošanas virzītājspēks ir patērētāji un tirgi.

Bulgaars

Тези проблеми трябва да бъдат разгледани по-специално във връзка с потребителските нагласи, загриженост и поведение, тъй като производството зависи от потребителите и пазарите.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Tādējādi galvenais birojs atspoguļo uz rezultātiem orientēto EIT un ZIK būtību, kas arī ir vienkāršošanas procedūru virzītājspēks.

Bulgaars

По този начин централният офис отразява ангажимента на EIT и ОЗИ за постигането на резултати и играе ролята на движеща сила за опростяване на процедурите.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Mācību galvenie virzītājspēki EIT līmenī var būt:

Bulgaars

Главните движещи сили за учене на равнището на EIT могат да бъдат:

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Lai sasniegtu šo mērķi un saglabātu konkurētspēju globālajā zināšanu ekonomikā un sabiedrībā, par galveno virzītājspēku tiek uzskatīta "zinību triāde" augstākā izglītība, pētniecība un inovācijas, kā arī šo trīs aspektu mijiedarbība.

Bulgaars

За основни движещи сили за постигането на тази цел, както и за да продължи Европа да бъде конкурентоспособна в световната икономика и обществото на знанието, бяха признати „триъгълникът на знанието“, включващ висшето образование, научните изследвания и иновациите и взаимодействието между тях.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Lets

Holan-diešu vietējai rīcības grupai Leader+ attīstības stratēģijas galvenais vadmotīvs bija jaunu tehnoloģiju kā ekonomiskās attīstības virzītājspēka piemērošana.

Bulgaars

За нидерландската МИГ, приложението на нови технологии като движеща сила за икономическо развитие е основна тема в стратегията за развитие по ЛИДЕР+.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Šā projekta stimuls un virzītājspēks bija Leader+ filozo-fija — atbalstīt resursu palielināšanu, lai iedzīvotāji varētu palīdzēt sev paši.

Bulgaars

Философията на ЛИДЕР+ за подкрепа на изграждането на капацитет, който би позволил на хората да си помогнат сами, бе началният тласък и движещата сила зад този проект.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Neraugoties uz Baltajā grāmatā un metodiskajās norādēsizklāstītajiem nolūkiem, galvenais eksternalizācijas virzītājspēks bija darbinieku trūkums (gan skaita, gan specializācijas ziņā) Komisijā (sk. 1.izcē-lumu).

Bulgaars

15 и COM(2008) 135 окончателен„Европейските агенции — пътят напред“, стр. 3.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK