Je was op zoek naar: pašsertifikāciju (Lets - Hongaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Lets

Hongaars

Info

Lets

iekārtām, uz kurām attiecas tikai marķējums par trokšņu intensitāti, par pietiekamu uzskata pašsertifikāciju.

Hongaars

saját igazolás megfelelőnek tekinthető azoknál a berendezéseknél, amelyekre csak zajszint-feltüntetési kötelezettség vonatkozik.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Lets

- laist tirgū tirdzniecības nolūkos tikai tādus dzīvniekus, kuriem nav novērotas nekādas slimības pazīmes un kas ir no saimniecībām vai apgabaliem, uz kuriem neattiecas nekādi aizliegumi saistībā ar dzīvnieku veselības apsvērumiem, un attiecībā uz dzīvniekiem, kam nav veterinārā sertifikāta vai komercdokumenta, kas paredzēts 5. līdz 11. pantā, tikai dzīvniekus, kam ir uzņēmēja pašsertifikācijas apliecība, kas apliecina, ka attiecīgajiem dzīvniekiem nosūtīšanas laikā nav novērotas nekādas acīmredzamas slimības pazīmes un uz attiecīgo saimniecību neattiecas nekādi dzīvnieku veselības ierobežojumi,

Hongaars

- csak olyan állatokat hoznak kereskedelmi célból forgalomba, amelyek betegség jelét nem mutatják, illetve olyan gazdaságokból vagy területekről származnak, amelyekben állat-egészségügyi okokra visszavezethető tilalom nincs érvényben; továbbá abban az esetben, ha az állatok az 5–11. cikk szerinti egészségügyi bizonyítvánnyal vagy kereskedelmi okmánnyal nem rendelkeznek, az állattartónak kell nyilatkozatot tennie arról, hogy az érintett egyedek a szállítás kezdetekor betegségnek semmilyen egyértelmű jelét nem mutatták, illetve hogy a létesítménye semmilyen állat-egészségügyi korlátozás alá nem esik,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Lets

to autentiskumu apstiprina ar ģenerālsekretāra vai dienesta vadītāja parakstītu pašsertifikācijas apliecinājumu.

Hongaars

ezeket a főigazgató vagy a szolgálat vezetője által aláírt hitelesítő nyilatkozat hitelesíti.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Lets

jāapsver nozares pašsertifikācijas un/vai atbilstības pārbaudes darbības kā mehānisms, kas mazina kavēkļus sadarbspējīgu e-veselības risinājumu nonākšanai tirgū;

Hongaars

mérlegeljék, hogy az önellenőrzésen alapuló ágazati tanúsítási és/vagy megfelelőség-ellenőrzési rendszerek milyen mértékben alkalmasak az elektronikus egészségügy körébe tartozó átjárható megoldások piacra jutási idejének csökkentésére;

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

pie katras eksportētās partijas jābūt partijas sertifikātam, ko sagatavojis ražotājs (pašsertifikācija) pēc pilnas kvalitatīvas analīzes, visu aktīvo sastāvdaļu kvantitatīvas analīzes un visiem pārējiem testiem vai pārbaudēm, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu produkta kvalitāti saskaņā ar tirdzniecības atļaujas prasībām.

Hongaars

minden exportált gyártási tételt olyan bizonylatnak kell kísérnie, amelyet a gyártó (öntanúsítás) átfogó minőségi elemzés, valamennyi hatóanyag mennyiségi meghatározása, és minden olyan egyéb teszt vagy ellenőrzés elvégzése után állít ki, amely a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott követelményeknek megfelelő minőség biztosításához szükséges.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

vienīgā alternatīvā procedūra, kura ir plaši zināma un lietota dažās eiropas ekonomikas komisijas dalībvalstīs, ir pašsertifikācija, ar kuru ražotājs bez iepriekšējas administratīvās kontroles apliecina, ka katrs tirgū laistais ražojums atbilst minētajam noteikumam;

Hongaars

az európai gazdasági bizottság bizonyos tagállamaiban általánosan ismert és alkalmazott egyetlen alternatív eljárás az öntanúsítás, amelynek során a gyártó minden előzetes közigazgatási ellenőrzés nélkül tanúsítja, hogy a piacon forgalomba hozott minden egyes termék megfelel az adott előírásnak;

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

katrai importētajai partijai pievieno partijas sertifikātu, ko izdevis ražotājs ("pašsertifikācija") pēc tam, kad veikta visaptveroša visu aktīvo sastāvdaļu kvalitātes un kvantitātes analīze, lai pārliecinātos, ka produktu kvalitāte atbilst prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz tirdzniecības atļaujas/produkta apstiprināšanu.

Hongaars

minden egyes exportált árutételt árutétel-igazolás ("önigazolás") kísér, amelyet a gyártó állított ki valamennyi aktív alkotóelem teljes körű mennyiségi és minőségi vizsgálatát követően, hogy biztosítsa, hogy a termék minősége megfelel a forgalmazási engedély/termékjóváhagyás követelményeinek.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Lets

saskaņā ar 5. pantu iekļaujamajiem noteikumiem, ja tas ir lietderīgi, precīzu apstiprināšanas vai sertifikācijas marķējumu un/vai uzlīmes, kas nepieciešamas tipa apstiprinājumam un produkcijas atbilstībai vai izgatavotāja pašsertifikācijas prasībām;

Hongaars

az 5. cikk szerinti tervezetek jegyzékében felsorolandó előírásoknál, ahol ez lehetséges, a jóváhagyás vagy tanúsítvány jelölésének és/vagy a típusjóváhagyáshoz és a gyártás megfelelőségének igazolásához szükséges címkézési előírások vagy a gyártó saját tanúsítási igényeinek egyértelmű leírása;

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

neatkarīgi no pašsertifikācijas procedūrām, kas noteiktas 2. punktā še iepriekš, abas pārvaldības struktūras patur tiesību testēt vai citādi pārskatīt produktus, kurus pārdod vai kuri ir pārdoti to teritorijā (eiropas kopienas dalībvalstu teritorijā, ja tas attiecas uz komisiju), lai noteiktu, vai ražojumi ir sertificēti saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas c pielikumā.

Hongaars

az irányítási testületek a fenti (2) bekezdésben meghatározott önálló tanúsítási eljárástól függetlenül fenntartják a jogot a saját területükön (a bizottság esetében az európai közösség tagállamainak területén) forgalmazott termékek ellenőrzésére vagy más módon történő felülvizsgálatára annak megállapítása érdekében, hogy a termékek rendelkeznek-e a c. mellékletben meghatározott előírásoknak megfelelő tanúsítvánnyal.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

termins „izgatavotāja pašsertifikācija” nozīmē kādas līgumslēdzējas puses tiesisku prasību, ka izgatavotājam, kas izgatavo transportlīdzekļus ar riteņiem, aprīkojumu un/vai daļas, ko var uzstādīt un/vai lietot transportlīdzekļos ar riteņiem, ir jāapliecina, ka visi transportlīdzekļi, iekārtas vai daļas, kuras izgatavotājs laiž tirdzniecībā, atbilst konkrētām tehniskām prasībām.

Hongaars

a "gyártói műbizonylat" a szerződő fél azon jogi követelménye, amely szerint a kerekes járművek, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezések és felszerelések gyártójának igazolnia kell, hogy minden jármű, berendezés vagy felszerelés, amelyet a gyártó forgalomba hoz, megfelel a meghatározott műszaki követelményeknek.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Lets

kredītprasību esamības pārbaude.lai apliecinātu to kredītprasību esamību, kuras iesniedzamas eurosistēmai kā nodrošinājums, nacionālās centrālās bankas izmanto šādu pasākumu minimumu: 1) vismaz katru ceturksni nacionālās centrālās bankas darījuma partneris veic pašsertifikāciju un uzņemas atbildību attiecībā uz to kredītprasību esamību, kuras sniegtas kā nodrošinājums; tās vietā var veikt centrālajos kredītreģistros, ja tādi ir, glabātās informācijas pārbaudi, 2) nacionālo centrālo banku, uzraudzības iestāžu vai ārējo auditoru veiktas to procedūru vienreizējas pārbaudes, ko darījuma partneris izmanto, lai sniegtu eurosistēmai informāciju par kredītsaistību esamību, 3) nacionālo centrālo banku, atbilstošo kredītreģistru, uzraudzības iestāžu vai ārējo auditoru īstenotas pašsertifikācijas kvalitātes un precizitātes izlases veida kontroles.

Hongaars

a hitelkövetelés fennállásának igazolása: anemzetiközpontibankoknakakövetkezőminimumintézkedéseket kell végrehajtaniuk az eurorendszernek fedezetként benyújtott hitelkövetelések fennállásának igazolására: (i) az ügyfél legalább negyedévente saját igazolást és átvállalást nyújt be a nemzeti központi banknak a fedezetként nyújtott hitelkövetelések fennállásáról; ezt a központi hitelnyilvántartó (ahol ilyen létezik) birtokában lévő információkkal való összevetés is helyettesítheti; (ii) a nemzeti központi bankok, a felügyeletek, illetve a külsőkönyvvizsgálókesetivizsgálatnakvetikalá az ügyfél által a hitelkövetelés fennállásáról az eurorendszernek adott tájékoztatás során alkalmazotteljárásokat;(iii)anemzetiközponti bankok, a hitelnyilvántartók, a felügyeletek, illetve a külső könyvvizsgálók véletlenszerűen ellenőrzik az igazolás minőségét és pontosságát.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

1) punktā minētā ceturkšņa pašsertifikācija un atbildības uzņemšanās par to ietver prasību eurosistēmas darījuma partneriem rakstiski:

Hongaars

az (i) pontban említett negyedéves igazolás és átvállalás tekintetében az eurorendszer ügyfelei-nekakövetkezőírásoskötelezettségeikvannak:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

pie katras eksportētās partijas jābūt partijas sertifikātam, ko sagatavojis ražotājs (pašsertifikācija) pēc pilnas kvalitatīvas analīzes, visu aktīvo sastāvdaļu kvantitatīvas analīzes un visiem pārējiem testiem vai pārbaudēm, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu produkta kvalitāti saskaņā ar tirdzniecības atļaujas prasībām.

Hongaars

minden egyes exportált tételhez az összes hatóanyag teljes minőségi és mennyiségi vizsgálatát, valamint a forgalmazási engedély követelményei szerint a termék minőségének biztosításához szükséges összes egyéb vizsgálatot vagy ellenőrzést követően, egy, a gyártó által készített árutétel-igazolást (önigazolás) kell csatolni.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK