Vraag Google

Je was op zoek naar: protesta (Maltees - Spaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Spaans

Info

Maltees

F’daqqa waħda, bħal bniedem wieħed, nofs il-Parlamentari qam fuq saqajh u protesta.

Spaans

El acontecimiento apenas tarda en producirse.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Huwa wettaq investigazzjonijiet li inkludew l-użu ta' provi ffalsifikati kontra l-attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010.

Spaans

Dirigía investigaciones que incluían la utilización de pruebas falsas y falsificadas contra los activistas de la oposición en el centro de detención del KGB de Minsk tras la ofensiva contra la manifestación de protesta postelectoral, realizada en Minsk el 19 de diciembre de 2010.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Fis-7 ta' Lulju 2011,hija kkundannat lill-attivist tas-soċjetà ċivili Barys Sidareika għal 10 ijiem ħabs talli ħa sehem fi protesta silenzjuża.

Spaans

El 7 de julio de 2011,condenó al activista de la sociedad civil Barys Sidareika a 10 días de prisión por participar en una protesta silenciosa.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Huwa kien personalment responsabbli għal trattament jew kastig krudili, inuman u degradanti ta' dawk li kienu miżmuma matul il-ġimgħat u x-xhur ta' wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara-l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010.

Spaans

Fue personalmente responsable de tratos o castigos inhumanos o degradantes a los detenidos durante las semanas y los meses posteriores a la ofensiva contra la manifestación de protesta tras las elecciones realizada en Minsk el 19 de diciembre de 2010.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Huwa pparteċipa personalment fit-trattament inuman u degradanti ta' attivisti tal-oppożizzjoni fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara t-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara-l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010.

Spaans

Participó personalmente en tratos inhumanos o degradantes a activistas de la oposición en el centro de detención del KGB de Minsk tras la ofensiva contra la manifestación de protesta realizada en Minsk el 19 de diciembre de 2010.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Huwa ffalsifika provi kontra attivisti tal-oppożizzjoni u uża theddid sabiex jikseb konfessjonijiet mingħandhom fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-KGB f'Minsk wara r-repressjoni tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010.

Spaans

Falsificó pruebas y esgrimió amenazas para arrancar confesiones a activistas de la oposición en el centro de detención del KGB de Minsk tras la ofensiva contra la manifestación de protesta postelectoral, realizada en Minsk, el 19 de diciembre de 2010.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Prosekutur tal-Belt ta' Mink, kien Prosekutur tad-Distrett Frunzenski ta' Minski, li kellu l-każ ta' protesta ta' Vasili Parfenkov.

Spaans

Fiscal de la Ciudad de Minsk, ex Fiscal del Distrito de Frunzenski de la Ciudad de Minsk, a cargo del caso de Vasili Parfenkov.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Eduard Baida u Andrei Ratsolka għal 10 ijiem ħabs, u Artsem Starykau għal 12-il jum ħabs talli ħadi sehem fi protesta silenzjuża.

Spaans

El 7 de julio de 2011 condenó a los activistas de la sociedad civil Eduard Baida y Andrei Ratsolka a 10 días y a Artsem Starykau a 12 días de prisión por participar en una protesta silenciosa.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Huwa kkmanda l-unità tiegħu matul it-trażżin tad-dimostrazzjoni ta' protesta wara l-elezzjoni f'Minsk fid-19 ta' Diċembru 2010 fejn sar użu eċċessiv ta' qawwa.

Spaans

Dirigía esta unidad durante la ofensiva contra la manifestación de protesta tras las elecciones, realizada en Minsk el 19 de diciembre de 2010, en la que se hizo un uso excesivo de la fuerza.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Fis-7 ta' Lulju 2011, hija kkundannat lill-attivisti tas-soċjetà ċivili Eduard Baida u Andrei Ratsolka għal 10 ijiem ħabs, and Artsem Starykau għal 12-il jum ħabs talli ħadi sehem fi protesta silenzjuża.

Spaans

El 7 de julio de 2011 condenó a los activistas de la sociedad civil Eduard Baida y Andrei Ratsolka a 10 días y a Artsem Starykau a 12 días de prisión por participar en una protesta silenciosa.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

B’mod parallel mal-proċess ta’ emanċipazzjoni tal-Moldova mill-Unjoni Sovjetika, mill-1989 ’il quddiem, movimenti ta’ protesta fir-reġjuni li fil-biċċa l-kbira għandhom popolazzjonijiet mhux Moldovani bdew jirreżistu l-isforzi għall-indipendenza talMoldova.

Spaans

Paralelamente al proceso de emancipación de Moldova de la Unión Soviética, desde 1989 se han venido produciendo movimientos de protesta en las regiones con población mayoritariamente no moldova contra los esfuerzos independentistas de aquél país.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

F’Kuba, li wieħed jitkellem kontra l-gvern huwa att sovversiv li jiġi kkastigat b’xi 25 sena ħabs.Kwalunkwe attentat li sar biex jintesew dawn il-priġunieri ma rnexxiex, għaliex in-nisa tagħhom, ommijiethom u wliedhom baqgħu jiġbdu l-attenzjoni internazzjonali fuq issitwazzjoni permezz tal-protesta paċifika tagħhom.

Spaans

Todos los intentos de que los presos cayeran en el olvido han fracasado porque sus esposas, madres o hijas han atraído la atención internacional hacia su situación mediante sus protestas pacíficas.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

F’Ottubru 2010, ilPresident tal-Parlament, is-Sur Buzek, sostna li l-protesta ta’ Fariñas tissimbolizza t-tama ta’ dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-libertà, iddrittijiet talbniedem u d-demokrazija, u kompla jappella għar-rilaxx immedjat talpriġunieri politiċi kollha f’Kuba.Il-ġlieda ta’ Guillermo Fariñas kienet u tibqa’fi tkun ta’ eżempju għaddifensuri kollha tal-libertà u d-demokrazija f’Kuba u barra minn Kuba.Bl-għoti tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb lil Guillermo Fariñas, ilParlament Ewropew jirrikonoxxi l-ġlieda favur illibertà tal-kelma u tal-espressjoni tad-difensuri taddrittijiet talbniedem Kubani kollha li jistinkaw biex ikun hemm bidla politika u libertà f’Kuba.

Spaans

Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento, manifestó en octubre de 2010 que la lucha de Fariñas mantiene la esperanza de todos aquellos que se preocupan por la libertad, los derechos humanos y la democracia, y pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba.La lucha de Guillermo Fariñas ha sido y será un ejemplo para todos los defensores de la libertad y la democracia en Cuba y otros países.Con la concesión a Guillermo Fariñas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, el Parlamento Europeo reconoce la lucha por la libertad de palabra y de expresión de todos los defensores cubanos de los derechos humanos, que tratan de alcanzar la libertad y el cambio político en Cuba.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Pereżempju, “impenji kritiċi” jinkludu d-dritt għall-protesta, petizzjoni, l-appoġġ, u r-rappreżentanza ta’ diversi interessi.

Spaans

Por ejemplo, los «compromisos críticos» reconocen el derecho a protestar, a pedir, a defender y a representar intereses distintos.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Protesta popolari mifruxa, ir-‘Revoluzzjoni r-Roża’ nieqsamit-tixrid tad-demm, faqqgħet f’Novembru 2003 waraelezzjonijiet presidenzjali manipulati li kienu kkonfermawmill-ġdid lill-ex President Eduard Shevardnadze.

Spaans

En noviembre de 2003 estalló una protesta populargeneralizada (la denominada “revolución rosa” sinderramamientos de sangre) tras la celebración deunas elecciones presidenciales aparentemente manipuladas que reconfirmaron al anterior presidente Eduard Shevardnadze.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

ta’natura omofobika u biex jaraw li l-libertà għall-protesta, garantita mit-Trattati kollha relatati mad-drittijiet tal-bnie-dem, tkun tassew rispettata.”

Spaans

El Parlamento considera que sin duda se han producido avances, pero que es indispensable desarrollar un enfoque global.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Deskrizzjoni: Fuq il-munita tidher qanpiena stilizzata bi ċwievet li jservu bħala l-ilsna tal-qanpiena. Din tfakkar id-dimostrazzjoni tas-17 ta » Novembru 1989 meta dawk li ħadu sehem fil-protesta ċekċku ċ-ċwievet tagħhom bħala simbolu tal-ftuħ tal-bibien, ġrajja li ċċelebrat il-bidu tar-' Rivoluzzjoni tal-Bellus » fiċ-Ċekoslovakja ta » dak iż-żmien.

Spaans

Descripción: la moneda muestra una campana estilizada con unas llaves como badajo, que recuerda la manifestación del 17 de noviembre de 1989, en la que los manifestantes hicieron sonar sus llaves para simbolizar la apertura de las puertas, un acontecimiento que marcó el inicio de la « Revolución de Terciopelo » en la antigua Checoslovaquia.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Deskrizzjoni : Fuq il-munita tidher qanpiena stilizzata bi ċwievet li jservu bħala l-ilsna tal-qanpiena . Din tfakkar id-dimostrazzjoni tas-17 ta » Novembru 1989 meta dawk li ħadu sehem fil-protesta ċekċku ċ-ċwievet tagħhom bħala simbolu tal-ftuħ tal-bibien , ġrajja li ċċelebrat il-bidu tar -' Rivoluzzjoni tal-Bellus » fiċ-Ċekoslovakja ta » dak iż-żmien .

Spaans

Descripción : la moneda muestra una campana estilizada con unas llaves como badajo , que recuerda la manifestación del 17 de noviembre de 1989 , en la que los manifestantes hicieron sonar sus llaves para simbolizar la apertura de las puertas , un acontecimiento que marcó el inicio de la « Revolución de Terciopelo » en la antigua Checoslovaquia .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK