Vraag Google

Je was op zoek naar: mghaggla (Maltees - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Tjechisch

Info

Maltees

Rapporti mghaggla dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa suspettati, 2004- 2006

Tjechisch

Rychlé zprávy o podezření na nežádoucí účinky, 2004– 2006

Laatste Update: 2012-04-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

CART 2 Perijodu ta » żmien normali ghall-istadji operazzjonali ta » sejhiet mghaggla

Tjechisch

GRAF 2 Obvyklý časový rámec operačních kroků pro rychlá nabídková řízení

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Sejhiet ghall-offerti mghaggla jintużaw biss biex jitwettqu operazzjonijijet ta » tibdiliet żghar.

Tjechisch

Rychlá nabídková řízení se využívají pouze k provádění operací jemného doladění.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Tibdiliet żghar fl-operazzjonijiet normalment huma esegwiti mill-banek centrali nazzjonali permezz ta » sejhiet ghall-offerti mghaggla jew proceduri bilaterali.

Tjechisch

Operace jemného doladění běžně provádějí národní centrální banky na základě rychlých nabídkových řízení nebo dvoustranných postupů.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Is-sistema ta » l-euro tiddistingwi bejn żewg tipi differenti ta » sejhiet ghall-offerti: sejhiet ghall-offerti standard u sejhiet ghall-offerti mghaggla.

Tjechisch

Eurosystém rozlišuje mezi dvěma rozdílnými typy postupů nabídkových řízení: standardními a rychlými nabídkovými řízeními.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

5.1.6. Thabbir tar-riżultati tal-offerta Ir-riżultati tal-offerti standard u mghaggla jithabbru pubblikament permezz ta » servizzi bil-fili.

Tjechisch

5.1.6 Vyhlašování výsledků nabídkového řízení Výsledky standardních a rychlých nabídkových řízení se vyhlašují prostřednictvím komunikačních služeb.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

TABELLA 3 Dati normali li fihom jigu riżolti l-operazzjonijiet f' suq miftuh( 1) Data li fiha jigu riżolti l-operazzjonijiet ibbażati fuq offerti mghaggla jew proceduri bilaterali T Skond il-konvenzjoni tas-suq ghal u-- T, T+ 1 jew T+ 2

Tjechisch

TABULKA 3 Běžné zúčtovací dny pro operace Eurosystému na volném trhu( 1) Zúčtovací den operací založených na rychlých nabídkových řízeních nebo dvoustranných postupech T Podle tržní úmluvy pro podkladová aktiva--- T, T+ 1 or T+ 2 T

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Huma jistghu jigu esegwiti fuq il-bażi ta » sejhiet ghallofferti standard, sejhiet ghall-offerti mghaggla jew proceduri bilaterali( 5).

Tjechisch

Operace mohou být prováděny na základě standardních nabídkových řízení, rychlých nabídkových řízení nebo dvoustranných postupů( 5).

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Il-proceduri ghal sejhiet ghall-offerti standard u mghaggla huma identici hlief ghall-perijodu ta » żmien u l-firxa ta » kontropartijiet.

Tjechisch

Postupy pro standardní i rychlá výběrová řízení jsou totožné, s výjimkou časového rámce a okruhu protistran.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

tibdiliet żghar ghal transazzjonijiet opposti li jipprovdu likwidità normalment huma esegwiti permezz ta » sejhiet ghall-offerti mghaggla, ghalkemm il-possibilità li jintużaw proceduri bilaterali mhix eskluża( ara Kapitolu 5);( 13) L-operazzjonijiet principali u ghal żmien itwal ta » finanzjament mill-gdid huma eżegwiti skond il-kalendarju ta » l-operazzjonijiet ta » lofferti imhabbra minn qabel ta » l-Eurosystem( ara ukoll Sezzjoni 5.1.2), li jista » jinstab fis-sit tal-BCE( www.ecb.int);

Tjechisch

Charakteristiky operací jemného doladění je možné shrnout takto:--- mohou mít podobu operací na poskytnutí nebo absorpci likvidity,--- jejich četnost není standardizována,--- jejich splatnost není standardizována,--- reverzní transakce jemného doladění na poskytnutí likvidity se zpravidla provádějí na základě rychlých nabídkových řízení, ačkoli není vyloučena možnost využití dvoustranných postupů( viz kapitolu 5),( 13) Hlavní a dlouhodobější refinanční operace se provádí v souladu s předem ohlášeným kalendářem operací nabídkových řízení Eurosystému( viz také bod 5.1.2), který je k dispozici na webové stránce ECB( www.ecb.int);

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Is-sistema ta » l-euro tista » taghżel, skond il-kriterji u l-proceduri specifikati f' Sezzjoni 2.2, numru limitat ta » kontropartijeit biex jippartecipaw f' sejhiet ghall-offerti mghaggla.

Tjechisch

Eurosystém může v souladu s podmínkami a postupy popsanými v bodu 2.1 zvolit omezený počet protistran, které se rychlých nabídkových řízení zúčastní.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Il-perijodu ta » żmien normali ghall-istadji operazzjonali ghas-sejhiet ghall-offerti mghaggla huwa specifikat f' Cart 2.

Tjechisch

Obvyklý časový rámec operačních kroků rychlých nabídkových řízení je uveden v grafu 2.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Is-Selezzjoni ta » kontropartijiet ghal sejhiet ghall-offerti mghaggla u operazzjonijiet bilaterali Ghal transazzjonijiet f' daqqa, m' hemmx restrizzjonijiet imposti minn qabel fuq il-firxa tal-kontropartijiet.

Tjechisch

Výběr protistran pro rychlá nabídková řízení a dvoustranné operace U přímých transakcí, nejsou na okruh protistran předem kladena žádná omezení.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

Ghal operazzjonijiet ohra bbażati fuq sejhiet ghall-offerti mghaggla u proceduri bilaterali( tibdiliet żghar ghal transazzjonijiet opposti u l-kollezzjoni ta » depożiti fuq terminu fiss), kull bank centrali nazzjonali jaghżel sett ta » kontropartijiet minn fost l-istituzzjonijiet stabbiliti fl-Istat Membru tieghu, li jissodisfaw il-kriterji generali ghall-eligibilità tal-kontroparti.

Tjechisch

Pokud jde o operace založené na rychlých nabídkových řízeních a dvoustranných postupech( reverzní transakce jemného doladění a příjem termínovaných vkladů), vybere každá národní centrální banka soubor protistran z institucí usazených v jejím členském státě, které splňují obecná kritéria způsobilosti.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

Jekk l-ECB kellu jwettaq operazzjonijiet bilaterali, is-selezzjoni tal-kontropartijiet f' dawn il-każijiet ikollha ssir mill-ECB skond skema ta » rotazzjoni fost dawk il-kontropartijiet fiż-żona ta » l-euro li huma eligibbli ghal sejhiet ghall-offerti mghaggla u operazzjonijiet bilaterali sabiex jassiguraw access ugwali.

Tjechisch

Pokud by dvoustranné operace měla vykonávat ECB, bude v takovémto případě výběr protistran proveden ECB na základě rotačního systému z těch protistran v eurozóně, které jsou způsobilé pro rychlá nabídková řízení a dvoustranné operace, aby byl zajištěn rovný přístup.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

F' sejhiet ghall-offerti mghaggla u operazzjonijiet bilaterali l-banek centrali nazzjonali jittrattaw esklussivament mal-kontropartijiet li huma inklużi fis-sett rispettiv taghhom ta » tibdiliet żghar tal-kontropartijiet.

Tjechisch

V případě rychlých nabídkových řízení a dvoustranných operací jednají centrální banky výhradně s protistranami, které jsou součástí jejich souboru protistran pro operace jemného doladění.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

L-ghan tal-eurosistema huwa li l-operazzjonijiet f' suq miftuh ibbażati fuq offerti mghaggla u proceduri bilaterali jigu riżolti fil-jum tan-negozju.

Tjechisch

Eurosystém se snaží vypořádávat operace na volném trhu, které jsou založeny na rychlých nabídkových řízeních a dvoustranných postupech, v den obchodu.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

( b) S e j h i e t g h a l l- o f f e r t i m g h a g g l a Sejhiet ghall-offerti mghaggla normalment huma esegwiti fi żmien siegha mit-thabbir tas-sejha ghallofferti, bic-certifikazzjoni ssehh immedjetament wara t-thabbir tar-riżultat ghall-allokazzjoni.

Tjechisch

b) R y c h l á n a b í d k o v á ř í z e n í Rychlá nabídková řízení zpravidla probíhají do jedné hodiny od vyhlášení nabídkového řízení, přičemž potvrzení se uskuteční okamžitě po vyhlášení výsledku přidělení.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

il-maturità tad-depożiti mhix standardizzata ; il-gbir tad-depożiti huwa normalment esegwit permezz ta » sejhiet ghall-offerti mghaggla , ghalkemm il-possibilità li jintużaw proceduri bilaterali mhix eskluża ( ara Kapitolu 5 ) ;

Tjechisch

c ) Úr okové podmínky Úroková sazba , která se vztahuje na vklady , je jednoduchou úrokovou sazbou stanovenou na základě metody počítání dní „skutečný počet / 360 » . Úroky jsou vypláceny při splatnosti vkladů .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

2.4 . Kontropartijiet eligibbli Kriterji generali ghall-eligibilità Selezzjoni ta » kontropartijiet ghal sejhiet ghall-offerti mghaggla u operazzjonijiet bilaterali Sanzjonijiet f' każ ta » nuqqas ta » konformità ma » l-obbligazzjonijiet tal-kontroparti Sospensjoni jew esklużjoni ghal ragunijiet ta » prudenza 351 351 351 352 352

Tjechisch

2.1 2.2 2.3 2.4 Způsobilé protistrany Obecná kritéria způsobilosti Výběr protistran pro rychlá nabídková řízení a dvoustranné operace Sankce v případě nedodržování závazků protistranami Dočasné nebo úplné vyloučení z důvodu obezřetnosti 351 351 351 352 352

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK