Vraag Google

Je was op zoek naar: bayerisches (Nederlands - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Fins

Info

Nederlands

Bayerisches Verwaltungsgericht München (Duitsland)

Fins

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Benaming: Bayerisches Förderprogramm "Angewandte Forschung"

Fins

Nimike: Bayerisches Förderprogramm "Angewandte Forschung"

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Zie: „Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18/1994”, blz. 2.

Fins

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18 / 1994, s. 602.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent -Naam: Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung -

Fins

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite -Nimi. Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 30
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Naam en adres van de steunverlenende overheid: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, 80538 München

Fins

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, 80538 München

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Rechtsgrond: Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHo); — Bayerisches Förderprogramm "Angewandte Forschung" — Programmbeschreibung

Fins

Oikeusperusta: Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHo); — Bayerisches Förderprogramm "Angewandte Forschung" — Programmbeschreibung

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerisches Verwaltungsgericht München (Duitsland) op 20 juni 2006 — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

Fins

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerisches Verwaltungsgericht München (Saksa) on esittänyt 20.6.2006 — Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Prejudiciële verwijzing van van het Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg — Uitlegging van richtlijn 91/173¡EEG van de Raad van 21 maart 1991 houdende negende wijziging van richtlijn 761769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen enpreparaten (PBL 85, blz. 34) — Pentachloorphenol - Strengere nationale

Fins

Ennakkoratkaisupyyntö — Bayrisches Verwaltungsgericht Regensburg — Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran 21 päivänä maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 911173/ETY (EYVL L 85, s.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Prejudiciële verwijzing van van het Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg—Uitlegging van richtlijn 91/173/EEG van de Raad van 21 maart 1991 houdende negende wijziging van richtlijn 767769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten —

Fins

Ennakkoratkaisu — Hoge Raad der Nederlanden — EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(2) Na de kennisgeving van de aanvraag door de Duitse autoriteiten om de benaming%quot%Bayerisches Bier%quot% als beschermde geografische aanduiding te registreren, hebben de Nederlandse en de Deense autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van het bestaan van biermerken die deze benaming bevatten.

Fins

(2) Saksan viranomaisten ilmoitettua hakemuksesta, joka koskee nimityksen "Bayerisches Bier" rekisteröintiä suojattuna maantieteellisenä merkintänä, Alankomaiden ja Tanskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle oluesta käytettyjen tavaramerkkien olemassaolosta, mainittu nimitys mukaan luettuna.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

(3) Uit de verstrekte informatie blijkt het bestaan van het merk%quot%Bavaria%quot% alsmede de geldigheid van dit merk. Verder is geoordeeld dat, gelet op de feiten en de beschikbare informatie, de registratie van de benaming%quot%Bayerisches Bier%quot% niet van dien aard is dat de consument wordt misleid ten aanzien van de werkelijke identiteit van het product. Derhalve is bij de geografische aanduiding%quot%Bayerisches Bier%quot% en het merk%quot%Bavaria%quot% geen sprake van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde situatie.

Fins

(3) Toimitettujen tietojen perusteella voidaan todeta "Bavaria" -tavaramerkin olemassaolo sekä sen asianmukaisuus. Saatavilla olevien tietojen nojalla katsottiin lisäksi, että nimityksen "Bayerisches Bier" rekisteröinti ei ole omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa. Näin ollen maantieteellinen merkintä "Bayerisches Bier" ja tavaramerkki "Bavaria" eivät ole asetuksen (ETY) N:o 2081/92 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

(4) Sommige merken, zoals het Nederlandse merk%quot%Bavaria%quot% en het Deense merk%quot%Høker Bajer%quot%, kunnen, ondanks de registratie van de geografische aanduiding%quot%Bayerisches Bier%quot% verder worden gebruikt, mits zij voldoen aan het bepaalde in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

Fins

(4) Tiettyjä tavaramerkkejä kuten alankomaalaista "Bavaria" -tavaramerkkiä ja tanskalaista "Høker Bajer" -tavaramerkkiä voidaan käyttää edelleen huolimatta maantieteellisen merkinnän "Bayerisches Bier" rekisteröinnistä, edellyttäen että ne täyttävät asetuksen 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

(5) Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 moet, om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, in welk geval deze naam niet zou kunnen worden geregistreerd, rekening worden gehouden met de situatie in de gehele Gemeenschap. In dit geval bestaan er weliswaar aanwijzingen dat de termen%quot%bajersk%quot% en%quot%bajer%quot%, vertalingen in het Deens van de term%quot%Bayerisches%quot%, langzamerhand een synoniem voor de term%quot%bier%quot% en derhalve een soortnaam aan het worden is, maar er is niet aangetoond dat de term%quot%Bayerisches%quot% of de vertaling ervan in alle talen van de Gemeenschap een soortnaam is.

Fins

(5) Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 3 artiklan mukaan nimityksen rekisteröinnin estävä yleisnimen luonne on arvioitava ottaen huomioon koko yhteisön tilanne. Vaikka kyseessä olevassa tapauksessa on osoituksia siitä, että ilmaisuista "bajersk" ja "bajer", jotka ovat tanskankielisiä käännöksiä nimitykselle "Bayerisches", on tulossa ilmaisun "olut" rinnakkaisilmaisu eli siis yleisnimi, nimityksellä "Bayerisches" tai sen käännöksillä ei ole osoitettu olevan yleisnimen luonnetta muissa kielissä ja muissa jäsenvaltioissa.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

7.Börse München(Amtlicher Markt, Geregelter Markt) -7.Bayerische Börse AG -7.Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München -

Fins

7.Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) -7.Bayerische Börse AG -7.Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Uitlegging van artikelen 1, lid 2, en 8, leden 2 en 4, van richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB L 237, blz. 1) — Weigering om geldigheid van door andere lidstaat na verstrijken van verbodstermijn afgegeven rijbewijs te erkennen of om het in te wisselen, ten aanzien van persoon wiens nationaal rijbewijs wegens gebruik van verdovende middelen was ingetrokken — Verplichting om rijbekwaamheidsonderzoeken te ondergaan

Fins

Ennakkoratkaisupyyntö — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY (EYVL L 237, s. 1) 1 artiklan 2 kohdan sekä 8 artiklan 2 ja 4 kohdan tulkinta — Sellaisen ajokortin tunnustamatta tai vaihtamatta jättäminen, jonka toinen jäsenvaltio on sulkuajan jälkeen myöntänyt huumeiden käytön vuoksi peruutetun kansallisen ajokortin haltijalle — Velvollisuus alistua soveltuvuuden tutkintaan

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK