Vraag Google

Je was op zoek naar: werkgelegenheidspeil (Nederlands - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Fins

Info

Nederlands

In het algemeen heeft de Unie beter gepresteerd met betrekking tot het werkgelegenheidspeil.

Fins

Kaiken kaikkiaan unioni on parantanut saavutuksiaan työllisyysasteen suhteen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het grotendeels onveranderde totale werkgelegenheidspeil in de loop van 2003 verhult tegengestelde ontwikkelingen in de industrie en dediensten.

Fins

EKP Vuosikertomus 2003

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Zij vormen een essentiële voorwaarde voor duurzame, niet-inflatoire groei en een hoog werkgelegenheidspeil.

Fins

Se on oleellinen edellytys kestä välle kasvulle, joka ei perustu inflaatioon, ja kor kealle työllisyysasteelle.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De doelstelling van het bereiken van een hoog werkgelegenheidspeil is vervangen door het plan om volledige werkgelegenheid te verwezenlijken.

Fins

Perusoikeuskirjan sisällyttäminen tuo oman lisänsä eurooppalaisten ihmisoikeuksien joukkoon.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

Het grotendeels onveranderde totale werkgelegenheidspeil in de loop van 2003 verhult tegengestelde ontwikkelingen in de industrie en de diensten.

Fins

Sekä euroalueen sisälle että sen ulkopuolelle suuntautuva vienti näyttävät vaikuttaneen ilman rakentamista lasketun teollisuustuotannon kasvun piristymiseen vuoden 2003 jälkipuoliskolla( ks.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Nederlands

Ik betreur dus het gebrek aan ambities op het gebied van concurrentievermogen, herovering van markten en verbetering van het werkgelegenheidspeil.

Fins

Mielestämme mietintö sisältää sekä myönteisiä että kielteisiä seikkoja.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Ik betreur dus het gebrek aan ambities op het gebied van concurrentievermogen, herovering van markten en verbetering van het werkgelegenheidspeil.

Fins

Pidän valitettavana sitä kunnianhimon puutetta, joka kilpailukyvyn, markkinoiden uudelleenvaltaamisen ja työllisyyden tason parantamisessa vallitsee.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

Gezien het globaal stabiele werkgelegenheidspeil , wees de stijging van het aantal werklozen op een gestage groei van de beroepsbevolking .

Fins

Alle 25-vuotiaiden ja 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien työttömyysasteen ero kasvoi kuitenkin edelleen hieman .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Doelstellingen daarbij zijn de werkloosheid aanzienlijk te verminderen, het werkgelegenheidspeil op te trekken en de arbeid en arbeidsplaatsen in Europa te moderniseren.

Fins

Tavoitteena on vähentää merkittävästi työttömyyttä, kohottaa työn tasoa, kehittää inhimillisiä voimavaroja sekä nykyaikaistaa työpaikkoja Euroopassa.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het Deense model toont aan dat economische groei, een hoog werkgelegenheidspeil en gezonde overheidsfinanciën op een sociaal evenwichtige wijze kunnen worden verwezenlijkt.

Fins

Tanskan versio joustoturvasta on esimerkki siitä, miten talouskasvu, korkea työllisyys ja terve julkistalous voidaan saavuttaa sosiaalisesti tasapainoisella tavalla.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Over het algemeen droeg dus de groei van de deeltijdarbeid in zeer sterke mate bij aan handhaving van het werkgelegenheidspeil in de Unie na 1990, of in een aantal

Fins

Yleisesti ottaen osa­aikaisten työ­paikkojen määrän kasvu olikin suurena syynä siihen, että työlli­syys säilyi unionissa entisellä ta­sollaan vuoden 1990 jälkeen tai useissa tapauksissa ei huonontu­nut enemmän kuin tosiasiallisesti tapahtui.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Raad be nadrukt het belang van het behoud van een passend werkgelegenheidspeil in plattelandsgebieden en verzoekt de Commissie rekening te houden met de specifieke kenmerken van de primaire sector bij de

Fins

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 saattaminen ajan tasalle kansallisen lainsäädännön muutosten huomioonottamiseksi, oikeudellisen tilanteen selventäminen asetusten eräiden artiklojen osalta sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön huomioon ottaminen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Wij kunnen de strategie van Lissabon echter alleen met succes ten uitvoer leggen als we het werkgelegenheidspeil en de mobiliteit van de beroepsbevolking aanzienlijk weten te verhogen.

Fins

Jos haluamme tämän laajentumisen antavan todellista aihetta juhlaan lähivuosina, meidän on mielestäni vastattava unionin kansalaisten odotuksiin.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

In de meeste gevallen zijn de negatieve gevolgen van dergelijke maatregelen volgens de Commissie groter dan de eventuele voordelen op korte termijn in de vorm van tijdelijke hand having van het werkgelegenheidspeil.

Fins

Komissio katsoo, että useimmissa tapauksissa tällaisen tuen haitat ovat suuremmat kuin mahdolliset lyhyen aikavälin edut.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De door de Commissie voorgestelde globale richtsnoeren, met als eerste doel te zorgen voor een hoog werkgelegenheidspeil, stoelen op een strategie die uit drie delen bestaat:

Fins

Neuvosto kannustaa Belgian viran omaisia jatkamaan välttämättömien rakenneuudistusten käynnistämistä ja toteuttamista, jotta työvoima-ja hyödykemarkkinoiden toiminta sekä julkisten varojen käyttö paranisivat.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het feit dat onlangs in het Verdrag van Amsterdam een hoofdstuk is opgenomen over de werkgelegenheid is een belangrijke mijlpaal voor de vaststelling van een gecoördineerde strategie tussen de lidstaten die erop gericht moet zijn een hoog werkgelegenheidspeil te bereiken.

Fins

Sisällyttämällä Amsterdamin sopimukseen äskettäin työllisyyttä koskeva luku luotiin puitteet jäsenvaltioiden väliselle koordinoidulle strategialle korkean työllisyystason saavuttamiseksi.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

Daarom moet erop worden toegezien dat in de programmeringsperiode 2014-2020 de middelen die bestemd zijn voor de verbetering van beroepsbekwaamheden en de verhoging van het werkgelegenheidspeil volstaan om voldoende omvangrijke acties te ondernemen.

Fins

Siksi on tarpeen varmistaa, että ohjelmakaudella 2014–2020 ammattitaidon parantamiseen ja työllisyystason nostamiseen tarkoitetut varat mahdollistavat riittävän laajat toimet.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De doelstelling op lange termijn van de Europese Unie moet erin bestaan geleidelijk tot een werkgelegenheidspeil van meer dan 70 % te komen, dat vergelijkbaar is met dat van onze belangrijkste handelspartners.

Fins

Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteen on oltava 70 %:n työllisyysasteen saavuttaminen. Se vastaa tärkeimpien kauppakumppaniemme työllisyysastetta.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het toont immers de belangstelling aan van de Europese Commissie en het Europees Parlement voor de kleine en middelgrote ondernemingen, die van door slaggevend belang zijn voor de goede werking van de Europese economie en het werkgelegenheidspeil.

Fins

Miten voidaan menetellä niin kummallisesti, että pienyrityksiltä useissa maissa vaaditaan miltei samaa byrokratiaa ja velvollisuuksia kuin suurilta, esimerkiksi työnantajamaksut, kirjanpito, arvon lisäverot, tilitykset, tilintarkastukset, pakolliset vakuutukset jne.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Naast een toetsing aan het mededingingsrecht, moeten we bij een fusiebeslissing ook andere criteria toepassen. In de eerste plaats moeten ondernemingen zich ertoe verplichten het bestaande werkgelegenheidspeil te handhaven of te verhogen.

Fins

Kilpailulainsäädäntöön perustuvan arvioinnin lisäksi me tarvitsemme esimerkiksi muita kriteereitä fuusiopäätöksissä: ensinnäkin yritysten on sitouduttava sitovasti työllisyystason säilyttämiseen tai nostamiseen.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK