Vraag Google

Je was op zoek naar: recreatieruimte (Nederlands - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Frans

Info

Nederlands

recreatieruimte

Frans

salle de loisirs

Laatste Update: 2017-01-03
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Ciboulette

Nederlands

recreatieruimte

Frans

espace récréatif

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

recreatieruimte

Frans

espace d'agrément

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.

Frans

Le directeur de l'école veut fermer la cantine et créer une nouvelle salle récréative pour les élèves.

Laatste Update: 2014-02-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Zonder nu te willen zeggen dat het project voorziet in een primordiale behoefte van het geheel van de bevolking, is het nu algemeen bekend dat de kwaliteit van de volksgezondheid gepaard gaat met de regelmatige beoefening van sportactiviteiten en dat het feit dat een wijdse recreatieruimte vrijgemaakt wordt voor sport in dat verband bijdraagt in het vervullen van een gezamenlijke behoefte.

Frans

Sans aller jusqu'à affirmer que le projet répond à un besoin primordial de l'ensemble de la population, il est désormais reconnu que la qualité de la santé publique passe notamment par une pratique régulière d'activités sportives et que, dans ce contexte, le fait de consacrer un vaste site de loisirs à des sports contribue à répondre à un besoin collectif.

Laatste Update: 2012-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Zonder nu te willen zeggen dat het project voorziet in een primordiale behoefte van het geheel van de bevolking, is het nu algemeen bekend dat de kwaliteit van de volksgezondheid gepaard gaat met de regelmatige beoefening van sportactiviteiten en dat het feit dat een wijdse recreatieruimte vrijgemaakt wordt voor sport in dat verband bijdraagt in het vervullen van een gezamenlijke behoefte.

Frans

Sans aller jusqu'à affirmer que le projet répond à un besoin primordial de l'ensemble de la population, il est désormais reconnu que la qualité de la santé publique passe notamment par une pratique régulière d'activités sportives et que, dans ce contexte, le fait de consacrer un vaste site de loisirs à des sports contribue à répondre à un besoin collectif.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

een goede toegankelijkheid van diensten, recreatieruimten, werkgelegenheid en onderwijs voor alle burgers (met name voor de kansarmen);

Frans

des conditions satisfaisantes d'accès aux services, aux espaces récréatifs, à l'emploi et à l'instruction à tous les citoyens, et notamment aux couches les plus défavorisées;

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

in elke gang en recreatieruimte in de accommodatie voor de bemanning en in elke werkruimte waar zich gewoonlijk bemanningsleden bevinden, een draagbare, van een oplaadbare accumulatorbatterij voorziene handlamp aanwezig zijn, tenzij aanvullende noodverlichting is aangebracht als bepaald in punt .1.

Frans

une lampe portative alimentée par une batterie rechargeable doit être prévue dans toutes les coursives des locaux de l'équipage, les espaces récréatifs et les locaux de travail qui sont normalement occupés, à moins qu'un éclairage de secours supplémentaire tel que prescrit au point 1 soit prévu.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Onder "culturele of sociale instellingen" wordt verstaan ontmoetingscentra, clubs en recreatieruimten voor zeelieden die door officiële instanties of door godsdienstige of andere instellingen zonder winstoogmerk worden beheerd, alsmede plaatsen voor de eredienst waar regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden.

Frans

On entend par «établissements à caractère culturel ou social» les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que les lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

118 werkplaatsopslag (gereedschapsopslag), de gereedschapswerkplaats en de recreatieruimte. Speciaal de recreatieruimte die zich direkt naast de werkplaats bevindt, wordt door alle betrokken personen ondervonden als een belangrijke verbetering in de arbeidsomstandigheden.

Frans

Ceci libère le contremaître principal de toutes fonctions d'organisation, lui permettant de se consacrer exclusivement à la commande et au conseil.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Aan de inrichting van de ruimten op een mijnbouwinstallatie, zoals was- en kleedgelegenheden, slaapverblijven, eet- en recreatieruimten en de keukens zijn in verband met de gezondheid en hygiëne eisen gesteld.

Frans

Certains critères de salubrité ont été imposés en ce qui concerne l'aménagement des locaux d'une plateforme tels que les salles d'eau, les vestiaires, les dortoirs, les réfectoires, les salles de loisirs et les cuisines.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Bijzonder innovatief en ook een behoorlijk groot project in de context van Leader+ was voorts de bouw van een recreatieruimte, aangepast aan de behoeften van invaliden, alsmede de bouw van een woonplek volgens de hoogste normen qua toegankelijkheid voor gehandicapten en energierendement.

Frans

Un espace récréatif adapté aux besoins des personnes handicapées, ainsi qu’une résidence construite dans le respect des normes les plus strictes d’accessibilité et d’efficacité énergétique, constitue en soi un élément totalement innovant et représente un projet de taille dans le cadre de Leader+.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Bouw. beheer en onderhoud van kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen, kunstacademies. vakscholen, sportscholen, sportv oorzieningen. culturele centra, gemeenschapscentra, recreatieruimten en centra voor jongeren

Frans

En plus de leurs responsabilités normales, ces municipalités sont chargées d'exercer les tâches déléguées pour les emites environnantes de moindre taille, qui n'auraient pas la capacité de s'en acquitter par leurs propres moyens.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Iedere stedeling verlangt meer ruimte voor zijn eigen woning en zijn tuin; hij wil meer ruimte voor het particuliere auto verkeer, parkeerruimte dicht bij huis en dicht bij het werk of het winkelcentrum waar hij zijn inkopen doet, dicht bij het stadion, de sportfaciliteiten of de schouwburgen die hij min of meer regelmatig bezoekt, en daarnaast verlangt hij ook meer recreatieruimte. In het algemeen kan worden gesteld dat de verschillende sociale groepen steeds specifiekere en krachtigere eisen stellen ten aanzien van de open ruimten, de om vang en de ligging daarvan binnen de compacte stedelijke structuur.

Frans

Chaque citoyen réclame plus d'espace pour son habitation, son jardin ou son potager, pour circuler avec sa voiture, pour pouvoir la garer à proximité de son logement, de son lieu de travail, du centre commercial où il fait ses achats ou du stade, du hall de sport ou de la salle de spectacle qu'il fréquente plus ou moins régulièrement et pour ses loisirs; en règle générale, tous les groupes sociaux formulent des revendications toujours plus précises et pressantes quant à la présence et à l'étendue des espaces verts dans le tissu urbain même le plus dense.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

onderhoud, toezicht en bewaking van parken, pleinen, monumenten, recreatieruimten en kinderspeelplaatsen, groengebieden en oevers van waterlopen;

Frans

entretien, surveillance et gardiennage de parcs, places, monuments, aires de loisirs et de jeux, espaces verts et berges de cours d'eau;

Laatste Update: 2012-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

deze groene ruimten verdienen om te worden opgenomen in die categorie omwille van hun kwaliteiten als groene verbindings- en recreatieruimten,

Frans

ces espaces verts méritent d'être repris dans cette classe pour leurs qualités d'espaces verts de liaison et de récréation,

Laatste Update: 2012-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

1° de inventaris van de afgedankte bedrijfsruimten, van de in verval geraakte recreatieruimten en de vrijliggende gronden die als te bebouwen gebied opgenomen zijn in het gewestplan, met als bijlage een kaart opgesteld op grond van een kadastraal plan op schaal 1/10 000 dat het gehele grondgebied van de gemeente beslaat en waarin de oppervlakte opgenomen wordt van de afgedankte bedrijfsruimten, van de in verval geraakte recreatieruimten en de vrijliggende gronden die als te bebouwen gebied opgenomen zijn;

Frans

1° l'inventaire des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des disponibilités foncières inscrites en zone urbanisable au plan de secteur, accompagné d'une carte établie sur fond de plan cadastral à l'échelle du 1/10 000 couvrant la totalité du territoire communal et reprenant le périmètre des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des terrains disponibles inscrits en zone urbanisable;

Laatste Update: 2012-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

Overwegende dat de aanwezigheid van het Fontainaspark als verbindend element in een wijk met grote woondichtheid, waar de aanwezigheid van groene en recreatieruimten bijdraagt tot een merkbare verbetering van de leefkwaliteit, bevestigd dient te worden;

Frans

Considérant qu'il convient de confirmer la présence du parc Fontainas comme élément fédérateur dans un quartier à forte densité résidentielle, où la présence d'espaces verts et récréatifs contribue à améliorer sensiblement la qualité de vie;

Laatste Update: 2012-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

.2 in elke gang en recreatieruimte in de accommodatie voor de bemanning en in elke werkruimte waar zich gewoonlijk bemanningsleden bevinden, een draagbare, van een oplaadbare accumulatorbatterij voorziene handlamp aanwezig zijn, tenzij aanvullende noodverlichting is aangebracht als bepaald in punt .1.

Frans

.2 une lampe portative alimentée par une batterie rechargeable doit être prévue dans toutes les coursives des locaux de l'équipage, les espaces récréatifs et les locaux de travail qui sont normalement occupés, à moins qu'un éclairage de secours supplémentaire tel que prescrit au point .1 soit prévu.

Laatste Update: 2012-04-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

1o de inventaris van de afgedankte bedrijfsruimten, van de in verval geraakte recreatieruimten en de vrijliggende gronden die als te bebouwen gebied opgenomen zijn in het gewestplan, met als bijlage een kaart opgesteld op grond van een kadastraal plan op schaal 1/10 000 dat het gehele grondgebied van de gemeente beslaat en waarin de oppervlakte opgenomen wordt van de afgedankte bedrijfsruimten, van de in verval geraakte recreatieruimten en de vrijliggende gronden die als te bebouwen gebied opgenomen zijn;

Frans

1o l'inventaire des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des disponibilités foncières inscrites en zone urbanisable au plan de secteur, accompagné d'une carte établie sur fond de plan cadastral à l'échelle du 1/10.000 couvrant la totalité du territoire communal et reprenant le périmètre des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des terrains disponibles inscrits en zone urbanisable;

Laatste Update: 2012-04-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK