Je was op zoek naar: twistpunt (Nederlands - Grieks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Grieks

Info

Nederlands

dat zou dan al een twistpunt minder zijn.

Grieks

Έτσι μειώνονται κατά ένα τα επίμαχα σημεία.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

dit is zeker in schotland nog altijd een echt twistpunt.

Grieks

Βεβαίως στη Σκωτία αυτό αποτέλεσε το μήλο της έριδος.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

politiek gezien is dit vast en zeker het grootste twistpunt.

Grieks

Το παραπάνω αποτελεί ένα πολιτικό θέμα το οποίο προκαλεί μεγάλες αντιδικίες.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het twistpunt is alleen vaak: welke zijn de slechte arealen?

Grieks

tο θέμα όμως που τίθεται συχνά είναι ποιες εκτάσεις είναι οι χειρότερες;

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

een ander twistpunt is het gebruik van wildklemmen en de invoer van pels.

Grieks

Αλλο μήλο της έριδος είναι το ζήτημα των παγίδων με δαγκάνες και η εισαγωγή γουναρικών.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

welke maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn om dit doel te bereiken blijft echter een twistpunt.

Grieks

Το ποιες προετοιμασίες είναι απαραίτητες και ανάλογες προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αμφισβητείται.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het voornaamste twistpunt tussen het parlement en de raad houdt verband met het bevoegdheidsterrein van die toekomstige toezichthoudende autoriteit.

Grieks

Το μήλον της έριδος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αφορά κυρίως το πεδίο των αρμοδιοτήτων της μελλοντικής αυτής εποπτεύουσας αρχής.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het betreft hier namelijk een zeer groot twistpunt, niet in de laatste plaats binnen de gezamenlijke vrouwenbeweging van de eu.

Grieks

Διότι αυτό αποτελεί μια διαμάχη μεγίστου μεγέθους, πέραν των άλλων στο σύνολο του γυναικείου κινήματος ολόκληρης της ΕΕ.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

hoe uitgebreid volgens deze richtlijn het toepassingsgebied voor toezicht op de groep dient te zijn, vormt het belangrijkste twistpunt.

Grieks

Κύριο σημείο της διένεξης παραμένει η έκταση του πεδίου εφαρμογής της εποπτείας ομίλων που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het grote twistpunt bij de behandeling van de richtlijn was of dit elektronische geld en de uitgifte daarvan beperkt moet blijven tot banken of niet.

Grieks

Το πλέον επίμαχο ζήτημα κατά την επεξεργασία της οδηγίας ήταν αν αυτό το ηλεκτρονικό χρήμα καθώς και η έκδοσή του θα περιοριστεί ή όχι στις τράπεζες.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het belangrijkste twistpunt in verband met socrates is sedert 1994, toen ik mij met deze aangelegenheid ging bezighouden, nog altijd de financiering.

Grieks

Το κύριο σημείο διαμάχης που θα έχουμε ακόμα μπροστά μας σχετικά με το πρόγραμμα Σωκράτης, και που υπάρχει από το 1994, τη χρονιά που ανέλαβα αυτή την εργασία, είναι φυσικά όπως πάντα το ζήτημα της χρηματοδότησης.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

dit is al vele jaren een twistpunt tussen een aantal lgo en de gemeenschap. op dit terrein zijn ondanks ons advies helaas enorme verwachtingen gewekt.

Grieks

Για πάρα πολλά χρόνια, αποτελούσε το μήλο της έριδας μεταξύ ορισμένων ΥΧΕ και της Κοινότητας, Δυστυχώς, γεννήθηκαν υπερβολικές προσδοκίες σ' αυτόν τον τομέα, παρά τις συμβουλές μας.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

de bondsregering heeft mij laten weten dat er misschien een compromisoplossing op tafel komt voor dit twistpunt met de toevoeging van een bijlage iii inzake de vereisten waaraan technische apparatuur voor certificatie moet voldoen.

Grieks

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με πληροφόρησε πως θα μπορούσε να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση για αυτή τη διαμάχη μέσω της προσθήκης ενός παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο θα ασχοληθεί με τις απαιτήσεις για τα τεχνικά μηχανήματα για την πιστοποίηση.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het is geen geheim dat artikel 9, en het recht van bestuursorganen om defensief te handelen zonder toestemming van de aandeelhouders, in de bemiddeling het twistpunt was.

Grieks

Είναι κοινό μυστικό ότι το άρθρο 9 και το δικαίωμα των διοικητικών συμβουλίων να λαμβάνουν αμυντικά μέτρα χωρίς την έγκριση των μετόχων, αποτέλεσε το μήλον της έριδος στη συνδιαλλαγή.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

wat hebben wij voorgesteld en wat is eigenlijk het twistpunt? ik wil nu niet ingaan op de vraag welk product meer cultuur vertegenwoordigt, hoewel hier veel over te zeggen valt.

Grieks

Ποιά ήταν η δική μας πρόταση και ποιό είναι εδώ το μήλο της έριδος; Δεν θέλω να ασχοληθώ εδώ με το ερώτημα ποιό προϊόν αντιπροσωπεύει περισσότερο τον πολιτισμό, μολονότι θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά για το συγκεκριμένο θέμα.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

de heer ferrero werd gearresteerd uit hoofde van een wetgeving die al veel langer in de amerikaanse wet bestaat dan de helms-burtonwet en die geen twistpunt uitmaakt tussen de europese unie en de verenigde staten.

Grieks

Η συγκεκριμένη περίπτωση της συλλήψεως του κ. Φερέρρο έγινε σύμφωνα με νομοθεσία η οποία προϋπήρχε του νόμου Χελμς-Μπάρτον στο αμερικανικό δίκαιο και η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

de afgelopen jaren hebben wij, ook tijdens de spaanse democratische fase, verschillende situaties gekend waarbij de visserij altijd een twistpunt tussen de partijen was in het kader van de afbakening van onze territoriale wateren ten aanzien van de afrikaanse buurlanden.

Grieks

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία, βιώσαμε διάφορες καταστάσεις όπου η αλιεία εμφανιζόταν πάντα ως ένα εκκρεμές ζήτημα ανάμεσα στις πλευρές λόγω των διαφορών που ανέκυπταν τη στιγμή της οριοθέτησης των χωρικών μας υδάτων σε σχέση με τα χωρικά ύδατα γειτονικών αφρικανικών λαών.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

het grote twistpunt in de parlementaire commissie en het parlement is echter de vraag hoe groot dit monopolieterrein moet zijn om een weloverwogen, universele postdiensten mogelijk te maken. wij moeten stapsgewijze te werk gaan, en mijns inziens vormen het compromis over brieven tot 150 gram en de overige criteria goede volgende stappen.

Grieks

Η εντονότερη διαφωνία στην επιτροπή και εδώ στο Σώμα είναι: Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η περιοχή που πρόκειται να αποκλείσουμε από τον ανταγωνισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε δυνατή μια λογική καθολική ταχυδρομική υπηρεσία; Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός για τις επιστολές των 150 γραμμαρίων, στον οποίο καταλήξαμε, και τα περαιτέρω κριτήρια ενδείκνυνται ως επόμενα βήματα.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

naar het oordeel van de commissie zijn zowel emissieheffingen als emissiehandel met het huidige internationale wetgevingskader voor de luchtvaart verenigbaar. het concept van emissieheffingen op internationaal niveau vormt evenwel een twistpunt en de mate waarin dergelijke heffingen door de staten aan buitenlandse luchtvaartmaatschappijen kunnen worden opgelegd was het heetste hangijzer op de 35ste vergadering van de icao in oktober 2004. daarentegen zijn het concept van vrijwillige emissiehandel en het idee om de emissies van de internationale luchtvaart in de bestaande emissiehandelssystemen van de staten te integreren expliciet door de icao onderschreven. deze aanpak spoort goed met het klimaatbeleid van de eu aangezien geïntegreerde handel in emissierechten ook een basisconcept is van het protocol van kyoto en een essentieel onderdeel vormt van de toekomstige klimaatveranderingsstrategie van de eu.7. specifieke conceptuele problemen in verband met verhandelbare emissierechten

Grieks

Ενώ η έρευνα είναι σε θέση να αυξήσει τις μελλοντικές δυνατότητες, σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση, η αποδοτικότερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας εμπεριέχει σημαντικές δυνατότητες. Λόγου χάριν, η κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί με τη μείωση του χρόνου αναμονής σε σειρά πριν από την απογείωση, με τη χρήση καταλληλότερων τροχιών πτήσεως και με τον περιορισμό του βαθμού στον οποίο τα αεροσκάφη υποχρεούνται να πετούν σε τροχιά αναμονής, προτού προσγειωθούν σε κορεσμένους αερολιμένες. Οι πρωτοβουλίες Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και sesame[4] (Σχέδιο Έρευνας και Επιδείξεων για την Ενέργεια) δρομολόγησαν τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την αποκόμιση των εν λόγω οφελών. Τώρα, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η ταχεία εφαρμογή.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

-optie (a) zou kunnen leiden tot de aanmerking van een groter aantal infrastructuurinrichtingen als eci;-optie (b) zou kunnen betekenen dat, ingeval infrastructuur voor slechts twee lidstaten van belang is, de gemeenschap geen enkele rol zou spelen, zelfs indien het beschermingsniveau door één van deze beide lidstaten ontoereikend wordt geacht en de andere lidstaat weigert maatregelen te nemen. optie (b) zou ook kunnen leiden tot een groot aantal bilaterale overeenkomsten of juist twistpunten tussen lidstaten. het bedrijfsleven, dat vaak op pan-europees niveau actief is, zou zich geconfronteerd kunnen zien met een lappendeken van uiteenlopende overeenkomsten, die bijkomende kosten ten gevolge zouden kunnen hebben.

Grieks

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ και στο πλαίσιο επιχειρήσεων, επαγγελματικών κλάδων, οργάνων με εδαφική δικαιοδοσία και αρχών των κρατών μελών, και ιδίως εκείνων που οφείλονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κάτοχοι/διαχειριστές ΥΖΣ θα εργασθούν από κοινού για τον προσδιορισμό των αλληλεξαρτήσεων και θα εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την κατά το δυνατόν μείωση των κινδύνων.Ερώτημα

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK