Vraag Google

Je was op zoek naar: postbestellingen (Nederlands - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Pools

Info

Nederlands

Eindigt een termijn op een dag waarop de postbestelling in de lidstaat waar het Bureau gevestigd is algemeen onderbroken is of, indien en voorzover de voorzitter van het Bureau toestemming heeft verleend voor het verzenden van mededelingen door middel van elektronische middelen overeenkomstig regel 82, waarop de verbinding van het Bureau met deze elektronische communicatiemiddelen onderbroken is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na deze onderbreking waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden.

Pools

Jeżeli termin upływa w dniu, w którym ma miejsce powszechna przerwa w doręczaniu poczty w Państwie Członkowskim, w którym mieści się Urząd, lub jeśli Prezes Urzędu zezwolił na zawiadomienia drogą elektroniczną zgodnie z zasadą 82 i w zakresie w jakim na to zezwolił, w dniu kiedy ma miejsce rzeczywiste zakłócenie dostępu Urzędu do tych elektronicznych środków, termin jest przedłużony do pierwszego dnia następującego po końcu tego okresu zakłócenia, w którym Urząd jest otwarty, przyjmuje pocztę i w którym dostarczane są zwykłe listy.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Eindigt een termijn op een dag waarop de postbestelling in een Lid-Staat of tussen een Lid-Staat en het Bureau algemeen is onderbroken of dientengevolge is gestoord, dan wordt voor de partijen die hun woonplats of zetel in die Staat hebben of die vertegenwoordigers hebben aangewezen die in die Staat hun kantoor hebben, de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na deze periode van onderbreking of storing.

Pools

Jeżeli termin upływa w dniu, w którym ma miejsce powszechna przerwa w doręczaniu poczty w Państwie Członkowskim lub między Państwem Członkowskim i Urzędem lub w dniu kiedy ma miejsce zakłócenie wynikające z tej przerwy, termin przedłuża się do pierwszego dnia następującego po końcu tego okresu przerwy lub zakłócenia dla stron, które mają swoje miejsce zamieszkania lub swoją siedzibę statutową w tym Państwie Członkowskim, lub którzy wyznaczyli pełnomocników mających swoje miejsce prowadzenia działalności w tym Państwie Członkowskim.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Indien een termijn verstrijkt op een dag waarop het Bureau niet geopend is voor inontvangstneming van stukken of op een dag waarop, om andere dan de in lid 2 genoemde redenen, op de plaats waar het Bureau gevestigd is, geen normale postbestellingen plaatsvinden, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden.

Pools

Jeżeli termin upływa w dniu, w którym Urząd nie przyjmuje dokumentów lub w dniu, w którym zwykłe listy nie są dostarczane w miejscowości, w której Urząd ma swoją siedzibę, z przyczyn innych niż określone w ust. 2, termin przedłuża się do pierwszego dnia, w którym Urząd przyjmuje dokumenty oraz w którym dostarczane są zwykłe listy.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Verstrijkt een termijn op een dag waarop de postbestelling in een lidstaat of tussen een lidstaat en het Bureau algemeen is onderbroken of dientengevolge is gestoord, dan wordt voor de partijen die hun woonplaats of zetel in die lidstaat hebben of die vertegenwoordigers hebben aangewezen die in die lidstaat hun kantoor hebben, de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na deze periode van onderbreking of storing.

Pools

Jeżeli termin upływa w dniu, w którym występuje powszechna przerwa w doręczaniu przesyłek pocztowych w Państwie Członkowskim lub między Państwem Członkowskim i Urzędem, lub w dniu, w którym ma miejsce zakłócenie wynikające z tej przerwy, termin ulega przedłużeniu do pierwszego dnia następującego po zakończeniu przerwy lub zakłóceń, dla stron, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w tym Państwie lub które wyznaczyły pełnomocników prowadzących działalność gospodarczą w tym Państwie.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Verstrijkt een termijn op een dag waarop het Bureau niet geopend is voor inontvangstneming van stukken of op een dag waarop, om andere dan de in lid 2 genoemde redenen, op de plaats waar het Bureau is gevestigd geen normale postbestellingen plaatsvinden, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden.

Pools

Jeżeli termin upływa w dniu, w którym Urząd nie przyjmuje dokumentów lub w dniu, w którym zwykłe listy nie są doręczane w miejscu, w którym Urząd ma swą siedzibę, z powodów innych niż te określone w ust. 2, termin ulega przedłużeniu do pierwszego dnia, w którym Urząd przyjmuje dokumenty oraz w którym doręczane są zwykłe przesyłki pocztowe.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Wanneer een termijn afloopt op een dag waarop de postbestelling in een Lid-Staat of het postverkeer tussen een Lid-Staat en de plaats waar het Bureau gevestigd is algemeen onderbroken of ten gevolge van een onderbreking verstoord is, wordt ten aanzien van de partijen in de procedure die hun woonplaats, hun plaats van vestiging of een vaste inrichting in die Lid-Staat hebben of die vertegenwoordigers voor de procedure hebben aangewezen welke hun kantoor in die Lid-Staat hebben, deze termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na het einde van de periode van onderbreking of verstoring.

Pools

Jeżeli termin wygasa w dniu, w którym następuje przerwa lub późniejsze przesunięcie w dostarczaniu poczty w Państwie Członkowskim lub między Państwem Członkowskim a Urzędem, to termin przedłuża się do pierwszego dnia następującego po końcu okresu przerwy lub przesunięcia stronom postępowania zamieszkującym lub mającym swoją siedzibę lub firmę w danym państwie lub które wyznaczyły pełnomocnika z siedzibą w tym państwie.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Wanneer een termijn afloopt op een dag waarop het Bureau niet voor het in ontvangst nemen van stukken is geopend, of op een dag waarop om andere dan de in lid 2 genoemde redenen in de plaats waar het Bureau gevestigd is geen normale postbestelling plaatsvindt, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau voor het in ontvangst nemen van stukken is geopend en de normale postbestelling plaatsvindt.

Pools

Jeżeli termin wygasa w dniu, w którym Urząd nie jest otwarty na odbiór dokumentów lub w którym z powodów innych niż określone w ust. 2 zwykłej poczty nie doręcza się w miejscowości, w której mieści się Urząd, to termin przedłuża się do pierwszego dnia, w którym Urząd jest otwarty na odbiór dokumentów lub w którym doręcza się zwykłą pocztę.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

"2. Eindigt een termijn op een dag waarop de postbestelling in de lidstaat waar het Bureau gevestigd is algemeen onderbroken is of, indien en voorzover de voorzitter van het Bureau toestemming heeft verleend voor het verzenden van mededelingen door middel van elektronische middelen overeenkomstig regel 82, waarop de verbinding van het Bureau met deze elektronische communicatiemiddelen onderbroken is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na deze onderbreking waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden. De duur van de onderbrekingsperiode wordt door de voorzitter van het Bureau vastgesteld.".

Pools

"2. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym ma miejsce powszechna przerwa w doręczaniu poczty w Państwie Członkowskim, w którym mieści się Urząd, lub jeśli Prezes Urzędu zezwolił na zawiadomienia drogą elektroniczną zgodnie z zasadą 82 i w zakresie w jakim na to zezwolił, w dniu kiedy ma miejsce rzeczywiste zakłócenie dostępu Urzędu do tych elektronicznych środków, termin jest przedłużony do pierwszego dnia następującego po końcu tego okresu zakłócenia, w którym Urząd jest otwarty, przyjmuje pocztę i w którym dostarczane są zwykłe listy. Czas trwania okresu zakłócenia ustala Prezes Urzędu.".

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

1. Indien een termijn verstrijkt op een dag waarop het Bureau niet geopend is voor inontvangstneming van stukken of op een dag waarop, om andere dan de in lid 2 genoemde redenen, op de plaats waar het Bureau gevestigd is, geen normale postbestellingen plaatsvinden, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is voor inontvangstneming van stukken en waarop de normale postbestellingen plaatsvinden. Vóór de aanvang van elk kalenderjaar, worden de in de eerste volzin bedoelde dagen door de voorzitter van het Bureau vastgesteld.2. Eindigt een termijn op een dag waarop de postbestelling in een Lid-Staat of tussen een Lid-Staat en het Bureau algemeen is onderbroken of dientengevolge is gestoord, dan wordt voor de partijen die hun woonplats of zetel in die Staat hebben of die vertegenwoordigers hebben aangewezen die in die Staat hun kantoor hebben, de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na deze periode van onderbreking of storing. Indien de betrokken Lid-Staat de Staat is waar het Bureau zijn zetel heeft, is deze bepaling op alle partijen van toepassing. De duur van deze periode wordt door de voorzitter van het Bureau vastgesteld.

Pools

1. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym Urząd nie przyjmuje dokumentów lub w dniu, w którym zwykłe listy nie są dostarczane w miejscowości, w której Urząd ma swoją siedzibę, z przyczyn innych niż określone w ust. 2, termin przedłuża się do pierwszego dnia, w którym Urząd przyjmuje dokumenty oraz w którym dostarczane są zwykłe listy. Dni określone w zdaniu pierwszym ustala Prezes Urzędu przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego.2. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym ma miejsce powszechna przerwa w doręczaniu poczty w Państwie Członkowskim lub między Państwem Członkowskim i Urzędem lub w dniu kiedy ma miejsce zakłócenie wynikające z tej przerwy, termin przedłuża się do pierwszego dnia następującego po końcu tego okresu przerwy lub zakłócenia dla stron, które mają swoje miejsce zamieszkania lub swoją siedzibę statutową w tym Państwie Członkowskim, lub którzy wyznaczyli pełnomocników mających swoje miejsce prowadzenia działalności w tym Państwie Członkowskim. W przypadku gdy to Państwo Członkowskie jest Państwem, w którym Urząd ma swoją siedzibę, niniejszy przepis stosuje się do wszystkich stron. Czas trwania wyżej wymienionego okresu ustala Prezes Urzędu.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

1. Wanneer een termijn afloopt op een dag waarop het Bureau niet voor het in ontvangst nemen van stukken is geopend, of op een dag waarop om andere dan de in lid 2 genoemde redenen in de plaats waar het Bureau gevestigd is geen normale postbestelling plaatsvindt, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Bureau voor het in ontvangst nemen van stukken is geopend en de normale postbestelling plaatsvindt. De in de eerste zin bedoelde dagen worden vóór het begin van elk kalenderjaar door de voorzitter van het Bureau vastgesteld en bekendgemaakt.

Pools

1. Jeżeli termin wygasa w dniu, w którym Urząd nie jest otwarty na odbiór dokumentów lub w którym z powodów innych niż określone w ust. 2 zwykłej poczty nie doręcza się w miejscowości, w której mieści się Urząd, to termin przedłuża się do pierwszego dnia, w którym Urząd jest otwarty na odbiór dokumentów lub w którym doręcza się zwykłą pocztę. Przewodniczący Urzędu ustala i podaje dni określone w zdaniu pierwszym przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

2. Wanneer een termijn afloopt op een dag waarop de postbestelling in een Lid-Staat of het postverkeer tussen een Lid-Staat en de plaats waar het Bureau gevestigd is algemeen onderbroken of ten gevolge van een onderbreking verstoord is, wordt ten aanzien van de partijen in de procedure die hun woonplaats, hun plaats van vestiging of een vaste inrichting in die Lid-Staat hebben of die vertegenwoordigers voor de procedure hebben aangewezen welke hun kantoor in die Lid-Staat hebben, deze termijn verlengd tot de eerstvolgende dag na het einde van de periode van onderbreking of verstoring. Wanneer de betrokken Lid-Staat de Lid-Staat is waar het Bureau is gevestigd, is deze bepaling op alle partijen in de procedure van toepassing. De duur van de periode van onderbreking of verstoring wordt door de voorzitter van het Bureau vastgesteld en bekendmaakt.

Pools

2. Jeżeli termin wygasa w dniu, w którym następuje przerwa lub późniejsze przesunięcie w dostarczaniu poczty w Państwie Członkowskim lub między Państwem Członkowskim a Urzędem, to termin przedłuża się do pierwszego dnia następującego po końcu okresu przerwy lub przesunięcia stronom postępowania zamieszkującym lub mającym swoją siedzibę lub firmę w danym państwie lub które wyznaczyły pełnomocnika z siedzibą w tym państwie. Jeżeli dane Państwo Członkowskie było państwem, w którym mieści się Urząd, to przepis ten stosuje się do wszystkich stron postępowania. Trwanie okresu przerwy lub przesunięcia jest takie samo, jakie ustala i podaje przewodniczący Urzędu.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK