Vraag Google

Je was op zoek naar: volledigheidshalve (Nederlands - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Pools

Info

Nederlands

Dientengevolge maak ik de volgende opmerkingen slechts volledigheidshalve.

Pools

W związku z tym poniższe rozważania mają jedynie charakter posiłkowy.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Volledigheidshalve moeten al deze soorten natuurrampen worden genoemd.

Pools

W trosce o wyczerpujący charakter wyliczenia należy je uzupełnić o konkretne rodzaje klęsk żywiołowych.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve werd de evolutie van de voorraden hieronder toch nagegaan.

Pools

Jednakże z uwagi na całościowo przeprowadzaną analizę, ewolucja zapasów jest analizowana poniżej.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve berekende CRA International ook de extra kosten voor OTE in twee alternatieve scenario’s.

Pools

W celu zapewnienia kompletności analizy CRA obliczyło również dodatkowy koszt dla OTE w oparciu o dwa alternatywne scenariusze.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

De onderhavige beschikking betreft niet het tweede deel van de regeling, dat hier slechts volledigheidshalve wordt vermeld.

Pools

Niniejsza decyzja nie dotyczy drugiej części programu, wspomnianej tutaj jedynie w celu zilustrowania ogólnego kontekstu.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve dient in dit verband erop te worden gewezen dat ook dit bewijs de hiervoor getrokken conclusie niet kan wijzigen.

Pools

W tym względzie, z uwagi na zupełność należy zauważyć, że również ten dowód nie może uchylić wniosków wyciągniętych powyżej.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve merk ik op dat deze laatste drie zaken betrekking hadden op de verplichting van de communautaire instellingen de fundamentele rechten in acht te nemen.

Pools

Dla jasności należy dodać, że ostatnie trzy wyroki dotyczyły obowiązku przestrzegania praw podstawowych przez instytucje wspólnotowe.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve zou daarom in artikel 20 ook moeten worden vermeld dat Beschikking 76/641/EEG wordt ingetrokken.

Pools

Dlatego też gwoli kompletności artykułem 20 propozycji winna zostać uchylona także zmiana dokonana decyzją 76/641/EWG.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve zal ik ook de argumenten van de Poolse regering betreffende de ontoereikende motivering 39 van verordening nr. 1873/2003 behandelen.

Pools

Tytułem uzupełnienia odniosę się również do argumentów przytoczonych przez rząd polski dotyczących niewłaściwego uzasadnienia 39rozporządzenia nr 1873/2003.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve zou deze stelling ook andersom moeten worden gelezen, omdat de regio’s ook erg belangrijk zijn voor Europa.

Pools

Aby zdanie to nabrało pełnego znaczenia, powinno być odczytywane w obu kierunkach, gdyż regiony mają również duże znaczenie dla Europy.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Deze gegevens worden in de volgende tabel weergegeven, waarbij de reeds in de vorige tabel opgesomde perpetuals uit 1999 volledigheidshalve nogmaals worden vermeld:

Pools

Dane te zostały zestawione w poniższych tabelach, przy czym bezterminowe obligacje (perpetuals) z roku 1999 ujęte w górnej tabeli zostały wymienione ponownie w celu zapewnienia ich kompletności:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Die opmerking gaat, in het licht van dat artikel 52, ook op voor berggebieden en zou volledigheidshalve moeten worden gemaakt voor alle categorieën van gebieden met een handicap.

Pools

W świetle wspomnianego art. 52 podobna uwaga dotyczy również terenów górskich; w trosce o wyczerpujący charakter aktu należy ją zastosować również do wszystkich obszarów doznających utrudnień.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat de verlening van herstructureringssteun aan kleine ondernemingen, overeenkomstig punt 55 van de richtsnoeren van 1999, niet algemeen aan compenserende maatregelen wordt gebonden.

Pools

W uzupełnieniu Komisja stwierdza, że zgodnie z punktem 55 wytycznych z 1999 r. udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej dla małych przedsiębiorstw nie będzie zazwyczaj połączone ze środkami wyrównawczymi.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve zij erop gewezen, dat de indeling van een arrest onder een van deze gebieden niet uitsluit, dat dit arrest ook van groot belang kan zijn op andere gebieden.

Pools

Należy nadmienić, że wyrok zaklasyfikowany do określonej dziedziny może odnosić się do niezwykle ważkich zagadnień z innej dziedziny.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve berekent CRA International ook de netto contante waarde van de vrijwillige VUT-regeling ten opzichte van de WACC van OTE en concludeert zij dat deze 704,80 miljoen EUR bedraagt.

Pools

Jednak dla pełności obrazu CRA oblicza WBN WPE także w zależności od WACC OTE i dochodzi do wniosku, że WBN WOE wynosi 704,8 mln EUR.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve herinner ik er echter aan dat de verplichting van de nationale rechter tot richtlijnconforme uitlegging niet tot de wet tot omzetting van de betrokken richtlijn beperkt is, maar het gehele nationale recht en derhalve ook het reeds voordien bestaande nationale recht omvat. 90

Pools

Celem uzupełnienia należy jednak przypomnieć, że obowiązek dokonania przez sąd krajowy wykładni zgodnej z dyrektywą nie ogranicza się do wykładni ustawy transponującej daną dyrektywę, lecz obejmuje obowiązek dokonania wykładni zgodnej wszystkich krajowych przepisów prawnych, a zatem również przepisów krajowych wydanych przed przyjęciem ustawy transponującej 90.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

De uitdrukkelijke vermelding van gebieden met een demografische handicap — de handicap waarmee dunbevolkte gebieden te kampen hebben — moet volledigheidshalve en omwille van de samenhang in de tekst worden opgenomen.

Pools

Zamieszczenie wzmianki o trudnej sytuacji demograficznej — odnoszącej się do obszarów o niskiej gęstości zaludnienia — spełnia wymóg wyczerpującego wyliczenia oraz spójności przepisu.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

In dat arrest, waarin het Hof zich moest uitspreken over de uitlegging van het begrip plaats waar de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht, heeft het Hof volledigheidshalve ook aangegeven aan de hand van welke criteria kan worden bepaald in hoeverre tussen twee met verschillende werkgevers gesloten arbeidsovereenkomsten een band bestaat.

Pools

Trybunał bowiem, do którego zwrócono się o wykładnię pojęcia miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę, udzielił przy okazji wskazówek pozwalających na określenie stopnia powiązania dwóch umów o pracę zawartych z dwoma różnymi pracodawcami.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Voor de sector groenten en fruit is verzoekster van mening dat de Commissie ten onrechte de laattijdige betaling niet gerechtvaardigd heeft geacht in een geval waarin de Griekse autoriteiten de verenigbaarheid van de betrokken betaling met het nationale recht en het gemeenschapsrecht onderzochten. Verzoekster beroept zich volledigheidshalve ook op hetgeen zij voor de sector openbare opslag heeft aangevoerd.

Pools

W zakresie sektora owoców i warzyw skarżąca podnosi, iż Komisja powołała się na nieprzestrzeganie terminów płatności, nie uwzględniając okoliczności, iż administracja grecka w tym czasie dokonywała sprawdzenia zgodności przedmiotowej płatności z prawem krajowym i prawem wspólnotowym. Ponadto skarżąca przywołuje tu zarzuty podniesione już powyżej w odniesieniu do składowania w magazynach państwowych.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Volledigheidshalve zij toegevoegd dat, zoals verweerster en Ierland betogen, de Ierse autoriteiten tot op heden die factor niet hebben gebruikt en hun beoordeling van de risicoverschillen tussen de PZ-verzekeraars enkel op de criteria van leeftijd en geslacht van de verzekerden hebben gebaseerd.

Pools

Dodać należy także, że jak twierdzą pozwana i Irlandia, władze irlandzkie aż do chwili obecnej nie stosowały tego współczynnika i opierały swe oceny istniejących między ubezpieczycielami PUZ rozbieżności ryzyka jedynie na kryteriach wieku i płci ubezpieczonych.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK