Vraag Google

Je was op zoek naar: впорядкованих (Oekraïens - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Oekraïens

Engels

Info

Oekraïens

Це посилання для наступного документа в серії впорядкованих документів.

Engels

This link references the next document in an ordered series of documents.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Це посилання для попереднього документа у серії впорядкованих документів.

Engels

This link references the previous document in an ordered series of documents.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Жанри: декілька списків композицій, впорядкованих за жанром.

Engels

Genres: multiple playlists in a listview ordered by genre.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Копіювати всі сторінки документа. Ви можете обрати кількість впорядкованих копій.

Engels

Copy all pages of a document. You have to choose the number of sorted copies.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

У перегляді звітів буде наведено список всіх можливих звітів, впорядкованих за наведеними нижче групами.

Engels

The Reports View lists all available reports, grouped under the following headings.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Після цього ви зможете переглянути список подій, впорядкованих за датою. У другому стовпчику списку буде показано тип події:

Engels

Now you can see the list of events, sorted by date. In the second column, the type of the event is shown:

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

У вікні установ ви побачите резюме всіх рахунків, впорядкованих за відповідними установами. Пункти рахунків активів буде позначено чорною стрілкою, а пункти рахунків пасивів — червоною стрілкою.

Engels

The Institutions screen provides a summary of all the accounts grouped under their respective institutions. Asset accounts are symbolized with a black arrow, and liability accounts are symbolized with a red arrow.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

За допомогою інструменту Вирівняти можна змінити впорядкування групи шаблонів так, щоб ці шаблони було вирівняно за одним краєм або за невидимою центральною лінією. Щоб скористатися цим інструментом, позначте декілька шаблонів, а потім скористайтеся пунктом меню Формат Вирівняти та розподілити. Якщо шаблони впорядковано у горизонтальний ряд, ви можете вирівняти їх за верхнім або нижнім краєм або за центральною лінією. Для шаблонів впорядкованих у вертикальний стовпчик можна обрати лівий або правий край або центральну лінію.

Engels

The Align tool rearranges a group of stencils so that they are aligned on one edge or on an invisible centerline. To use the tool select several stencils, then select Format Align & Distribute.... If the stencils are arranged in a horizontal row you have the choice of aligning along the top or bottom edges or the centerline. For stencils that are arranged in a vertical row the choice is left or right edge or the centerline.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

Базовий формат файла схожий на формат файлів INI. Параметри записано у вигляді пар ключ- значення, впорядкованих за розділами. Всі елементи файла є регістрозалежними. За умови виявлення синтаксичних помилок, а також невідомих програмі ключів і розділів & kdm; повідомлятиме про некритичні помилки.

Engels

The basic format of the file is INI-like. Options are key/ value pairs, placed in sections. Everything in the file is case sensitive. Syntactic errors and unrecognized key/ section identifiers cause & kdm; to issue non-fatal error messages.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

Тут можна обрати тип головоломки з послідовності підменю, впорядкованих за складністю, розмірами кубиків і кількістю обертань заплутування. Ви також можете скористатися пунктом під меню « Створити свою власну... », щоб створити за допомогою діалогового вікна свою власну головоломку.

Engels

Choose a type of puzzle to play from a series of sub-menus graded by difficulty, based on cube dimensions and number of shuffling moves, or use sub-menu item Make your own... to create your own puzzle, using a dialog box.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Бічні панелі є бічними вікнами, які можна розташовувати поряд з будь- якою з меж вікна & kcachegrind;. На них завжди міститься список елементів вартості, впорядкованих у той же спосіб.

Engels

Sidedocks are side windows which can be placed at any border of a & kcachegrind; window. They always contain a list of cost entities sorted in some way.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

Робочій простір поділено між робочими аркушами. Щоб створити новий аркуш, скористайтеся пунктом Новий аркуш... з меню Файл. У діалозі, що відкриється, ви можете встановити назву, розмірність і проміжок між оновленнями робочого аркуша. Щоб вилучити аркуш, скористайтеся пунктом Закрити у меню Файл. Всі зміни буде збережено у файлі аркуша. Якщо робочий аркуш ще не було збережено, програма запитає вас про назву файла. Робочі аркуші складаються з комірок, впорядкованих у вигляді таблиці.

Engels

The work space is organized as worksheets. Select New Worksheet... from the File menu to create a new worksheet. A dialog will appear where you can set the name, the dimension and the update interval of the worksheet. To remove a worksheet again, select Close from the File menu. Any modifications will be saved to the worksheet file. If a worksheet has never been saved, you will be asked for a file name. Worksheets consist of cells organized as a grid.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

У & kde; для збереження налаштувань у файлах використовується текстовий формат. Подібні файли складаються з пар « ключ- значення », впорядкованих за групами. У всіх файлах налаштувань & kde; використовується кодування UTF - 8 для символів, яких немає у таблиці ASCII.

Engels

& kde; uses a simple text-based file format for all its configuration files. It consists of key-value pairs that are placed in groups. All & kde; configuration files use UTF -8 encoding for text outside the ASCII range.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

У підменю Популярні URL міститься змінний список найпопулярніших відвіданих адрес & URL; (локальних та віддалених). У цьому підменю буде 15 пунктів популярних URL, впорядкованих за популярністю, адреси & URL; з верхньої частини списку є найпопулярнішими. Подібний список буде корисним для тих адрес & URL;, які ви часто відвідуєте, але для яких ви на бажаєте створювати Закладки, цей список може слугувати тимчасовим списком закладок для найпопулярніших посилань. Швидкий пошук у популярних URL є одним зі способів пришвидшити перегляд/ вибір популярних & URL;:

Engels

The submenu Popular URL's holds persistent the most popular visited & URL; 's (local or remote). This submenu displays the top 15 popular URLs, sorted by ranking, so that the top & URL; is the most popular. This is easy for when you need to visit & URL; s often, but do not want to create Bookmarks, it serves as a temporary bookmark list for the most visited links. Quicksearch Popular URL's is a fast way to browse/ select the popular & URL; s:

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

Список відомих дієслів, впорядкованих за шаблонами спряження. За допомогою цього списку вам буде простіше обрати дієслова певного типу, наприклад, неправильні дієслова або дієслова зі зміною, де 'e' переходить у 'ie', наприклад, 'querer' (група дієслів « e -- > ie »).

Engels

The known verbs grouped by different conjugation patterns. This helps you to select verbs of a special type, & eg; irregular verbs or changing verbs where'e 'becomes'ie' like'querer '(group verbs e -- > ie).

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

У його головному вікні розташовано список встановлених шрифтів, впорядкованих за назвами гарнітур шрифтів — число у квадратних дужках відповідає числу встановлених стилів для цієї гарнітури. Наприклад, шрифт Times може бути записано у списку так:

Engels

The main display is a list of the installed fonts, grouped via the fonts' family name - the number in square brackets represents the number of installed styles for that family. e. g. The Times font may be listed as:

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Oekraïens

Використання інтерактивного інструменту стеження за вадами допомагає розробникам стежити у зрозумілий і впорядкованих спосіб за кількістю відкритих повідомлень про вади, пріоритетом вад та відгуками користувачів. Розробникам не доведеться обшукувати весь форум & krusader;, щоб знайти вчорашню ваду. Будь ласка, користуйтеся цим інструментом.

Engels

Using the online bug-tracker helps us have a clear and orderly way to know how many bugs are open, bug priority and follow-ups. It saves us from browsing through the entire & krusader; forum, searching for yesterdays bug. Please use this system.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

Список композицій — це просто збірка композицій, впорядкованих за однією з категорій. Наприклад, ви можете створити список композицій, які ви полюбляєте слухати під час програмування, перед сном, або якщо вам хочеться посміятися. & juk; підтримує декілька різних типів списків композицій.

Engels

A playlist is simply a collection of songs grouped by some category. For example, you may have a playlist of songs that you listen to while coding, while trying to sleep, or even when you need a laugh. & juk; supports several different types of playlists.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Oekraïens

У списку функцій міститься перелік функцій вибраної групи (або всіх функцій, якщо групування вимкнено), впорядкованих за певним стовпчиком, наприклад включених або власних вартостей. Існує обмеження на максимальну кількість функцій, показаних у списку, його можна налаштувати за допомогою вікна, яке відкривається пунктом меню Параметри Налаштувати & kcachegrind;.

Engels

The function list contains the functions of the selected group (or all functions if grouping is switched off), ordered by some column, & eg; inclusive or self costs spent therein. There is a maximum number of functions shown in the list, configurable in Settings Configure KCachegrind.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK