Vraag Google

Je was op zoek naar: poszukiwawczych (Pools - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Pools

Tjechisch

Info

Pools

b) badań poszukiwawczych;

Tjechisch

b) průzkumné činnosti;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

służbom jednostek poszukiwawczych i ratunkowych, oraz

Tjechisch

jednotky vyhledávacích a záchranných služeb a

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

opróbowanie bruzdowe, wykop rowów poszukiwawczych

Tjechisch

odstraňování nadloží, hloubení rýh, zásekové vzorkování

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i technicznego sprzętu poszukiwawczego;

Tjechisch

vyhledávání s pomocí vyhledávacích psů a vyhledávací techniky;

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i/lub technicznego sprzętu poszukiwawczego;

Tjechisch

vyhledávání s pomocí vyhledávacích psů a/nebo vyhledávací techniky;

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

obszar prac poszukiwawczych Potencjalny teren występowania złóż minerałów określony na podstawie wstępnych badań.

Tjechisch

Oblast, kde se nacházejí potenciální ložiska nerostných surovin na základě předběžného průzkumu nebo předchozího průzkumu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

Prowadzenie badań naukowych w celu wzmocnienia naukowej bazy faktograficznej na potrzeby kształtowania polityki oraz eksploracja nowych dziedzin nauki i techniki, w tym w drodze programu badań poszukiwawczych.

Tjechisch

Provádění výzkumu za účelem posílení vědecké základny znalostí pro tvorbu politik a posuzování nově vznikajících oblastí vědy a technologie, mimo jiné prostřednictvím programu předběžného výzkumu.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

- - - Artykuły do elektrycznych opraw oświetleniowych (z wyłączeniem reflektorów poszukiwawczych i punktowych): |

Tjechisch

- - - Potreby na vybavenie elektrických svietidiel (okrem svetlometov): |

Laatste Update: 2012-11-29
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Pools

JRC będzie prowadziło badania naukowe w celu wzmocnienia naukowej bazy faktograficznej na potrzeby kształtowania polityki oraz eksploracji powstających dziedzin nauki i technologii, w tym w drodze programu badań poszukiwawczych.

Tjechisch

Společné výzkumné středisko bude provádět výzkum za účelem posílení vědecké důkazní základny pro tvorbu politik a posuzování vznikajících oblastí vědy a technologie, mimo jiné prostřednictvím programu předběžného výzkumu.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Pools

Działalność ALROSY na terenie całej Federacji Rosyjskiej dotyczy prac poszukiwawczych, wydobycia, odzysku, wyceny i obróbki surowca diamentowego jak również produkcji biżuterii.

Tjechisch

ALROSA prosazuje své zájmy v transakcích na území Ruské federace týkajících se průzkumu nalezišť, těžby, využívání, stanovení hodnoty surových diamantů, jejich řezání a leštění, jakož i výroby šperků.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Pools

Ściółka powinna być nietoksyczna oraz, o ile to możliwe, zróżnicowana w sposób pozwalający na stymulację zachowań poszukiwawczych u świń.

Tjechisch

Podestýlka by neměla být toxická a měla by být tvořena pokud možno z různých materiálů podporujících průzkumné chování zvířat.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Pools

- składowanie niezanieczyszczonej gleby lub odpadów obojętnych innych niż odpady niebezpieczne, powstałych w wyniku robót poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania zasobów mineralnych oraz w wyniku działalności kamieniołomów.

Tjechisch

- ukládání neznečištěné zeminy nebo inertních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné pocházejících z průzkumných a těžebních prací, z úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z provozu lomů a povrchových dolů.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

Bez uszczerbku dla istniejącego prawodawstwa wspólnotowego kryteria i procedury określone w załączniku do niniejszej decyzji nie mają zastosowania do odpadów pochodzących z prac poszukiwawczych, wydobywczych, obróbki i składowania zasobów mineralnych ani do odpadów z prac w kamieniołomach, w przypadku gdy są składowane na miejscu.

Tjechisch

Aniž jsou dotčeny stávající právní předpisy Společenství, nevztahují se kritéria a postupy stanovené v příloze tohoto rozhodnutí na odpad vznikající v důsledku geologického průzkumu, těžby, úpravy a skladování minerálních zdrojů, ani v důsledku prací v lomech, jestliže je skladován na místě.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

W sprawozdaniu w sprawie wypadku zawarto trzy główne zalecenia: po pierwsze, aby władze Komorów wprowadziły stałe środki awaryjne umożliwiające prowadzenie działań poszukiwawczych, a następnie ratunkowych, w razie wypadku statku powietrznego, do którego dochodzi na wodach morskich w pobliżu ich lotnisk; po drugie, aby władze Jemenu dopilnowały, by wszystkie załogi wykonujące loty do Moroni zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie realizacji procedur manewrów z widzialnością dla przypisanego toru (ang. Visual Manoeuvring with Prescribed Track, MVI); po trzecie, aby władze Jemenu dokonały przeglądu szkoleń pilotów „Yemenii”, w szczególności pod kątem ich zdolności do podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Tjechisch

Ve zprávě o nehodě byla učiněna tři hlavní doporučení, a sice: 1) orgány Komorských ostrovů by měly trvale zavést nouzová opatření pro pátrání a následnou záchranu letadla při nehodě, k níž dojde na moři poblíž komorského letiště, 2) jemenské orgány by měly zajistit, aby všechny posádky na letech do Moroni byly řádně vyškoleny pro postupy vizuálního manévrování s předepsanými tratěmi, a 3) jemenské orgány by měly revidovat výcvik jemenských pilotů, konkrétně pokud jde o jejich schopnost reagovat v nouzových situacích.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

Wspierając nowo powstające zagadnienia i społeczności („FET Proactive”), FET, w ścisłym powiązaniu z tematyką wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w przemyśle, obejmują swoim zakresem wiele obiecujących kierunków badań poszukiwawczych, odznaczających się potencjałem wytworzenia masy krytycznej wzajemnie powiązanych projektów, które obejmują szeroki wachlarz wieloaspektowych działań badawczych i przyczyniają się do utworzenia europejskiej puli wiedzy.

Tjechisch

Péčí o nově vznikající témata a společenství („FET Proactive“), se budoucí a vznikající technologie, v úzkém spojení s tématy společenských výzev a vedoucího podstavení v průmyslu, zaměří na řadu slibných témat předběžného výzkumu s potenciálem vytvořit kritické množství vzájemně souvisejících projektů, které společně představují rozsáhlé a mnohotvárné zkoumání témat a vytvářejí evropskou základnu znalostí.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

- na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnych.

Tjechisch

- více než tři roky pro zařízení pro nakládání s neznečištěnou zeminou, odpady neklasifikované jako nebezpečné, které vznikají při vyhledávání, odpady vznikajícími při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a inertního odpadu.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

- na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnych.

Tjechisch

- více než tři roky pro zařízení pro nakládání s neznečištěnou zeminou, odpady neklasifikovanými jako nebezpečné, které vznikají při vyhledávání, odpady vznikajícími při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a inertního odpadu.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

- zapewnienie zabezpieczeń przed ryzykiem (jak np. ryzyko wykonania prac poszukiwawczych z negatywnym wynikiem, ryzyko wykonania odwiertów) związanym z rozpoznaniem i udostępnieniem złoża.

Tjechisch

- poskytnout zabezpečení proti rizikům spojeným s vyhledáváním a zpřístupňováním geotermických ložisek jako riziko úspěšnosti hledání a vrtné riziko.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

I-90146 Palermo, na mocy ustawy regionalnej L.R.S. z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie transpozycji i wykonania dyrektywy 94/22/WE wniosek o zgodę na realizację prac poszukiwawczych węglowodorów ciekłych i gazowych w strefie powszechnie zwanej "Castronuovo". Strefa ta zajmuje powierzchnię 749,78 km2 i obejmuje tereny gmin: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia (prowincja Agrigento); Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba e Vicari (prowincja Palermo).

Tjechisch

87/89,I-90146 Palermo, které jako příslušný orgán uděluje právo k těžbě na území regionu Sicílie, o povolení k provedení těžebního výzkumu zaměřeného na tekuté a plynné uhlovodíky v oblasti známé pod názvem "Castronuovo", která se rozkládá na 749,78 km2 na územích obcí Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Lucca Sicula, S. Biagio Platani, Santo Stefano Quisquinia v provincii Agrigento; Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba a Vicari v provincii Palermo.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Pools

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie we Wspólnocie systemu monitorowania i informowania o ruchu statków, w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności ruchu morskiego, poprawy wydajności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych na morzu, w tym działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz wniesienia wkładu w poprawę skuteczności działań w zakresie zapobiegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki.

Tjechisch

Účelem této směrnice je zřídit ve Společenství systém pro sledování lodní dopravy a pro informace o lodní dopravě s ohledem na podporu bezpečnosti a účinnosti námořní dopravy, zlepšování reakce orgánů na mimořádné události, nehody nebo potenciálně nebezpečné situace na moři, včetně pátracích a záchranných činností, a přispět tak k lepšímu předcházení a zjišťování znečišťování loděmi.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK